منو
 صفحه های تصادفی
پلیمر
دندانهای سالم
بهسازی فاضلاب
جنبشهای هنری در اوایل قرن بیستم
رصدخانه خورشیدی نقش رستم
آناناس
خداوند گفت نیوتن بماند
کیف آب گرم کتاب ها را بلند می کند
آلودگی هوا
جزیره ایستر
 کاربر Online
1133 کاربر online
تاریخچه ی: علوم رایانه

تفاوت با نگارش: 25

Lines: 1-154Lines: 1-204
 V{maketoc} V{maketoc}
 آیا می دانید اولین رایانه در چه سالی و توسط کدام کمپانی ساخته شد ؟ آیا می دانید اولین رایانه در چه سالی و توسط کدام کمپانی ساخته شد ؟
 +
 +
 +
 +{picture=Sony-netmd-comdex-unmarked-PC.jpg}
 +
 +
 +
 ! موضوعات مرتبط  ! موضوعات مرتبط
 *((مهندسی رایانه)) *((مهندسی رایانه))
 *((مهندسی نرم افزار)) *((مهندسی نرم افزار))
 *((برنامه نویسی)) *((برنامه نویسی))
 *((علم اطلاعات)) *((علم اطلاعات))
 *((سیستمهای اطلاعات)) *((سیستمهای اطلاعات))
 +**((سیستم‌های اطلاعات مدیریت))
 *((ریاضیات)) *((ریاضیات))
 *((امنیت اطلاعات)) *((امنیت اطلاعات))
 *((امنیت شبکه)) *((امنیت شبکه))
 +*((شبکه خصوصی مجازی VPN)))
 +*((پروتکل امنیتی SSL))
 *((گردشگری الکترونیکی)) *((گردشگری الکترونیکی))
 *((تجارت الکترونیکی)) *((تجارت الکترونیکی))
 *((دولت الکترونیک)) *((دولت الکترونیک))
 *((آموزش الکترونیکی)) *((آموزش الکترونیکی))
 *((سازمان مجازی)) *((سازمان مجازی))
 *((ویروس کامپیوتری)) *((ویروس کامپیوتری))
 *((ISDN)) *((ISDN))
 +*((پرتال))
 +*((ویروس های کامپیوتر))
 +*((ضد ویروس های کامپیوتر))
 +*((هکرها))
 ! موضوعات اصلی مهم در علوم رایانه  ! موضوعات اصلی مهم در علوم رایانه
 !! پایه های ریاضی  !! پایه های ریاضی
 *((جبر بول)) *((جبر بول))
 *((ریاضیات گسسته)) *((ریاضیات گسسته))
 *((تئوری نمودار)) *((تئوری نمودار))
 *((تئوری اطلاعات)) *((تئوری اطلاعات))
 *((منطق نمادین)) *((منطق نمادین))
 *((آمار)) و ((احتمالات)) *((آمار)) و ((احتمالات))
 !! علوم رایانه تئوری  !! علوم رایانه تئوری
 *((Algorithmic information theory))  *((Algorithmic information theory))
 *((تئوری محاسبه پذیری)) *((تئوری محاسبه پذیری))
 *((روشهای متداول)) *((روشهای متداول))
 *((تئوری محاسبه)) *((تئوری محاسبه))
 *((تئوری انواع)) *((تئوری انواع))
 !! ((سخت افزار))  !! ((سخت افزار))
 +*((طراحی مدارات منطقی))(logical circuit)
 *((ساختمان های کنترل)) و ((ریزبرنامه نویسی)) *((ساختمان های کنترل)) و ((ریزبرنامه نویسی))
 *((حساب)) و ((ساختارهای منطقی)) *((حساب)) و ((ساختارهای منطقی))
 *ساختارهای ((حافظه)) *ساختارهای ((حافظه))
 +**((هارد دیسک))
 +*((کارت گرافیکی))
 +*((مادربرد))
 +*((پرینتر))
 +*((اسکنر))
 +*((DVD))
 +*((مانیتور))
 +**((انواع مانیتور))
 *((ورودی/خروجی)) و ((ارتباطات داده)) *((ورودی/خروجی)) و ((ارتباطات داده))
 +*((مانیتور LCD))
 *طراحی ((منطق)) *طراحی ((منطق))
 *((Integrated circuit)) *((Integrated circuit))
 **((طراحی VLSI)) **((طراحی VLSI))
 *((کارآئی)) و ((قابلیت اطمینان)) *((کارآئی)) و ((قابلیت اطمینان))
- +*((بلوتوث))
*((فناوری DSL))
 !! سازمان سیستمهای رایانه‌ای  !! سازمان سیستمهای رایانه‌ای
 *((معماری رایانه)) *((معماری رایانه))
 *((شبکه های کامپیوتری)) *((شبکه های کامپیوتری))
 **Distributed computing **Distributed computing
 +*((امنیت شبکه))
 *((پشتیبانی سیستم ها)) *((پشتیبانی سیستم ها))
 *((ایجاد سیستم های کامپیوتری)) *((ایجاد سیستم های کامپیوتری))
 !! نرم‌ افزار  !! نرم‌ افزار
 *((برنامه کامپیوتر)) و ((برنامه نویسی کامپیوتری)) *((برنامه کامپیوتر)) و ((برنامه نویسی کامپیوتری))
 **((برنامه نویسی موازی)) **((برنامه نویسی موازی))
 **((مشخصه های برنامه)) **((مشخصه های برنامه))
 **((بازبینی برنامه)) **((بازبینی برنامه))
 *((روشهای برنامه نویسی)) *((روشهای برنامه نویسی))
 *((مهندسی نرم افزار)) *((مهندسی نرم افزار))
 **((بهبود کارآئی)) **((بهبود کارآئی))
 **((برآورد نرم افزار)) **((برآورد نرم افزار))
 **((مدیریت ساختار)) و مدیریت ساختار نرم افزار **((مدیریت ساختار)) و مدیریت ساختار نرم افزار
 **((برنامه نویسی ساخت یافته)) **((برنامه نویسی ساخت یافته))
 **((شئ گرائی)) **((شئ گرائی))
 **((Design patterns)) **((Design patterns))
-**((نرم افزار مجانی)) و ((کد باز «Open Source» )) +**((نرم افزار مجانی)) و ((کد باز (Open Source) ))
 *((زبان برنامه نویسی)) *((زبان برنامه نویسی))
 **((فهرست زبان های برنامه نویسی)) **((فهرست زبان های برنامه نویسی))
 +***((اسمال تاک))
 +*((کوکی))
 +*((html))
 +*((xml))
 +*((Spam))
 *((سیستم عامل)) *((سیستم عامل))
