منو
 صفحه های تصادفی
فرسایش خاک و طرق مبارزه با آن
طنز علمی و سرگرمی
تورق
پروتئین
آوومتر دیجیتالی
تیره کاج
کاربردهای واکنش های هسته ای
ارزش تاریخی دولت صفوی
همراهی فرشتگان با علی علیه السلام
ابوالحسن علی لشکری دوم
 کاربر Online
299 کاربر online
Lines: 1-46Lines: 1-36
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
-فاطمه زهرا علیهاسلام از شدت جراحات و فشارهای روحی و بدنی به بستر بیماری افتاده بود.

گرچه زنهای مدینه به پیروی از شوهرانشان چندان علاقه‏ای به فاطمه علیهاسلام نشان نمی‏دادند ز عده معدود از آنها ولی به هرحال دختر ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا ))ست و مریض شده چ بای کر؟! وقتی بیماری فاطمه علیهاسلام شدت یافت، عده‏ای از زنهای مهاجر و انصار ند آ حضرت برای عیادت ع ند و از آن بانو احوالپرسی نمودند.
+((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا علیهاسلام)) از شدت جراحات و فشارهای روحی و بدنی به بستر بیماری افتاده بود. گرچه زن های ((مدینه))، جز عده معدودی، به پیروی از شوهران شان چندان علاقه‏ای به فاطمه علیهاسلام نشان نمی‏دادند، ولی به هرحال دختر ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) مریض شده د. بنارین وقتی بیماری فاطمه علیهاسلام شدت یافت، عده‏ای از زن های مهاجر و ((انصار)) عیادت فند و از آن بانو احوالپرسی نمودند.
 !اعلام ناخشنودی از آنها !اعلام ناخشنودی از آنها
-فاطمه زهرا علیهاسلام که دیدند فرصت خوبی است برای روشن کردن جریانات و جلوگیری از تحریفات و نیز برای دفاع از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علیه السلام )) لب به سخن باز کرد، خطاب به زنهای مسلمان فرمودند: «به خدا قسم از دنیای شما ناخشنودم و از مردان شما خشمگین. نها را به در اداختم پیش از آنکه نها سودی برد اشم و وقتی آنها را آزمودم، از آنها بدم آمد.

چه زشت است شمشیری که بشکند و یا نیزه‏ای که از کار بیفتد و اندیشه‏ای که فاسد شود. (اشاره به اینکه مردان ا شمشیر بران و نیزه قوی و دارای اندیشه‏ای معقول بودند؛ چرا همه این صفات نیکو را از دست دادند؟) «بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون» (سوره مائده ـ آیه 80)
(بد توشه ای برای خود پیش فرستادند؛ چرا که - عمل آنها- موجب خشم خدایتعالی و عذاب ابدی است.) و به ناچار، کیفر و پیآمد این اعمال - غصب خلافت و کمک به خانه‏نشینی امیرالمؤمنین- گرنگیر آنها خواهد شد و کارشان به اختلاف و تفرق خواهد کشید و به خاک مذلت خواهند افتاد.
آری گروه ستمکاران همیشه از حق و حقیقت فاصله دارند.
+فاطمه زهرا علیهاسلام که دید فرصت خوبی برای روشن کردن جریانات و جلوگیری از تحریفات است و نیز برای دفاع از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) لب به سخن باز کرد خطاب به زنهای مسلمان فرمود: />« به خدا قسم از دنیای شما ناخشنودم و از مردان شما خشمگین. طایشان را به ایشان ید و وقتی آنها را آزمودم، از آنها بدم آمد.
چه زشت است شمشیری که بشکند و نیزه‏ای که از کار بیفتد و اندیشه‏ای که فاسد شود. (اشاره به اینکه مردان ها شمشیر بران و نیزه قوی و دارای اندیشه‏ای معقول بودند؛ چرا همه این صفات نیکو را از دست دادند؟) « __بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون__ »؛ _سوره مائده ـ آیه 80_ (بد توشه ای برای خود فرستادند؛ چرا که - عمل آنها- موجب خشم خدای تعالی و عذاب ابدی است.) و به ناچار، کیفر و پیآمد این اعمال - غصب خلافت و کمک به خانه‏نشینی امیرالمؤمنین - گریانگیر آنها خواهد شد و کارشان به اختلاف و تفرقه خواهد کشید و به خاک مذلت خواهند افتاد.
آری ستمکاران همیشه از حق و حقیقت فاصله دارند.
 !انحراف خلافت الهی !انحراف خلافت الهی
-وای بر آنها، چگونه آن خلافت الهی را از مسیر اصلی خود منحرف کردند و از پایگاه محکم نبوت و مهبط وحی الهی دور کردند و دست این مرد روشن دل و آگاه به امر دین و دنیا (علی علیه السلام) را کوتاه کردند؟ ا باشید که این همان زیان آشکار است. +وای بر آنها! چگونه خلافت الهی را از مسیر اصلی خود منحرف و از پایگاه محکم نبوت و مهبط وحی الهی دور کردند و دست این مرد روشندل و آگاه به امر دین و دنیا (علی علیه السلام) را از رهبری امت کوتاه کردند؟ اید که این زیانی آشکار است.
 !اشاره به فضائل علی علیه السلام !اشاره به فضائل علی علیه السلام
-چرا اینان از ابوالحسن (یالمنین) انتقام گرفتند و آ ت مورد پسندشان نبود؟ به خدا قسم، مردان شما از علی کراهت داشتند و از او انتقامجوئی کردند زیرا که از شمشیر لی علیه السلام ضربه دیده بودند و علی علیه السلام در راه خدا استوار بود و ضربه‏هایش ناگوار، و هرگز در راه خدا کوتاهی نمی‏کرد زیرا او محو ذات خدا بود.

