منو
 کاربر Online
549 کاربر online
تاریخچه ی: عمار یاسر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-32Lines: 1-24
-ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج یمن و ((حلیف ))و ((همپیمان ))قبیله بنی مخزوم مکه بود ک در حدود 57 سال قبل از هجرت در یا قبیله بنی مخزوم به دنیا آمد. پدرش ((یاسر ))و مادرش ((سمیه ))از یگاان در اسلام و اولین شهیدان اسلام بوده اند.

عمار در حدود سن 48 سالگی در نخستین سالهای بعثت و به هنگام اقامت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در ((خانه ارقم ))اسلام آورد و در این راه تمام آزارها و شکنجه ها را به جان خرید.

عمار
به علت این که از مهاجران یمنی محسوب می شد و در مکه دارای طرفدار و پایگاه اجتماعی نبود از مستضعفان به شمار می آمد.
>>مشرکان بت پرست مکی مستضعفان ساکن مکه همچون عمار، بلال، صهیب، و. . . را س ز ذیرش اسلام شدت شکنجه می کردند و آنان را گاهی برهنه کرده و در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگهای داغ می خواباندند و مود ضرب و جرح قرار می ادند و گاهی زره فولادین بر بدن آنان می پوشاندند و آنها را در هنگام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار می دادند و گاهی نیز تخته سنگی بزرگ روی سینه آنها می نهادند تا از این طریق آنان را وادار سازند از آیین محمد صلی الله علیه و آله وسلم دست بشویند.

عمار در اثر این شکنجه ها به همراه گروهی از مسلمانان به ((حبشه|حبشه)) هجرت کرد و اندکی بعد پس از آرامش نسبی شهر مکه به این ان برگشت و آنگاه به مدینه هجرت نمود.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بین او و ((حذیفه بن یمان ))((پیمان برادری ))استوار ساخت. عمار در ساخت مسجد النبی حضور فعال داشت و وقتی با توهین عثمان مواجه شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم در شان او ن خبر غیبی را فرمود: «انک من اهل الجنه، تقتلک الفئة الباغیة؛ تو از اهل بهشتی، گروه ستم پیش تو را خواهند کشت. » او از آن پس در نبردهای بدر، احد، و جنگهای دیگر و نیز ((بیعت رضوان|بیعت رضوان ))همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حضور یافت و در همه نبردها و حوادث از پیشگامان لشگر اسلام بوده است.

پس از رحلت پیامبر (ص )، عمار از پیشگامان بود و در کنار ((سلمان فارسی|سلمان ))، ((ابوذر|ابوذر ))، ((مقداد|مقداد ))از اعضای اصلی هسته مرکزی تشیع رشی.

