منو
 صفحه های تصادفی
ابو سلمه عبدالله بن عبدالاسد
سخنان حضرت پس از شهادت امیرالمومنین
پدیده وحی
آدولر
اصول طبقه بندی جانوری
کاخ چهل ستون
ضعف و کمال انسان
عدم وجود جهش و مهاجرت
رفتار کودک از بدو تولد تا 15 سالگی
پدیده‌های ناشی از زلزله
 کاربر Online
406 کاربر online
تاریخچه ی: علی اکبر دهخدا

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-51Lines: 1-133
-فیش احتیاج به تصحیح دارد. +V{maketoc}
-__علی اکبر دهخدا 1334 ری مسی)__ +
/> />

{img src=img/daneshnameh_up/a/a7/dehkhoda.JPG} />
/>! زگی نمه
-علی اکبر دهخدا حدو سال 1297 هجری قمری در تهران به دنیا آمد. پدر دهخدا، خانباباخان که از لاکان متوسط قزوین بود، پیش از تولد وی به تهران آمده و در این شهر ساکن شده بود. علی اکبر ده ساله بود که پدرش وفات کرد و دهخدا با سرپرستی مادر به تحصیل خود ادامه داد.
یکی از فضلای ن عصر به نام شیخ غلامحسین بروجرد که در مدرسه حاج شیخ هادی حجره داشت تعلیم دهخدا را عهده دار بود. مرحوم دهخدا غالباً می گفته که هر چه دارد، بر اثر تعلیم آن بزرگ مرد است. بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آنجا به تحصیل پرداخت. به علت همسایگی با مرحوم حاج شیخ هادی نجم آبادی، دهخدا با وجود صغر سن از محضر آن مرد استفاده می کرد و در همین ان به فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و عد ماه معاون الدوله غفاری به اروپا رفت و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد.
بازگشت دهخدا به ایران ماد با آغاز مشروطیت بود و در آن هنگام وی در انتشار روزنامه صوراسرافیل که از جراید معروف صدر مشروطیت بود با مرحوم میرزا جهانگیر خان و میرزا قاسم تبریزی به همکاری پرداخت. پس از تعطیل مجلس در دوره محمدعلی شاه، دهخدا با جمعی از آزادی خواهان به اروپا رفت. وی در اروپا با مرحوم علامه محمد قزوینی معاشر بود و در سویس نیز سه شماره از روزنامه صوراسرافیل را منتشر کرد و سپس به استانبول رفت و در آنجا نیز در انتشار روزنامه "سروش" با آزادی خواهان همکاری کرد.
پس از خلع محمدعلی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شد و به درخواست آزادی خواهان به مجلس رفت. در دوران جنگ جهانی اول دهخدا در یکی از روستاهای چهارمحال بختیاری منزوی بود و پس از جنگ به تهران آمد و از کارهای سیاسی کناره گرفت و به خدمات علمی و فرهنگی مشغول شد و سرانجام در هفتم اسفند ماه 1334 هجری شمسی در تهران وفات کرد و در ابن بابویه به خاک سپرده شد.
+علی اکبر دهخدا د سال 1297 هجری قمری در تهران به دنیا آمد. پدر دهخدا، خانباباخان ال قزوین بود و پیش از تولد وی به تهران آمده و در این شهر ساکن شده بود.

علی اکبر ده ساله بود که پدرش وفات کرد و دهخدا با سرپرستی مادر به تحصیل خود ادامه داد.

یکی از فضلای ن عصر به نام شیخ غلامحسین بروجردی تعلیم دهخدا را عهده دار بود. />
دهخدا غالباً می گفته که هر چه دارد، بر اثر تعلیم آن بزرگ مرد است. />
بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آنجا به تحصیل پرداخت. به علت همسایگی با مرحوم حاج شیخ هادی نجم آبادی، دهخدا با وجود کمی سن از محضر آن مرد استفاده می کرد و در همان ان به فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و به اروپا رفت و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد.

بازگشت دهخدا به ایران همما با آغاز مشروطیت بود و در آن هنگام وی در انتشار روزنامه ((صوراسرافیل)) که از جراید معروف مشروطیت بود با میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل و میرزا قاسم تبریزی به همکاری پرداخت.

