منو
 کاربر Online
874 کاربر online
تاریخچه ی: غذا

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-87Lines: 1-117
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
-__غذا__ به هر ماده ای اطلاق می شود که موجود زنده آنرا ((خوردن|می خورد)) یا (( آشامیدن|می آشامد)). واژه ''غذا'' شامل مایعات نوشیدنی هم می شود. غذا منبع اصلی تولید(( انرژی)) و(( تغذیه)) در جانوران است و معمولاً ((جانوران)) و ((گیاهان))، منشا تولید آن هستند.
مطالعه در مورد غذا را ((علم تغذیه)) می نامند. در زبان فارسی، به شکل مجازی از واژه غذا استفاده می کنند؛ مثل ''غذای فکر''.
+__غذا__ به هر ماده ای اطلاق می شود که موجود زنده آنرا ((خوردن|می خورد)) یا (( آشامیدن|می آشامد)). واژه __غذا__ شامل مایعات نوشیدنی هم می شود. غذا منبع اصلی تولید ((انرژی)) و ((تغذیه)) در جانوران است و معمولاً ((جانوران)) و ((گیاهان))، منشا تولید آن هستند.

::{picture=1000102_3.jpg}::

مطالعه در مورد غذا را ((علم تغذیه)) یا ((علم غذا)) می نامند. در زبان فارسی، به شکل مجازی هم از واژه غذا استفاده می کنند؛ مثل ''غذای فکر''.
 !تعریف حقوقی !تعریف حقوقی
 در تعریف حقوقی غذا در کشورهای غربی، چهار دسته از مواد به عنوان غذا به رسمیت شناخته شده است: در تعریف حقوقی غذا در کشورهای غربی، چهار دسته از مواد به عنوان غذا به رسمیت شناخته شده است:
 #هر نوع ماده ای که از نظر منطقی، انسان بتواند آنرا هضم کند؛ حال چه ارزش غذایی داشته و چه نداشته باشد. #هر نوع ماده ای که از نظر منطقی، انسان بتواند آنرا هضم کند؛ حال چه ارزش غذایی داشته و چه نداشته باشد.
 #((آب)) و سایر ((آشامیدن |آشامیدنی ها)). #((آب)) و سایر ((آشامیدن |آشامیدنی ها)).
 #((آدامس|آدامس های جویدنی)). #((آدامس|آدامس های جویدنی)).
 #موادی که در تهیه غذاها به کار می رود. #موادی که در تهیه غذاها به کار می رود.
 !عادات غذا خوردن در انسان !عادات غذا خوردن در انسان
 !! تحولات غذا در طول تاریخ !! تحولات غذا در طول تاریخ
 انسان ها، جانوران همه چیز خوری هستند که قادرند هم فراورده های گیاهی و هم جانوری را مصرف کنند. پس از دوران ((عصر یخ))، انسان ها می خواستند تا پرورش گیاهان و حیوانات را تحت کنترل خود بگیرند تا بدین وسیله خود را ایمن سازند. این مسئله منجر به پیدایش ((کشاورزی)) شد و شیوه ای که غذا طی آن به دست می آمد را تغییر داد. انسان ها، جانوران همه چیز خوری هستند که قادرند هم فراورده های گیاهی و هم جانوری را مصرف کنند. پس از دوران ((عصر یخ))، انسان ها می خواستند تا پرورش گیاهان و حیوانات را تحت کنترل خود بگیرند تا بدین وسیله خود را ایمن سازند. این مسئله منجر به پیدایش ((کشاورزی)) شد و شیوه ای که غذا طی آن به دست می آمد را تغییر داد.
 !!وعده های غذایی !!وعده های غذایی
 غذاهای مکمل متفاوتی که همراه با هم مصرف می شوند، یک وعده غذایی را تشکیل می دهند. معمولاً افراد، وعده های غذایی را همراه با اعضای ((خانواده)) و یا دوستانشان میل می کنند که این مسئله، خود نوعی موقعیت اجتماعی محسوب می شود. وعده های غذایی کوچکی که بین وعده های اصلی غذا وجود دارد را ((اسنک)) می نامند. غذاهای مکمل متفاوتی که همراه با هم مصرف می شوند، یک وعده غذایی را تشکیل می دهند. معمولاً افراد، وعده های غذایی را همراه با اعضای ((خانواده)) و یا دوستانشان میل می کنند که این مسئله، خود نوعی موقعیت اجتماعی محسوب می شود. وعده های غذایی کوچکی که بین وعده های اصلی غذا وجود دارد را ((اسنک)) می نامند.
