منو
 صفحه های تصادفی
عناصر گروه VIA(قسمت دوم)
آیه مودت و اهل بیت علیهم السلام
لشکر کشی مرداویج زیاری به دینور
جایگاه انسان در تغییرات زمین
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
یاد خدا و آثار و برکات آن
اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان
کتابهای ایمنی شناسی
سیستم های اطلاعات
مسیحیت در اروپا و امپراتوری روم
 کاربر Online
432 کاربر online
تاریخچه ی: عیب یابی کولر گازی

نگارش: 1

عیب یابی کولر گازی

کولر روشن نمی شود

 • پریز برق ندارد. نسبت به قطعی پریز برق اقدام نمایید.
 • دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است : بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نموده با ولت متر , مقدار برق را در ترمینال اصلی اندازه گیری کنید اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دوشاخه سپس سیم رابط را تعویض کنید.البته در صورتی که در بررسی دوشاخه , عیب خاص مشاهده نشده باشد.
 • کلید اصلی خراب است : کلید را تعویض کنید.
 • سیمهای رابط قطع شده اند : اگر فاز یا نول در سین بندی مدار قطع شده باشد عیب 1 به وجود می آید بنابراین لازم است صحت اتصالات محل انشعاب بین ترموسات وکلید موتور فن بررسی شود.
موتور فن روشن است اما کمپرسور به راه نمی افتد :
 • فاز 1 نول اصل کمپرسور قطع است : سیمهای رابط را مورد بررسی قرار دهید در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده , نسبت به اتصال مجد آن اقدام کنید.
 • ترموسات خراب است : ترموسات را تعویض کنید.لازم به ذکر است هنگام خرید ترموسات جدید , مطمئن شوید که ترموسات مخصوص کولر گازی است.
 • اورلود دائماً در حالت قطع است : کنتاکتهای اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال به وسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض کنید.
 • کمپرسور خراب است : بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید.ترموسات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیمهای موتور را شناسایی نموده اید , ابتدا به اندازه کافی می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر و یا تعویض نمایید.
 • خازن راه انداز کمپرسور معیوب است: خازن را از مدار خارج کنید و پس از تخلیه آن را مورد آزمایش قرار دهید .در صورت مشاهده عیب خازن نسبت به تهیه خازن جدید اقدام منید.
کلید فن را بر روی تمام حالتها قرار داده ایم اما فن روشن نمی شود :
 • فاز یا نول اصلی فن قطع شده است : دو خط مذکور را بررسی کنید و در صورت مواجه یا پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود , عیب را برطرف سازید تا فن به کار خود ادامه می دهد.
 • کلید فن خراب است : کلید فن را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید به راه افتد.
 • خازن راه انداز موتور فن معیوب شده : خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه آن را آزمایش کنید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.
 • موتور فن معیوب است : توصیه می شود موتور را با تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید.
کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است .
 • ترموسات تنظیم نیست : ترموسات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که از کولر ایجاد می کند پاسخ گوی نیاز محیط منزل باشد.
 • موتور فن نیمه سوز است : موتور فن را به تنهایی آمپرکشی کنید.اگر جریان اضافی می کشد نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود.
 • فیلتر خروجی هوا کثیف است : ورودی های هوا به داخل کولر مشخص شده است .باید هر چه نسبت به پاک نمودن قسمت های مذکور اقدام کنید.
 • یاتاقان های محور فن خراب شده است : یاتاقان ها را تعویض کنید.

بدنه کولر برق دارد

 • اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن , خازن ها و یا سیم های رابط باشد مانند سایر لوازم خانگی ابتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده های ماشین را با مدار قطع کنید .اگر اتصال بدنه از بین رفت یکی از آنها دارای اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده ها را جدا گانه به وسیله اهم متر با لامپ سری تست کنید و در صورت برخورد با قطعه معیوب , سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه بار باز گردانید و اتصال بدنه آن را برطرف سازید. اگر با قطع مصرف کننده های مدار اتصال بدنه همچنان برقرار بود , سیم بندی مدار را تعویض کنید.
 • سرمای کولر بیش از حد زیاد است و علی رغم کار مدار اتومات نمی کند.
این عیب می تواند از جوش خوردگی های کنتاکت های کلید درون ترموسات باشد.ولوم ترموسات را در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید .اگر ترموسات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می توان فاب مخصوص ترموسات را جدا کرد و با سمباده کشی سطح کنتاکت ها , از آن مجدداً استفاده نمود .اما تجربه نشان داده است که کنتاکت های جوش خورده پس از مدت اندکی مجدداً دچار همین عیب می شوند , زیرا کار مداوم کولر بر کمپرسور آسیب می رساند و در مقابل قیمت ترموسات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست .این عیب می تواند از خروج لوله بلوی ترموسات از جایگاه خودش نیز ناشی شود.این عیب می تواند از ایجاد حفرة باریکی در سیستم گاز ترموسات نیز ایجاد شود.
 • اگر کلید ترموسات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلوی نیز در محل خودش مستقر باشد.گاز درون ترموسات از حفرة باریکی خارج شده است و به ناچار می بایست ترموسات را تعویض کنید.
با قرار دادن کلید قدرت کولر بر روی حالت on فیوز مخصوص کولر و یا فیوز منزل قطع می شود :
اتصال کوتاه در کولر عموماً به سبب فاسد شدن عایق خازن های راه انداز می باشد .در پوش کولر را جدا کنید و به ظاهر خازن ها توجه کنید .اگر در بدنه خازن ها یا یکی از خازن ها آثار سوختگی و یا شکافی مشاهده شد خازن معیوب را تعویض کنید.اتصال کوتاه می تواند در کمپرسور یا فن رخ دهد .از این رو سیمهای رابط آنها را جدا کرده و کولر را مجدداً روشن نمایید.اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن هر کدام را جدا گانه بررسی نموده و مورد معیوب را رفع عیب منید.اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار , همچنان اتصالی رخ دهد , کل سیم بندی مدار را تعویض کنید.
با روشن کردن موتور فن و یا کمپرسور در کولر اتصال کوتاه رخ می دهد :
 • رجوع شود به رفع عیب قبلی.

از کولر باد گرم خارج می شود

 • این عیب می تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد که قبلاً آن را شرح دادیم صرف نظر از عیبهای قبلی و به فرض آن که کمپرسور در حال کار است : گاز فریون 22 از کولر نشت کرده است که باید توسط تعمیرکاری مجرب محل نشت مشخص شده و پس از جوشکاری و آزمایش مجدد هوای درون لوله ها به وسیله پمپ تخلیه هوا تخلیه شده و سپس شارژ صورت پذیرد.
اگر پروانه خنک کننده کند انسور هرز گرد شده باشد و عمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کند انسور نخواهد بود.مورد مذکور را می توان با برداشتن دریچه کولر و یا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و عیب آن را رفع کرد.علت دیگری که می تواند این عیب را به وجود آورد طولانی بودن توقف های ترموسات است که در نتیجه آن , تبرید کولر شدیداً کاهش می یابد , ترموسات را تنظیم کنید.تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:41 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [13:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..