منو
 صفحه های تصادفی
نقش روحانیت در مشروطه
مرغابی شمالی
مشتقگیری ضمنی
سامانیان
شرایط لازم برای ایجاد فرایند همجوشی :
زیارت امام حسین و جوابهای متناقض
درمان ترشی معده
سمیت آلومینیوم در بدن
نانوتکنولوژی در پزشکی
بازگشت حضرت سجاد -ع- به مدینه
 کاربر Online
568 کاربر online
تاریخچه ی: غدد بزاقی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-70Lines: 1-110
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان دستگاه گوارش و بیماریها))
 +*((واژگان قلب و عروق))
 +*((واژگان پوست و مو))
 +*((واژگان چشم پزشکی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((آناتومی دستگاه گوارش))
 +*((درمان ترشی معده))
 +*((بیماری التهاب روده))
 +*((دستگاه گوارشی))
 +*((روده بزرگ))
 +*((روده کوچک))
 +*((ساختمان لوله گوارش))
 +*((ساختمان معده))
 +*((لوزوالمعده))
 +*((کبد))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای دستگاه گوارش و بیماریها))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://pearl.sums.ac.ir/~grc/|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی]
 +**[http://www.gldrc.org/|مرکز تخصصی کبد و دستگاه گوارشی]
 +**[http://www.rcgld.org/farsi/index.htm|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد]
 +**[http://iransalamat.com/?sectionId=8|پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت]
 +**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/atlasbimariha.htm|اطلس رنگی بیماریها]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.ddrcir.org/|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی]
 +**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ulcerativecolitis.html|دستگاه گوارش و بیماریهای آن]
 +**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/digestivesystem.html|بیماریهای گوارشی]
 +**[http://www.hbi.ir/hosting/isf_emrc/index.htm|مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !دیدکلی !دیدکلی
 غدد موجود در ((بافت همبند)) زیر ((مخاط دهان)) که بطور مداوم ترشح می‌کنند، غدد بزاقی فرعی نا‌میده می‌شوند، که علاوه بر اینها سه زوج غده بزاقی اصلی به نامهای بنا‌گوشی ، تحت فکی و زیر زبانی در دهان دیده می‌شود. غدد بزاقی از قسمتهای مترشحه و مجاری تشکیل شده‌اند. سه نوع قسمت مترشحه به اسامی آسینی سروزی ، آسینی موکوسی و آسین‌های مختلط و سه نوع مجرا به اسامی مجاری رابط ، مجاری مخطط و مجاری بین لبولی قابل تشخیص می‌باشند. غدد موجود در ((بافت همبند)) زیر ((مخاط دهان)) که بطور مداوم ترشح می‌کنند، غدد بزاقی فرعی نا‌میده می‌شوند، که علاوه بر اینها سه زوج غده بزاقی اصلی به نامهای بنا‌گوشی ، تحت فکی و زیر زبانی در دهان دیده می‌شود. غدد بزاقی از قسمتهای مترشحه و مجاری تشکیل شده‌اند. سه نوع قسمت مترشحه به اسامی آسینی سروزی ، آسینی موکوسی و آسین‌های مختلط و سه نوع مجرا به اسامی مجاری رابط ، مجاری مخطط و مجاری بین لبولی قابل تشخیص می‌باشند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/0/0d/salivary4.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/0/0d/salivary4.JPG}
  
 
 
 
 
 !آسین‌های سروزی !آسین‌های سروزی
 آسین‌های کروی هستند که از سلولهای هرمی بلند تشکیل شده‌اند و حفره وسطی آسین نامشخص است. هسته سلولها گرد و در نزدیک قاعده قرار گرفته و ((سیتوپلاسم)) آنها در سطح راسی حاوی گرانولهای ترشحی است. با ((میکروسکوپ الکترونی)) ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار)) گسترده‌ای در قاعده سلولهای سروزی مشاهده می‌گردد که دلیل بر فعال بودن آنها از نظر پروتئین‌ سازی است . ترشحات آسین‌های سروزی ، مایع سروزی است که از پروتئین‌ها و آنزیمهای مترشحه بوسیله سلولها و آب و املاح تشکیل شده است. سلولهای سروزی بر روی غشای پایه قرار گرفته‌اند. آسین‌های کروی هستند که از سلولهای هرمی بلند تشکیل شده‌اند و حفره وسطی آسین نامشخص است. هسته سلولها گرد و در نزدیک قاعده قرار گرفته و ((سیتوپلاسم)) آنها در سطح راسی حاوی گرانولهای ترشحی است. با ((میکروسکوپ الکترونی)) ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار)) گسترده‌ای در قاعده سلولهای سروزی مشاهده می‌گردد که دلیل بر فعال بودن آنها از نظر پروتئین‌ سازی است . ترشحات آسین‌های سروزی ، مایع سروزی است که از پروتئین‌ها و آنزیمهای مترشحه بوسیله سلولها و آب و املاح تشکیل شده است. سلولهای سروزی بر روی غشای پایه قرار گرفته‌اند.
 !آسین موکوسی !آسین موکوسی
 آسین‌های کروی یا لوله‌ای‌ هستند که از سلولهای هرمی کوتاه و حفره وسطی نسبتا مشخص تشکیل شده‌اند. ((هسته سلولها|هسته سلولها)) پهن ، چسبیده به قاعده سلول قرار گرفته‌اند. چون محتویات سلولهای موکوسی ضمن آماده ‌سازی بافت ، حل شده و از بین می‌روند، آسین‌های موکوسی زیر میکروسکوپ کف‌ آلود و روشن دیده می‌شوند.