-تعداد وعده های غذایی در هر ((روز))، مقدار آن، مواد تشکیل دهنده و این که کی و چگونه تهیه می شوند در نقاط مختلف دنیا بسیار با هم متفاوت است. این امر، به ((آب و هوا|آب و هوای)) محل، اکولوژی،اقتصاد آن منطقه، (( فرهنگ))، سنت ها و میزان صنعتی شدن آن محل بستگی دارد. به علاوه، غذاها در جشنواره های فرهنگی و مذهبی نقش مهمی ایفا می کنند. +تعداد وعده های غذایی در هر ((روز))، مقدار آن، مواد تشکیل دهنده و این که کی و چگونه تهیه می شوند در نقاط مختلف دنیا بسیار با هم متفاوت است. این امر، به ((آب و هوا|آب و هوای)) محل، اکولوژی، اقتصاد آن منطقه، (( فرهنگ))، سنت ها و میزان صنعتی شدن آن محل بستگی دارد. به علاوه، غذاها در جشنواره های فرهنگی و مذهبی نقش مهمی ایفا می کنند.
 در جوامع صنعتی، منشا تولید بخش عظیمی از وعده های غذایی، جانوران می باشند. در جوامع صنعتی، منشا تولید بخش عظیمی از وعده های غذایی، جانوران می باشند.
 !! به دست آوردن غذا !! به دست آوردن غذا
 در گذشته غذا از راه پرورش حیوانات، صید ((ماهی))، ((شکار)) و دیگر روش های امرار معاش به دست می آمد. هر کدام از این روش ها، در یک ناحیه خاص با اهمیت بود و اهالی آن ناحیه از آن برای تهیه غذای خود استفاده می کردند. در گذشته غذا از راه پرورش حیوانات، صید ((ماهی))، ((شکار)) و دیگر روش های امرار معاش به دست می آمد. هر کدام از این روش ها، در یک ناحیه خاص با اهمیت بود و اهالی آن ناحیه از آن برای تهیه غذای خود استفاده می کردند.
-امروزه در جوامع توسعه یافته، تولید غذا عمدتاً بر پایه ((کشاورزی)) و ((پرورش ماهی)) آن هم بر پایه صنعت می باشد؛ با این هدف که مقدار غذای تولیدی را به حداکثر رسانده و در عین حال، هزینه ها را تا حداقل کاهش دهند. این امر، تنها بر پایه ابزارهای مکانیکی همچون، ((تراکتور))، ((کمباین))، ماشین درو و غیره امکان پذیر است. همچنین استفاده از ((کود شیمیایی|کودهای شیمیایی))، تولید ((غلات)) را افزایش داده است. +امروزه در جوامع توسعه یافته، تولید غذا عمدتاً بر پایه ((کشاورزی))، ((پرورش ماهی)) و ((دامداری)) آن هم بر پایه صنعت می باشد؛ با این هدف که مقدار غذای تولیدی را به حداکثر رسانده و در عین حال، هزینه ها را تا حداقل کاهش دهند. این امر، تنها بر پایه ابزارهای مکانیکی همچون، ((تراکتور))، ((کمباین))، ماشین درو و غیره امکان پذیر است. همچنین استفاده از ((کود شیمیایی|کودهای شیمیایی))، تولید ((غلات)) را افزایش داده است.
