منو
 صفحه های تصادفی
اردک
شهرهای مهم بریتانیا
استامینوفن
تعبیر قرآن برای روز ظهور امام مهدی علیه السلام
ساختار نهادهای اجتماعی
محمد بن شداد
سیفلیس‌
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
گروسولار
خازن
 کاربر Online
915 کاربر online
Lines: 1-34Lines: 1-46
 
 
 
 
 
 
  
 || ||
 __~~navy:آب شناسی و اقیانوس شناسی~~__|__~~navy:آتشفشان شناسی و رسوب شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی ساختمانی و مهندسی~~__|__~~navy:زمین شناسی نفت و فسیل شناسی~~__|__~~navy:سنگ شناسی و کانی شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی عمومی~~__ __~~navy:آب شناسی و اقیانوس شناسی~~__|__~~navy:آتشفشان شناسی و رسوب شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی ساختمانی و مهندسی~~__|__~~navy:زمین شناسی نفت و فسیل شناسی~~__|__~~navy:سنگ شناسی و کانی شناسی~~__|__~~navy:زمین شناسی عمومی~~__
 ((تخلخل))|((دهانه آتشفشان))|((زمین شناسی زیرزمینی))|((خصوصیات نفت و گاز))|((گروه بازالت))|((زمین شناسی پزشکی)) ((تخلخل))|((دهانه آتشفشان))|((زمین شناسی زیرزمینی))|((خصوصیات نفت و گاز))|((گروه بازالت))|((زمین شناسی پزشکی))
 ((نفوذپذیری))| ((آتشفشان نوع هاوایی))|((خاک شناسی))|((مواد نفتی))|((کانیهای سنگهای آذرین))|((زمین شناسی محیط زیست)) ((نفوذپذیری))| ((آتشفشان نوع هاوایی))|((خاک شناسی))|((مواد نفتی))|((کانیهای سنگهای آذرین))|((زمین شناسی محیط زیست))
-((قنات))| ((فورانهای زیر دریایی))|((دایک))|((تکنولوژی حفاری))|((گرانیت))|((اشکال مهم ذخایر معدنی)) +((قنات))| ((فورانهای زیر دریایی))|((دایک))|((تکنولوژی حفاری))|((انواع سنگهای گرانیتی))|((اشکال ذخایر معدنی))
 ((سفره آزاد))|((آتشفشانهای قاره‌ای))|((سیل))|((مشتقات نفت))|((سنگهای ماگمایی))|((دیاژنز)) ((سفره آزاد))|((آتشفشانهای قاره‌ای))|((سیل))|((مشتقات نفت))|((سنگهای ماگمایی))|((دیاژنز))
 ((چاه آب))|((آتشفشانهای جزایر قوسی))|((گنبد‌های رسوبی))|((انواع پارافین‌))|((سنگهای آذرین بینابینی))|((زمین شناسی دریایی)) ((چاه آب))|((آتشفشانهای جزایر قوسی))|((گنبد‌های رسوبی))|((انواع پارافین‌))|((سنگهای آذرین بینابینی))|((زمین شناسی دریایی))
 ((آبهای جاری))|((آتشفشانهای اقیانوسی))|((مکانیزم تشکیل گسل))|((نفت سنگین))|((سنگهای آذرین نفوذی))| ((گوهر شناسی)) ((آبهای جاری))|((آتشفشانهای اقیانوسی))|((مکانیزم تشکیل گسل))|((نفت سنگین))|((سنگهای آذرین نفوذی))| ((گوهر شناسی))
 ((سفره محصور))|((پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر))|((محاسبه شیب و امتداد لایه‌ها))|((گل حفاری))|((سنگهای آذرین خروجی))|((معادن ایران)) ((سفره محصور))|((پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر))|((محاسبه شیب و امتداد لایه‌ها))|((گل حفاری))|((سنگهای آذرین خروجی))|((معادن ایران))
 ((یخ شناسی))|((علل پیدایش آتشفشانها))|((محاسبه ضخامت و عمق لایه‌ها))|((فسیل‌شناسی گیاهان))|((باتولیت))|((تبلور)) ((یخ شناسی))|((علل پیدایش آتشفشانها))|((محاسبه ضخامت و عمق لایه‌ها))|((فسیل‌شناسی گیاهان))|((باتولیت))|((تبلور))
 ((اقیانوس شناسی))|((نقش آتشفشانها در پوسته زمین))|((سنگهای آذرین مافیک))|((فسیل شناسی جانوران))|((کانیهای سیلیکاته))|((اکتشاف معدن)) ((اقیانوس شناسی))|((نقش آتشفشانها در پوسته زمین))|((سنگهای آذرین مافیک))|((فسیل شناسی جانوران))|((کانیهای سیلیکاته))|((اکتشاف معدن))
 ((کانالهای آبیاری))|((بزرگترین آتشفشان کره زمین))|((انواع زمین لرزه)) |((فسیل شاخص)) |((توده‌های سنگهای آذرین))|((ترکیب شیمیایی خورشید)) ((کانالهای آبیاری))|((بزرگترین آتشفشان کره زمین))|((انواع زمین لرزه)) |((فسیل شاخص)) |((توده‌های سنگهای آذرین))|((ترکیب شیمیایی خورشید))
 ((آبهای سطحی))|((بزرگترین آتشفشان کشف بشر))|((پیدایش زمین))|((فلسفه جانور شناسی))|((طرز تشکیل سنگهای رسوبی))|((ترکیب شیمیایی سیارات)) ((آبهای سطحی))|((بزرگترین آتشفشان کشف بشر))|((پیدایش زمین))|((فلسفه جانور شناسی))|((طرز تشکیل سنگهای رسوبی))|((ترکیب شیمیایی سیارات))
-((فرآیندهای یخچالی))|((کانون آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای خاکها))|((صدفها))|((کانیهای گروه فسفات))|((فراوانی عناصر در فضا))
((منشا اقیانوس و اتمسفر))|((پیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای سنگها))|((فسیل مرجان)) |((افیولیت))|((غارها))