به خدا قسم اگر زمام امری را که رسول الله به امیرالمؤمنین سپرده بود به دست خود او می‏سپردند، آن حضرت مسلمانها را به کمال آرامی سر می‏اد؛ به طوری که نه بر شتر خلافت جراحتی وارد آید و نه بر سوار کارانش نامی د بلکه آنها را به چشمه‏سار جوشان و وسیع حقیقت رهنمون می‏شد و آنها را از آبشخور ولایت سیراب می‏کرد و گرسنگی آنها را برطرف می‏نمود.

به تحقیق
این غاصبان خلافت راه سیرابی و نوشیدن آب پاک را بر مردم سد کردند و آنها را در حیرت و گمراهی گذاشتند بدون اینکه مردم فائده‏ای ن برن؛ بکه فقط در آبهای حیرت‏زدگی غرق میشوند. . .
+چرا اینان از ابوالحسن (ی لیه السم) انتقام گرفتند؟ و مورد پسندشان نبود؟ به خدا قسم زیرا از شمشیر ضربه دیده بودند. علی علیه السلام در راه خدا استوار بود و ضربه‏هایش ناگوار، و هرگز در راه خدا کوتاهی نمی‏کرد زیرا محو ذات خدا بود.
به خدا قسم اگر زمام امری را که رسول الله به امیرالمؤمنین علی سپرده بود، به دست خود او می‏سپردند، مسلمانها را به کمال میراند؛ به طوری که نه بر شتر خلافت جراحتی وارد آید و نه بر سوارانش ی و د. آنها را به چشمه‏سار جوشان و وسیع حقیقت رهنمون می‏شد و از آبشخور ولایت سیراب می‏کرد و گرسنگی آنها را برطرف می‏نمود.
این غاصبان خلافت راه سیرابی و نوشیدن آب پاک را بر مردم سد کردند و آنها را در حیرت و گمراهی گذاشتند، بدون اینکه به مردم فایده‏ای ان. ن فقط در آبهای حیرت‏زدگی غرق مشوند. . .
 !غصب ولایت علی علیه السلام وعاقبت آنها !غصب ولایت علی علیه السلام وعاقبت آنها
-آری این دنیا پر است از عجائب. این غاصبان خلافت به کدام تکیه‏گاه محکم تکیه کردند و به کدام ریسمان الهی چنگ زدند؟! به خدا قسم- این مردم - جای شهپر قوی ولایت را با پرهای بسیار سست و ضعیف عوض کردند و استوانه‏های استوار را کنار زده به افرادی پست و عل افده چنگ زدند. نه، اینان برخلاف میلشان خیال می‏کنند که اعمالشان صحیح است و نیکو م هستند. +آری این دنیا پر است از عجایب. این غاصبان خلافت به کدام تکیه‏گاه محکم تکیه کردند و به کدام ریسمان الهی چنگ زدند؟! به خدا قسم- این مردم - جای شهپر قوی ولایت را با پرهای بسیار سست و ضعیف عوض کردند و استوانه‏های استوار را کنار زده، به افرادی پست و ارد چنگ زدند. نه، اینان برخلاف میلشان خیال می‏کنند اعمالشان صحیح و نیکو است.
آگاه باشید که اینان تباهکار
و زشت کردارند ولی خودشان نمی‏فهمند. آیا آن کس که به حق و قیقت هدایت می کد، برای پیروی شایسته‏تر است یا آن کس که خودش هدایتی نیافته و راهی به حقیقت ندارد، مگر شخص دیگری دست او را بگیرد؟!
-آگاه باشید که اینان تباهکار و زشت کردارند ولی خودشان نمی‏فهمند. آیا آن کس که به حق و حقیقت هدایت میکند برای پیروی شایسته‏تر است یا آنکس که خودش هدایتی نیافته و راهی به حقیقت ندارد مگر شخص دیگری دست او را بیرد؟! - یعی آیا علی علیه السلام برای هدایتگری شایسته است که خودش به حقایق دست یافته یا ((ابوبکر|ابوبکر ))که راهی به حقیقت نبرده است؟

