منو
 کاربر Online
293 کاربر online
تاریخچه ی: غش قلبی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-6Lines: 1-31
-{پا:ر دست تهیه} /> />غش یا نکو یعنی فرد ه ور وقت و ناگهانی بیهوش بشد, بیتدو معما در تر از 30 انی وار بو یای. شاید همگی تا به حال اهد یک نه غ بوده‌اید. شنیدن ناگهانی اخبار خوب یا بد , افت ناگهانی فشار یا قند خون و مسائل دیگر همگی باعث می‌شوند جریان خون مغز کاهش پیدا بکند و فرد به طور موقت غش بکند. در میان علل مختلفی که برای غش ذکر شده , علل قلبی نیز از جمله علل مهم و قابل بررسی غش می‌باشند که در این کتاب به چد مورد آ اشاه می‌شود.
شاید یکی از مهمترین دلایل غش قلبی آریتمی های مختلف قلبی باشند که باعث می‌شود جریان خون به طور موثر برقرار نشود و خون کافی به مغز نرسد . از میان این آریتمی‌ها کند شدن و تند شدن شدید قلب را باید نام برد , به گونها که اگر ضربان قلب به کمتر از 35 و بیشتر از 180 ضربان در دقیقه برسد , فرد سنکوپ می‌کند. بلوکهای قلبی و آریتمی‌های مختلف دیگر که ذکر نام آنها در این کتاب ضرورتی ندارد نیز ممکن است باعث کاهش برون ده قلبی و متعاقب آن , سنکوپ گردند. سکته های شدید قلبی و تنگی دریچه آئورت نیز می‌تواند با مکانیسمهای خاص خود باعث غش قلبی شوند . البته باید در نظر داشت که شل شدن ناگهانی عروق بدن در اثر محرکهای داخلی یا خارجی مهمترین و شایعترین علت غش می‌باشد که این مورد در ابتدای امر باید مرود بررسی قرار گیرد.
در هر صورت اگر شک به قلبی بودن علت غش برود باید فرد توسط متخصص قلب و عروق بررسی شده و حداقل یک نوار قلبی از او به گرفته شود تا در صورت وجود آریتمی‌های درمان مناسب صورت گیرد. البته در تمام کاسنی که غش می‌کنند باید یکسری اقدامات اولیه نی صورت یرد که ه طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود: باید بیمار در وضعیت درازکش قرار گیرد و پاهایش بالاتر از سرش قرار گیرد تا جریان خون برقرار شود. می‌توان کمی آب نیز به صورت بیمار پاشید یا محرکی دردناک به او وارد کرد تا عروق به اصطلاح وارفته بار دیگر منقبض شوند. سر بیمار باید به یک سمت منحرف بشود تا بان او وی او ن را گیرد و از وی دیگری مایعات به بیمار اه ند ا د لتی که بیمار بیهوش نیست , ای وار ریای او نگردد.
+

||غش یا سنکو
پ ((کا سطح هوشیاری|از دست دادن موقت هوشیاری)) و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به مغز (کوتاه مدت) می‌باشد. هنگامی که جریان ون مغز کم شود، بدیل اینکه مغز کنترل خود را روی اعضاء بدن از دست م‌دهد فرد قرت و هوشیاری ود را از دست داد و سقوط می‌کند. معمولا بعد از ن ثانیه یا چند دقیقه او دوباره هوشیار می‌گردد. اما اگر سنکوپ با یک ناراحتی جدی پزشکی مراه باشد، بیار ممکن است نیم ساعت یا بیشتر در حالت بیهوشی بماند.||
!
علائم اخطار دده غش
*احساس بد ح
ای و ستی و سریجه
*
رنگ پریدی پوست سرد و عرق‌دار
*تهوع و استفراغ
*گزگ
ز دست و پها
*
نبض ضعی تنفس سطحی و ((فار خن|افت فشار خون))
*اختلال
بیایی بصوت یاهی فتن چشم و احساس صدایی مثل سوت در گوش
*از دست دادن تعادل و سقوط و بی
هوش شدن
!علل غش
علت آن م
مکن است شوک هیجانی ، خستگی مفرط ، ایستادن طولانی ، گرما ، برخاستن ناگهانی از حالت وابیده به نشسته یا ایستاده ، ((سوء تغذیه)) ، ((کم ونی)) فقدان هوای تازه و غیه باشد. غش می‌تواند در یک فرد کاملا سالم در نتیجه یک عکس‌العمل عاطفی طبیعی و یا در نتیجه بازتاب اختلال تنظیم فشار خون ، حادث ‌شود. شنیدن ناگهانی اخبار خوب یا بد ، ((شوک|افت ناگهانی فشار خون)) یا قند خون و مسائل دیگر همگی باعث می‌شوند جریان خون مغز کاهش پیدا بکند و فرد به طور موقت غش بکند.
