منو
 کاربر Online
1292 کاربر online
تاریخچه ی: عملکرد ذهنی در مسابقات تنیس

نگارش: 1
عکس پیدا نشد

عملکرد ذهنی در مسابقات
(هانسول 1994 ، لوهر 1989 ، اسپارگو 1990 ، تیلور 1994 ، وینبرگ 1988 ، زلساک 1995)

آماده سازی ذهنی برای مسابقه

چه چیزی قبل از شروع بازی باید انجام شود :
یک مسابقه مجموعه ای از مسائل و چالش هایی است که اعتماد به نفس ما را در هنگام روبرویی و غلبه بر آنها تحت تاثیر قرار می دهد . نکته روانی بازی تنیس این است که چگونه بازیکن با این چالشها مواجه شده و با آنها برخورد کند . یک قسمت مهم در این آماده سازی ، پرداختن به امور عادی مانند بررسی تجهیزات بازیکن و پیشاپیش مهیا ساختن مطلوب همه نیازهای بازیکن می باشد .
پرداختن به امور عادی یکی از بهترین روش ها جهت آماده شدن برای مسابقه می باشد زیرا آنها :
 • توازن ایجاد می کنند .
 • باعث افزایش آشنایی با موقعیت ها می گردد.
 • تعیین می کند که جنبه های مهم آماده سازی به انجام رسیده است .
 • همخوانی افکار ایجاد می کنند .
 • باعث معطوف شدن تمرکز می گردند .
 • باعث کاهش حواس پرتی و افکار منفی می شوند .
 • باعث افزایش کنترل و اعتماد به نفس و کاهش عدم تعیین می گردند .
 • این احساس را ایجاد می کنند که این مسابقه نیز صرف نظر از اهمیت آن مانند سایر مسابقات می باشد .
 • پرداختن به چنین امور عادی باعث تبدیل آنهابه عادت ها می شود و زمانیکه آنها آموخته شوند ، شکستن آنها بسیار سخت می گردد. یک جریان عادی از پیش تعیین شده و ایده آل برای پیگیری در قبل از انجام مسابقه وجود ندارد ، بلکه بازیکن باید آنچه را که برای انجام مسابقه نیاز دارند فهرست بندی کرده و آنرا به صورت امور عادی توسعه دهد و نهایتا قبل از شروع هر مسابقه به آن بپردازد .
مشکلات پیش از مسابقه زمانی رخ می دهد که بازیکن با فرار به فشار مسابقه واکنش نشان دهد ( منظور تسلیم شدن بازیکن می باشد .) این عمل در اصل نوعی آزاد سازی یا رها شدگی است ، یعنی فرار از موقعیت و نوعی عمل حمایت کننده برای اعتماد به نفس بازیکن . در این حالت بازیکن دارای برانگیختگی نمی باشد و در پیش گرفتن این رویکرد او را از سنگینی فشار می رهاند . بازیکن از سطح زمین، نوع توپ ، نوع حریف ، راکت ها و غیره شروع به گله و شکایت کردن می نماید . در این موقعیت ، مربی باید بازیکن را از عملش آگاه سازد مبنی بر اینکه وی در حال بهانه جویی است و تلاش نمی کند .

آماده سازی روانشناختی مناسب باید :

 • قبل از مسابقه دارای یک برنامه از پیش تعیین شده باشد که بازیکن را متمرکز نگاه دارد .
 • به امور عادی بپردازد و تنها بر مسابقه جاری متمرکز باشد .
 • بر تمرکز و آرامش تاکید نماید .
 • 20 تا30 دقیقه قبل از شروع مسابقه در جایی خلوت و بدون سر و صدا قرار گیرد .
 • سعی کنید بازیکن را برای بازی کردن در حوزه مناسب آماده سازید . او را وادار کنید تا تجسم نماید چگونه بازی خواهد کرد و چه احساسی خواهد داشت .
 • وی را آماده سازید تا آنچه را که در توان دارد انجام دهد .