 !!آماده سازی غذا !!آماده سازی غذا
 بیشتر غذاها را قبل از مصرف باید آماده نمود. مراحل آماده سازی غذا شامل: شستن، خرد کردن، اضافه کردن مواد به آن از جمله ادویه جات می باشد. همچنین مراحل دیگری همچون مخلوط کردن، سرد یا گرم کردن، ((پختن)) و غیره هم جزو مراحل آماده سازی غذا به حساب می آید. بیشتر مراحل آماده سازی غذا در ((آشپزخانه)) صورت می گیرد. بیشتر غذاها را قبل از مصرف باید آماده نمود. مراحل آماده سازی غذا شامل: شستن، خرد کردن، اضافه کردن مواد به آن از جمله ادویه جات می باشد. همچنین مراحل دیگری همچون مخلوط کردن، سرد یا گرم کردن، ((پختن)) و غیره هم جزو مراحل آماده سازی غذا به حساب می آید. بیشتر مراحل آماده سازی غذا در ((آشپزخانه)) صورت می گیرد.
 !!دستورالعمل تهیه غذا !!دستورالعمل تهیه غذا
-معمولاً روش های ((پختن|پخت)) و تهیه غذا را والدین به فرزندانشان می آموزند که آن هم بر اساس سنت و فرهنگ آنها صورت می پذیرد. از زمانی که صنعت چاپ توسعه گسترده ای یافت، دستورالعمل های نوشته شده برای تهیه غذا به بازار آمد. +معمولاً روش های ((پختن|پخت)) و تهیه غذا را والدین به فرزندانشان می آموزند که آن هم بر اساس سنت و فرهنگ آنها صورت می پذیرد. از زمانی که صنعت چاپ توسعه گسترده ای یافت، دستورالعمل های نوشته شده برای تهیه غذا تحت عنوان ((کتاب آشپزی)) به بازار آمد.
 +::{picture=Ghazaha.jpg}::
 !تولید غذا !تولید غذا
 در قدیم، مراحل تولید غذا منحصر به روش های جلوگیری از فساد، ((بسته بندی)) غذا و حمل و نقل آن بود. ((نمک سود کردن))، ((خشک کردن))، ((ترشی گذاشتن)) و ((دودی کردن))، روش های ابتدایی نگهداری از مواد غذایی محسوب می شد. ((پنیر))، اولین فراورده غذایی عمل آمده بود. در قدیم، مراحل تولید غذا منحصر به روش های جلوگیری از فساد، ((بسته بندی)) غذا و حمل و نقل آن بود. ((نمک سود کردن))، ((خشک کردن))، ((ترشی گذاشتن)) و ((دودی کردن))، روش های ابتدایی نگهداری از مواد غذایی محسوب می شد. ((پنیر))، اولین فراورده غذایی عمل آمده بود.
 در ((قرن 19)) و با آغاز عصر صنعتی شدن، تولید غذا پیشرفت کرد. در این دوران بود که با توسعه فن آوری، روش های جلوگیری از فساد، بسته بندی و ((بارکد)) کردن و همچنین حمل و نقل مواد غذایی تحول یافت. به علاوه، با توسعه صنعت، مردم عادی که توان استخدام خدمتکار خانگی را نداشتند، توانستند از مزایای غذاهای آماده که مدت زمان پخت را کاهش می دهد، بهره مند گردند. در ((قرن 19)) و با آغاز عصر صنعتی شدن، تولید غذا پیشرفت کرد. در این دوران بود که با توسعه فن آوری، روش های جلوگیری از فساد، بسته بندی و ((بارکد)) کردن و همچنین حمل و نقل مواد غذایی تحول یافت. به علاوه، با توسعه صنعت، مردم عادی که توان استخدام خدمتکار خانگی را نداشتند، توانستند از مزایای غذاهای آماده که مدت زمان پخت را کاهش می دهد، بهره مند گردند.
 !!انواع غذاهای تولید شده !!انواع غذاهای تولید شده
 *آشامیدنی ها: ((آب میوه))، ((نوشیدنی))، ((نوشیدنی گازدار))، مایعات. *آشامیدنی ها: ((آب میوه))، ((نوشیدنی))، ((نوشیدنی گازدار))، مایعات.
-*((نان)): که از خمیر عمل آمده تهیه می شود و غذای اصلی بسیاری از جوامع محسوب می گردد. +*((نان)): که از ((خمیر)) عمل آمده تهیه می شود و غذای اصلی بسیاری از جوامع محسوب می گردد.