 *((کامپایلر|کامپایلرها)) *((کامپایلر|کامپایلرها))
 **((Lexical analysis)) **((Lexical analysis))
 **((Parsing)) **((Parsing))
- +*نرم‌افزارهای تحت وب
**((وب سرویس))
*((فایروال))
 !! سیستم های داده و اطلاعات  !! سیستم های داده و اطلاعات
 *((ساختمان های داده)) *((ساختمان های داده))
 *((ذخیره و بازیابی اطلاعات)) *((ذخیره و بازیابی اطلاعات))
-*((رمز گذاری داده ها)) +*((رمزگذاری دادهها))
 *((فشرده سازی داده)) *((فشرده سازی داده))
 *((کدگذاری)) و ((تئوری اطلاعات)) *((کدگذاری)) و ((تئوری اطلاعات))
 *((فایل کامپیوتری|فایلها)) *((فایل کامپیوتری|فایلها))
 **((فرمتهای فایل|فرمت فایل)) **((فرمتهای فایل|فرمت فایل))
 *((سیستم های اطلاعات)) *((سیستم های اطلاعات))
 **((پايگاه داده ها)) **((پايگاه داده ها))
 **((بانکهای اطلاعات|بانک اطلاعات)) **((بانکهای اطلاعات|بانک اطلاعات))
 **نمایش و عرضه اطلاعات **نمایش و عرضه اطلاعات
 !! روشهای کامپیوتری  !! روشهای کامپیوتری
 +*((شبکه عصبی))
 +*((هوش جمعی))
 *کنترل جبری و نمادین *کنترل جبری و نمادین
 *((هوش مصنوعی)) *((هوش مصنوعی))
 +**((پردازش صدا))
 *((تصویرسازی کامپیوتری)) *((تصویرسازی کامپیوتری))
 *((پردازش تصویر)) و ((درک تصویری رایانه)) *((پردازش تصویر)) و ((درک تصویری رایانه))
 *((تشخیص الگو)) *((تشخیص الگو))
 **((تشخیص مکالمه)) **((تشخیص مکالمه))
 *شبیه سازی و مدی سازی *شبیه سازی و مدی سازی
 *((مقاله)) و ((واژه پردازی|پردازش متن)) *((مقاله)) و ((واژه پردازی|پردازش متن))
 *((پردازش سیگنال رقومی))(دیجیتالی) *((پردازش سیگنال رقومی))(دیجیتالی)
 !! برنامه‌های کامپیوتری  !! برنامه‌های کامپیوتری
 *مدیریت پردازش داده ها *مدیریت پردازش داده ها
 *نرم افزار ریاضی *نرم افزار ریاضی
 **((آنالیز عددی)) **((آنالیز عددی))
 **((اثبات ماشینی قضیه)) **((اثبات ماشینی قضیه))
 **((جبر کامپیوتری)) **((جبر کامپیوتری))
 *((علم فیزیک)) و ((مهندسی)) *((علم فیزیک)) و ((مهندسی))
 **((شیمی کامپیوتری)) **((شیمی کامپیوتری))
 **((فیزیک کامپیوتری)) **((فیزیک کامپیوتری))
 *((حیات)) و ((علوم پزشکی)) *((حیات)) و ((علوم پزشکی))
 **((اطلاعات زیستی)) **((اطلاعات زیستی))
 **((زیست شناسی کامپیوتری)) **((زیست شناسی کامپیوتری))
 **((اطلاع رسانی داروئی)) **((اطلاع رسانی داروئی))
 *((علوم اجتماعی)) و ((علوم رفتاری|رفتاری))  *((علوم اجتماعی)) و ((علوم رفتاری|رفتاری))
 *((هنر)) و ((مردم شناسی)) *((هنر)) و ((مردم شناسی))
 *((مهندسی به کمک کامپیوتر)) *((مهندسی به کمک کامپیوتر))
 *((روباتیک)) *((روباتیک))
 *((تعامل انسان-کامپیوتر)) *((تعامل انسان-کامپیوتر))
 **((گفتار سازی)) **((گفتار سازی))
 **((مهندسی قابلیت استفاده)) **((مهندسی قابلیت استفاده))
 !! مسائل عمومی پیرامون رایانه  !! مسائل عمومی پیرامون رایانه
 *((صنعت کامپیوتر)) *((صنعت کامپیوتر))
 *((تاریخچه سخت افزار کامپیوتر))  *((تاریخچه سخت افزار کامپیوتر))
 *((کامپیوترها و تحصیل)) *((کامپیوترها و تحصیل))
 *((کامپیوترها و اجتماع)) *((کامپیوترها و اجتماع))
 **((کار اشتراکی به کمک کامپیوتر)) **((کار اشتراکی به کمک کامپیوتر))
 *((جنبه های قانونی پردازش))  *((جنبه های قانونی پردازش))
 *((مدیریت پردازش و سیستمهای اطلاعات)) *((مدیریت پردازش و سیستمهای اطلاعات))
 *((کامپیوتر شخصی)) *((کامپیوتر شخصی))
 *((رایانه)) و ((ایمنی اطلاعات)) *((رایانه)) و ((ایمنی اطلاعات))
 ! تاریخچه  ! تاریخچه
 *تاریخچه محاسبه *تاریخچه محاسبه
 *((مبدا اصطلاحات کامپیوتری))  *((مبدا اصطلاحات کامپیوتری))
 *((اولین پروژه های کامپیوتری)) *((اولین پروژه های کامپیوتری))
 *((شاخه های مختلف کامپیوتر)) *((شاخه های مختلف کامپیوتر))
 *((خط زمان الگوریتم ها)) *((خط زمان الگوریتم ها))
 ! پیشتازان معروف علم رایانه  ! پیشتازان معروف علم رایانه
 +*((جان بکوس))
 +*((جان مک کارتی))
 +*((آلن کی))
 +*((ادزگر دایکسترا))
 +*((دونالد کنوث))
 +*((رابرت تارژان))
 +*((برتون اسمیت))
 +*((دانیل هیلیس))
 +*((لسلس لمپورت))
 +*((داگلاس لنات))
 +*((فردریک بروکز))
 +*((لئونید لوین))
 +*((استفن کوک))
