منو
 صفحه های تصادفی
مرحله پنجم سلسله صفویه-کشتارها و قتل و خونریزی های داخلی و پیامدهای ناشی از این سلسله
ت) هواپیماهای بمب افکن
ایران
آزمایش تعیین زاویه راس منشور
تیره آدوکساسه
پیامبر اکرم و تفسیر واژه عالین به اهل بیت
مکتب جاودان
دانشکده فنی دانشگاه تبریز
دین و ایجاد هدف و انگیزه در علوم
همسخنی بين اسلام و اهل کتاب
 کاربر Online
333 کاربر online
تاریخچه ی: غنی سازی اورانیوم

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-82Lines: 1-62
-!مقدمه />((منابع معدنی اورانیوم و توریم|سنگ معدن اورانیوم)) موجود در طبیعت از دو ((ایزوتوپ)) __235U __ به مقدار 0.7 درصد و __238U __‏به مقدار 3.99 درصد تشکیل شده است. سنگ معدن را ابتدا در اسید حل کرده و ‏بعد از تخلیص فلز ، ((اورانیوم)) را بصورت ترکیب با اتم ((فلوئور)) (__9F __) و بصورت ((مولکول)) ‏اورانیوم هگزا فلوراید تبدیل می‌کنند که به حالت گازی است. سرعت متوسط ‏مولکولهای گازی با ((جرم مولکولی)) گاز نسبت عکس دارد. +
 
 
 
 
  
 {picture=hasteyi.gif} {picture=hasteyi.gif}
  
 
 
 
 
-
<br>‏
!غنی سازی اورانیوم با دیفوزیون گازی
+!مقدمه />((منابع معدنی اورانیوم و توریم|سنگ معدن اورانیوم)) موجود در طبیعت از دو ((ایزوتوپ)) __<sup>235U __ به مقدار 0.7 درصد و __238U __به مقدار 3.99 درصد تشکیل شده است. سنگ معدن را ابتدا در اسید حل کرده و ‏بعد از تخلیص فلز ، ((اورانیوم)) را بصورت ترکیب با اتم ((فلوئور)) (__9F __) و بصورت ((مولکول)) ‏اورانیوم هگزا فلوراید تبدیل می‌کنند که به حالت گازی است. سرعت متوسط ‏مولکولهای گازی با ((جرم مولکولی)) گاز نسبت عکس دارد.
!غنی سازی با دستگاه سانتریفیوژ
((سانت
ریفیوژ)) دستگاهی است که برای جدا سازی مواد از یکدیگر بر اساس وزن آنها استفاده می‌شود. این دستگاه مواد را با سرعت زیاد حول یک محور به گردش در می‌آورد و مواد متناسب با وزنی که دارند از محور فاصله می‌گیرند. در واقع در این روش برای جدا سازی مواد از یکدیگر از شتاب ناشی از نیروی گریز از مرکز استفاده می‌گردد، کاربرد عمومی این دستگاه برای جداسازی مایع از مایع و یا مایع از جامد است. سانتریفیوژهایی که برای غنی سازی اورانیوم استفاده می‌شود حالت خاصی دارند که برای گاز تهیه شده‌اند که به آنها Hyper-Centrifuge گفته می‌شود. پیش از آنکه دانشمندان از این روش برای غنی سازی اورانیوم استفاده کنند از تکنولوژی خاصی بنام Gaseous Diffusion به معنی پخش و توزیع گازی استفاده می‌کردند.


 
 
 
 
  
-{picture=atrak.jpg} +{picture=200px-Nuclear_Fuel_Cycle.JPG}
  
 
 
 
 
 +!غنی سازی با دیفوزیون گازی Gaseous Diffusion
 +گراهان در سال 1864 پدیده‌ای را کشف کرد که در آن ((سرعت متوسط)) مولکولهای ‏گاز با معکوس جرم مولکولی گاز متناسب بود. از این پدیده که به نام ((دیفوزیون ‏گازی)) مشهور است برای غنی سازی اورانیوم استفاده می‌کنند. در عمل اورانیوم ‏هگزا فلوراید طبیعی گازی شکل را از ستونهایی که جدار آنها از اجسام متخلخل ‏‏(خلل و فرج دار) درست شده است عبور می‌دهند. سوراخهای موجود در جسم ‏متخلخل باید قدری بیشتر از شعاع اتمی یعنی در حدود 2.5 آنگسترم (7-‏25x10 سانتیمتر) باشد.

