منو
 کاربر Online
711 کاربر online
Lines: 1-23Lines: 1-22
-((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) هفت فرزند داشتند: +((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) هفت فرزند داشت:
-1- ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام)) )که کنیه حضرت باقر (علیه السلام) هم به ابوجعفر ب همین لت است. +1- ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام)) که کنیه حضرت باقر علیه السلام هم به همین دلیل ابوجعفر ب.
 2- عبدالله 2- عبدالله
-مادر این دو پسر، خانمی است بنام "ام فروه" که و دختر ((قاسم بن محمد بن ابی بکر)) ت.
مادر ام فروه ن است بنام اسماء که و دختر ((عبدالرحمن بن ابوبکر )). پس قاسم و اسماء هر دو نوه ابوبکر و با یکدیگر پسرعمو و دختر عمو بوده اند. بنابراین ام فروه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر نتیجه ((ابوبکربوکر)) است و لذا امام صادق (علیه اسلام) فرمودند: « من از طری مادرم ام فروه از دو طریق به ابوبکر میرسم. »
+مادر این دو ، "ام فروه" دختر ((قاسم بن محمد بن ابی بکر))، و.
مادر ام فروه، اسماء دختر ((عبدالرحمن بن ابوبکر )) و. پس قاسم و اسماء هر دو نوه ((ابوبکر|ابوبکر)) و با یکدیگر پسرعمو و دختر عمو بوده اند. بنابراین ام فروه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر، نتیجه‌ی ابوبکر بو. لذا امام صادق علیه اسلام فرمود:« من از طر مادرم، ام فروه، از دو طریق به ابوبکر مرسم. »
 3-ابراهیم  3-ابراهیم
-4- عبیدالله که این دو پسر در زمان حیات امام باقر (علیه السلام) وفات کردند. مادر این و پسر ام حکیم دختر سید بن مغیره ثقفیه ت.
+4- عبیدالله />این دو در زمان حیات امام باقر علیه السلام وفات کردند. مادرشان ام حکیم، دختر سید بن مغیره ثقفیه و.
 5- علی  5- علی
 6- زینب  6- زینب
 7- ام سلمه 7- ام سلمه
-که مادر نها کنیز بوده است. +که مادران کنیز بود.
-امام باقر (علیه السلام) زنی داشتند به نام «ام علی» که بعد از ازدواج با او می بینند که متمایل به ((ویژگی های خوارج|خوارج)) ات و از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام| امیرالمؤمنین علیه السلام)) بیزاری میجوی.
رت فرمود: « من یکشب تا به صبح با او صحبت کردم و دلیل آوردم تا از عقیده اش برگردد و دوستدار امیرالمؤمنین شود. اما او قبول نکرد و صبح که شد، او را طلاق دادم.
+امام باقر علیه السلام زنی داشت به نام «ام علی» که به ((ویژگی های خوارج|خوارج)) گرایش اشت و از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام| امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) بیزاری مجت.
مم در روایتی فرمود ست:« من یک شب تا صبح با او صحبت کردم و دلیل آوردم تا از عقیده اش برگردد و دوستدار امیرالمؤمنین شود. اما او قبول نکرد. صبح که شد، طلاقش دادم.»
 منابع:  منابع:
 بحار الانوار، ج 46، ص 365، ح 1.  بحار الانوار، ج 46، ص 365، ح 1.
 نور ملکوت، ج 4، ص 364.  نور ملکوت، ج 4، ص 364.
 بحار الانوار، ج 46، ص 327. بحار الانوار، ج 46، ص 327.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [04:38 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [10:23 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 مهر 1383 [05:57 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..