منو
 کاربر Online
1100 کاربر online
تاریخچه ی: علوم رایانه

تفاوت با نگارش: 38

Lines: 1-163Lines: 1-204
 V{maketoc} V{maketoc}
 آیا می دانید اولین رایانه در چه سالی و توسط کدام کمپانی ساخته شد ؟ آیا می دانید اولین رایانه در چه سالی و توسط کدام کمپانی ساخته شد ؟
 
 
 
 
  
 {picture=Sony-netmd-comdex-unmarked-PC.jpg} {picture=Sony-netmd-comdex-unmarked-PC.jpg}
  
 
 
 
 
 ! موضوعات مرتبط  ! موضوعات مرتبط
 *((مهندسی رایانه)) *((مهندسی رایانه))
 *((مهندسی نرم افزار)) *((مهندسی نرم افزار))
 *((برنامه نویسی)) *((برنامه نویسی))
 *((علم اطلاعات)) *((علم اطلاعات))
 *((سیستمهای اطلاعات)) *((سیستمهای اطلاعات))
 +**((سیستم‌های اطلاعات مدیریت))
 *((ریاضیات)) *((ریاضیات))
 *((امنیت اطلاعات)) *((امنیت اطلاعات))
 *((امنیت شبکه)) *((امنیت شبکه))
-*((پروتکل امنیتى SSL)) +*((شبکه خصوصی مجازی VPN)))
*((پروتکل امنیتی SSL))
 *((گردشگری الکترونیکی)) *((گردشگری الکترونیکی))
 *((تجارت الکترونیکی)) *((تجارت الکترونیکی))
 *((دولت الکترونیک)) *((دولت الکترونیک))
 *((آموزش الکترونیکی)) *((آموزش الکترونیکی))
 *((سازمان مجازی)) *((سازمان مجازی))
 *((ویروس کامپیوتری)) *((ویروس کامپیوتری))
 *((ISDN)) *((ISDN))
 *((پرتال)) *((پرتال))
 +*((ویروس های کامپیوتر))
 +*((ضد ویروس های کامپیوتر))
 +*((هکرها))
 ! موضوعات اصلی مهم در علوم رایانه  ! موضوعات اصلی مهم در علوم رایانه
 !! پایه های ریاضی  !! پایه های ریاضی
 *((جبر بول)) *((جبر بول))
 *((ریاضیات گسسته)) *((ریاضیات گسسته))
 *((تئوری نمودار)) *((تئوری نمودار))
 *((تئوری اطلاعات)) *((تئوری اطلاعات))
 *((منطق نمادین)) *((منطق نمادین))
 *((آمار)) و ((احتمالات)) *((آمار)) و ((احتمالات))
 !! علوم رایانه تئوری  !! علوم رایانه تئوری
 *((Algorithmic information theory))  *((Algorithmic information theory))
 *((تئوری محاسبه پذیری)) *((تئوری محاسبه پذیری))
 *((روشهای متداول)) *((روشهای متداول))
 *((تئوری محاسبه)) *((تئوری محاسبه))
 *((تئوری انواع)) *((تئوری انواع))
 !! ((سخت افزار))  !! ((سخت افزار))
 *((طراحی مدارات منطقی))(logical circuit) *((طراحی مدارات منطقی))(logical circuit)
 *((ساختمان های کنترل)) و ((ریزبرنامه نویسی)) *((ساختمان های کنترل)) و ((ریزبرنامه نویسی))
 *((حساب)) و ((ساختارهای منطقی)) *((حساب)) و ((ساختارهای منطقی))
 *ساختارهای ((حافظه)) *ساختارهای ((حافظه))
 +**((هارد دیسک))
 +*((کارت گرافیکی))
 +*((مادربرد))
 +*((پرینتر))
 +*((اسکنر))
 +*((DVD))
 +*((مانیتور))
 +**((انواع مانیتور))
 *((ورودی/خروجی)) و ((ارتباطات داده)) *((ورودی/خروجی)) و ((ارتباطات داده))
-*((LCD یست)) +*((مایتو LCD))
 *طراحی ((منطق)) *طراحی ((منطق))
 *((Integrated circuit)) *((Integrated circuit))
 **((طراحی VLSI)) **((طراحی VLSI))
 *((کارآئی)) و ((قابلیت اطمینان)) *((کارآئی)) و ((قابلیت اطمینان))
 *((بلوتوث)) *((بلوتوث))
-*((فناورى DSL)) +*((فناوری DSL))
 !! سازمان سیستمهای رایانه‌ای  !! سازمان سیستمهای رایانه‌ای
 *((معماری رایانه)) *((معماری رایانه))
 *((شبکه های کامپیوتری)) *((شبکه های کامپیوتری))
 **Distributed computing **Distributed computing
 +*((امنیت شبکه))
 *((پشتیبانی سیستم ها)) *((پشتیبانی سیستم ها))
 *((ایجاد سیستم های کامپیوتری)) *((ایجاد سیستم های کامپیوتری))
 !! نرم‌ افزار  !! نرم‌ افزار
 *((برنامه کامپیوتر)) و ((برنامه نویسی کامپیوتری)) *((برنامه کامپیوتر)) و ((برنامه نویسی کامپیوتری))
 **((برنامه نویسی موازی)) **((برنامه نویسی موازی))
 **((مشخصه های برنامه)) **((مشخصه های برنامه))
 **((بازبینی برنامه)) **((بازبینی برنامه))
 *((روشهای برنامه نویسی)) *((روشهای برنامه نویسی))
 *((مهندسی نرم افزار)) *((مهندسی نرم افزار))
 **((بهبود کارآئی)) **((بهبود کارآئی))
 **((برآورد نرم افزار)) **((برآورد نرم افزار))
 **((مدیریت ساختار)) و مدیریت ساختار نرم افزار **((مدیریت ساختار)) و مدیریت ساختار نرم افزار
 **((برنامه نویسی ساخت یافته)) **((برنامه نویسی ساخت یافته))
 **((شئ گرائی)) **((شئ گرائی))
 **((Design patterns)) **((Design patterns))
-**((نرم افزار مجانی)) و ((کد باز «Open Source» )) +**((نرم افزار مجانی)) و ((کد باز (Open Source) ))
 *((زبان برنامه نویسی)) *((زبان برنامه نویسی))
 **((فهرست زبان های برنامه نویسی)) **((فهرست زبان های برنامه نویسی))
 +***((اسمال تاک))
 +*((کوکی))
 +*((html))
 +*((xml))
 +*((Spam))
 *((سیستم عامل)) *((سیستم عامل))
 *((کامپایلر|کامپایلرها)) *((کامپایلر|کامپایلرها))