+((فرآیندهای یخچالی))|((کانون آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای خاک))|((انواع صدف فسلها))|((کانیهای گروه فسفات))|((فراوانی عناصر در فضا))
((منشا اقیانوس و اتمسفر))|((پیش‌بینی رایانه‌ای آتشفشان))|((اندازه گیری ویژگیهای سنگ))|((فسیل مرجان)) |((افیولیت))|((غارها))
 ((ماهیت بیوسفر))|((ابر سوزان)) |((خاکها در کاربردهای مهندسی))| ((تری لوبیت))|((کانیهای سولفاته))|((سدهای ایران)) ((ماهیت بیوسفر))|((ابر سوزان)) |((خاکها در کاربردهای مهندسی))| ((تری لوبیت))|((کانیهای سولفاته))|((سدهای ایران))
  ((حوزه آبریز))|((کولاب)) |((اشکوب))| ((آمونیت))|((کانیهای نیتراته))|((سد دز))  ((حوزه آبریز))|((کولاب)) |((اشکوب))| ((آمونیت))|((کانیهای نیتراته))|((سد دز))
 ((آبهای فسیل)) |((جزایر سدی)) |((تکتونیک صفحه‌ای))| ((بلمنیت))|((کانیهای کربناته))|((سد کرخه)) ((آبهای فسیل)) |((جزایر سدی)) |((تکتونیک صفحه‌ای))| ((بلمنیت))|((کانیهای کربناته))|((سد کرخه))
-((چاه آرتزین)) |((ریفهای مرجانی)) |((پوسته زمین))| ((نران))|((خاصیت مغناطیسی کانیها))|((پسروی دریا)) +((چاه آرتزین)) |((ریفهای مرجانی)) |((پوسته زمین))| ((براکیپوا))|((خاصیت مغناطیسی کانیها))|((پسروی دریا))
  ((تغذیه آبهای زیر زمینی))| ((ریپل مارک))|((پایداری دامنه))| ((شکم پایان))|((کانیهای غیر سیلیکاته))|((پیشروی دریا))  ((تغذیه آبهای زیر زمینی))| ((ریپل مارک))|((پایداری دامنه))| ((شکم پایان))|((کانیهای غیر سیلیکاته))|((پیشروی دریا))
  ((سطح ایستابی))|((ترک گلی)) |((زمین و سازه‌های مهندسی))|((دو کفه ایها)) |((سنگهای قلیایی))|((مخروط افکنه))  ((سطح ایستابی))|((ترک گلی)) |((زمین و سازه‌های مهندسی))|((دو کفه ایها)) |((سنگهای قلیایی))|((مخروط افکنه))
-((اقیانوس اطلس)) |((لایه بندی متقاطع)) |((لرزه خیزی))|((خاراران)) |((گنیس))|((اسکارن)) +((اقیانوس اطلس)) |((لایه بندی متقاطع)) |((لرزه خیزی))|((خارنان)) |((گنیس))|((اسکارن))
  ((اقیانوس هند))| ((رسوبات ناحیه عمیق))|((تعیین محل ساخت تونل))| ((نفت ترش))|((اختلاط ماگماها))|((کانسار مس پورفیری))  ((اقیانوس هند))| ((رسوبات ناحیه عمیق))|((تعیین محل ساخت تونل))| ((نفت ترش))|((اختلاط ماگماها))|((کانسار مس پورفیری))
  ((اقیانوس منجمد شمالی))| ((رسوبات ناحیه کم عمق))|((محافظت زمین ناپایدار))|((چاه نفت)) |((سنگهای الترامافیک))|((پشته های میان اقیانوسی))  ((اقیانوس منجمد شمالی))| ((رسوبات ناحیه کم عمق))|((محافظت زمین ناپایدار))|((چاه نفت)) |((سنگهای الترامافیک))|((پشته های میان اقیانوسی))
 ((اقیانوس منجمد جنوبی)) | ((رسوبات یخچالی))| ((مواد و مصالح زمین شناسی))| ((گل فشان))| ((سری باون))|((گسلهای ترانسفورم)) ((اقیانوس منجمد جنوبی)) | ((رسوبات یخچالی))| ((مواد و مصالح زمین شناسی))| ((گل فشان))| ((سری باون))|((گسلهای ترانسفورم))
 || ||
  
 
 
 
 
 +
 +~~blue:شما می توانید سئوالات خود را از چند طریق زیر با ما در میان بگذارید:~~
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
 +* [http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی )
 +* __آدرس میل____ :__ [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
 +*__تلفن__ __های :__ 88804570 021و88804571 021(دفتر شبکه رشد)
 +**__~~red:تلفن تماس در آذربایجان شرقی~~: ~~green:5544130-0411 ~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:32 ]   13   اصغر نامور      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [16:28 ]   12   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:50 ]   11   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [17:48 ]   10   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:29 ]   9   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [07:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [13:16 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:48 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:44 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:41 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:40 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [16:34 ]   2   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..