منو
 صفحه های تصادفی
رشته صنایع غذایی
هر چه کنی به خود کنی
تیره ماگنولیا
فرانک دارابونت
هوا فضا
ابودلف قاسم بن عیسی عجلی
اصول کلی کاشت،داشت،برداشت
واکسیناسیون اطفال زیر هفت سال که در وقت مقرر مراجعه ننمایند
تخلخل و نفوذپذیری ماسه سنگ
ابن زیاد و فرستادن کاروان اسرا به شام
 کاربر Online
447 کاربر online
تاریخچه ی: فتنه ابن زبیر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-65Lines: 1-41
 V{maketoc} V{maketoc}
 +!نگرانی امام سجاد از ابن زبیر
 +«((ابو حمزه ثمالی)) » می‌گوید:« با ((حضرت امام سجاد علیه السلام)) از شهر ((مدینه)) خارج شدیم. امام فرمود: روزی در کنار دروازه‌ی مدینه دو مرد سپیدپوش را دیدم که یکی از آنها از من پرسید:« تو را غمگین می‌بینم. چرا؟ برای دنیا غمگین هستی؟ دنیا روزی‌ای است که نیکوکار و فاجر از آن می‌خورند.»
 +من گفتم:« نه، غصه‌ی من برای امور دنیوی نیست.»
 +پرسید:« برای آخرت غصه می‌خوری؟ آخرت، وعده‌ی راستی است که در آن، پادشاهی قدرتمند حکم خواهد راند. راستی حزن تو برای چیست؟»
 +من گفتم:« از فتنه‌ی « ((عبدالله بن زبیر|ابن زبیر)) » می‌ترسم.»
 +مرد با شنیدن این حرف تبسمی کرد و گفت:« آیا کسی را دیده‌ای که بر خداوند توکّل کند ولی خدا او را کفایت نکند؟»
 +گفتم:« نه.»
 +گفت:« آیا هیچ کس را دیده‌ای که از خداوند چیزی بخواهد و خدا به او ندهد؟»
 +گفتم:« نه.»
 +گفت:« آیا کسی را دیده‌ای که از خداوند بترسد ولی خدا نجاتش ندهد؟»
 +گفتم:« نه.»
 +ناگهان دیدم هیچکس در مقابلم نیست.
 +آن‌گاه صدایی به من گفت:« ای علی بن الحسین! این ((خضر)) بود که با تو سخن می‌گفت.»
-!حزن حضرت از ابن زبیر
«ابو حمزه ثمالی » می گوید: با حضرت علی بن الحسین به بیرون شهر مدینه خارج شدند پس چونکه به دیوار شهر رسید فرمود: من روزی به این دیوار رسیدم و بر آن تکیه دادم، در این حال مردی را مشاهده کردم که دو لباس سفید پوشیده بود و رو در روی من به صورتم نگاه می کرد.

بعد از مدتی گفت: چرا پیوسته تو را غمگین می بینم؟ آیا بر دنیا غمگین هستی؟ دنیا که رزقی است حاضر که نیکو کار و فاجر از آن می خورند. من گفتم: حزن من بر دنیا و برای امور مادی نیست. و حرف صحیح همان است که تو گفتی او گفت: آیا حزن و غم شما برای آخرت است؟ آخرتی که وعده ای است صادق که در آن پادشاهی قاهر حکم خواهد راند.

راستی حزن تو برای چیست؟ من گفتم: حزن و غمم از «ابن زبیر » است و از فتنه او می ترسم او با شنیدن این سخن تبسم کرد و گفت: آیا هیچکس را دیده ای که بر خداوند توکّل نماید ولی او را کفایت نکند؟ گفتم: نه، گفت: آیا هیچکس را بر او دیده ای که از خداوند سئوالی داشته باشد و از او مسئلت کند و به او اعطا نکند؟ گفتم: نه، گفت: آیا احدی را دیده ای که از خداوند بترسد ولی او را نجات ندهد؟ گفتم: نه

حضرت فرمود: ناگهان دیگر هیچکس را در مقابل خود ندیدم، در آن لحظه به من گفته شد: ای علی بن الحسین این خضر بود که با تو سخن می گفت و نجوا داشت.

بر اساس این روایت حضرت زین العابدین (علیه السلام) از «ابن زبیر » و عملکرد او محزون و غمگین بود.