جنبه های خاصی که باید در هنگام آماده سازی امور قبل از مسابقه در نظر آورده شود می تواند شامل عوامل زیر باشد :

 • بیدارشدن از خواب ، به طور آهسته ، مرور تعدادی از افکار مثبت ، کشش آهسته و آرام ماهیچه ها، لبخند دلخواهانه و ایجاد احساس انرژی ، این روند را تا زمانی که به شما احساس مثبت و هوشیاری دست می دهد ادامه دهید .
 • بر اساس ابعاد زیر امور عادی را پیگیری نمایید .
 • تنظیمات را مرور کنید ، وقایع زمانها و اوقات را بررسی نمایید .
 • از یک چرخه معین زمانی برای خوردن و آشامیدن پیروی کنید .
 • تجهیزات را وارسی نمایید ( با قرار دادن کارت بر روی آنها ، تجهیزات را بررسی کنید ) .
 • استراتژی مسابقه و برنامه بازی را تکرار و تمرین نمایید ( اهداف مسابقه / مسابقه ، الگوهای خاص ،‌ تاکتیک های ویژه ، برنامه های بازی بعدی و غیره ) .
 • تمرین ذهنی و آرامش را انجام دهید ( تمرین تکنیکی، روانشناختی ، تاکتیکی ، بررسی فیزیکی خود و عملکرد حریف ، موقعیت ها ، حواس پرتی ها و همچنین نشانه های فیزیکی یا هیجانی ، لغات کلیدی ، افکار مربوط به سطح زمین و غیره را باز بینی نمایید .
 • نیم ساعت قبل از شروع بازی بر روی برنامه تمرکز نمایید .

در طی مسابقه چه کارهایی باید انجام داد

( لوهر 1982، اسپارگو 1990)

روشهایی که بازیکنان در طول مسابقه به طور هیجانی به ان پاسخ می دهند :
بازیکنان به طور هیجانی با یکی از چهار شیوه فوق به مسابقه پاسخ می دهند :
تانک ( مخزن ): برای اینکه استرس کمتری را تجربه نمایند تلاش و تعهد خود را کنار می گذارند ( مثلا شروع به لنگیدن می کنند ) این عمل به عنوان بهانه های عدم تلاش معمولا شایع است ، یا برای مثال : من چطور می توانم با این توپ ها بازی کنم ؟ این زمین بازی بسیار بی روح است ؟ چگونه ممکن است به یک چنین آدم احمقی بازی را واگذار نمایم ؟
خشم : خلق و خو یا مزاجشان را از دست می دهند . بازیکنان سعی می کنند نشان دهند که یک روز بد را پشت سر گذاشته اند . همچنین بعضی موقعیتها میتواند دلایل خوبی برای بهانه جویی ها باشد مثل : آب و هوا ، صداها ، حیاط و زمین بازی و غیره .
شوک یا گرفتگی : در مورد مسابقه نگران می باشد . بازیکنان آنقدر بر نتیجه بازی معطوف می شوند ( مثلا ترس از باخت ، یا اینکه می خواهند به طور مناسبی پیروز شوند ) که نمی توانند عملکرد خوبی را انجام برسانند .
مبارزه : نبرد را می پذیرند تنها شما نیستید که پیروزی را دوست دارید . این طرز تفکر نشان دهنده این است که شما به تلاش و مبارزه 100% عشق می ورزید .
چهار مورد مذکور رامی توان به شکل زیر به تصویر کشید .

