منو
 کاربر Online
621 کاربر online
Lines: 1-31Lines: 1-19
-در کتب تاریخی رای حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) زدا یادی ذکر شده است که در م داد ن تفا نظری ج ارد. />
در کتاب «ما » ابن شر شو رنا ، دواد نف کر ا.
+در کتب تاریخی عداد فرزندان ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت علی بن الحسین علیه السلام)) ا ذکر شده است. />در کتاب « مق » فندان مام 12 ن، ر کتاب « کشف اغمه » 9 نفر (ی ر) و در کتاب «مای اهل البیت» 8 نر کر شه .
ضی ورین ما ا ده پسر و چها دختر، «ابن عد » ر « ات » دای 17 فرزند می‌دانند.
-ر کتاب «کشف افه » تعداد فرزندان ر نه نفر آ شده و ک حر داه ا اب الاب ر کتاب «موالید ا ابیت » ندا حضرت ا ن ک کده موده ن ر در ناته اند.

بعضی
ده پسر و چه دختر ای حضرت ک کره اند و «ا سد » ر «ا » ه زند برای حضت ر رده است.

اما ا قل مرحو اج شی ا قمی «متهی اامال » در بش او ید الاجدین (لی اس) «ی فید » رای ن حضرت پنده د ا در و سر ذکر کرد ات که عبارتد ز:
+ما ((شیخ فید)) فرزندان مم ر پانزده نفر ی‌د: />1- (( م حم باقر لیه للم|مام حمد باق لیه الا)) ملق ابو عفر که مادرش فاط ((حضرت فاطه بنت ان| ام عبداله ))، دختر حضرت ما ن ی لیه اسم، بوده .
ف
رندن یگر از کنیان متلف بوده اند:
2 3 4 - ((عبدالله )) و ن و ین /> 5 و 6 - ((ی فرند ام ساد لیه لام|ید )) ع که درشان کنی یگری ده است به نام « راء » که ((صیت موی ما، میان مسم|مختار)) به اام هدیه کرده بو.)
7
و 8 9 - ین و بد الحمان و لیا.
10
11 - و دیه. عی کوچکرین فزند حضرت اد علیه ال بوده ات.
12- محم
د غر.
13
و 14 15 - امه و علیّه و ا کلوم.
-1- امم م باقر (علی الام) لقب به و فر ک مادرشان اطمه ((ضرت امه بنت الس| «ا عال» دختر حضرت اام حن مجبی عیه السلم ))وه ات. +ا ری کتا ایی ک به گت فرزدان اام چهرم رداته، کتاب منتهی الا الی رحم حج یخ عباس می است. (فصل هفم با ششم)
-2 و 3 و 4 - ((عبدالله ))و حسن و حسین که مادرشان «ام ولد » (کنیز) بوده است.

5 و 6 - ((زید )) (شهید بزرگوار کوفه) و عمر که مادرشان ام ولد دیگری بوده است.

(مادر ایشان کنیزی بوده به نام «حوراء » که جناب ((شخصیت و موقعیت مختار میزبان مسلم|مختار ))به حضرت هدیه کرده بود.)

7 و 8 و 9 - حسین اصغر و عبد الرحمان و سلیمان که از ام ولد دیگری بوده اند.10 و 11 - علی و خدیجه که مادرشان «ام ولد » بوده است و ابن علی کوچکترین فرزند حضرت سجاد (علیه السلام) بوده است.

12- محمد اصغر که مادرش ام ولد بوده است.

13 و 14 و 15 - فاطمه و علیّه و ام کلثوم که مادرشان «ام ولد » دیگری بوده است.

لازم به ذکر است برای تعدادی از این فرزندان امام سجاد (علیه السلام) اولاد و احفاد زیادی ذکر شده و سرگذشت و حالات تک تک آنان در کتب تاریخ بیان گردیده است.

(از بهترین این کتابها، کتاب منتهی الامال، تالیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی است که در فصل هفتم از باب ششم که مربوط به سید الساجدین (علیه السلام) است به صورت مفصل به ذ کر این امور پرداخته است. )

منابع:

بحارالانوار، ج 46،ص 155 و 163، حدیث 1 و 2 و 3 و حدیث 10،صفحه 166 منتهی الامال
+!منابع:
*بحارالانوار، ج 46،ص 155 و 163، حدیث 1 و 2 و 3 و حدیث 10،صفحه 166 منتهی الامال

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:38 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [04:29 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [02:44 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [05:04 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:51 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 تیر 1383 [05:55 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..