برای بررسی و تحلیل این واقعیت باید ابتدا نگاهی به شخصیت و عملکرد «ابن زبیر » داشته باشیم و سپس علت حزن حضرت از او را به بررسی بنشینیم.
+بر اساس این روایت حضرت زین العابدین علیه السلام از ابن زبیر و عملکرد او محزون و غمگین بود اس.
برای بررسی و تحلیل این واقعیت، باید ابتدا نگاهی به شخصیت و عملکرد ابن زبیر داشته باشیم.
 !شخصیت ابن زبیر  !شخصیت ابن زبیر
-(عبدالله بن زبیر) فرزند (زبیر) است که پسر ((«صفیه دختر عبدالمطلب|صفیه))) عمه پیامبر (صلی الله علیه و آله) و از اصحاب مبّرز ایشان بود و مادر او (اسماء) دختر (ابی بکر) می باشد. (ابن زبیر) بر اساس آنچه خود برای (ابن عباس) بیان کرده است می گوید: من چهل سال است که بغض شما اهل این بیت را کتمان می کنم.

آری او
حقد و عداوت اهل بیت و آل علی (علیه السلام) را از ابتدای حیات خود در سینه می پواید و همین بود که پدرش را بر جنگ با علی (علیه السلام) ترغیب و وادار نمود.

امام
صادق (علیه السلام) فرمودند: پیوسته بیر از ما اهل بیت بود تا اینکه بچه اش را ادراک کرد و او را از رأی خود منصرف نمود) این دشمن همیشه در زندگی او مشهود بود وقتی در زمانیکه در مکه موقعیتی به دست آورده بود همه بنی هاشم را در شعب ابی طالب گرد آورد و با فراهم نمودن هیزم انبوهی، آنها را تهدید به سوزاندن نمود و در همین مدت در خطبه های خود از ذکر صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) امتناع می ورزید به این دلیل که حضرت دارای خانواده سوء و اهل نا صوابی است که با ذکر صلوات بر پیامبر تکبر کرده و به خود می بالند. (اِنّ له اهیل سوء یشمحون بانوفهم )

!فرار به مکه
و برخورد منافقانه با امام حسین -ع-
«ابن
زبیر » که عنصر جاه طلبی بود پس از مرگ معاویه از بیعت با یزید امتناع کرد و شبانه و به صورت دزدان فراری از بیراهه به مکه پناهنده شد و با ورود حضرت امام حسین (علیه السلام) به مکه منافقانه با حضرت رفت و آمد داشته گاهی حضرت را به ماندن و گاهی به رفتن تشویق می کرد، چرا که می دانست آن بزرگوار در مکه باشد کسی دور او جمع نخواهد شد. و حضرت نیز با بیانات روشنگرانه او را متنبه می نمودند که من هرگز به ماندن در مکه در زمینه سازی هتک حرمت این حرم شریف، مشارکت نخواهم کرد.

حضرت امام حس
ن (علیه السلام) با افتخار و رشادت به سمت عراق حرکت کردند و در قیام الهی با عزت و سربلندی به مرتبه رفیع شهادت نائل آمدند. اما (ابن زبیر) در مکه ماند و پس از سرکوب آشوبهای مدینه، سپاه جرّار شام به فرماندهی (صفین بن نمیر) که پس از مرگ «مسلم بن عقبه » فرماندهی سپاه را به امر یزید به دست گرفته بود به سمت مکه حرکت کرد تا «ابن زبیر » را نیز سرکوب نماید

در مدتی که این سپاه و شامیان در اطراف مکه مستقر بودند، با منجنیق مکه و خانه خدا، کعبه شریف، را به آتش کشیدند و حرمت حرم امن الهی را شکسته، ولی در این اثن
اء بر مرگ زید به مکه رسید و سپاهیان شام به مرکز خود برگشتند.

!سنگبا
ران و آتش زدن کعبه
از آن پس
(ابن زبیر) در بسط حاکمیت خود تلاش کرد و مناطق مختلفی را با نصب نماینده به زیر سلطه خود درآورد از آن جمله مصر، فلسطین، بصره، کوفه و خراسان بود ولی در نهایت با لشگر کشی (حجاح بن یوسف ثقفی) به مکه در زمان عبدالملک بن مروان بار دیگر مکه مورد تجاوز همه جانبه قرار گرفت و کعبه شریف سنگباران شد و آتش گرفته و ویران شد.

