منو
 کاربر Online
953 کاربر online
Lines: 1-15Lines: 1-15
-((اصبغ بن نباته|اصبغ بن نباته ))می گوید: شنیدم که دو نفر به علی علیه السلام می گفتند: برای ما از حوادث زندگانی مشترکت با فاطمه و هنگامی که با او تنها بودی تعریف کن؟ +((اصبغ بن نباته|اصبغ بن نباته)) می گوید: شنیدم که دو نفر به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) می گفتند: برای ما از حوادث زندگانی مشترکت با ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه)) و هنگامی که با او تنها بودی تعریف کن؟
-حضرت فرمود: آری، یک شب من و فاطمه در حالی که زیر اندازی زیر بدنمان بود که نیمی از آن را به روی خود کشیده بودیم و استراحت می کردیم؛ رسول خدا نیمه شب ها برای فاطمه خرما و شیر می آورد تا فاطمه بتواند به حسن و حسین بهتر رسیدگی کند؛ آن شب رسول خدا که آمد یک پیش را کنار ن و پای دیگرش را کار فاطمه نه. +حضرت فرمود: آری، یک شب من و فاطمه در حالی که زیر اندازی زیر بدنمان بود که نیمی از آن را به روی خود کشیده بودیم و استراحت می کردیم؛ ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) نیمه شب ها برای فاطمه ((خرما)) و ((شیر «ماده غذایی»|شیر)) می آورد تا فاطمه بتواند به ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین)) بهتر رسیدگی کند؛ آن شب رسول خدا که آمد ر این نگا فاطمه گیت.
-در این هنگام فاطمه گریست. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای دختر محمّد چرا میگریی؟ فاطمه گفت: حال ما را که می بینی، پارچه ای داریم که نیمی از آن زیر بدن و نیمی از آن را روی خود انداخته ایم + رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای دختر محمّد چرا میگریی؟ فاطمه گفت: حال ما را که می بینی، پارچه ای داریم که نیمی از آن زیر بدن و نیمی از آن را روی خود انداخته ایم
-رسول خدا به او فرمود: ای فاطمه آیا نمی دانی که خداوند متعال از آسمانش به زمین خود نظری افکند و توجهی کرد و پدرت را برگزید و او را برگزیده خویش قرار داد و به پیامبری مبعوثش کرد و او را امین بر ((وحی|وحی ))خویش قرارش داد ؟ +رسول خدا به او فرمود: ای فاطمه آیا نمی دانی که خداوند متعال از آسمانش به زمین خود نظری افکند و توجهی کرد و پدرت را برگزید و او را برگزیده خویش قرار داد و به پیامبری مبعوثش کرد و او را امین بر ((وحی|وحی))خویش قرارش داد؟
-ای فاطمه، آیا نمی دانی که خداوند از آسمانش به زمین توجهی کرد و از زمین شوهرت را برگزید و به من فرمان دادکه تو را به همسری او در آورم و او را وصّی خویش قراردهم . +ای فاطمه، آیا نمی دانی که خداوند از آسمانش به زمین توجهی کرد و از زمین شوهرت را برگزید و به من فرمان داد که تو را به همسری او درآورم و او را وصّی خویش قرار دهم .
-ای فاطمه، آیا نمی دانی که((چگونگی آفرینش عرش| عرش ))از پروردگار خود خواست که آن را زینتی دهد که هیچ انسانی را چنین زینتی نداده باشد و خداوند عرش را به حسن و حسین که دو رکن از ارکان بهشت هستند زینت بخشید. +ای فاطمه، آیا نمی دانی که ((چگونگی آفرینش عرش|عرش)) از پروردگار خود خواست که آن را زینتی دهد که هیچ انسانی را چنین زینتی نداده باشد و خداوند عرش را به حسن و حسین که دو رکن از ارکان بهشت هستند زینت بخشید.
-مراجعه شود به:

((خی ضا علی علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((فی ام علی علیه السلام از زبان پیامبر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [06:42 ]   4   عبدالله حقیقت      جاری 
 شنبه 04 تیر 1384 [05:47 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [06:26 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [08:50 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..