با میکروسکوپ الکترونی مشاهده شده است که سلولها حاوی گرانولهای موکوسی متعدد در سیتوپلاسم راس خود و شبکه آندوپلاسمی توسعه نیافته می‌باشند. ترشحات آسین‌های موکوسی ، مایع موکوسی است که از ((گلیکو پروتئینها|گلیکو پروتئین‌های اسیدی)) مترشحه از ((سلول انسانی|سلولها)) و آب و املاح تشکیل شده است . در آسین‌های موکوسی همانند آسین‌های سروزی سلولهای مترشحه بر روی غشای پایه قرار گرفته‌اند.
 آسین‌های کروی یا لوله‌ای‌ هستند که از سلولهای هرمی کوتاه و حفره وسطی نسبتا مشخص تشکیل شده‌اند. ((هسته سلولها|هسته سلولها)) پهن ، چسبیده به قاعده سلول قرار گرفته‌اند. چون محتویات سلولهای موکوسی ضمن آماده ‌سازی بافت ، حل شده و از بین می‌روند، آسین‌های موکوسی زیر میکروسکوپ کف‌ آلود و روشن دیده می‌شوند.

با میکروسکوپ الکترونی مشاهده شده است که سلولها حاوی گرانولهای موکوسی متعدد در سیتوپلاسم راس خود و شبکه آندوپلاسمی توسعه نیافته می‌باشند. ترشحات آسین‌های موکوسی ، مایع موکوسی است که از ((گلیکو پروتئینها|گلیکو پروتئین‌های اسیدی)) مترشحه از ((سلول انسانی|سلولها)) و آب و املاح تشکیل شده است . در آسین‌های موکوسی همانند آسین‌های سروزی سلولهای مترشحه بر روی غشای پایه قرار گرفته‌اند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/d/d1/salivary3.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/d/d1/salivary3.JPG}
  
 
 
 
 
 !آسین مختلط !آسین مختلط
 آسین‌هایی هستند از نوع لوله‌ای یا کروی که از سلولهای موکوسی و تعدادی از سلولهای سروزی تشکیل شده‌اند. سلولهای سروزی که به صورت کلاهک قرار می‌گیرند، __~~green:هلال ژیانوزی~~__ نامیده می‌شوند. آسین‌هایی هستند از نوع لوله‌ای یا کروی که از سلولهای موکوسی و تعدادی از سلولهای سروزی تشکیل شده‌اند. سلولهای سروزی که به صورت کلاهک قرار می‌گیرند، __~~green:هلال ژیانوزی~~__ نامیده می‌شوند.
 !مجاری رابط !مجاری رابط
 مجاری باریکی هستند که مرتبط با آسین‌های ترشحی قرار گرفته‌اند و سلولهای پوشاننده آنها مکعبی و حاوی شبکه آندوپلاسمی نسبتا گسترده‌ای هستند. مجاری باریکی هستند که مرتبط با آسین‌های ترشحی قرار گرفته‌اند و سلولهای پوشاننده آنها مکعبی و حاوی شبکه آندوپلاسمی نسبتا گسترده‌ای هستند.
 !مجاری مخطط !مجاری مخطط
 مجراهای نسبتا بزرگی هستند که در بین آسین‌ها دیده می‌شوند و وجود چین‌های قاعده‌ای متعدد و ((میتوکندری|میتوکندریهای فراوان)) در سلولهای آنها باعث مخطط دیده شدن قاعده سلولها می‌باشد. این سلولها مشخصات سلولهای انتقال دهنده یونها را دارا هستند و با افزودن و باز جذب مواد باعث تغییر ترکیب بزاق مترشحه بوسیله آسین‌ها می‌گردند. مجراهای نسبتا بزرگی هستند که در بین آسین‌ها دیده می‌شوند و وجود چین‌های قاعده‌ای متعدد و ((میتوکندری|میتوکندریهای فراوان)) در سلولهای آنها باعث مخطط دیده شدن قاعده سلولها می‌باشد. این سلولها مشخصات سلولهای انتقال دهنده یونها را دارا هستند و با افزودن و باز جذب مواد باعث تغییر ترکیب بزاق مترشحه بوسیله آسین‌ها می‌گردند.
 !مجاری بین لبولی !مجاری بین لبولی
 این مجاری از به هم پیوستن مجاری داخل لبولی حاصل و در ((بافت همبند)) بین لبولها مشاهده می‌گردند. ((بافت پوششی)) ، پوشاننده این مجاری از نوع منشوری ساده و بلند می‌باشند. مجاری بین لبولی به ‌هم پیوسته ، و مجاری بزرگتر بین لبولی را بوجود می‌آورند که اپی تلیوم پوشاننده آنها از منشوری ساده تا مکعبی مطبق و نهایتا سنگفرشی مطبق تغییر می‌کند.