 +*((ادوارد فایگن بام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:11 ]   67   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [11:27 ]   66   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:17 ]   65   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:02 ]   64   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:01 ]   63   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [12:00 ]   62   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:47 ]   61   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:39 ]   60   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [11:21 ]   59   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:42 ]   58   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [07:51 ]   57   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 مرداد 1385 [07:44 ]   56   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [11:07 ]   55   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [10:55 ]   54   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [18:10 ]   53   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:38 ]   52   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [16:00 ]   51   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [15:51 ]   50   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [15:42 ]   49   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [11:15 ]   48   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:34 ]   47   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:31 ]   46   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:28 ]   45   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [05:25 ]   44   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:47 ]   43   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [10:58 ]   42   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [11:40 ]   41   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:22 ]   40   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [14:06 ]   39   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:20 ]   38   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [13:07 ]   37   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:58 ]   36   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:35 ]   35   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [11:45 ]   34   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [05:07 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [10:34 ]   32   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:05 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [06:05 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [05:55 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:04 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [07:21 ]   25   محمد مجددی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:23 ]   24   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [11:13 ]   23   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:55 ]   22   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:37 ]   21   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [09:44 ]   20   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [21:27 ]   19   محمد مجددی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [11:22 ]   18   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:55 ]   17   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:53 ]   16   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:43 ]   15   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:39 ]   14   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [09:24 ]   13   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:36 ]   12   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:33 ]   11   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:52 ]   10   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:37 ]   9   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [10:17 ]   8   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [09:55 ]   7   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [09:26 ]   6   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:31 ]   5   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:28 ]   4   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [11:08 ]   3   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [10:39 ]   2   سجاد سلجوقی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 مرداد 1383 [06:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..