آنچه گذشت مروری سریع بر شخصیت و تاریخ زندگانی ((«عبدالله بن زبی
ر))) بود اما علت حزن و خوف حضرت سجاد (علیه السلام) از این شخص و تحریکات او که حضرت برای آن عنوان (فتنه) را استعمال نموده اند، با توجه به آنچه گذشت روشن است.

!انگیزه های نفسانی در قیام
ابن زبیر />گر چه فعالیت شورشی (ابن زبیر) بر علیه نظام طاغوتی بنی امیه بود ولی این حرکت جز با انگیزه های نفسانی سامان نیافته و جز جاه طلبی و قدرت خواهی انگیزه ای نداشت. از سوی دیگر در عداوت و بغض و حقد نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) ، (ابن زبیر) و (دودمان اموی) یسا بودند.

اما نکته ا
ی که به خصوص حزن و از آن گذشته خوف حضرت سجاد (علیه السلام) را نسبت به فتنه ابن زبیر موجب شده سوء استفاده او از مکان مقدسی به نام مه است.

اهل بیت عصمت و طهارت از حضرت امیرالموم
ین (علیه السلام) تا امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) هر گز حاضر نشدند زمینه ای را فراهم آورند که حرمت مکانهای مقدسی: به منن مدینه و مکه مورد تجاوز و تعدّی بدخواهان و حرمت شکنان قرار گیرد ولی انقلابیون مدینه در ((«واقعه حره))) و (ابن زبیر) در شورشی بر علیه نظام اموی این دو شهر را سنگر و پایگاه خود قرار دادند و موجب شدند حرمت هر دو شهر به شدت متلاشی بود، شکسته شود

آری در مدت ح
اکمیت (ابن زبیر) دو مرتبه کعبه شریف سنگباران گردید و به آتش کشیده شد و در دفعه دوم به کلی هدم گردید که بعداً توسط حضرت زین العابدین (علیه السلام) و با تدبیر الهی آن امام همام بازسازی گردید.

و
این خط شی برای شخصیتی نظیر حضرت سجاد (علیه السلام) حزن آور و موجب خوف بود. گذشته از اینکه (ابن زبیر) رای حضرت جاسوسهائی را ذاشته بود و مراقبت فراگری از حضرت به عمل می آورد و سعی وافر در گرفتن بیعت از علویین داشت تا شرعیت خود را به اثبات رساند و در صورت برخورد با مشکل آنان را نیز به نابودی و فنا بکشاند.
+عبدالله بن زبیر فرزند زبیر است که پسر ((صفیه دختر عبدالمطلب|صفیه)) عمه ((حضرت محمد می صلی الله لیه و آله|پیامبر صلی الله علیه و آله)) و از اصحاب برجستهی او بود و مادرش اسماء، دختر ((ابوبکر)). خود ابن زبیر به ابن عباس چنین گفته است من چهل سال است که ب شما اهل این بیت را در دل دارم و آن را نهان کردهام.»
-!ی ام سجا -ع-
ا
ما حضرت سجایه اللام) ب اتاذ موعی وشمناه و کامل سیای در قبل فنه او د در صد اها ی او ر ر ا وش و نه کوم به شک ک و با ظار و ن از ا و فن ای و ه دامن ایدن علر ا به ون ت) موجب ی و را فراهم ودن و در م در این میانه کمن حرکی ک فع ستگاه موی مام شود نیز ز حضرت ر . ای نهی ای در گذر از تنه های می تمی ات.
+ن بی ا مر (عایه))، ا بیت ا ((یید ب مایه|یزید)) اما کرد بنه ا یراهه ک گریت. با ورو ((ضرت ام ین یه م)) به مکه ن و می‌ت و با رویی ک اما خن ی‌‌. گهی ام ب ادن گای به ن تشی می‌ک چرا که می‌ن ر ما در مکه اشد، کی در جع نواهد د.
مام نیز ر ش ی‌گت: « من هگ مانن در مه ر زینه‌سازی هک حرمت ای م یف مشاکت نخواهم کرد.»
- حضرت ر م ی کات ک با لا هل یت نا نمی گرفت

