منو
 کاربر Online
1448 کاربر online
Lines: 1-22Lines: 1-23
-1)یک روز ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) ر فاطمه (علیهاسلام) ال در حالیکه فاطمه گردنبندی از طلا به گردن انداخته و />رسول خدا فرمود: فاطمه جان مبادا مردم ترا بفریبند و بگویند تو که دختر محمد هستی دل خوش دار که همین ترا بس است‏، در حالیکه لباس سلاطین ظالم بر تن تو باشد. نه تنها دختر پیغمبر بودن کافی نیست، بلکه باید در عمل هم از زهد و بی رغبتی پیمبر اکرم نسبت به دنیا متابعت کنی.
فاطمه (لیها )تا این کلام را از رسول خدا شنید، گردنبند را از گردنش خارج کرد و فرستاد تا با پول آن بنده ای خریدند و آن حضرت او را در راه خدا آزاد کرد. رسول خدا از این عمل فاطمه (علیهاسلام) بسیار خوشحال شدند.
+روزی ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) ند ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه لیهالام)) ف و دید فاطمه گردنبندی از طلا به گردن انداخته ت. رسول خدا فرمود:« فاطمه جان، مبادا مردم تو را بفریبند و بگویند تو که دختر محمد هستی دل خوش دار. دختر پیغمبر بودن کافی نیست، بلکه باید در عمل هم از زهد و بی رغبتی پیمبر نسبت به دنیا متابعت کنی.»
فاطمه ا ی این کلام گردنبند را از گردنش خارج کرد و فرستاد تا با پول آن بنده ای را در راه خدا آزاد کنند. رسول خدا نیز از این عمل فاطمه بسیار خوشحال شدند.
-2) یک بار فاطمه (علیهاسلام) از پدر بزرگوارشان تقاضای یک انگشتر کردند. . .
رسول خدا فرمود چون نماز شب را به جا آوردی از خداوند درخواست کن، خداوند حاجتت را برآورد. فاطمه (علیهاسلام) دعا کرد که هاتفی ندا داد ای فاطمه آنچه از ما خواستی زیر جای ماز تو است.
فاطمه پارچه را کنار زد دید انگشتری است از ((یاقوت ))بسیار قیمتی، انگشتر را به انگشت کرد شادمان شد و سپس به رختخواب رفت و خوابید، در خواب دید گئی در ((بهشت|بهشت ))است آنجا سه قصر بود، قصرهائی یبا که مثل و مانندش در بهشت نی، پرسید این قصرها مال کیست؟ گفتند مال فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است.
+2) روزی فاطمه علیهاسلام از پدر بزرگوارش تقاضای یک انگشتر کرد.
رسول خدا فرمود چون نماز شب را به جا آوردی از خداوند درخواست کن حاجتت را برآورد.» فاطمه علیهاسلام دعا کرد. در این هنگام هاتفی ندا داد ای فاطمه، آنچه از ما خواستی زیر سجاد توست.»
فاطمه پارچه را کنار زد و انگشتری از ((یاقوت)) بسیار قیمتی د. انگشتر را به انگشت کرد شادمان شد و سپس به رختخواب رفت و خوابید. در خواب دید ب ((بهشت|بهشت)) رفته است. ر آنجا سه قصر دی که مثل و مانندش در بهشت نو. پرسید این قصرها برای کیست؟ »
گفتند برای فاطمه، دختر محمد.»
-حضرت وارد یکی از آنها شد و در آن گردشی کرد، در آنجا تختی ود که (برخلاف عادت) فقط سه پایه داشت!.
حضرت پرسید چرا این تخت سه پایه دارد؟! گفتند صاحب این تخت انگشتری از خدای تعالی درخواست کرد، خداوند هم پایه ای از این تخت را جدا کرد و برای او انگشتری به ساخت.
صبح شد، فاطمه (یهالم) قصه را برای رسول خدا گف: رسول خدا فرمود ای گروه فرزندان عبدالمطلب، دنیا برای شما نیست، بلکه آخرت برای شماست و میعادگاه شما بهشت است، شما را با دنیا چه کار؟! دنیا زودگذر و گو زنند ات
+وارد یکی از آنها شد و در آنجا تختی ید که فقط سه پایه داشت!
پرسید چرا این تخت سه پایه دارد؟!»
گفتند صاحب این تخت، انگشتری از خدای تعالی درخواست کرد. خداوند هم پایه ای از این تخت را جدا کرد و برای او انگشتری ساخت.»
وقتی صبح شد، فاطمه ا را برای رسول خدا تعریف کد.
رسول خدا فرمود ای فرزندان ((حضرت عبدالمطلب علیه السلام|عبدالمطلب))، دنیا برای شما نیست. آخرت برای شماست و میعادگاه شما بهشت است. شما را با دنیا چه کار؟! دنیا زودگذر و فریبنده است.»
سپس به فاطمه فرمود: ان
شتر را وبار در زیر سجاده‌اش بگذارد.
فاطمه اطاعت کرد و شب در خواب هما
ن قصر و همان تخت را دید لی این ار پایه‌های تخت کامل بود.
-سپس رسول خدا فرمود تا آن انگشتر را دوبره در زیر جای نمازش بگارد. فاطمه (علیهاسا) انگشتر ا گذاشت و آن به جایگاه وله ش ر هشت برگشت.
شب د دوباره فاطمه (علیهاسلام) درخواب همان قصر و همان تخت ر دید ول خت ر چهار پاه ستوار بود پرسید چه شد؟ گفتند: انگشتر برگشت و تخت به حالت اولیه رجوع کرد.
+!مناب: />*بار الاار ج 43، 26 28.
*بار الانوار، 43، 47.
-منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 26، ح 28.
بحار الانوار، ج 43، ص 47.

مراجعه شود به:
((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))
+!مراجعه شود به:
*((نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [12:02 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [14:46 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:18 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [08:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 مهر 1383 [11:25 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..