 *((پنیر)): فراورده ای از ((شیر «ماده غذایی»|شیر)) ترش است که انواع مختلف آن موجود می باشد. *((پنیر)): فراورده ای از ((شیر «ماده غذایی»|شیر)) ترش است که انواع مختلف آن موجود می باشد.
 *((لبنیات)) *((لبنیات))
 *((دسر)): وعده ایست که معمولاً شیرین است و اغلب بعد از وعده اصلی غذا سرو می گردد؛ مثل: ((بستنی)) *((دسر)): وعده ایست که معمولاً شیرین است و اغلب بعد از وعده اصلی غذا سرو می گردد؛ مثل: ((بستنی))
 *((مربا)) و ((ژله)) *((مربا)) و ((ژله))
 *((پاستا)) *((پاستا))
 *((پیتزا)) *((پیتزا))
 *((ساندویچ)) *((ساندویچ))
 *((سالاد)) *((سالاد))
 *((سس)) *((سس))
 *((سوسیس)) *((سوسیس))
 *((سوپ)) *((سوپ))
 *((شکر «ماده غذایی»|شکر)) *((شکر «ماده غذایی»|شکر))
 *((اسنک)): از جمله ((شیرینی))،(( چیپس سیب زمینی))، ((شکلات))،(( بیسکوییت)). *((اسنک)): از جمله ((شیرینی))،(( چیپس سیب زمینی))، ((شکلات))،(( بیسکوییت)).
 !تجارت غذا !تجارت غذا
-امروزه غذا در سراسر دنیا مبادله می شود. دسترسی به غذا دیگر محدود به ناحیه ای که ماده غذایی در آنجا پرورش می یابد و یا محدود به فصل و زمان خاصی نیست. از سال 1961 تا 1999 در سرتاسر جهان، افزایش قابل توجهی در صادرات مواد غذایی وجود داشت. اقتصاد برخی کشورها بسیار متکی بر صادرات مواد غذایی است (در برخی موارد، بیش از 80 % ). +امروزه غذا در سراسر دنیا مبادله می شود. دسترسی به غذا دیگر محدود به ناحیه ای که ماده غذایی در آنجا پرورش می یابد و یا محدود به فصل و زمان خاصی نیست. از سال 1961 تا 1999 در سرتاسر جهان، افزایش قابل توجهی در صادرات مواد غذایی وجود داشت. اقتصاد برخی کشورها بسیار متکی بر صادرات مواد غذایی است (در برخی موارد، بیش از 80 %).
 !غذا و سلامتی !غذا و سلامتی
 !!میزان کافی غذا !!میزان کافی غذا
-محرومیت غذایی سبب ((سوء تغذیه)) و در نهایت ((فقر غذایی)) می گردد. این امر تاثیر مخرب و همه گیری بر ((سلامتی)) و مرگ و میر انسان می گذارد. در سال 2003، تخمین زده اند که هر سال در سراسر جهان، 40 __میلیون نفر__ به دلیل ((گرسنگی)) جان می سپارند. گاهی برای توزیع عادلانه غذا در زمان های کمبود مواد غذایی، مخصوصاً دوران جنگ، از جیره بندی استفاده می کنند. +محرومیت غذایی سبب ((سوء تغذیه)) و در نهایت ((فقر غذایی)) می گردد. این امر تاثیر مخرب و همه گیری بر ((سلامتی)) و مرگ و میر انسان می گذارد. در سال ((2003م))، تخمین زده اند که هر سال در سراسر جهان، __40 میلیون نفر__ به دلیل ((گرسنگی)) جان می سپارند. گاهی برای توزیع عادلانه غذا در زمان های کمبود مواد غذایی، مخصوصاً دوران جنگ، از جیره بندی استفاده می کنند.