هر غده بزاقی توسط کپسولی از بافت همبند احاطه شده است که انشعابات آن به درون غده نفوذ کرده و آنرا به لوب و لبولها تقسیم می‌نماید. ((رگ|رگهای خونی)) و ((رگ لنفی|لنفی)) و اعصاب خود کار از یک ناحیه وارد غده شده و پس از انشعاب وارد بافت همبند بین لبولی و بین لوبی گردیده و نهایتا اجزا ترشحی را در بر می‌گیرند.
 این مجاری از به هم پیوستن مجاری داخل لبولی حاصل و در ((بافت همبند)) بین لبولها مشاهده می‌گردند. ((بافت پوششی)) ، پوشاننده این مجاری از نوع منشوری ساده و بلند می‌باشند. مجاری بین لبولی به ‌هم پیوسته ، و مجاری بزرگتر بین لبولی را بوجود می‌آورند که اپی تلیوم پوشاننده آنها از منشوری ساده تا مکعبی مطبق و نهایتا سنگفرشی مطبق تغییر می‌کند.

هر غده بزاقی توسط کپسولی از بافت همبند احاطه شده است که انشعابات آن به درون غده نفوذ کرده و آنرا به لوب و لبولها تقسیم می‌نماید. ((رگ|رگهای خونی)) و ((رگ لنفی|لنفی)) و اعصاب خود کار از یک ناحیه وارد غده شده و پس از انشعاب وارد بافت همبند بین لبولی و بین لوبی گردیده و نهایتا اجزا ترشحی را در بر می‌گیرند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/e/e1/salivary2.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/e/e1/salivary2.JPG}
  
 
 
 
 
 !غدد بناگوارشی !غدد بناگوارشی
 این غدد در زیر و مقابل ((گوش|گوشها)) قرار گرفته‌اند و تقریبا همه آسین‌های تشکیل‌ دهنده آن سروزی هستند. بافت همبند بین لبولی در این غده حاوی ((بافت چربی|چربی)) ، ((پلاسماسل)) و ((لنفوسیت|لنفوسیتها)) است. پلاسماسلها مسئول ترشح ((آنتی ‌بادی)) می‌باشند که پس از بسته شدن به پروتئینهای اتصالی مترشحه از مجاری رابط و مخطط به حفره دهانی منتقل می‌گردد. این غدد مسئول ترشح 25 درصد بزاق می‌باشند و ترشحات هر غده توسط مجرایی به مقابل دومین دندان مولار ، در حفره دهانی تخلیه می‌گردد. ((عفونت ویروسی)) این غده ((بیماری اوریون|اوریون)) نامیده می‌شود. در بعضی از حیوانات غده پاروتید ترشح کننده مواد سمی است. این غدد در زیر و مقابل ((گوش|گوشها)) قرار گرفته‌اند و تقریبا همه آسین‌های تشکیل‌ دهنده آن سروزی هستند. بافت همبند بین لبولی در این غده حاوی ((بافت چربی|چربی)) ، ((پلاسماسل)) و ((لنفوسیت|لنفوسیتها)) است. پلاسماسلها مسئول ترشح ((آنتی ‌بادی)) می‌باشند که پس از بسته شدن به پروتئینهای اتصالی مترشحه از مجاری رابط و مخطط به حفره دهانی منتقل می‌گردد. این غدد مسئول ترشح 25 درصد بزاق می‌باشند و ترشحات هر غده توسط مجرایی به مقابل دومین دندان مولار ، در حفره دهانی تخلیه می‌گردد. ((عفونت ویروسی)) این غده ((بیماری اوریون|اوریون)) نامیده می‌شود. در بعضی از حیوانات غده پاروتید ترشح کننده مواد سمی است.
 !غدد تحت فکی !غدد تحت فکی
 این غدد در زیر فک تحتانی و در طرفین گردن قرار گرفته‌اند. اکثریت آسین‌های تشکیل‌ دهنده غده تحت فکی از سروزی و مابقی از نوع موکوسی و مخطط می‌باشند. این غده مسئول ترشح 70 درصد از بزاق می‌باشد. ترشحات هر غده توسط مجرایی به کف دهان در طرفین ((بافت زبان|بند زبان)) تخلیه می‌گردد. این غدد در زیر فک تحتانی و در طرفین گردن قرار گرفته‌اند. اکثریت آسین‌های تشکیل‌ دهنده غده تحت فکی از سروزی و مابقی از نوع موکوسی و مخطط می‌باشند. این غده مسئول ترشح 70 درصد از بزاق می‌باشد. ترشحات هر غده توسط مجرایی به کف دهان در طرفین ((بافت زبان|بند زبان)) تخلیه می‌گردد.
 !غدد زیر زبانی !غدد زیر زبانی
 این غدد در کف ((دهان|حفره دهانی)) و در طرفین بند زبان قرار گرفته‌اند. آسین‌های تشکیل‌ دهنده غدد زیر زبانی عمدتا از نوع موکوسی و بقیه از نوع سروزی و مخطط می‌باشند. ترشحات این غدد توسط مجرای کوتاهی به نام __~~green:بارتولن~~__ به کف حفره دهانی (در مجاورت یا محل باز شدن غده تحت فکی) تخلیه می‌گردد. این غدد در کف ((دهان|حفره دهانی)) و در طرفین بند زبان قرار گرفته‌اند. آسین‌های تشکیل‌ دهنده غدد زیر زبانی عمدتا از نوع موکوسی و بقیه از نوع سروزی و مخطط می‌باشند. ترشحات این غدد توسط مجرای کوتاهی به نام __~~green:بارتولن~~__ به کف حفره دهانی (در مجاورت یا محل باز شدن غده تحت فکی) تخلیه می‌گردد.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/4/45/salivary1.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/4/45/salivary1.JPG}
  
