منو
 کاربر Online
1128 کاربر online
تاریخچه ی: غش قلبی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-11Lines: 1-31
-__غش__ یا __سنکوپ__ ینی د ه و موت ناهان ((بیه)) ود, بیفتدو معمولا در مر از 30 انی دوباره ((بهوش)) بیای. شاید همگی تا به حال اهد یک نه غ بوده‌اید. شنیدن ناگهانی اخبار خوب یا بد , افت ناگهانی ((فشار|فشار خون)) یا ((قند خون)) و مسائل دیگر همگی باعث می‌شوند جریان خون ((مغز)) کاهش پیدا بکند و فرد به طور موقت غش بکند. در میان علل مختلفی که برای غش ذکر شده , علل قلبی نیز از جمله علل مهم و قابل بررسی غش می‌باشند که به ند مورد آ اشاه می‌شود.

شاید یکی از مهمترین دلایل غش قلبی ((آریتمی)) های مختلف قلبی باشند که باعث می‌شود جریان خون به طور موثر برقرار نشود و خون کافی به مغز نرسد . از میان این آریتمی‌ها کند شدن و تند شدن شدید ((ضربان قلب)) را باید نام برد , به گونها‌ی که اگر ضربان قلب به کمتر از 35 و بیشتر از 180 ضربان در دقیقه برسد , فرد ((سنکوپ)) می‌کند. بلوکهای قلبی و آریتمی‌های مختلف دیگر که ذکر نام آنها در این کتاب ضرورتی ندارد نیز ممکن است باعث کاهش ((برون ده قلبی)) و متعاقب آن , سنکوپ گردند. سکته های شدید قلبی و ((تنگی دریچه آئورت)) نیز می‌تواند با مکانیسمهای خاص خود باعث غش قلبی شوند . البته باید در نظر داشت که شل شدن ناگهانی عروق بدن در اثر محرکهای داخلی یا خارجی مهمترین و شایعترین علت غش می‌باشد که این مورد در ابتدای امر باید مورد بررسی قرار گیرد.

در هر صورت اگر شک به قلبی بودن علت غش برود باید فرد توسط ((متخصص قلب و عروق)) بررسی شده و حداقل یک ((نوار قلبی)) از او به گرفته شود تا در صورت وجود آریتمی‌های ((درمان)) مناسب صورت گیرد. البته در تمام کسانی که غش می‌کنند باید یکسری اقدامات اولیه نیز ورت یرد که ه طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

#
باید بیمار در وضعیت درازکش قرار گیرد و پاهایش بالاتر از سرش قرار گیرد تا جریان خون برقرار شود.
#می‌توان کمی آب نیز به صورت بیمار پاشید یا محرکی دردناک به او وارد کرد تا عروق به اصطلاح وارفته بار دیگر ((منقبض)) شوند.
#سر بیمار باید به یک سمت منحرف بشود تا ا او وی راه تفی را نگیرد.
#مای ه بیما داده ند تا در حالتی که بیمار بیو نیست , مای وارد ((ری))ای او نگردد.
+