 !!سالم بودن غذا !!سالم بودن غذا
 ((بیماری های ناشی از غذا)) و یا مسموم کردن غذا توسط باکتری، سم، ویروس و غیره ایجاد می شود. مسموم کردن غذا، عاملی برای بیماری انسان شناخته شده است. در طول دوران امپراطوری رم، با استفاده از مسموم کردن غذاها بسیاری از افراد را می کشتند. به همین دلیل در قرون وسطی، اعضای خانواده سلطنتی اشخاصی را برای آزمودن و چشیدن ((طعم)) و مزه غذا استخدام می کردند. ((بیماری های ناشی از غذا)) و یا مسموم کردن غذا توسط باکتری، سم، ویروس و غیره ایجاد می شود. مسموم کردن غذا، عاملی برای بیماری انسان شناخته شده است. در طول دوران امپراطوری رم، با استفاده از مسموم کردن غذاها بسیاری از افراد را می کشتند. به همین دلیل در قرون وسطی، اعضای خانواده سلطنتی اشخاصی را برای آزمودن و چشیدن ((طعم)) و مزه غذا استخدام می کردند.
 تشخیص عوامل بیماری های ناشی از غذا و همچنین شناسایی روش های نظام یافته تر جهت نابودی این بیماری ها سبب توسعه سیستم های تجاری همچون ((HACCP)) شد. این گونه سیستم ها اگر درست عمل کنند قادرند هر گونه خطر احتمالی را تشخیص داده و نابود نمایند. تشخیص عوامل بیماری های ناشی از غذا و همچنین شناسایی روش های نظام یافته تر جهت نابودی این بیماری ها سبب توسعه سیستم های تجاری همچون ((HACCP)) شد. این گونه سیستم ها اگر درست عمل کنند قادرند هر گونه خطر احتمالی را تشخیص داده و نابود نمایند.
 !!حساسیت به غذا !!حساسیت به غذا
 برخی افراد نسبت به بعضی غذاها __حساسیت__ دارند. مقدار ماده غذایی مورد نیاز برای تحریک فرد مبتلا به حساسیت، می تواند بسیار کم باشد. برای مثال، ذرات کوچک از یک ماده غذایی در هوا که حتی استشمام هم نمی شود، می توانند واکنش های کشنده ای را در فرد مبتلا به حساسیت ایجاد نمایند. هر ماده غذایی می تواند محرک باشد؛ اما مواد غذایی که معمولاً ایجاد حساسیت می کنند دارای ((گلوتن))، ((ذرت))، ((صدف))، ((بادام زمینی)) و ((سویا)) می باشند. برخی افراد نسبت به بعضی غذاها __حساسیت__ دارند. مقدار ماده غذایی مورد نیاز برای تحریک فرد مبتلا به حساسیت، می تواند بسیار کم باشد. برای مثال، ذرات کوچک از یک ماده غذایی در هوا که حتی استشمام هم نمی شود، می توانند واکنش های کشنده ای را در فرد مبتلا به حساسیت ایجاد نمایند. هر ماده غذایی می تواند محرک باشد؛ اما مواد غذایی که معمولاً ایجاد حساسیت می کنند دارای ((گلوتن))، ((ذرت))، ((صدف))، ((بادام زمینی)) و ((سویا)) می باشند.
 بیشتر افراد مبتلا به حساسیت پس از مصرف ماده غذایی خاصی، دچار ((اسهال))، علائم پوستی ((جوش «بیماری»|جوش))، ورم و ((استفراغ)) می شوند. البته این گونه ناهنجاری ها ریشه ارثی دارند و اساساً از اعضای خانواده به فرد منتقل می گردد. بیشتر افراد مبتلا به حساسیت پس از مصرف ماده غذایی خاصی، دچار ((اسهال))، علائم پوستی ((جوش «بیماری»|جوش))، ورم و ((استفراغ)) می شوند. البته این گونه ناهنجاری ها ریشه ارثی دارند و اساساً از اعضای خانواده به فرد منتقل می گردد.
 !!عادات رژیم غذایی !!عادات رژیم غذایی
 عادات رژیم غذایی نقش مهمی در ((سلامتی)) و مرگ و میر بشر ایفا می کنند. از جمله:  عادات رژیم غذایی نقش مهمی در ((سلامتی)) و مرگ و میر بشر ایفا می کنند. از جمله:
 *13 درصد از مردم دنیا از کمبود ((ید «ماده شیمیایی»|ید)) رنج می برند. *13 درصد از مردم دنیا از کمبود ((ید «ماده شیمیایی»|ید)) رنج می برند.