 **((Lexical analysis)) **((Lexical analysis))
 **((Parsing)) **((Parsing))
- +*نرم‌افزارهای تحت وب
**((وب سرویس))
*((فایروال))
 !! سیستم های داده و اطلاعات  !! سیستم های داده و اطلاعات
 *((ساختمان های داده)) *((ساختمان های داده))
 *((ذخیره و بازیابی اطلاعات)) *((ذخیره و بازیابی اطلاعات))
-*((رمز گذاری داده ها)) +*((رمزگذاری دادهها))
 *((فشرده سازی داده)) *((فشرده سازی داده))
 *((کدگذاری)) و ((تئوری اطلاعات)) *((کدگذاری)) و ((تئوری اطلاعات))
 *((فایل کامپیوتری|فایلها)) *((فایل کامپیوتری|فایلها))
 **((فرمتهای فایل|فرمت فایل)) **((فرمتهای فایل|فرمت فایل))
 *((سیستم های اطلاعات)) *((سیستم های اطلاعات))
 **((پايگاه داده ها)) **((پايگاه داده ها))
 **((بانکهای اطلاعات|بانک اطلاعات)) **((بانکهای اطلاعات|بانک اطلاعات))
 **نمایش و عرضه اطلاعات **نمایش و عرضه اطلاعات
 !! روشهای کامپیوتری  !! روشهای کامپیوتری
 +*((شبکه عصبی))
 +*((هوش جمعی))
 *کنترل جبری و نمادین *کنترل جبری و نمادین
 *((هوش مصنوعی)) *((هوش مصنوعی))
 +**((پردازش صدا))
 *((تصویرسازی کامپیوتری)) *((تصویرسازی کامپیوتری))
 *((پردازش تصویر)) و ((درک تصویری رایانه)) *((پردازش تصویر)) و ((درک تصویری رایانه))
 *((تشخیص الگو)) *((تشخیص الگو))
 **((تشخیص مکالمه)) **((تشخیص مکالمه))
 *شبیه سازی و مدی سازی *شبیه سازی و مدی سازی
 *((مقاله)) و ((واژه پردازی|پردازش متن)) *((مقاله)) و ((واژه پردازی|پردازش متن))
 *((پردازش سیگنال رقومی))(دیجیتالی) *((پردازش سیگنال رقومی))(دیجیتالی)
 !! برنامه‌های کامپیوتری  !! برنامه‌های کامپیوتری
 *مدیریت پردازش داده ها *مدیریت پردازش داده ها
 *نرم افزار ریاضی *نرم افزار ریاضی
 **((آنالیز عددی)) **((آنالیز عددی))
 **((اثبات ماشینی قضیه)) **((اثبات ماشینی قضیه))
 **((جبر کامپیوتری)) **((جبر کامپیوتری))
 *((علم فیزیک)) و ((مهندسی)) *((علم فیزیک)) و ((مهندسی))
 **((شیمی کامپیوتری)) **((شیمی کامپیوتری))
 **((فیزیک کامپیوتری)) **((فیزیک کامپیوتری))
 *((حیات)) و ((علوم پزشکی)) *((حیات)) و ((علوم پزشکی))
 **((اطلاعات زیستی)) **((اطلاعات زیستی))
 **((زیست شناسی کامپیوتری)) **((زیست شناسی کامپیوتری))
 **((اطلاع رسانی داروئی)) **((اطلاع رسانی داروئی))
 *((علوم اجتماعی)) و ((علوم رفتاری|رفتاری))  *((علوم اجتماعی)) و ((علوم رفتاری|رفتاری))
 *((هنر)) و ((مردم شناسی)) *((هنر)) و ((مردم شناسی))
 *((مهندسی به کمک کامپیوتر)) *((مهندسی به کمک کامپیوتر))
 *((روباتیک)) *((روباتیک))
 *((تعامل انسان-کامپیوتر)) *((تعامل انسان-کامپیوتر))
 **((گفتار سازی)) **((گفتار سازی))
 **((مهندسی قابلیت استفاده)) **((مهندسی قابلیت استفاده))
 !! مسائل عمومی پیرامون رایانه  !! مسائل عمومی پیرامون رایانه
 *((صنعت کامپیوتر)) *((صنعت کامپیوتر))
 *((تاریخچه سخت افزار کامپیوتر))  *((تاریخچه سخت افزار کامپیوتر))
 *((کامپیوترها و تحصیل)) *((کامپیوترها و تحصیل))
 *((کامپیوترها و اجتماع)) *((کامپیوترها و اجتماع))
 **((کار اشتراکی به کمک کامپیوتر)) **((کار اشتراکی به کمک کامپیوتر))
 *((جنبه های قانونی پردازش))  *((جنبه های قانونی پردازش))
 *((مدیریت پردازش و سیستمهای اطلاعات)) *((مدیریت پردازش و سیستمهای اطلاعات))
 *((کامپیوتر شخصی)) *((کامپیوتر شخصی))
 *((رایانه)) و ((ایمنی اطلاعات)) *((رایانه)) و ((ایمنی اطلاعات))
 ! تاریخچه  ! تاریخچه
 *تاریخچه محاسبه *تاریخچه محاسبه
 *((مبدا اصطلاحات کامپیوتری))  *((مبدا اصطلاحات کامپیوتری))
 *((اولین پروژه های کامپیوتری)) *((اولین پروژه های کامپیوتری))
 *((شاخه های مختلف کامپیوتر)) *((شاخه های مختلف کامپیوتر))
 *((خط زمان الگوریتم ها)) *((خط زمان الگوریتم ها))
-*((جان بکوس ، مخترع خستگی ناپذیر)) 
-*((جان مک‌کارتی ، پدر هوش مصنوعی)) 
 ! پیشتازان معروف علم رایانه  ! پیشتازان معروف علم رایانه
 +*((جان بکوس))
 +*((جان مک کارتی))
 +*((آلن کی))
 +*((ادزگر دایکسترا))
 +*((دونالد کنوث))
 +*((رابرت تارژان))
 +*((برتون اسمیت))
 +*((دانیل هیلیس))
 +*((لسلس لمپورت))
 +*((داگلاس لنات))
 +*((فردریک بروکز))
 +*((لئونید لوین))
 +*((استفن کوک))