واً ملا ا همکاری و ماد ندتند ، />
ایا ر ای رباط بهانه ی ب ت ا مو یز نمی دادند />
اا حرکتی در تعیف این قیمها ان نمی دادند چا که ه هرحا مواجهه آه ا ام فسد و باطل امی ب و ه هر مدار آ نا دچار شکل و تور می ش در جع بدی اداف خط حق، ب دیده م ی می گردید.
+اقبت، حضرت ما ین لی للا با اتخا ه مت ((ا)) حرکت ک و در یام لی عاورا شهادت رسید ام ان بیر د مکه مند و ا رّار ((شا «وریه»|ام)) به فرماندهی ((صین ب نمی)) از سرکب شوبای مدینه ب که حرکت کرد ت ابن زبی را نی رکب نماید.
این پاه ر اطرا مکه د و با مجنی هر مک اه خدا را ب آتش کشید و حرت حرم امن الهی را شک. در ین اثا خب م یزید به مکه ی و ایان شام به شهر خود برگشتند.
-!پن او ب ممد بن حنفیه
ام لاف حرکای ملانه ای ک با ا هل ی ت ی ر ماد رک (تین) ((«یا خا))) ک ر ه ضرت ه خاطر مصاح بنام های بلند م تشان هگز در آنها شارک مستقیم ناند وی با سردن ام این م به دت عموین جنا ((م ن نفیه)) عموم مبی ییان ود را ب یی نها ت نموده و تشویق می کرند :
+ ن اب بیر در بسط حاکمی د لاش کد مناطق متلفی ا با صب اینه ه ی ه خد رآد؛ از جه ((مر)) ((ین) ((بصر))، ((که)) ((خاان)). لی ر هیت ر زما ((عبالمک بن موان)) ا شگرکی ((جا ن یوس ثقفی)) ب مکه این هر مس بار ی مو تجاو گف و کب سگران د ت و ویرن شد.
-حضر به موی رودد: «یا م لو ا عبدأ نا ه البیت جب علی الاس موء رت و د ولیک هاالا ا ئت » ینی ای و گر نده ای ما اند اهل بیت تعص ه ر داد یر و ر داه شد. />
ینه ر ه م واجب و ر های، کمک، یاری و پشیانی ایند و م ر و و مدی این ار (ی متر) ار دد د وه ک می خوای حت می انی ل ک.
+گر چه بن زبیر علیه نام طاغوتی ((ی میه)) شرش کرد بود، لی نزهاش چیی جز جاه‌طلبی و قدرت‌خوای نبود. ی یگر، ا و بنی‌امیه ر دشمنی و کینهرزی نسبت به ((اهل بیت بیت علیهم السام)) یک بودد.
یی که مام سجاد علیه اام ت به فنه ا بیر نگرن کرده ود و استفاده‌ی او ز مکان مقد که است.
اهل بیت عصم و هر ه ز حاضر نشدد زینه‌ی ر راهم وند ک ر مکان‌های مقدسی مانن مینه و مکه کته شود لی نقلابیون مینه ر ((اعه )) و ابن ی ر شوری علیه ا اموی، این دو شه ا سنگر ایگاه خود قرار دادند و مجب دد حرم و شر شکسته شود. در مد حاکمیت اب زبیر کعب شریف مته سگارن دید ب تش کیده د در دفعه و به کی ویرا گردید ک بعدا سط حضرت زین لعابدین علیه سلا بازسازی شد.
-منابع :

بحارالانوار ،‌ج 46 ، ص37، به نقل از مناقب ،‌ ص 145 حدیث 1، 2 ، 3 ، به نقل از کشف الغمه و ارشاد

تاریخ یعقوبی ، ج 2 ،‌ص 261

بحارالانوار ،‌ج 45، ص 365
+!منابع :
*بحارالانوار، ‌ج 46، ص37، به نقل از مناقب،‌ ص 145 حدیث 1، 2، 3، به نقل از کشف الغمه و ارشاد
*تاریخ یعقوبی، ج 2، ‌ص 261
*بحارالانوار، ‌ج 45، ص 365
-مراجعه شود به:

((بررسی زندگی سیاسی امام ))
+!مراجعه شود به:
*((بررسی زندگی سیاسی امام سجاد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [05:36 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 06 دی 1383 [07:27 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [06:49 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:49 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:07 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [11:34 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..