 *در سال 2003 تخمین زدند که کمبود ((ویتامین آ))، سالانه سبب ((کوری)) بیش از 500,000 کودک می شود. *در سال 2003 تخمین زدند که کمبود ((ویتامین آ))، سالانه سبب ((کوری)) بیش از 500,000 کودک می شود.
 *کمبود ((ویتامین ث)) سبب بیماری ((اسکوروی)) می گردد. *کمبود ((ویتامین ث)) سبب بیماری ((اسکوروی)) می گردد.
 *((کواشیورکور))، نوعی بیماری در کودکان است که به دلیل فقدان ((پروتئین)) در ((رژیم غذایی)) کودک، به وجود می آید. *((کواشیورکور))، نوعی بیماری در کودکان است که به دلیل فقدان ((پروتئین)) در ((رژیم غذایی)) کودک، به وجود می آید.
 *مواد مغذی موجود در رژیم غذایی مردم کشورهای صنعتی، بیشتر شامل ((چربی)) حیوانی، شکر، ((انرژی))، ((الکل)) می باشد؛ در حالی که بافت گیاهی، ((هیدرات کربن)) و ((آنتی اکسیدان)) در آن کمتر به چشم می خورد. تغییرات امروزی که در شیوه ((کار))، زندگی و ((ورزش)) افراد به وجود آمده همراه با نگرانی هایی که در خصوص تاثیر ((تغذیه)) بر ((سلامتی)) و مرگ و میر انسان وجود دارد، همگی بر عادات قدیمی ((خوردن)) غذا تاثیر می گذارند. حتی بسیاری از بیماری ها با تغییر در رژیم غذایی ((درمان)) می شوند. *مواد مغذی موجود در رژیم غذایی مردم کشورهای صنعتی، بیشتر شامل ((چربی)) حیوانی، شکر، ((انرژی))، ((الکل)) می باشد؛ در حالی که بافت گیاهی، ((هیدرات کربن)) و ((آنتی اکسیدان)) در آن کمتر به چشم می خورد. تغییرات امروزی که در شیوه ((کار))، زندگی و ((ورزش)) افراد به وجود آمده همراه با نگرانی هایی که در خصوص تاثیر ((تغذیه)) بر ((سلامتی)) و مرگ و میر انسان وجود دارد، همگی بر عادات قدیمی ((خوردن)) غذا تاثیر می گذارند. حتی بسیاری از بیماری ها با تغییر در رژیم غذایی ((درمان)) می شوند.
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
-*((علم تغذیه)) 
-*((هرم غذایی)) 
 *(( تغذیه و سلامتی)) *(( تغذیه و سلامتی))
 +*((بیماری های ناشی از غذا))
 +*((مواد غذایی مناسب))
 +*((رژیم غذایی))
 +*((انرژی و غذا))
 +*((هضم غذا))
 +*((تغذیه))
 +*((علم غذا))
 +*((تاریخچه تغذیه))
 +*((هرم غذایی))
 +*((دستور غذایی))
 +*((انجماد موادغذایی))
 +*((مواد موردنیاز بدن))
 +*((بهداشت مواد غذایی))
 +*((گروههای غذایی))
 +*((انواع رژیمهای غذایی))
 +*((نقش غذاهای دریایی در بدن))
 *((غذاهایی که سریع آماده می شوند)) *((غذاهایی که سریع آماده می شوند))
 +*((خواص غذائی و درمانی خوراکیها))
 +*((غذاهای فاقد مواد مغذی))
 +*((مباحث متفرقه درباره تغذیه))
 +*((نکته در مورد گروههای غذایی))
 +*((مکمل های غذایی))
 +*((استفاده غذا در بدن))
 +*((غذای بهشتی))
 +*((اثر غذای حلال یا حرام))
 +*((آداب غذا خوردن در اسلام))
 +*((کیفیت غذای حضرت سجاد علیه السلام))
 +*((آشپزی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 بهمن 1383 [08:29 ]   8   حمید حسن نیا      جاری 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [08:53 ]   7   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [08:10 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [12:40 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [16:23 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 20 آذر 1383 [20:20 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [10:39 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [06:55 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..