 +*((ادوارد فایگن بام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:11 ]   67   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [11:27 ]   66   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:17 ]   65   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:02 ]   64   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:01 ]   63   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:00 ]   62   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:47 ]   61   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:39 ]   60   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:21 ]   59   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:42 ]   58   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [07:51 ]   57   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [07:44 ]   56   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [11:07 ]   55   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [10:55 ]   54   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [18:10 ]   53   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:38 ]   52   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:00 ]   51   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [15:51 ]   50   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [15:42 ]   49   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [11:15 ]   48   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:34 ]   47   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:31 ]   46   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:28 ]   45   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:25 ]   44   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:47 ]   43   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [10:58 ]   42   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [11:40 ]   41   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:22 ]   40   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:06 ]   39   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:20 ]   38   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:07 ]   37   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:58 ]   36   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:35 ]   35   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [11:45 ]   34   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [05:07 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [10:34 ]   32   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:05 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:05 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [05:55 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:04 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [07:21 ]   25   محمد مجددی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:23 ]   24   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:13 ]   23   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:55 ]   22   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:37 ]   21   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [09:44 ]   20   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [21:27 ]   19   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [11:22 ]   18   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:55 ]   17   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:53 ]   16   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:43 ]   15   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:39 ]   14   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:24 ]   13   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:36 ]   12   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:33 ]   11   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:52 ]   10   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:37 ]   9   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:17 ]   8   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [09:55 ]   7   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [09:26 ]   6   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:31 ]   5   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:28 ]   4   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:08 ]   3   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [10:39 ]   2   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 مرداد 1383 [06:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..