منو
 کاربر Online
413 کاربر online
تاریخچه ی: فرانکئیت

{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Franckeite.jpg}

(فرانکئیت - تجمع بلورهای نازک پهن و کوتاه (عرض تصویر 29 میلیمتر

||__::فرانکئیت (Franckeite)::__
::((سرب|Pb))5Sn3((آنتیموان|Sb))2S14::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - توده ای با رشته های شعاعی - گلوله ای کوچک - ((فلس))ی ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((بولیوی)) ، ((امریکا)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و ((اسیدنیتریک)) - باآب تمیز میشود.::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Pb=49.78% Sn=17.10% Sb=11.65% S=21.47% با انکلوزیون های Ag,Ge,In::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری - سیاه گاهی قوس و قزحی::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((ته آلیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((بولانژریت))- ((سیلندریت))- ((ورتزیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::پهن - کوتاه - نازک::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((بولیوی))::|__::محل پیدایش::__
::.کمی محلول در اسید کلریدریک گرم و اسیدنیتریک - باآب تمیز میشود::|__::سایر مشخصات::__
::. گرفته شده است C.E.Francke از نام دومهندس ((معدن))::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-|2|5.5|5.9||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [12:56 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [12:54 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [08:48 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [08:37 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..