منو
 کاربر Online
456 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-22
-در تعداد فرزندان امام حسن مجتبی (علیه السلام) و اسامی آنها اختا یای د دا. ول به قول صحیح تر گفتار ((شیخ مفید|شیخ مفید )) (ره) ات ایشان تدا زدا حر را 15 نفر میدانند هشت پسر و هفت دختر.
مفید در کتاب ارشاد گوید
: />
+در تعداد فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و اسامی آنها یا موین ات ات، ولی گفتار ((شیخ مفید|شیخ مفید )) در کتا ارشاد صحیح‌ت ات ک ا حن ر دارای 15 فرزند مداند ( هشت پسر و هفت دختر):
 1) زید بن الحسن 1) زید بن الحسن
 2) ام الحسن 2) ام الحسن
-3) ام الحسین مادر؛ این پسر ام بشیر دختر ابی مسعود عقبه خزرجی ت
4) حسن به الحسن (مشهور به حسن مثنی) مادر او خوله منظور قراریه ت
5) عمربن الحسن
6) قاسم بن الحسن
7) عبدالله ب الحسن؛ مادر این سه کنیزی ت
8) عبدالرحمن بن الحسن؛ مادر او کنیزی است
+3) ام الحسین. مادرش دختر ابی مسعود عقبه خزرجی و.
4) حسن (مشهور به حسن مثنی) مادر او خوله منظور قراریه و.
5) عمر
6) قاسم
7) عبدالله. />ک مادر این سه تن کنیز و.
8) عبدالرحمن
 9) حسین اثرم 9) حسین اثرم
 10) طلحه 10) طلحه
-11) فاطمه؛ مادر این سه ام اسحق دختر طلحه بن عبیدالله تمیمی ت +11) فاطمه؛ مادر این سه ام اسحق، دختر طلحه بن عبیدالله تمیم و.
 12) ام عبدالله  12) ام عبدالله
 13) فاطمه  13) فاطمه
 14) ام سلمه 14) ام سلمه
-15) رقیه؛ که مادر هر یک از این دخترها زنی است. +15) رقیه
-س پسران رت به نامهای: ید - حسن - عمر- قاسم - عبداله - بدالرحمن - ین - طلحه و دختران حضرت به نامهای - ام الحسن - م الحسی - فاه - ام عبدالله - فاطمه ام سلمه - رقیه بوده است.
از اینجا روشن می شود که دو تن از دختران آن حضرت به فاطمه نامیده شده اند
.
+چان که یه میود نام د ن دختران امام حسن لی الام فاطمه بوده است.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((نسل امام حسن علیه السلام)) ((نسل امام حسن علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 مهر 1384 [07:43 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [03:55 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [03:54 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:41 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:41 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 تیر 1383 [06:42 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..