منو
 کاربر Online
351 کاربر online
تاریخچه ی: عمار یاسر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-24Lines: 1-24
-ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج ((یمن)) و ((حلیف )) و ((همپیمان ))قبیله بنی مخزوم ((مکه)) بود و در حدود 57 سال قبل از ((هجرت پیامبر)) در قبیله بنی مخزوم به دنیا آمد. پدرش ((یاسر)) و مادرش ((سمیه)) از مسلمانان پیشگام و اولین شهیدان اسلام بوده‌اند.
عمار در حدود 48 سالگی در نخستین سال‌های بعثت و به هنگام اقامت ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) در ((خانه ارقم)) اسلام آورد و در این راه تمام آزارها و شکنجه ها را به جان خرید.
او به علت این که از مهاجران یمنی محسوب می شد و در مکه طرفدار و پایگاه اجتماعی نداشت از مستضعفان به شمار می‌آمد.
مشرکان بت‌پرست مکی، مستضعفان ساکن مکه همچون عمار، ((بلال حبشی|بلال)) و صهیب را به دلیل مسلمان‌شدن شکنجه می کردند و گاهی آنان را برهنه کرده، در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگ‌های داغ می خواباندند و کتک می‌زدند؛ گاهی زره فولادین بر بدن آنان می‌پوشاندند و آنها را در هنگام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار می‌دادند، و گاهی نیز تخته سنگی بزرگ روی سینه آنها می‌نهادند تا از این طریق آنان را وادار سازند از آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست بکشند.
عمار در اثر این شکنجه ها به همراه گروهی از مسلمانان به ((حبشه|حبشه)) هجرت کرد و اندکی بعد، پس از آرامش نسبی مکه، به این شهر برگشت؛ آنگاه به مدینه هجرت نمود.
رسول خدا بین او و ((حذیفه بن یمان )) ((پیمان برادری )) استوار ساخت. عمار در ساخت ((مسجد النبی)) حضور فعال داشت و وقتی با توهین ((عثمان)) مواجه شد، پیامبر خدا در شان او، این خبر غیبی را فرمود:«انک من اهل الجنه، تقتلک الفئة الباغیة.» (تو از اهل بهشت هستی. ستم‌پیشگان تو را خواهند کشت.)
+ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج ((یمن)) و ((حلیف)) و همپیمان قبیله بنی مخزوم ((مکه)) بود و در حدود 57 سال قبل از ((هجرت پیامبر)) در قبیله بنی مخزوم به دنیا آمد. پدرش ((یاسر)) و مادرش ((سمیه)) از مسلمانان پیشگام و اولین شهیدان اسلام بودند.
عمار در حدود 48 سالگی در نخستین سال‌های بعثت و به هنگام اقامت ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) در ((خانه ارقم)) اسلام آورد و در این راه تمام آزارها و شکنجهها را به جان خرید.
به علت این که از مهاجران یمنی محسوب میشد و در مکه طرفدار و پایگاه اجتماعی نداشت از مستضعفان به شمار می‌آمد.
مشرکان بت‌پرست مکی، مستضعفان ساکن مکه همچون عمار، ((بلال حبشی|بلال)) و صهیب را به دلیل مسلمان‌شدن شکنجه میکردند و گاهی آنان را برهنه کرده، در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگ‌های داغ میخواباندند و کتک می‌زدند؛ گاهی زره فولادین بر بدن آنان می‌پوشاندند و آنها را در هنگام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار می‌دادند و گاهی نیز تخته سنگی بزرگ روی سینه آنها می‌نهادند تا از این طریق آنان را وادار سازند از آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست بکشند.
عمار در اثر این شکنجهها به همراه گروهی از مسلمانان به ((حبشه|حبشه)) هجرت کرد و اندکی بعد، پس از آرامش نسبی مکه، به این شهر برگشت و آنگاه به مدینه هجرت نمود.
رسول خدا بین او و ((حذیفه بن یمان)) ((پیمان برادری)) استوار ساخت. عمار در ساخت ((مسجد النبی)) حضور فعال داشت. وقتی با توهین ((عثمان بن عفان|عثمان)) مواجه شد، پیامبر خدا در شان او، این خبر غیبی را فرمود:«انک من اهل الجنه، تقتلک الفئة الباغیة.» (تو از اهل بهشت هستی. ستم‌پیشگان تو را خواهند کشت.)
 او در نبردهای ((جنگ بدر|بدر))، ((جنگ احد|احد))، و جنگ های دیگر و نیز ((بیعت رضوان|بیعت رضوان )) همراه رسول خدا حضور یافت و در همه این نبردها از پیشگامان لشگر اسلام بود.  او در نبردهای ((جنگ بدر|بدر))، ((جنگ احد|احد))، و جنگ های دیگر و نیز ((بیعت رضوان|بیعت رضوان )) همراه رسول خدا حضور یافت و در همه این نبردها از پیشگامان لشگر اسلام بود.
-پس از رحلت پیامبر، عمار در کنار ((سلمان فارسی|سلمان))، ((ابوذر|ابوذر))، ((مقداد|مقداد)) از اعضای اصلی هسته مرکزی تشیع، حضوری فعال داشت.
وی از مخالفان و معترضان به ماجرای ((ماجرای سقیفه و مواضع رت علی علیه السلام در برابر آن|سقیفه)) بود و در مواقع مختلف از ((امام علی علیه السلام)) دفاع کرد. او برای دفاع از اسلام در ((جنگ یمامه)) در سال 12 قمری شرکت جست و گوش خود را از دست داد. عمار مدتی از سوی ((عمر)) والی ((شهر کوفه)) بود.
+پس از رحلت پیامبر، عمار در کنار ((سلمان فارسی|سلمان))، ((ابوذر)) و ((مقداد|مقداد)) از اعضای اصلی هسته‌ی مرکزی تشیع، حضوری فعال داشت.
وی از مخالفان و معترضان به ماجرای ((سقیفه و مواضع مم علی علیه السلام|سقیفه)) بود و در مواقع مختلف از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی علیه السلام)) دفاع کرد. برای دفاع از اسلام در ((جنگ یمامه)) در سال 12 قمری شرکت جست و گوش خود را از دست داد. عمار مدتی از سوی ((عمر بن خطاب|عمر)) والی ((شهر کوفه)) بود.
 در هنگام خلافت عثمان، عمار از مخالفان مشهور حکومت بود و در این راه برای بار دیگر به مقام جانبازی در راه خدا نایل آمد.  در هنگام خلافت عثمان، عمار از مخالفان مشهور حکومت بود و در این راه برای بار دیگر به مقام جانبازی در راه خدا نایل آمد.
 نقل است که وقتی عثمان با سخنان منطقی عمار و انتقاد صریح او از چپاول ثروت مسلمانان از ناحیه حکومت، مواجه شد، وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و لگدهای او بر شکم عمار باعث شد عمار به بیماری فتق مبتلا شود.  نقل است که وقتی عثمان با سخنان منطقی عمار و انتقاد صریح او از چپاول ثروت مسلمانان از ناحیه حکومت، مواجه شد، وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و لگدهای او بر شکم عمار باعث شد عمار به بیماری فتق مبتلا شود.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/f8//Ghabreamareyaser.JPG} +{picture=Ghabreamareyaser.JPG}
  