پس از تعطیل مجلس در دوره ((محمدعلی شاه))، دهخدا با جمعی از آزادی خواهان به اروپا رفت. /> />در سویس سه شماره از روزنامه صوراسرافیل را منتشر کرد و سپس به استانبول رفت و در آنجا نیز در انتشار روزنامه "سروش" با آزادی خواهان همکاری کرد.

پس از خلع محمدعلی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شد و به درخواست آزادی خواهان به مجلس رفت.

در دوران جنگ جهانی اول دهخدا در یکی از روستاهای چهارمحال بختیاری منزوی بود و پس از جنگ به تهران آمد و از کارهای سیاسی کناره گرفت و به خدمات علمی و فرهنگی مشغول شد و سرانجام در هفتم اسفند ماه 1334 هجری شمسی در تهران وفات کرد و در قبرستان ((ابن بابویه)) به خاک سپرده شد.
{img src=img/daneshnameh_up/4/4d/loghatnameh.JPG}

!آثار دهخدا

1-((امثال و حکم )) که در چهار جلد شامل امثال فارسی است و در کنار آنها اصلاحات و کنایات و موضوعات فراوانی را نیز نقل کرده است.

2- ترجمه عظمت و انحطاط رومیان تألیف منتسکیو که تاکنون به چاپ نرسیده است
.
-__آثار دهخدا:__ 
-1- امثال و حکم، این کتاب در چهار جلد شامل امثال فارسی است که در کنار آنها در حکم و مصطلحات و کنایات و اخبار فراوانی را نیز نقل کرده است. 
-2- ترجمه عظمت و انحطاط رومیان، تألیف منتسکیو که تاکنون به چاپ نرسیده است. 
 3- ترجمه روح القوانین اثر منتسکیو که چاپ نشده است. 3- ترجمه روح القوانین اثر منتسکیو که چاپ نشده است.
-4- فرهنگ فرانسه به فارسی، شامل لغات علمی، تاریخی، ادبی، جغرافیایی و طبی است که مرحوم دهخدا معادلهای دقیق آنها را به دست داده است و این کتاب نیز تاکنون به طبع نرسیده است. 
-5- شرح حال ابوریحان بیرونی، این کتاب مقارن با تولد بیرونی تالیف شده و به چاپ رسیده است. 
-6- تعلیقات بر دیوان ناصر خسرو، دهخدا در تصحیح اشعار و توضیح بعضی نکات مطالبی بر این دیوان افزوده است. 
-7- تصحیحاتی در دیوان سید حسن غزنوی که به تصحیح مرحوم مدرس رضوی چاپ شده است. 
-8- تصحیحاتی بر دیوانهای: حافظ، منوچهری، فرخی، مسعود سعد، سوزنی دارد. 
-9- چرند و پرند، مجموعه مقالات انتقادی دهخداست که در صوراسرافیل چاپ شده است. 
-10- دیوان اشعار که حاوی اشعار گوناگون دهخدا است. 
-11- لغت نامه که در سال 26457 صفحه به قطع نیم ورق (رحلی) به چاپ رسیده و مفصلترین کتاب لغت در زبان فارسی است. علاوه بر آن اعلام نیز با شرح و تفصیل در این کتاب آمده است. دهخدا برای تالیف این کتاب نزدیک چهل سال وقت صرف کرده و نزدیک صد نفر با وی همکاری داشته اند. خود درباره این کتاب نوشته است: 
-"مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این تعب طویل جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین و ستمکار مغربی وا نداشت. چه برای نان همه طرق به روی من باز بود، و با ابدیت زمان نام را نیز چون جاودانی نمی دیدم پای بند آن نبودم و می دیدم که مشرق باید به هر نحو شده است با اسلحه تمدن جدید مسلح گردد، نه اینکه این تمدن را خوب می شمردم، چه تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرد، مادی نبود". 
-سبک دهخدا: 
-دهخدا در ادبیات عهد انقلاب مشروطه مقامی ارجمند دارد او باهوشترین و دقیق ترین طنزنویس این عهد و کسی است که با نثر ویژه ای که در نوشتن مقالات انتقادی صوراسرافیل به کار برد، بنیانگذار نثر طنز و انتقادی فارسی شناخته شد. او هر حادثه ای را دستاویز قرار داد تا استبداد بتازد. طنزهای دهخدا با عشق و علاقه و دلسوزی به حال مردم خرده پا ممتاز است. دهخدا با نمایاندن جهات تاریک زندگانی، جهت روشن و امیدبخش آن را هرگز فراموش نمی کرد.او به بطالت و تنبلی و بی شعوری می تاخت. مقالات طنزآمیز او با امضای "دخو" انتشار یافت. 