 
 
 
 
 !بزاق(Saliva) !بزاق(Saliva)
 ترشحات غدد بزاقی در مجموع بزاق نامیده می‌شوند که اعمال زیر را عهده‌دار می‌باشد. ترشحات غدد بزاقی در مجموع بزاق نامیده می‌شوند که اعمال زیر را عهده‌دار می‌باشد.
 #مرطوب نگهداشتن مخاط دهان که تکلم و جویدن غذا را تسهیل می‌کند.

 #مرطوب نگهداشتن مخاط دهان که تکلم و جویدن غذا را تسهیل می‌کند.

 #عمل حفاظتی با داشتن ((آنتی ‌بادی)) و عوامل ضد باکتریایی نظیر ((لاکتوفرین)) و ((لیزوزیزم)).

 #عمل حفاظتی با داشتن ((آنتی ‌بادی)) و عوامل ضد باکتریایی نظیر ((لاکتوفرین)) و ((لیزوزیزم)).

 #هضم اولیه ((کربوهیدراتها|مواد قندی)) با داشتن ((آمیلاز)).

 #هضم اولیه ((کربوهیدراتها|مواد قندی)) با داشتن ((آمیلاز)).

 ترشحات بزاق توسط عوامل مکانیکی و اعصاب بطور خود کار کنترل می‌گردد. ((اعصاب سمپاتیک و پارا سمپاتیک)) استثنائا در این مورد هر دو به عنوان معادل کننده می‌باشند، بطوری که تحریک اعصاب پارا سمپاتیک (از طریق بو و مزه غذا) ترشحات آبکی بزاق و تحریک اعصاب سمپاتیک ، ترشحات پروتئینی بزاق را افزایش می‌دهند. ترشحات بزاق توسط عوامل مکانیکی و اعصاب بطور خود کار کنترل می‌گردد. ((اعصاب سمپاتیک و پارا سمپاتیک)) استثنائا در این مورد هر دو به عنوان معادل کننده می‌باشند، بطوری که تحریک اعصاب پارا سمپاتیک (از طریق بو و مزه غذا) ترشحات آبکی بزاق و تحریک اعصاب سمپاتیک ، ترشحات پروتئینی بزاق را افزایش می‌دهند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آناتومی)) *((آناتومی))
 *((حلق)) *((حلق))
 *((دستگاه عصبی)) *((دستگاه عصبی))
 *((دستگاه غدد درون ریز)) *((دستگاه غدد درون ریز))
 *((دستگاه گوارشی)) *((دستگاه گوارشی))
 *((دهان)) *((دهان))
 *((زبان)) *((زبان))
 *((ساختار غدد داخلی)) *((ساختار غدد داخلی))
 *((ساختمان لوله گوارش)) *((ساختمان لوله گوارش))
 *((لوزه‌ها)) *((لوزه‌ها))
 *((هضم غذا و آنزیمهای موثر بر آن)) *((هضم غذا و آنزیمهای موثر بر آن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [02:59 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [15:41 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [04:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..