 
 
 
 
-پس از قتل عثمان، عمار از دعوت‌کنندگان مردم به بیعت با امام علی علیه السلام و از نخستین بیعت کنندگان با آن امام بود. او از آن پس در همه صحنه‌ها یار مخلص و مشاور امین امیر مومنان بود و در جنگ‌های جمل و صفین نیز شمشیر زد تا این که در سال 37 هجری در 94 سالگی به ضرب شمشیر سپاه ستمگر معاویه، در جنگ صفین به فیض شهادت نایل آمد و خبر غیبی پیامبر خدا تحقق یافت.
مرگ عمار امیرالمؤمنین را سخت ناراحت کرد و در کنار پیکر بی‌جان او فرمود: __رحم الله عماراً یوم ولد. . و یوم قتل. . . یبعث حیاً__. آنگاه بر پیکر وی نماز خواند و بدنش را در منطقه صفین به خاک سپرد.
+پس از قتل عثمان، عمار از دعوت‌کنندگان مردم به بیعت با امام علی علیه السلام و از نخستین بیعتکنندگان با آن امام بود. از آن پس در همه صحنه‌ها یار مخلص و مشاور امین امیر مومنان بود و در جنگ‌های جمل و صفین نیز شمشیر زد تا این که در سال 37 هجری در 94 سالگی به ضرب شمشیر سپاه ستمگر معاویه، در جنگ صفین به فیض شهادت نایل آمد و خبر غیبی پیامبر خدا تحقق یافت.
مرگ عمار امیرالمؤمنین را سخت ناراحت کرد و در کنار پیکر بی‌جان او فرمود: __رحم الله عماراً یوم ولد. . و یوم قتل. . . یبعث حیاً__. آنگاه بر پیکر وی نماز خواند و بدنش را در ((منطقه صفین)) به خاک سپرد.
 منابع:  منابع:
 الاصابه ج 2، الاستیعاب ج 2، اسدالغابه ج 4، قاموس الرجال ج 8، الطبقات ج 3، اعیان الشیعه الاصابه ج 2، الاستیعاب ج 2، اسدالغابه ج 4، قاموس الرجال ج 8، الطبقات ج 3، اعیان الشیعه

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [07:31 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [15:25 ]   5   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:35 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:35 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [09:34 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 مرداد 1383 [08:24 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..