منو
 کاربر Online
786 کاربر online
تاریخچه ی: فتوژئولوژی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-45Lines: 1-58
-!ریشه لغوی
فتوژئولوژی به معنی کلی کلمه ، یعنی بررسی و تییر زمین شناسی از روی ((عکس هوایی|عکسهای هوایی)).
+||__فتوژئولوژی__ به معنی کلی کلمه ، یعنی بررسی و تفیر ((زمین شناسی)) از روی ((عکس هوایی|عکسهای هوایی)).||
 !دید کلی !دید کلی
-استفاده از عکسهای هوایی در زمین شناسی ، یکی از جدیدترین شاخه‌های ((علم زمین شناسی)) است که در سالهای اخیر به سرعت رشد و ترقی کرده است. بطوریکه از عکسهای هوایی می توان نقشه های اساسی تهیه نمود و ساختمان طبقات و چینه شناسی و بطور کلی وضع زمین شناسی یک محل را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی چون ممکن است و ضع محل نسبت به عکسهای هوایی تهیه شده تغییر کند، از این جهت حدود اعتماد به آنها محدود بوده ، بطوریکه مطالعه و بررسی روی روی زمین را نیز ایجاب می‌نماید. +استفاده از عکسهای هوایی در زمین شناسی ، یکی از جدیدترین شاخه‌های ((علم زمین شناسی)) است که در سالهای اخیر به سرعت رشد و ترقی کرده است. بطوری که از عکسهای هوایی میتوان نقشه های اساسی تهیه نمود و ساختمان طبقات و ((چینه شناسی)) و بطور کلی وضع زمین شناسی یک محل را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی چون ممکن است وضع محل نسبت به عکسهای هوایی تهیه شده تغییر کند، از این جهت حدود اعتماد به آنها محدود بوده ، بطوری که مطالعه و بررسی روی روی زمین را نیز ایجاب می‌نماید.
 !تاریخچه و سیر تحولی !تاریخچه و سیر تحولی
-*طبق گزارشات ، اولین عکسبرداری هوایی از ((اروپا)) (فرانسه) ، به وسیله Nadar در سال 1858 در پاریس انجام گردید و مقارن با او ، یعنی در همان سال ، شخص دیگری به نام Laussedat با ((دوربین عکاسی)) و ((فیلم شیشه‌ای|فیلمهای شیشه‌ای)) که با خود در باسن داشت، از دهکده‌ای نزدیک ((پاریس)) عکسبرداری نمود.

+*طبق گزارشات ، اولین عکسبرداری هوایی از اروپا (فرانسه) ، به وسیله Nadar در سال 1858 در پاریس انجام گردید و مقارن با او ، یعنی در همان سال ، شخص دیگری به نام Laussedat با ((دوربین عکاسی)) و فیلمهای شیشه‌ای که با خود در باسن داشت، از دهکده‌ای نزدیک پاریس عکسبرداری نمود.

 *در آمریکا ، اولین عکس هوایی که با باسن گرفته شد، به تاریخ 13 اکتبر 1860 ثبت گردید.

 *در آمریکا ، اولین عکس هوایی که با باسن گرفته شد، به تاریخ 13 اکتبر 1860 ثبت گردید.

-*در ((اتحاد جماهیر شوروی)) ، تاریخ اولین عکسبرداری هوایی به سال 1886 برمی‌گردد.


*پس از ((اختراع هواپیما)) توسط ((برادران رایت)) ، اولین ((فیلمبرداری هوایی)) ، به وسیله ((برادران رایت|ویلبرت رایت)) در سال 1909 بود، در حالیکه برای مصارف غیر نظامی ، از جنگ جهانی دوم به طور وسیع آغاز شد.


*با پیشرفت در ((صنایع شیمیایی)) و تهیه فیلم بهتر و همچنین تکنولوژی هوایی ، در مجموع این شاخه از علم توسعه پیدا نمود. مثلا ، قشر ژلاتین در 1872 به وسیله Madox و فیلم به صورت حلقه در 1885 توسط East man به وجود آمد. ((دوربین‌های عکسبرداری هوایی)) با پیشرفت‌های شگرف در صنعت و هنر ، ((ساختمان عدسی‌ها)) به حد بسیار مرغوب رسید. ساختمان انواع فیلم‌های سفید و سیاه به صورت پانکروماتیک و مادون قرمز توسعه یافت و ((فیلم رنگی)) نیز از 1935 به صورت «کداکرم» عرضه گردید. و فیلمهای رنگی نیز کاربردی عظیم در تفسیر پیدا نمود.


*تکامل ((هواپیماهای دور پرواز)) با دوربین‌های مخصوص عکسبرداری هوایی توسعه بیشتری به کار تهیه عکس داد و در نهایت ، ((اعزام اولین قمر مصنوعی)) به نام Spatnik در 4 اکتبر 1957 به وسیله شوروی سابق و سپس فرستادن ماهواره‌های دیگر به خصوص در سری ماهواره‌های مساحی منابع طبیعی ، به نام Landsat ، به وسیله آمریکا ، تهیه عکس های متنوع در طول موجهای گوناگون ، ابعاد جدیدی در علم «سنجش از دور» به وجود آمده است.
+*در اتحاد جماهیر شوروی ، تاریخ اولین ((عکسبرداری هوایی)) به سال 1886 برمی‌گردد.