ضریب جداسازی متناسب با اختلاف جرم مولکولها است. روش غنی سازی ‏اورانیوم تقریبا مطابق همین اصولی است که در اینجا گفته شد. با وجود این ‏می‌توان به خوبی حدس زد که پرخرج ترین مرحله تهیه سوخت اتمی همین ‏مرحله غنی سازی ایزوتوپها است، زیرا از هر هزاران کیلو سنگ معدن اورانیوم ‏‏140 کیلوگرم اورانیوم طبیعی بدست می‌آید که فقط یک کیلوگرم __235U __ ‏خالص در آن وجود دارد. Gaseous Diffusion از جمله تکنولوژیهایی بود که ایالات متحده طی جنگ جهانی دوم در پروژه‌ای بنام __منهتن__ (Manhattan) برای ساخت ((بمب هسته‌ای)) ، با کمک انگلیس و کانادا به آن دست پیدا کرد.

در این روش با تکرار استفاده از این صفحات فیلتر مانند ، بصورت آبشاری (Cascade) ، میزان __235U __ را به مقدار دلخواه بالا می‌بردند. این روش اولین راهکارهای صنعتی برای غنی سازی اورانیوم بود که کابرد عملی پیدا کرد. نمونه‌ای از سانتریفیوژهای گازی آبشاری که برای غنی سازی اورانیوم از آنها استفاده می‌شود. Hyper-Centrifuge اما در روش استفاده از سانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم ، تعداد بسیار زیادی از این دستگاهها بصورت سری و موازی بکار می‌برند تا با کمک آن بتوانند غلظت __235U __ را افزایش دهند.
 

 

-گراهان در سال 1864 پدیده‌ای را کشف کرد که در آن ((سرعت متوسط)) مولکولهای ‏گاز با معکوس جرم مولکولی گاز متناسب بود. از این پدیده که به نام ((دیفوزیون ‏گازی)) مشهور است برای غنی سازی اورانیوم استفاده می‌کنند. در عمل اورانیوم ‏هگزا فلوراید طبیعی گازی شکل را از ستونهایی که جدار آنها از اجسام متخلخل ‏‏(خلل و فرج دار) درست شده است عبور می‌دهند. سوراخهای موجود در جسم ‏متخلخل باید قدری بیشتر از شعاع اتمی یعنی در حدود 2.5 آنگسترم (7-‏25x10 سانتیمتر) باشد.

ضریب جداسازی متناسب با اختلاف جرم مولکولها است. روش غنی سازی ‏اورانیوم تقریبا مطابق همین اصولی است که در اینجا گفته شد. با وجود این ‏می‌توان به خوبی حدس زد که پرخرج ترین مرحله تهیه سوخت اتمی همین ‏مرحله غنی سازی ایزوتوپها است، زیرا از هر هزاران کیلو سنگ معدن اورانیوم ‏‏140 کیلوگرم اورانیوم طبیعی بدست می‌آید که فقط یک کیلوگرم __235U __ ‏خالص در آن وجود دارد.
!غنی سازی اورانیم از طریق میدان مغناطیسی
یکی از روشهای غنی سازی اورانیوم استفاده از ((میدان مغناطیسی)) بسیار قوی می‌باشد. در این روش ابتدا اورانیوم هگزا فلوئورید را حرارت می‌دهند تا ((تبخیر)) شود. از طریق تبخیر ، اتمهای اورانیوم و فلوئورید از هم تفکیک می‌شوند. در این حالت ، اتمهای اورانیوم را به میدان مغناطیسی بسیار قوی هدایت می‌کنند. میدان مغناطیسی بر هسته‌های باردار اورانیم نیرو وارد می کند ( این نیرو به __نیروی لورنتس__ معروف می باشد) و اتمهای اورانیوم را از مسیر مستقیم خود منحرف می‌کند. اما هسته‌های سنگین اورانیم (__238U __) نسبت به هسته‌های سبکتر (__235U __) انحراف کمتری دارند و درنتیجه از این طریق می‌توان __235U __ را از اورانیوم طبیعی تفکیک کرد.
!کاربردهای اورانیوم غنی شده
*شرایطی ایجاد کرده اند که نسبت __235U __ به __238U __ را به 5 درصد می‌‏رساند. برای این کار و تخلیص کامل اورانیوم از ((دستگاه سانتریفوژ|سانتریفوژهای)) بسیار قوی استفاده ‏می‌کنند.