عکس پیدا نشد
بین امتیازات چه کاری باید انجام داد:

بازیکن حرفه ای تنیس بین امتیازات الگو ها و امور عادی متفاوتی را انجام می دهد .
این نکته مهم است که حداقل بین دو امتیاز 18-16 ثانیه زمان قرار دهیم و به مدت 7-5 ثانیه بین سرویس اول و دوم صبر کنیم.
هر بازیکن می بایست بین امتیازات از یک سری امور عادی پیروی کند ، اموری که با رجحان ها و ویژگی های فردی اش منطبق باشد .
پیروی از این امور بین امتیازات حالت خنثی و طبیعی به خود می گیرد . به علاوه ، بازیکنان باید از این نکته مهم آگاه باشند که تحت شرایط فشار هیجانی و فیزیکی شدید ، باید زمان بیشتری رابرای شروع زدن ضزبه صرف نمایند .
بازیکنان می توانند رویه ها و امور عادی شان را با تماشای نوارهای ویدئویی بازیکنان عالی رتبه در طی زمان بین امتیازات بهبود ببخشند .

مراحل
برنامه ها
1- جسمانی
2- آرامش
3- آماده سازی
4- آیین و تشریفات
هدفتسهیل بروز هیجانات مثبت یا کاهش خشمبهبودی از استرس و بازگشت به سطح بهینه برانگیختگیاطمینان و آگاهی از امتیازات برنامه ریزی بری امتیاز بعدیدسترسی و نائل شدن به بالاترین سطح آمادگی
شروع همین که امتیاز به پایان می رسد3-5 ثانیه پس از اینکه امتیاز خاتمه می یابد هرچه سریعتر یعنی زمانی که بازیکن به سمت خط پایان در حرکت استهرچه سریعتر یعنی زمانیکه بازیکن در خط پایان ایستاده است
طول مدت3 تا5 ثانیه6 تا15 ثانیه3 تا5 ثانیه5 تا8 ثانیه
از نظر جسمانی چه کار باید انجام داد بالا و پایین پریدنقدم زدن با انرژی بالاحرکت به سمت زدن سرویس یا برگشت دادن توپسویس زدن: توپ را 2 تا 3 بار بالا بیندازید، پس از آخرین باری که بالا انداختید کمی مکث کنید
برگشت دادن توپتکان دادن و باز کردن دست ها، خم شدن، فر دادن راکت در دست، انداختن توپ بر روی راکت، خشک کردن خود باحولهایستادن نزدیک خط پایهبرگشت دادن توپ : پاها را در جنبش نگاه دارید، به جلو و عقب در تکاپو باشید، به کف دست ها فوت کنید. چشمها را بروی توپ یا سایر جنبه ها متمرکز سازید.
ایجاد یک حرکت سریع مثلا مشتی گره کرده ، به سطح روی راکت دست زدن، دوری جستن از خطا (تمرین فیزیکی) ، لبخندانقباض و آزاد سازی ماهیچه های خاصامتیازات رابه طور کلامی ذکر کنیدیک نیم گام بردارید و سپس به طرف جلو حرکت کنید
دادن راکت به دست غیر برترنگاه چشمها بر روی راکت یا بر روی زمین بازینگاه مستقیم به حریف
گرفتن راکت از قسمت گلوگاه همراه با سری برافراشته و بالاپاها را در حال جنبش نگاه داریدفوت کردن به کف دست
بازکردن بازوها به طرفینقدم زدن در طول خط پایهیک تصویر مطمئن را در ذهن خود مجسم سازید
شانه ها بازو کشیده و سر بالا--------------------
نگاه چشمهابه جلو و پایین--------------------
از نظر ذهنی و روانی چه کار باید انجام داداگر امتیاز را از دست داده اید بگویید: مساله ای نیست بزن بریم بعدیبگویید : راحت ، خوب است، آرام ، آسوده ، متمرکز، آسان و غیرهنمره و امتیاز را ثبت نماییدبر سرویس یا توپ برگشتی تمرکز نمایید
اگر امتیاز را بدست آوردید بگویید: زودباش ، بله----------تصمیم بگیرید در امتیاز چه کاری باید انجام شودجنبش و حرکت را تمرین نمایید
---------------------این کار را هم بالغات و کلمات انجام دهید و باتجسم سازی محدوده ای که ضربه باید به آنجا برسد تجسم کنید
-----------------------------همان کار را بری سرویس دوم انام دهید (5 تا7 ثانیه بعد)