-اشعار دهخدا: 
-اشعار دهخدا را می توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست اشعاری که به سبک متقدمان سروده، بعضی از این نوه دارای چنان جزالت و استحکامی است که تشخیص آنها از گفته های پیشینیان دشوار است. دوم اشعاری که در آنها تجدد ادبی به کار رفته است. مسمط "یاد آر ز شمع مرده یار آر" از بهترین اشعار جدید فارسی به شمار می آید. سوم اشعار فکاهی او که به زبان عامیانه پرداخته است. دهخدا جزو معدود شاعران دوره مشروطیت است که جهان بینی و جهان نگری روشنی دارد. هرگز دچار احساسات نمی شود و شعار نمی دهد. دهخدا اشعارش را در قالبهای معهود مثنوی، غزل، مسلط، قطعه، دوبیتی و رباعی سروده است. مضامین شعر او: وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است. یکی از ویژگیهای شعر دهخدا طنز تلخ و گزنده اوست. دهخدا تخیلی نیرومند دارد و گه گاه که با اقتضای شاعران گذشته می رود، از تخیل سرشار خود مدد می گیرد. 
-نمونه ای از شعر دهخدا: 
-یاد آر ز شمع مرده یار آر 
-ای مرغ سحر، چو این شب تار، بگذاشت ز سر سیاهکاری 
-وز نفحه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری 
-بگشود گره ز زلف زر تار محبوبه نیلگون عماری 
-یزدان به کمال شد پدیدار و اهریمن زشتخو حصاری 
- یاد آر ز شمع مرده، یاد آر 
-ای مونس یوسف، اندر این بند تعبیر عیان چو شد تو را خواب 
-دل پر ز شعف، لب از شکر خند محسود عدو به کام اصحاب 
-رفتی بر یار و خویش و پیوند آزاد تر از نسیم و مهتاب 
-زان کو همه شام با تو یک چند در آرزوی وصال احباب 
- اختر به سحر شمرده یاد آر 
-چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل مستمند مسکین 
-وز سنبل و سوری و سپرغم آفاق نگارخانه ی چین 
-گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم تو داده ز کف قرار و تمکین 
-زان نوگل پیش رس که در غم ناداده به نار شوق تسکین 
- از سردی دی، فسرده یاد آر 
-ای همره تیه پور عمران بگذشت چو این سنین معدود 
-وان شاهد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد خویش مشهود 
-وز مذبح زر چو شد به کیوان هر صبح شمیم عنبر و عود  
-زان کو به گناه قوم نادان در حسرت روی ارض موعود  
- بر بادیه جان سپرده، یادآر 
 +4- فرهنگ فرانسه به فارسی که شامل لغات علمی، تاریخی، ادبی، جغرافیایی و طبی است و مرحوم دهخدا معادلهای دقیق آنها را به دست داده است و این کتاب نیز تاکنون به طبع نرسیده است.
 +5- شرح حال ((ابوریحان بیرونی)) که همزمان با سالگرد تولد بیرونی تالیف شده و به چاپ رسیده است.
 +6- حاشیه بر دیوان ((ناصر خسرو)) که دهخدا در تصحیح اشعار و توضیح بعضی نکات مطالبی بر این دیوان افزوده است.
 +7- تصحیحاتی در دیوان سید حسن غزنوی که چاپ شده است.
 +8- تصحیحاتی بر دیوانهای حافظ، منوچهری، فرخی، مسعود سعد، سوزنی دارد.
 +9- چرند و پرند که مجموعه مقالات انتقادی دهخداست و در صوراسرافیل چاپ شده است.
 +10- دیوان اشعار که حاوی اشعار گوناگون دهخدا است.
 +11- ((لغت نامه)) که مفصل ترین کتاب لغت در زبان فارسی است و علاوه بر آن اعلام نیز با شرح و تفصیل در این کتاب آمده است.
 +دهخدا برای تالیف این کتاب نزدیک چهل سال وقت صرف کرده و نزدیک صد نفر با وی همکاری داشته اند.