*برای ساختن ((نیروگاه اتمی)) ، اورانیوم طبیعی و یا اورانیوم غنی شده بین 1 تا 5 ‏درصد کافی است.


dir align=center>
+left>


 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/6/6e/fissionanim.gif}

<center>
all>

~~g
reen:شکافت هسته اورانیوم~~
ll>

enter>
+{picture=chp_nuclearfuelcycle1.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

-*رای ی (( اتی)) دال 5 ا 6 کیلوگرم __235U __ د درد ال نیاز ت. ر نیع امی این استفاده یود و بمهای اتمی را از __239Pu __ که ((نز یمییی|نتز لی شیمیی)) ن سیار سار است هیه می‌کنند. />!نه تلید و نم راو اتی />ای ن ناایدار ا ر یراههی بیار وی می‌ازند که داد نوترونهای موود د نا از ا ا ییارد ((نرو)) در ثانی د انتیم ر او می‌کند. ملا کی بمبهای ای موود در ((زرا خا هست‌ای|را اه‌های ان)) ین ن رت می‌شد. ر ا این نر در دا ((نیروگاه امی|نیروگهی ت‌ای)) ه این رت ک ایوپهای __238U __ شکست ی یستن لی ا ((نورون ای|نورون کم ارژی)) تد. +گز هگزافلوراید رانیم (UF6) ر داخ یلندرهای سانترییوژ زریق می‌شود و با سرعت زیاد ب گردش در آورده می‌گردد. گردش سریع سیلندر ، نیوی گریز از مرکز بسیار قوی تولید می‌کند و طی آن مولکولهای سنگینتر (آنهایی که شامل ایزوتوپ __238U __ هتند) ز مرکز محور رش دورتر می‌گدند و برعکس آنها که مولکولهی سبکتری دارند (حاوی ایزوتوپ __235U __) یتر ول محور انریفیوژ ار می‌گین.

در
این هنگ ا استفاده از رشای خاص گاز که ول محور جمع شده است جمع آوری شده به محله دیگر یعنی دستگاه سانتریفیوژ بعدی هدایت می‌گردد. میزان گاز هگزافلوراید اورانیوم شامل __235U __ که ر این وش از یک وحد جداسازی بدست مید به مراتب بیتر از قری ست که در روش قبلی (Gaseous Diffusion) بدست مید ه همین لت است که امروزه در بیشتر نقاط جهان برای غنی سای ارانوم ز این روش استفده می‌کنند.

بزرگتری
ن ستگاهای آبشاری سانترییوژ در کوهیی ا رانسه آمان ، انلستان و چی در حا نی زی ارانیوم هستد. این کشورها لاوه ر صر الی به ادرات ارانیوم غنی شده نیز می‌پدازند. کشور ژاپن هم رای ستاههی بزر سانتریفیوژ است، اما تنها برای مصرف داخلی اوانیوم غنی شده تولید می‌کن. />!نی سازی ارانیم از ی میدان نایسی />یکی از رشهای غی سازی اورانیوم استفاده از ((میدان ناطیسی)) بسیار قوی ی‌باشد. در ای روش ابتد ورانیوم هگ لوئوری ا ات می‌دهند ا تبخیر شد. از طری تبخیر ، اتمهای اوایوم و فلوورید ا تکیک میشوند. در این ال اتهای رانیوم ه میدان منیسی سیار قوی هایت می‌کند. یان منایی بر هسته‌های ردار اوایم نیرو واد می‌کند ( این نیرو ه __یوی ونتس__ عروف میباشد) و تمهای اورانیوم ا از سیر مستقیم خود منحرف می‌کد. اما هستههای گین ورانیم (__238U __) نسبت ب ه‌های سبکتر (__235U __) اناف کتری ان و رنیه ا ین ریق می‌توان __235U __ را از ارانیم بیعی تکیک کرد.
 

 

- dir align=left> +


 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/b/b3/chainreactionanim.gif}

enter>
ll>

~~gr
een:واکنش زنجیری شکافت~~


+{picture=fuel_cycle.JPG}
  
 
 
 
 