در طول مرحله 2 ( آرامش ) ، بازیکن می بایست درست زمانی که تحت شرایط برانگیختگی پایین است بیشتر از استراتژی های فعال سازی کمک تا راهبرد های آرامش در این مورد بازیکن باید برای افزایش سطوح برانگیختگی از فعالیتهای روانی و جسمانی استفاده نمایید ( مثلا بالا و پایین پریدن ) سعی کنید در انتهای هر امتیاز ، صرف نظر از نمره بدست آمده آنرا مثبت ارزیابی نمایید برای تمرین هر یک از مراحل ، یک مسابقه فرضی 2 و تصوری را بازی کنید و در این میان مربی باید ابتدا با بازیکن تمرین کرده و بازیکن را به یک یک مراحل وارد نماید .

در طول زمان تعویض زمین چه کاری باید انجام پذیرد :

 • بنشینید .
 • با حوله خود را خشک کنید .
 • مایعات بنوشید
 • با توجه به حالت هیجانی تان خود را آرام یا فعال سازید .
 • از این زمان استفاده نمایید و تجهیزاتتان را متعادل و بررسی نمایید .
 • تاکتیک هایی را برای بازیهای بعدی برنامه ریزی نمایید .

در موقعیتهای تعارضی چه کاری باید انجام داد:

 • اگر شما احساس می کنید حریفتان کلمات بدی را ادا می کند ، از داور در خواست مداخله نمایید ولی آشفته نشوید .
 • مجموعه ای تدریجی از واکنش های فزاینده را برای موقعیت به کار ببرید ( مثلا به حریف نگاه کنید ، مکث کنید ، درباره موقعیت از خود سوال کنید ) .
 • باحریف یا سایر کاپیتان ها به بحث و جدل نپردازید .
 • عقیده خود را نسبت به داور با متانت و احترام ابراز دارید .
 • تصمیمات داور را بپذیرید .
 • انتظار وقوع چنین موقعیت هایی را داشته باشید ( شگفت زده نشوید ) و پیشاپیش واکنش خود را نسبت به آنها طرح نمایید .

بعد از انجام مسابقه باید چه کاری انجام داد

 • دوش بگیرید : بازیکن معمولا برای ارزیابی مسابقه حداقل تا یک ساعت پس از خاتمه بازی هیجان زده می باشد .
 • بردها را با پیروزی ها و باخت ها را با شکست ها پیوند ندهید . سعی کنید بر عملکرد تمرکز نمایید .
 • یاد بگیرید که مسابقه را از دیدگاه مثبت تجزیه و تحلیل نمایید .
 • از هر مسابقه به یک یاد و اندیشه ( عقیده ) منطقی برسید . یعنی اگر قرار باشد بازیکن مسابقه را دوباره برگزار نماید ، چه کاری انجام خواهد داد .
 • مسابقه را بدون در نظر گرفتن شمارش تحلیل نمایید .
 • ویژگی های مسابقه را یادداشت نمایید و آنرا در فایل مسابقه های انجام شده نگاه دارید .
 • برای بررسی آنچه که در طی مسابقه رخ داده است از تجسم سازی استفاده نمایید . هنگامی که بازیکنان از رویکرد های تانک و فرار استفاده می کنند . معمولا از صداها و حرفهای بد ، بخت و اقبال نامناسب ، حریف و غیره شکایت میکنند . اغلب در این مرحله مربی و بازیکنان مورد نظر کمک می کنند علل این بهانه ها را دریابد . این طور نیست.

مربی از طریق زیر میتواند به این بازیکنان کمک کند :

 • آنه ارا از رفتار فرار / تانک آگاه سازید ( آنها - مربیان - شما را دست نمی اندازند ) .
 • به آنها مثال ها و الگوهای خوب و مناسب را نشان دهید .
 • تجسم سازی موقعیت ها و اینکه شما چگونه با آنها برخورد کنید .
 • تمرکز را تقویت نماید .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [09:11 ]   4   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:04 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [16:46 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [16:39 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..