*پس از اختراع هواپیما توسط برادران رایت ، اولین فیلمبرداری هوایی ، بوسیله ویلبرت رایت در سال 1909 بود، در حالیکه برای مصارف غیر نظامی ، از جنگ جهانی دوم بطور وسیع آغاز شد.


*با پیشرفت در صنایع شیمیایی و تهیه فیلم بهتر و همچنین تکنولوژی هوایی ، در مجموع این شاخه از علم توسعه پیدا نمود. مثلا ، قشر ژلاتین در 1872 بوسیله Madox و فیلم به صورت حلقه در 1885 توسط East man به وجود آمد. دوربین‌های عکسبرداری هوایی با پیشرفت‌های شگرف در صنعت و هنر ، ((عدسی|ساختمان عدسی‌ها)) به حد بسیار مرغوب رسید. ساختمان انواع فیلم‌های سفید و سیاه به صورت پانکروماتیک و مادون قرمز توسعه یافت و فیلم رنگی نیز از 1935 به صورت «کداکرم» عرضه گردید. و فیلمهای رنگی نیز کاربردی عظیم در تفسیر پیدا نمود.


*تکامل هواپیماهای دور پرواز با دوربین‌های مخصوص عکسبرداری هوایی توسعه بیشتری به کار تهیه عکس داد و در نهایت ، اعزام اولین ((قمر مصنوعی)) به نام Spatnik در 4 اکتبر 1957 بوسیله شوروی سابق و سپس فرستادن ماهواره‌های دیگر به خصوص در سری ماهواره‌های مساحی منابع طبیعی ، به نام Landsat ، بوسیله آمریکا ، تهیه عکسهای متنوع در طول موجهای گوناگون ، ابعاد جدیدی در ((علم سنجش از دور)) بوجود آمده است.

{img src=img/daneshnameh_up/6/62/Colair.jpg height=250 width=250}

 !اصول تفسیر عکسهای هوایی !اصول تفسیر عکسهای هوایی
-*در شناخت عوارض عکسهای مایل یا آنها که به وسیله دوربینهای دستی گرفته می‌شوند‌، کمتر کسی دچار مشکل می‌گردد، چون آنچه در عکس تصویر شده ، مطابق شکلهایی است که روزانه انسان با چشم عادی می‌بیند، در حالیکه در عکس‌های هوایی عمودی که از ارتفاع چند هزار متری زمین برداشته شده ، شناخت اجسام ، چندان کار ساده‌ای نبوده و بخصوص برای افرادی که هرگز زمین زیرپای خود را از هوا و از درون هواپیما یا ((هلیکوپتر)) ندیده‌اند، این مساله مشکلتر به نظر می‌رسد.


*
یک مفسر خوب و با تجربه ، همیشه ، دانستنیهای ذهنی خود را با درک عینی و داده‌های عکس ، در تشخیص عوارض طبیعت و شرایط مربوطه ، توام کرده و با توجه به تعدادی از عوامل مهم ، می‌تواند عکسهای هوایی را تعبیر و تفسیر نماید. بر روی این ادراکات و عمل تفسیر ، چند مورد ، دارای اثر مستقیم و قطعی هستند که می‌توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی نمود:


**((حساسیت فیلم|حساسیت ترکیب فیلم)) و فیلتر و یا حساسیت سایر دستگاههای کشف و ضبط.
**عکس گیری در عمل آوردن فیلم و تصویر
**فصل سال
**((ساعت عکسبرداری))
**اثرات اتمسفر
**((مقیاس تصویر))
**قدرت نقش گیری یا تجزیه پذیری مجموعه ((سیستم ضبط تصویر))
**حرکت تصویر در لحظه عکاسی
**((پارالاکس استریوسکپی))
**قدرت دید و درک تشخیص مفسر
**ابزار و تکنیک تعبیر و تفسیر
!((کاربرد عکس‌های هوایی))
*در شرایط موجود ، عکسهای هوایی در اکثر رشته‌های علمی برای پیشبرد عملیات شناسایی و اندازه گیری به کاربرده می‌شود و در نتیجه ، پاسخگوی بسیاری از مجهولات بوده و به خصوص ، در مسائل نظامی ، گروههای درگیر در جنگ می‌توانند وسیله بسیار مطمئنی از نظر شناسایی و برآورده‌های لازم باشند.


*((نقشه برداری زمین شناسی)) از یک منطقه بزرگ


*بررسی و پیدا کردن معادن در روی زمین

+در شناخت عوارض عکسهای مایل یا آنها که بوسیله دوربینهای دستی گرفته می‌شوند‌، کمتر کسی دچار مشکل می‌گردد، چون آنچه در عکس تصویر شده ، مطابق شکلهایی است که روزانه انسان با ((چشم|چشم عادی)) می‌بیند، در حالیکه در عکس‌های هوایی عمودی که از ارتفاع چند هزار متری زمین برداشته شده ، شناخت اجسام ، چندان کار ساده‌ای نبوده و بخصوص برای افرادی که هرگز زمین زیرپای خود را از هوا و از درون ((هواپیما)) یا هلیکوپتر ندیده‌اند، این مساله مشکلتر به نظر می‌رسد.

