منو
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: فرانکئیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Franckeite.jpg} +{picture=_ggttqq_Franckeite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(فرانکئیت - تجمع بلورهای نازک پهن و کوتاه (عرض تصویر 29 میلیمتر +(فرانکئیت - تجمع بلورهای نازک
پهن و کوتاه (عرض تصویر 29 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::فرانکئیت (Franckeite)::__ ||__::فرانکئیت (Franckeite)::__
 ::((سرب|Pb))5Sn3((آنتیموان|Sb))2S14:: ::((سرب|Pb))5Sn3((آنتیموان|Sb))2S14::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - توده ای با رشته های شعاعی - گلوله ای کوچک - ((فلس))ی ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - توده ای با رشته های شعاعی - گلوله ای کوچک - ((فلس))ی ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((بولیوی)) ، ((امریکا)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((بولیوی)) ، ((امریکا)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و ((اسیدنیتریک)) - باآب تمیز میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و ((اسیدنیتریک)) - باآب تمیز میشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((سرب|Pb))=49.78% Sn=17.10% ((آنتیموان|Sb))=11.65% ((گوگرد|S))=21.47% با انکلوزیون های ((نقره|Ag)),((ژرمانیم|Ge)),((ایندیم|In))::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((سرب|Pb))=49.78% Sn=17.10% ((آنتیموان|Sb))=11.65% ((گوگرد|S))=21.47% با انکلوزیون های ((نقره|Ag)),((ژرمانیم|Ge)),((ایندیم|In))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::خاکستری - سیاه گاهی قوس و قزحی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری - سیاه گاهی قوس و قزحی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((ته آلیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((ته آلیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((بولانژریت))- ((سیلندریت))- ((ورتزیت))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((بولانژریت))- ((سیلندریت))- ((ورتزیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن - کوتاه - نازک::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن - کوتاه - نازک::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((بولیوی))::|__::محل پیدایش::__  ::((بولیوی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و(( اسیدنیتریک)) - باآب تمیز میشود::|__::سایر مشخصات::__ ::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و(( اسیدنیتریک)) - باآب تمیز میشود::|__::سایر مشخصات::__
 ::. گرفته شده است C.E.Francke از نام دومهندس ((معدن))::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. گرفته شده است C.E.Francke از نام دومهندس ((معدن))::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2|5.5|5.9|| -|2|5.5|5.9||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [12:56 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [12:54 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [08:48 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [08:37 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..