پس شما را چه شده و شما
چگونه قضاوت می‏کنید؟! قسم به بقاء و دوام خداوندی، شتر این فتنه آبستن شده و به زودی خواهد زایید و شما از آن، قدح‏های خون تازه و سم تلخ خواهید نوشید و در آن هنگام است که یاوه‏سرایان، زیان خواهند دید و عاقبت این سنت را خواهند فهمید. آری با آرامش خاطر و اطمینان قلب آماده فتنه و بلا باشید که به زودی شمشیر بران ستم‏ها و نابسامانی اوضاع و زورگویی ظالمین بر شما فرود می‏آید و توشه‏های شما را کم و محصولات زندگیتان را زیر و رو می‏نماید.

آه و حسرت بر شما باد، شما کجا و هدایت؟ قلبهایتان کور شده و راه هدایت بسته شده! چه کنیم، آیا ما شما را به امری اجبار کنیم که خودتان از آن کراهت دارید؟!
+پس شما را چه شده و چگونه قضاوت می‏کنید؟! قسم به بقا و دوام خداوند، شتر این فتنه، آبستن شده و به زودی خواهد زایید و شما از آن، قدح‏های خون تازه و سم تلخ خواهید نوشید و در آن هنگام است که یاوه‏سرایان، زیان خواهند دید و عاقبت این سنت را خواهند فهمید. آری با اطمینان آماده فتنه و بلا باشید که به زودی شمشیر بران ستم‏ها و نابسامانی اوضاع و زورگویی ظالمین بر شما فرود می‏آید و زندگیتان را زیر و رو می‏نماید.
آه و حسرت بر شما باد، شما کجا و هدایت؟ قلبهایتان کور شده و راه هدایت بسته شده! چه کنیم، آیا ما شما را به امری اجبار کنیم که خودتان از آن کراهت دارید؟!
 !عذر خواهی عده ای از بزرگان مهاجر و انصار و رد عذر آنها !عذر خواهی عده ای از بزرگان مهاجر و انصار و رد عذر آنها
-در این وقت بعد از اینکه زنها به نزد شوهرانشان رفتند و سخنان آتشین فاطمه علیهاسلام را برای آنها بازگو کردند. عده‏ای بزرگان مهاجر و انصار با حالت اعتذار و پوزش خدمت حضرت فاطمه علیهاسلام رسیدند و گفتند ای بانوی بانوان، اگر ابوالحسن امیرالمومنین علیه السلام قبل از اینکه ما با ابوبکر پیمان ببندیم بیعت خد را ک کنیم، جریان را به ما می گفت م هم از او به دیگری عول نمیکردیم.

فاطمه علیهاسلام که دیدند ین بیچارگان تمام فایشات رسول خدا و روز ((گزارشی از حادثه غدیر و خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم|غدیر )) و احادیث هر روزه حضرت را زیر پا گذاشته و به یک سخن بی‏پایه و سست چنگ زده‏اند و دنیا و هوای نفس چشم دل آنها را کور کرده فرمودند دور شوید که عذری ندارید و آنچه گفتید عذری است غیر موجه و دیگر بعد از کوتاهی و تقصیر ما کار از کار گذشته است.
+بعد از اینکه زنها به نزد شوهرانشان رفتند و سخنان آتشین فاطمه علیهاسلام را برای آنها بازگو کردند، عده‏ای بزرگان مهاجر و انصار با حالت عذرخواهی و پوزش خدمت حضرت فاطمه علیهاسلام رسیدند و گفتند ای بانوی بانوان، اگر قبل از اینکه ما با ابوبکر پیمان ببندیم، عی عیه اام جریان را به ما می گفت با او بیع میکردیم.»
فاطمه علیهاسلام که دید نها تمام گف‌های رسول خدا در روز ((گزارشی از حادثه غدیر و خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم|غدیر)) و احادیث هر روزه‌ی را زیر پا گذاشته و به سخنانی بی‏پایه و سست چنگ زده‏اند و دنیا و هوای نفس، چشم دل آنها را کور کرده، فرمود دور شوید که عذری ندارید! آنچه گفتید عذری است غیر موجه و بعد از کوتاهی و تقصیران، کار از کار گذشته است.»
-منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 158، ح 8.
بحار الانوار، ج 43، ص 161.
+!منابع:
*بحارالانوار، ج 43، ص 158، ح 8.
*بحارالانوار، ج 43، ص 161.
-مراجعه شود به:
((فاطمه علیهاسلام در آستانه شهادت))
+!مراجعه شود به:
*((فاطمه علیهاسلام در آستانه شهادت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [06:14 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [06:10 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [14:21 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [08:02 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 مهر 1383 [13:22 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..