وی از مخالفان و معترضان به ماجرای ((ماجرای سقیفه و مواضع رت علی علیه السلام در برابر آن|سقیفه ))بود و در مواقع مختلف از امام علی علیه السلام اع نمود. ا ی ی برای دفاع از اسلام در ((جنگ یمامه ))در سال 12 قمری جست و از ناحیه گوش ی ی و و او قطع و مدتی نیز والی ر کوف ا ی لیفه و بود.
+ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج ((یمن)) و ((حلیف)) و همپیمان قبیله بنی مخزوم ((مکه)) بود در حدود 57 سال قبل از ((هجرت یابر)) در قبیله بنی مخزوم به دنیا آمد. پدرش ((یاسر)) و مادرش ((سمیه)) از لماان پیام و اولین شهیدان اسلام بودند.
عمار در حدود 48 سالگی در نخستین سالهای بعثت و به هنگام اقامت ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) در ((خانه ارقم)) اسلام آورد و در این راه تمام آزارها و شکنجهها را به جان خرید.
به علت این که از مهاجران یمنی محسوب میشد و در مکه طرفدار و پایگاه اجتماعی نداشت از مستضعفان به شمار میآمد.
مشرکان بتپرست مک مستضعفان ساکن مکه همچون عمار، ((بلال بش|بلال)) و صهیب را ب یل مسلمشدن شکنجه میکردند و گاهی آنان را برهنه کرده، در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگهای داغ میخواباندند و کک میدند؛ گاهی زره فولادین بر بدن آنان میپوشاندند و آنها را در هنگام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار میدادند و گاهی نیز تخته سنگی بزرگ روی سینه آنها مینهادند تا از این طریق آنان را وادار سازند از آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست بکشند.
عمار در اثر این شکنجهها به همراه گروهی از مسلمانان به ((حبشه|حبشه)) هجرت کرد و اندکی بعد، پس از آرامش نسبی مکه، به این برگشت و آنگاه به مدینه هجرت نمود.
رسول خدا بین او و ((حذیفه بن یمان)) ((پیمان برادری)) استوار ساخت. عمار در ساخت ((مسجد النبی)) حضور فعال داشت. وقتی با توهین ((عثمان بن عفان|عثمان)) مواجه شد، پیامبر خدا در شان او، ین خبر غیبی را فرمود:«انک من اهل الجنه، تقتلک الفئة الباغیة (تو از اهل بهشت هستی. ستمپیشگا تو را خواهند کشت.) />او در نبردهای ((جنگ بدر|بدر))، ((جنگ احد|احد))، و جنگ های دیگر و نیز ((بیعت رضوان|بیعت رضوان )) همراه رسول خدا حضور یافت و در همه این نبردها از پیشگامان لشگر اسلام بود.
پس از رحلت پیامبر، عمار در کنار ((سلمان فارسی|سلمان))، ((ابوذر)) و ((مقداد|مقداد)) از اعضای اصلی هسته‌ی مرکزی تشیع، ضوری فال داش.
وی از مخالفان و معترضان به ماجرای ((سقیفه و مواضع مم علی علیه السلام|سقیفه)) بود و در مواقع مختلف از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|ام لی لی ام)) داع کرد. برای دفاع از اسلام در ((جنگ یمامه)) در سال 12 قمری شرکت جست و گوش و ا ت داد. عم مدتی از سوی ((ر ب خطا|ر)) ولی ((شه کوه)) بود.
 در هنگام خلافت عثمان، عمار از مخالفان مشهور حکومت بود و در این راه برای بار دیگر به مقام جانبازی در راه خدا نایل آمد.  در هنگام خلافت عثمان، عمار از مخالفان مشهور حکومت بود و در این راه برای بار دیگر به مقام جانبازی در راه خدا نایل آمد.
-
نقل است که روزی وقتی عثمان با سخنان منطقی عمار و انتقاد صریح او از چپاول ثروت مسلمانان از ناحیه حکومت، مواجه شد، وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد. و لگدهای او بر شکم عمار باعث بیماری فتق بیهوی عار گدید. . .
+نقل است که وقتی عثمان با سخنان منطقی عمار و انتقاد صریح او از چپاول ثروت مسلمانان از ناحیه حکومت، مواجه شد، وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و لگدهای او بر شکم عمار باعث شد عمار به بیماری فتق با ود.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/f8//Ghabreamareyaser.JPG} +{picture=Ghabreamareyaser.JPG}
  
 
 
 
 
-پس از قتل عثمان، عمار از فعالان و دعوت کنندگان مردم به بیعت با امام علی علیه السلام و از نخستین بیعت کنندگان با آن رت بود. او از آن پس در همه صحنه ها و زمانها چون یار مخلص و مشاور امین در کنار امیر مومنان ضو یافت و در جنگهای جمل و صفین نیز شمشیر زد تا این که در سال 37 هجری در سن 94 سالگی به ضرب شمشیر فئه باغیه و سپاه ستگر معاویه ،درجنگ صفین به فیض شهادت نایل آمد و خبر غیبی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم تحقق یافت.

مرگ عمار امیر المومنین را سخت ناراحت خت و در کنار پیکر بی جان او فرمود: رحم الله عماراً یوم ولد((عنوان پیوند)). . و یوم قتل. . . یبعث حیاً. آنگه بر پیکر وی نماز خواند و بدنش را در به صفین به خاک سپرد.
+پس از قتل عثمان، عمار از دعوتکنندگان مردم به بیعت با امام علی علیه السلام و از نخستین بیعتکنندگان با آن مم بود. از آن پس در همه صحنهها یار مخلص و مشاور امین امیر مومنان و و در جنگهای جمل و صفین نیز شمشیر زد تا این که در سال 37 هجری در 94 سالگی به ضرب شمشیر سپاه ستمگر معاویه، در جنگ صفین به فیض شهادت نایل آمد و خبر غیبی پیامبر خدا تحقق یافت.
مرگ عمار امیرالمؤمنین را سخت ناراحت ک و در کنار پیکر بیجان او فرمود: __رحم الله عماراً یوم ولد. . و یوم قتل. . . یبعث حیاً__. آنگاه بر پیکر وی نماز خواند و بدنش را در ((منه صفین)) به خاک سپرد.
-منابع :
>>الاصابه ج 2 ، الاستیعاب ج 2 ، اسد الغابه ج 4، قاموس الرجال ج 8 ، الطبقات ج 3 ، اعیان الشیعه
+منابع:
الاصابه ج 2، الاستیعاب ج 2، اسدالغابه ج 4، قاموس الرجال ج 8، الطبقات ج 3، اعیان الشیعه

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [07:31 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [15:25 ]   5   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:35 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:35 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [09:34 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 مرداد 1383 [08:24 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..