یک مفسر خوب و با تجربه ، همیشه ، دانستنیهای ذهنی خود را با درک عینی و داده‌های عکس ، در تشخیص عوارض طبیعت و شرایط مربوطه ، توام کرده و با توجه به تعدادی از عوامل مهم ، می‌تواند عکسهای هوایی را تعبیر و تفسیر نماید. بر روی این ادراکات و عمل تفسیر ، چند مورد ، دارای اثر مستقیم و قطعی هستند که می‌توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی نمود:


*حساسیت ترکیب فیلم و فیلتر و یا حساسیت سایر دستگاههای کشف و ضبط.
*عکس گیری در عمل آوردن فیلم و تصویر
*فصل سال
*ساعت عکسبرداری
*اثرات اتمسفر
*مقیاس تصویر
*قدرت نقش گیری یا تجزیه پذیری مجموعه سیستم ضبط تصویر
*حرکت تصویر در لحظه عکاسی
*پارالاکس استریوسکپی
*قدرت دید و درک تشخیص مفسر
*ابزار و تکنیک تعبیر و تفسیر

{img src=img/daneshnameh_up/c/ca/mileseva.jpg height=250width=250}


!کاربرد عکس‌های هوایی
*در شرایط موجود ، عکسهای هوایی در اکثر رشته‌های علمی برای پیشبرد عملیات شناسایی و اندازه گیری بکاربرده می‌شود و در نتیجه ، پاسخگوی بسیاری از مجهولات بوده و به خصوص ، در مسائل نظامی ، گروههای درگیر در جنگ می‌توانند وسیله بسیار مطمئنی از نظر شناسایی و برآورده‌های لازم باشند.


*نقشه برداری زمین شناسی از یک منطقه بزرگ
*بررسی و پیدا کردن معادن در روی زمین
 *شناسایی پوشش گیاهی به منظور بدست آوردن اطلاعات از نوع طبقه‌ها و چگونگی قرار گرفتن طبقات در زیر آنها *شناسایی پوشش گیاهی به منظور بدست آوردن اطلاعات از نوع طبقه‌ها و چگونگی قرار گرفتن طبقات در زیر آنها
 !فواید عکسهای هوایی !فواید عکسهای هوایی
 *با عکس‌های هوایی می‌توان با سرعت بسیار زیاد منطقه را مورد مطالعه قرار داد، و حال آنکه این عمل بوسیله نقشه برداری زمینی امکان پذیر نیست.

 *با عکس‌های هوایی می‌توان با سرعت بسیار زیاد منطقه را مورد مطالعه قرار داد، و حال آنکه این عمل بوسیله نقشه برداری زمینی امکان پذیر نیست.

-*چون هر جسم بتوسط عکسبرداری تصویر کاملی از خود عرضه می‌نماید، و این عمل در زمان بسیار کوتاه انجام می‌گیرد.


*با عکس‌های هوایی شناسایی منطقه و تفسیر طبیعت آن در روی زمین انجام نمی‌شود، بلکه در داخل آزمایشگاه صورت می‌پذیرد. بدین معنی که بلافاصله پس از برداشت عکس‌های هوایی ، کلیه عملیات وابسته درآزمایشگاه انجام می‌شود.

+*چون هر جسم به توسط عکسبرداری تصویر کاملی از خود عرضه می‌نماید، و این عمل در زمان بسیار کوتاه انجام می‌گیرد.


*با عکس‌های هوایی شناسایی منطقه و تفسیر طبیعت آن در روی زمین انجام نمی‌شود، بلکه در داخل آزمایشگاه صورت می‌پذیرد. بدین معنی که بلافاصله پس از برداشت عکس‌های هوایی ، کلیه عملیات وابسته در آزمایشگاه انجام می‌شود.

 *مناطقی که به هیچ وجه قابل نقشه برداری نیستند، مثلا مناطق خطرناک و غیر قابل دسترسی بوسیله عکسهای هوایی می‌توانند مورد بررسی و تفسیر قرار گیرند. *مناطقی که به هیچ وجه قابل نقشه برداری نیستند، مثلا مناطق خطرناک و غیر قابل دسترسی بوسیله عکسهای هوایی می‌توانند مورد بررسی و تفسیر قرار گیرند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((حساسیت فیلم))
*((دوربین‌های عکسبردای هوایی))
*((ساعت عکسبرداری))
+*((دوربین عکای))
*((عکسبرداری هوایی))
 *((عکس هوایی)) *((عکس هوایی))
-*((فیلمای هویی))
*((یم گی))
*((ک
ربرد عکس‌ای ویی))
*((مقی
اس تصیر))
*((نقشه برداری زمین شناسی))
+*((علم ن ا دو))
*(( وگای))
*((نقشه زمین شناسی))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:07 ]   5   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:15 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [07:29 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [09:29 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [17:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..