-


تعدادی از نوترونهای حاصل از شکست __235U __ را ‏جذب می‌کنند و تبدیل به __239U __ می‌شوند. این ایزوتوپ از اورانیوم بسیار ‏ناپایدار است و در کمتر از ده ساعت تمام اتمهای بوجود آمده تخریب ‏می‌شوند. در درون هسته پایدار __239U __ یکی از نوترونها خود به خود به ((‏پروتون)) و یک ((الکترون)) تبدیل می‌شود. بنابراین تعداد پروتونها یکی اضافه شده و عنصر جدید را که 93 پروتون دارد ((‏نپتونیوم)) می‌نامند که این عنصر نیز ناپایدار است و یکی از نوترونهای آن خود به ‏خود به پروتون تبدیل شده و در نتیجه به تعداد پروتونها یکی اضافه شده و عنصر ‏جدید ((پلوتونیم)) را که 94 پروتون دارد ایجاد می‌کنند. این کار حدودا در مدت یک هفته ‏صورت می‌گیرد. +!کاربردهای اورانیوم غنی شده
*شرایطی ایجاد کرده اند که نسبت __235U __ به __238U __ را به 5 درصد می‌‏رساند. برای این کار و تخلیص کامل اورانیوم از ((دستگاه سانتریفوژ|سانتریفوژهای)) بسیار قوی استفاده ‏می‌کنند.



*برای ساختن ((نیروگاه اتمی)) ، اورانیوم طبیعی و یا اورانیوم غنی شده بین 1 تا 5 ‏درصد کافی است.


*برای تهیه ((بمب اتمی)) حداقل 5 تا 6 کیلوگرم __235U __ صد درصد خالص نیاز ‏است. در صنایع نظامی از این روش استفاده نمی‌شود و بمبهای اتمی را از __239Pu __ که ((سنتز شیمیایی|سنتز و تخلیص شیمیایی)) آن بسیار ساده‌تر است تهیه ‏می‌کنند.
!نحوه تولید سوخت پلوتونیوم رادیو اکتیو
این عنصر ناپایدار را در نیروگاههای بسیار قوی می‌سازند که تعداد نوترونهای ‏موجود در آنها از صدها هزار میلیارد ((نوترون)) در ثانیه در سانتیمتر مربع تجاوز ‏می‌کند. عملا کلیه بمبهای اتمی موجود در ((زراد خانه هسته‌ای|زراد خانه‌های جهان)) از این عنصر ‏درست می‌شود.‏ روش ساخت این عنصر در داخل ((نیروگاه اتمی|نیروگاههای هسته‌ای)) به این صورت که ‏ایزوتوپهای __238U __ شکست پذیر نیستند، ولی جاذب ((نوترون حرارتی|نوترون کم انرژی)) هستند.
تعدادی از نوترونهای حاصل از شکست __235U __ را ‏جذب می‌کنند و تبدیل به __239U __ می‌شوند. این ایزوتوپ از اورانیوم بسیار ‏ناپایدار است و در کمتر از ده ساعت تمام اتمهای بوجود آمده تخریب ‏می‌شوند.

در درون هسته پایدار __239U __ یکی از نوترونها خود به خود به ((‏پروتون)) و یک ((الکترون)) تبدیل می‌شود. بنابراین تعداد پروتونها یکی اضافه شده و عنصر جدید را که 93 پروتون دارد ((‏نپتونیوم)) می‌نامند که این عنصر نیز ناپایدار است و یکی از نوترونهای آن خود به ‏خود به پروتون تبدیل شده و در نتیجه به تعداد پروتونها یکی اضافه شده و عنصر ‏جدید ((پلوتونیم)) را که 94 پروتون دارد ایجاد می‌کنند. این کار حدودا در مدت یک هفته ‏صورت می‌گیرد.  !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان  *‏((بمب اتمی))‏ *‏((بمب اتمی))‏ -*((اجسام متخلخل))   *‏((اورانیوم))‏ *‏((اورانیوم))‏  *((اورانیوم غنی شده)) *((اورانیوم غنی شده))  *((ایزوتوپهای اورانیوم)) *((ایزوتوپهای اورانیوم))  *‏((پلتونیوم))‏ *‏((پلتونیوم))‏  *((دیفوزیون گازی)) *((دیفوزیون گازی))  *((سانتریفوژ)) *((سانتریفوژ))  *‏((نیروگاه اتمی))‏ *‏((نیروگاه اتمی))‏  *‏((زراد خانه هسته‌ای)) *‏((زراد خانه هسته‌ای))  *((منابع معدنی اورانیوم و توریم)) *((منابع معدنی اورانیوم و توریم))  *((نوترون حرارتی)) *((نوترون حرارتی))  +*((چرخه سوخت هسته‌ای))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 21 دی 1385 [06:18 ]   13   حسین خادم      جاری 
 شنبه 23 اردیبهشت 1385 [07:05 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [09:10 ]   11   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [09:50 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [09:48 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:43 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [13:21 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [13:11 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [13:05 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:06 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [09:09 ]   3   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [13:00 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [12:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..