سنکوپ یا غش واقعی ممکن است طی یکسری بیماریهای قلبی و عروقی ، علل عصبی بیهوشی (مثل ((صرع))) ، افت قند خون ، دیده شود. البته باید در نظر داشت که شل شدن ناگهانی عروق بدن در اثر محرکهای داخلی یا خارجی مهمترین و شایعترین علت غش می‌باشد مانند سنکوپ سینوس کاروتید ، سنکوپ دفع ادرار ، سنکوپ سرفه و سنکوپ عصبی و قلبی.
!!غش قلبی
در میان علل مختلفی که برای غش ذکر شده، علل قلبی و عروقی نیز از جمله علل مهم و قابل بررسی غش می‌باشند. غش قلبی ناشی از کاهش نهانی برون‌ده قلب ، در اثر ((سکته قلبی)) ، ((بیماریهای دریچ‌ای قلب|بیماری دریچه‌ای قلب)) ، تومورهای دهلیز چپ و ((آریتی‌های قلبی)) (افزایش یا کهش تعداد ضربان) می‌باشد.
شاید یکی از مهمترین دلایل غش قلبی آریتمیهای مختلف قلبی باشند که باعث می‌شود جریان خون به طور موثر برقرار نشود و خون کافی به مغز نرسد. از میان این آریتمی‌ها کند شدن و تند شدن شدید ضربان قلب را باید نام برد، به گونه‌ا‌ی که اگر ضربان قلب به کمتر از 35 و بیشتر از 180 ضربان در دقیقه برسد، فرد سنکوپ می‌کند. بلوکهای قلبی و آریتمی‌های مختلف دیگر نیز ممکن است باعث کاهش برون ده قلبی و متعاقب آن ، سنکوپ گردند. سکتههای شدید قلبی و تنگی دریچه آئورت نیز می‌تواند با مکانیسمهای خاص خود باعث غش قلبی شوند. در هر صورت اگر شک به قلبی بودن علت غش برود باید فرد توسط متخصص قلب و عروق بررسی شده و حداقل یک نوار قلبی از او گرفته شود تا در صورت وجود آریتمی‌ها درمان مناسب صورت گیرد. />!اقدامات اولیه در ش />*باید بیمار در وضعیت درازکش قرار گیرد و پاهایش بالاتر از سرش قرار گیرد تا جریان خون برقرار شود. اگر امکان دراز کشیدن نباشد، بیمار در حالت نشسته سرش را خم کرده و وسط دو زانویش بگذارید.
*
می‌توان کمی آب سرد نیز به صورت بیمار پاشید یا محرکی دردناک (مثلا نیشگون) به او وارد کرد تا عروق به اصطلاح وارفته بار دیگر منقبض شوند.
*
سر بیمار را به عقب خم کنید تا زبان او جلوی راه تنفسی را نگیرد. و همچنین سر باید به یک سمت منحرف بشود تا مود استفراغی به ریه بیمار نرود. />*تا موقعی که یار هوشیار نشده مایعات یا خوراکی یگر به بیمار داده نشد، چون وارد ریه‌های ا می‌گردد.
*اگر ب
یمار حین غش سقوط کرده باید مطمئن شوید که جایی از دن او صدمه ندیده ست.
ر هوشیاری باز نگشت، ((ارزیابی سریع مصدوم|ارزیابی علائم حیاتی)) را انجام دهید و در صورت لزوم اقدامات ((ایست قلبی و تنفسی|احیاء قلبی و ریوی)) را انجام دهید و بیمار ا ه مراکز درمانی رساید.
*
ا وجود ینکه مله غش مسئله ساده‌ای است، ولی می‌تواند نشانه بیماری مهم قلبی و یا غیره باشد، پس در صورت تکرار حتما باید بررسی شود. />!مباحث مرتبط با عنوان
*((ا
یست قلبی تنفسی|احیء قلبی و ریوی))
*((
اریابی سریع صدم|ارزیابی علائم حیاتی))
*((ش
وک|افت ناگهانی فشار خون))
*((ان
دزه یری فشار خون))
*((فشارخون بالا))
*((فشار خون پایین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [09:58 ]   4   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [17:01 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [02:19 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [03:16 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..