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/6/63/1244.jpg}
 +
 +
 +__خود درباره این کتاب نوشته است:__
 +"مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این تعب طویل جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین ستمکار مغربی وا نداشت. چه برای نان همه طرق به روی من باز بود، و با ابدیت زمان نام را نیز چون جاودانی نمی دیدم پای بند آن نبودم و می دیدم که مشرق باید به هر نحو شده است با اسلحه تمدن جدید مسلح گردد، نه اینکه این تمدن را خوب می شمردم، چه تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرد، مادی نبود".
 +!سبک دهخدا
 +دهخدا در ادبیات عهد انقلاب ((مشروطه )) مقامی ارجمند دارد، او باهوشترین و دقیق ترین ((طنز))نویس این عهد است.
 +او با نثر ویژه ای که در نوشتن مقالات انتقادی صوراسرافیل به کار برد نمونه ای از نثر طنز و انتقادی فارسی را ابداع کرد. دهخدا هر حادثه ای را دستاویز قرار می داد تا به استبداد بتازد.
 +نکته مهم در طنزهای دهخدا عشق و علاقه و دلسوزی به حال مردم خرده پا است. دهخدا با نمایاندن جهات تاریک زندگانی، جهت روشن و امیدبخش آن را هرگز فراموش نمی کرد. او به بطالت و تنبلی و بی شعوری می تاخت. مقالات طنزآمیز او با امضای "دخو" انتشار یافت.
 +!اشعار دهخدا
 +__اشعار دهخدا را می توان به سه دسته تقسیم کرد: __
 +نخست اشعاری که به سبک متقدمان سروده، بعضی از این سروده ها دارای چنان استحکامی است که تشخیص آنها از گفته های پیشینیان دشوار است.
 +دوم اشعاری که در آنها تجدد ادبی به کار رفته است. ((مسمط )) "یاد آر ز شمع مرده یار آر" از بهترین اشعار جدید فارسی به شمار می آید.
 +سوم اشعار فکاهی او که به زبان عامیانه سروده شده است.
 +دهخدا جزو معدود شاعران دوره مشروطیت است که جهان بینی و جهان نگری روشنی دارد. هرگز دچار احساسات نمی شود و شعار نمی دهد.
 +دهخدا اشعارش را در قالبهای معهود ((مثنوی))، ((غزل))، ((مسمط))، ((قطعه))، ((دوبیتی)) و ((رباعی ))سروده است.
 +مضامین اشعار او: وطن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است.
 +یکی از ویژگیهای شعر دهخدا طنز تلخ و گزنده اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه می شود.
 +__نمونه ای از شعر دهخدا__
 +این شعر را دهخدا در سوگ ((جهانگیرخان صوراسرافیل)) سروده است:
 +~~blue:یاد آر ز شمع مرده یار آر~~
 +~~green:ای مرغ سحر، چو این شب تار
 +بگذاشت ز سر سیاهکاری
 +وز نفحه روح بخش اسحار
 +رفت از سر خفتگان خماری
 +بگشود گره ز زلف زر تار
 +محبوبه نیلگون عماری
 +یزدان به کمال شد پدیدار
 +و اهریمن زشتخو حصاری~~
 +~~blue:یاد آر ز شمع مرده یار آر~~
 +~~green:ای مونس یوسف، اندر این بند
 +تعبیر عیان چو شد تو را خواب
 +دل پر ز شعف، لب از شکر خند
 +محسود عدو به کام اصحاب
 +رفتی بر یار و خویش و پیوند
 +آزاد تر از نسیم و مهتاب
 +زان کو همه شام با تو یک چند
 +در آرزوی وصال احباب~~
 +~~blue:اختر به سحر شمرده یاد آر~~
 +~~green:چون باغ شود دوباره خرم
 +ای بلبل مستمند مسکین
 +وز سنبل و سوری و سپرغم
 +آفاق نگارخانه ی چین
 +گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم
 +تو داده ز کف قرار و تمکین
 +زان نوگل پیش رس که در غم
 +ناداده به نار شوق تسکین~~
 +~~blue:از سردی دی، فسرده یاد آر~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [10:13 ]   17   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [10:11 ]   16   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [10:05 ]   15   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [10:05 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [08:27 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [08:20 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [08:09 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:46 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:18 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [04:21 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [10:53 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [10:39 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [10:26 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [10:23 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [09:48 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [08:52 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [08:16 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..