منو
 صفحه های تصادفی
جابربن عبدالله انصاری
مفردات قرآن
آلمونتیت
ریحان
عناصر گروه IIIA (قسمت دوم)
آیفون
خاور میانه سال 1492 تا 1600 میلادی
رشته کار درمانی
زیارت قبر صالحان
نتیجه خوبی کردن دربرابر بدی
 کاربر Online
554 کاربر online
تاریخچه ی: فاسائیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Fassaite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 فاسائیت - بلورهای کوچک (تا 10 میلیمتر) در کلسیت  فاسائیت - بلورهای کوچک (تا 10 میلیمتر) در کلسیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::فاسائیت‌ (Fassaite)::__ ||__::فاسائیت‌ (Fassaite)::__
-::Ca(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2 O6]::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((کلسیم|Ca))(((منیزیم|Mg)),((آهن|Fe)),((آلومینیوم|Al))){(((سیلیکن|Si)),Al)2 O6}::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
+::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::غیرشفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((وئی)) ، ((اطری)) ، ((فانسه)) ، ((رومای)) ، ((کیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. قلیی ال ((هانیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::دانه ای - ((آگرگات)) توده ای - آغشته::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((یالی)) ، ((لمان)) ، ((چک و اسواکی)) ، ((ریه)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::گر - د و لله کچک مگنتیک می دهد HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::بسیار متغیر ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای سبز - سبز - سیاه متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید - خاکستری::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کیت))، ((تیتانیت)) ،((یت))،((کواتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترما))::|__::منشا تشکیل::__
::((نشور))های اغ شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((دیوپسید))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((وویانیت))،((گن))،((اپینل))::|__::((پاراژنز))::__
::رگونی مجارتی::|__::منشا تشکیل::__
::بورهای کاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((وی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((یزیک))ی ((یمی))ایی آن بی ((توز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتیش)) گفه شده است Adula از ((که))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((یالی))::|__::محل پیدایش::__
::.کای ی مشابه آن ((یپی)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((ایتلی)) خ شده است Fassa از اکتشا آن دره ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|6|3.2|3.3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [05:48 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [04:55 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [11:56 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [10:21 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..