منو
 صفحه های تصادفی
سید بحر العلوم
همراهی فرشتگان با علی علیه السلام
واحد دوربین تلویزیونی
واکسن هپاتیت ب
روند سیاستگذاری مسکن در ایران
ساقه
بار تصویری
کاربر:حسن خادم
حتمی بودن خروج سفیانی - به روایت امام صادق علیه السلام
سری باون
 کاربر Online
295 کاربر online
تاریخچه ی: علوم رایانه

آیا می دانید اولین کامپیوتر در چه سالی و توسط کدام کمپانی ساخته شد ؟


!! موضوعات مرتبط
*((علم اطلاعات))
*((برنامه نویسی))
*((مهندسی نرم افزار))
*((سیستمهای اطلاعات))
*((ریاضیات))
*((امنیت اطلاعات))

!! موضوعات اصلی مهم در علوم کامپیوتر


!!! پایه های ریاضی
*((جبر بول))
*((ریاضیات گسسته))
*((تئوری نمودار))
*((تئوری اطلاعات))
*((منطق نمادین))
*((آمار)) و ((احتمالات))

!!! علوم کامپیوتر تئوری
*((Algorithmic information theory))
*((تئوری محاسبه پذیری))
*((روشهای متداول))
*((تئوری محاسبه))
*((تئوری انواع))

!!! ((سخت افزار))
*((ساختمان های کنترل)) و ((ریزبرنامه نویسی))
*((حساب)) و ((ساختارهای منطقی))
*ساختارهای ((حافظه))
*((ورودی/خروجی)) و ((ارتباطات داده))
*طراحی ((منطق))
*((Integrated circuit))
**((طراحی VLSI))
*((کارآئی)) و ((قابلیت اطمینان))


!!! سازمان سیستمهای رایانه‌ای
*((معماری رایانه))
*((شبکه های کامپیوتری))
**Distributed computing
*((پشتیبانی سیستم ها))
*((ایجاد سیستم های کامپیوتری))

!!! نرم‌ افزار
*((برنامه کامپیوتر)) و ((برنامه نویسی کامپیوتری))
**((برنامه نویسی موازی))
**((مشخصه های برنامه))
**((بازبینی برنامه))
*((روشهای برنامه نویسی))
*((مهندسی نرم افزار))
**((بهبود کارآئی))
**((برآورد نرم افزار))
**((مدیریت ساختار)) و مدیریت ساختار نرم افزار
**((برنامه نویسی ساخت یافته))
**((شئ گرائی))
**((Design patterns))
**((نرم افزار مجانی)) و ((کد باز))(((Open Source)))
*((زبان های برنامه نویسی))
*((سیستم های عامل))
*((کامپایلر|کامپایلرها))
**((Lexical analysis))
**((Parsing))

!!! سیستم های داده و اطلاعات
*((ساختمان های داده))
*((شکلهای ذخیره اطلاعات))
*((رمز گذاری داده ها))
*((فشرده سازی داده))
*((کدگذاری)) و ((تئوری اطلاعات))
*((فایل کامپیوتری|فایلها))
**((فرمتهای فایل|فرمت فایل))
*((سیستم های اطلاعات))
**((بانکهای اطلاعات|بانک اطلاعات))
**((ذخیره اطلاعات|ذخیره)) و ((بازیابی اطلاعات))
**نمایش و عرضه اطلاعات

!!! روشهای کامپیوتری
*کنترل جبری و نمادین
*((هوش مصنوعی))
*((تصویرسازی کامپیوتری))
*((پردازش تصویر)) و ((درک تصویری رایانه))
*((تشخیص الگو))
**((تشخیص مکالمه))
*شبیه سازی و مدی سازی
*((مقاله)) و ((واژه پردازی|پردازش متن))
*((پردازش سیگنال رقومی))(دیجیتالی)

!!! برنامه‌های کامپیوتری

*مدیریت پردازش داده ها
*نرم افزار ریاضی
**((آنالیز عددی))
**((اثبات ماشینی قضیه))
**((جبر کامپیوتری))
*((علم فیزیک)) و ((مهندسی))
**((شیمی کامپیوتری))
**((فیزیک کامپیوتری))
*((حیات)) و ((علوم پزشکی))
**((اطلاعات زیستی))
**((زیست شناسی کامپیوتری))
**((اطلاع رسانی داروئی))
*((علوم اجتماعی)) و ((علوم رفتاری|رفتاری))
*((هنر)) و ((مردم شناسی))
*((مهندسی به کمک کامپیوتر))
*((روباتیک))
*((تعامل انسان-کامپیوتر))
**((گفتار سازی))
**((مهندسی قابلیت استفاده))

!!! مسائل عمومی پیرامون کامپیوتر

*((صنعت کامپیوتر))
*((تاریخچه سخت افزار کامپیوتر))
*((کامپیوترها و تحصیل))
*((کامپیوترها و اجتماع))
**((کار اشتراکی به کمک کامپیوتر))
*((جنبه های قانونی پردازش))
*((مدیریت پردازش و سیستمهای اطلاعات))
*((کامپیوتر شخصی))
*((کامپیوتر)) و ((ایمنی اطلاعات))

!! تاریخچه

*تاریخچه محاسبه
*((مبدا اصطلاحات کامپیوتری))
*((اولین پروژه های کامپیوتری))
*((شاخه های مختلف کامپیوتر))
*((خط زمان الگوریتم ها))

!! پیشتازان معروف علم کامپیوتر

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مهر 1385 [09:11 ]   67   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [12:27 ]   66   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [13:17 ]   65   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [13:02 ]   64   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [13:01 ]   63   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [13:00 ]   62   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:47 ]   61   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:39 ]   60   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:21 ]   59   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [09:42 ]   58   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:51 ]   57   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:44 ]   56   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [12:07 ]   55   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [11:55 ]   54   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [19:10 ]   53   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [17:38 ]   52   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [17:00 ]   51   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:51 ]   50   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:42 ]   49   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [12:15 ]   48   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:34 ]   47   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:31 ]   46   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:28 ]   45   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:25 ]   44   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [12:47 ]   43   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:58 ]   42   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [12:40 ]   41   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [15:22 ]   40   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [15:06 ]   39   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [14:20 ]   38   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [14:07 ]   37   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:58 ]   36   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:35 ]   35   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [12:45 ]   34   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [06:07 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [11:34 ]   32   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [07:44 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [07:44 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [07:05 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [07:05 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:55 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [12:04 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [08:21 ]   25   محمد مجددی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [12:23 ]   24   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [12:13 ]   23   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:55 ]   22   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:37 ]   21   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:44 ]   20   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [22:27 ]   19   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [12:22 ]   18   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [11:55 ]   17   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [11:53 ]   16   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:43 ]   15   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:39 ]   14   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:24 ]   13   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [12:36 ]   12   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [12:33 ]   11   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:52 ]   10   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:37 ]   9   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:17 ]   8   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:55 ]   7   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:26 ]   6   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [12:31 ]   5   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [12:28 ]   4   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [12:08 ]   3   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:39 ]   2   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 مرداد 1383 [07:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..