||
غش یا سنکوپ ، ((کاهش سطح هوشیری|از دست دادن موقت هوشیاری)) یهوشی در نیجه نسیدن خون کفی به مغز (کوتا مدت) ی‌باشد. هنگامی ه جریان خون مغز کم شود بدلیل اینکه ز کنل خود را روی اعضاء بدن از دست می‌دهد، فرد قدرت و هوشیاری خود را از دست داده و سقوط می‌کند. معمولا بعد از چد ثانیه یا چند دقیقه او دوباره هوشیار می‌ردد. ام اگر سنکوپ با یک ناراحتی جدی پزشکی همراه اشد، بیمار ممکن است نی ساعت یا بیشتر در حالت بیهوشی بماند.||
!علائم اخط
ار دهنده غش
*احساس
بد حالی و سستی و سرگیجه
*رنگ پریدگی
و پوست سرد و عرق‌دار
*تهوع و استفراغ
*گزگز دست و پاها
*نبض ضعیف ، تنفس سطحی و ((ف
شار خون|افت فشار خون))
*اختلال
بینایی صورت سیاهی رفتن چشم و احساس صدایی مثل سوت در گوش
*از دست دادن تعادل و سقوط و بی
هوش شدن
!علل غش
علت آن م
مکن است شوک هیجانی ، خستگی مفرط ، ایستادن طولانی ، گرما ، برخاستن ناگهانی از حالت وابیده به نشسته یا ایستاده ، ((سوء تغذیه)) ، ((کم ونی)) فقدان هوای تازه و غیه باشد. غش می‌تواند در یک فرد کاملا سالم در نتیجه یک عکس‌العمل عاطفی طبیعی و یا در نتیجه بازتاب اختلال تنظیم فشار خون ، حادث ‌شود. شنیدن ناگهانی اخبار خوب یا بد ، ((شوک|افت ناگهانی فشار خون)) یا قند خون و مسائل دیگر همگی باعث می‌شوند جریان خون مغز کاهش پیدا بکند و فرد به طور موقت غش بکند.
سنکوپ یا غش واقعی ممکن است طی یکسری بیماریهای قلبی و عروقی ، علل عصبی بیهوشی (مثل ((صرع))) ، افت قند خون ، دیده شود. البته باید در نظر داشت که شل شدن ناگهانی عروق بدن در اثر محرکهای داخلی یا خارجی مهمترین و شایعترین علت غش می‌باشد مانند سنکوپ سینوس کاروتید ، سنکوپ دفع ادرار ، سنکوپ سرفه و سنکوپ عصبی و قلبی.
!!غش قلبی
در میان علل مختلفی که برای غش ذکر شده، علل قلبی و عروقی نیز از جمله علل مهم و قابل بررسی غش می‌باشند. غش قلبی ناشی از کاهش ناگهانی برون‌ده قلب ، در اثر ((ست قلبی)) ، ((بیماریهای دریه‌ای قلب|بیماری دریچه‌ای قلب)) ، تومورهای دهلیز چپ و ((آریتی‌های قلبی)) (افزایش یا کهش تعداد ضربان) می‌باشد.
شاید یکی از مهمترین دلایل غش قلبی آریتمیهای مختلف قلبی باشند که باعث می‌شود جریان خون به طور موثر برقرار نشود و خون کافی به مغز نرسد. از میان این آریتمی‌ها کند شدن و تند شدن شدید ضربان قلب را باید نام برد، به گونها‌ی که اگر ضربان قلب به کمتر از 35 و بیشتر از 180 ضربان در دقیقه برسد، فرد سنکوپ می‌کند. بلوکهای قلبی و آریتمی‌های مختلف دیگر نیز ممکن است باعث کاهش برون ده قلبی و متعاقب آن ، سنکوپ گردند. سکتههای شدید قلبی و تنگی دریچه آئورت نیز می‌تواند با مکانیسمهای خاص خود باعث غش قلبی شوند. در هر صورت اگر شک به قلبی بودن علت غش برود باید فرد توسط متخصص قلب و عروق بررسی شده و حداقل یک نوار قلبی از او گرفته شود تا در صورت وجود آریتمی‌ها درمان مناسب صورت گیرد. />!اقدامات اولیه در ش
*باید بیمار در وضعیت درازکش قرار گیرد و پاهایش بالاتر از سرش قرار گیرد تا جریان خون برقرار شود. اگر امکان دراز کشیدن نباشد، بیمار در حالت نشسته سرش را خم کرده و وسط دو زانویش بگذارید.
*می‌توان کمی آب سرد نیز به صورت بیمار پاشید یا محرکی دردناک (مثلا نیشگون) به او وارد کرد تا عروق به اصطلاح وارفته بار دیگر منقبض شوند.
*سر بیمار را به عقب خم کنید تا زبان او جلوی راه تنفسی را نگیرد. و همچنین سر باید به یک سمت منحرف بشود تا مو استراغی به ریه بیمار نرود. />*ا وقعی که بیمار هوشیار نشده مایعات یا خاکی دیگر به بیمار داده نشود، ون وار ریه‌های او می‌گردد.
*اگر بیمار حین قوط کده باید مطمئن شوید که جایی ز بدن او صدمه نید ست.
ر هوشیاری باز نگشت، ((ارزیابی سریع مصدوم|ارزیابی علائم حیاتی)) را انجام دهید و در صورت لزوم اقدامات ((ایست قلبی و تنفسی|احیاء قلبی و ریوی)) را انجام دهید و بیمار را به مراکز درمانی برساید.
*با
وود اینکه مسئله غش مسئله ساده‌ای است، ولی می‌تواند نشانه بیمری مهم قلبی و یا غیره باشد، پس در صورت تکرار حتما باید بررسی شود.
!مباحث مرتبط با عنوان
*
((ایست قلبی و تنفسی|احیاء قلبی و ریی))
*((ارز
ابی سریع صدوم|ارزیابی علائم حیاتی))
*((ش
وک|افت ناگهانی فشار خون))
*((ان
دزه یری فشار خون))
*((فشارخون بالا))
*((فشار خون پایین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [10:58 ]   4   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [18:01 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [03:19 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [04:16 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..