منو
 کاربر Online
351 کاربر online
تاریخچه ی: علم و تکنولوژی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-101Lines: 1-153
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! علم و تکنولوژی  ! علم و تکنولوژی
-در طول قرن نوزدهم میلادی، نقش علم در توسعه و تکامل فن آوری بطور فزاینده اهمیت یافت. بیشتر پیشرفتهای مهم در طب، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، متکی به دانش علمی است. با بهره گیری از انش علمی است. با بهره گیری از دانش علمی اختراعات بزرگی مثل ((عکسبرداری با اشعه X))، نور الکتریکی، موتور درونسوز (احتراق داخلی) و تلفن، ایجاد شد. معروفیت جهانی بسیاری از دانشمندان، مثل ((مایکل فارادی)) و ((ماری کوری))، بخاطر اکتشافاتشان می باشد.
زیرنویس عکس
اولین اتومبیل
این اتومبیل بنزینی در سال 1886 م ، در کارخانه کارل بنز واقع در آلمان، ساخته شد.
+در طول قرن نوزدهم میلادی، نقش علم در توسعه و تکامل فن آوری بطور فزاینده اهمیت یافت. بیشتر پیشرفتهای مهم در طب، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، متکی به دانش علمی و با بهره گیری از ن است. با بهره گیری از دانش علمی اختراعات بزرگی مثل ((عکسبرداری با اشعه X))، نور الکتریکی، (( موتور درونسوز ))(احتراق داخلی) و تلفن، ایجاد شد. معروفیت جهانی بسیاری از دانشمندان، مثل ((مایکل فارادی)) و ((ماری کوری))، بخاطر اکتشافاتشان می باشد.
/>{picture=teknology.jpg}
اولین اتومبیل


این اتومبیل بنزینی در سال 1886 م
، در کارخانه کارل بنز واقع
در آلمان، ساخته شد.

 __1838 م__ __1838 م__
 ((ساموئل مورس یک ))سیستم تلگراف الکتریکی ابداع می کند که قادر به انتقال علائم مورس است. ((ساموئل مورس یک ))سیستم تلگراف الکتریکی ابداع می کند که قادر به انتقال علائم مورس است.
 __1840__ __1840__
 ((جوستوس ون لیبیگ))، ((شیمیدان)) آلمانی، کتاب «کاربرد شیمی آلی در کشاورزی و ((فیزیولوژی))» را منتشر می کند این کتاب، یکی از اولین نمونه های رویکرد علمی در کشاورزی محسوب می شود. ((جوستوس ون لیبیگ))، ((شیمیدان)) آلمانی، کتاب «کاربرد شیمی آلی در کشاورزی و ((فیزیولوژی))» را منتشر می کند این کتاب، یکی از اولین نمونه های رویکرد علمی در کشاورزی محسوب می شود.
 __1846__ __1846__
 ویلیام مورتون، ((دندانپزشک)) آمریکایی، موفق به ابداع یک بی حس کننده قوی از جنس اتو می شود. این ماده از رنج و درد بیماران می کاهد و جراحی های طولانی تر و پیچیده را امکان پذیر می سازد. ویلیام مورتون، ((دندانپزشک)) آمریکایی، موفق به ابداع یک بی حس کننده قوی از جنس اتو می شود. این ماده از رنج و درد بیماران می کاهد و جراحی های طولانی تر و پیچیده را امکان پذیر می سازد.
 __1864__ __1864__
 ((لویی پاستور))، شیمیدان فرانسوی یافته های خود را منتشر می کند. در این نوشته ها که یکی از مبانی مبحث «مبارزه با عفونت» محسوب می شود، وی نظریه خود را مبنی بر اینکه میکروبها عامل ایجاد بیماریها هستند، به اثبات می رساند. ((لویی پاستور))، شیمیدان فرانسوی یافته های خود را منتشر می کند. در این نوشته ها که یکی از مبانی مبحث «مبارزه با عفونت» محسوب می شود، وی نظریه خود را مبنی بر اینکه میکروبها عامل ایجاد بیماریها هستند، به اثبات می رساند.
 __1867__ __1867__
 ((آلفرد نوبل))، مخترع ((سوئد))ی، ((دینامیت))، ماده منفجره قوی و در عین حال ثابت، را می سازد. ((آلفرد نوبل))، مخترع ((سوئد))ی، ((دینامیت))، ماده منفجره قوی و در عین حال ثابت، را می سازد.
 __1876__ __1876__
 ((الکساندر گراهام بل))، مخترع آمریکایی، اختراع خود، تلفن را ثبت می کند. یک سال بعد، یک مرکز تلفن در ((پیتزبورگ))، پنسیلوانیا افتتاح شد. نیکلاس اتو، مهندس آلمانی، موتور درونسوز بنزینی را اختراع کرد، یک موتور سبک و پر قدرت که استفاده از اتومبیل را عملی و بصرفه می کند. ((الکساندر گراهام بل))، مخترع آمریکایی، اختراع خود، تلفن را ثبت می کند. یک سال بعد، یک مرکز تلفن در ((پیتزبورگ))، پنسیلوانیا افتتاح شد. نیکلاس اتو، مهندس آلمانی، موتور درونسوز بنزینی را اختراع کرد، یک موتور سبک و پر قدرت که استفاده از اتومبیل را عملی و بصرفه می کند.
 __1877__ __1877__
 ((توماس ادیسون))، مخترع آمریکایی، دستگاه تلگراف را، که نمونه اولیه ضبط صوت گرامافون است، ثبت می کند. ((توماس ادیسون))، مخترع آمریکایی، دستگاه تلگراف را، که نمونه اولیه ضبط صوت گرامافون است، ثبت می کند.
 __1882__ __1882__
-((رابرت کخ))، باکتری شناس آلمانی، باکتری عامل بیماری سل را کشف می کند و در سال بعد نیز باکتری وبا را کشف می کند. +((رابرت کخ))، باکتری شناس آلمانی، باکتری عامل بیماری سل را کشف می کند و در سال بعد نیز ((باکتری وبا )) را کشف می کند.
 __1885__ __1885__
 ((کارل بنز))، مهندس آلمانی یک سه چرخه موتوری می سازد؛ این سه چرخه اولین اتومبیل بنزینی محسوب می شود. ((کارل بنز))، مهندس آلمانی یک سه چرخه موتوری می سازد؛ این سه چرخه اولین اتومبیل بنزینی محسوب می شود.
 __1888__ __1888__
-جان دونلپ مخترع ((اسکاتلند))ی، اولین تایر بادی با پوشش پلاستیکی را می سازد. با استفاده از این تایر، حرکت وسیله نقلیه نمتر می شد و نیز می توانست با سرعت بیشتری حرکت کند. +جان دونلپ مخترع ((اسکاتلند))ی، اولین تایر بادی با پوشش پلاستیکی را می سازد. با استفاده از این تایر، حرکت وسیله نقلیه نر متر می شد و نیز می توانست با سرعت بیشتری حرکت کند.
 __1891__ __1891__
 اولین الیاف مصنوعی، ((ابریشم چاردوننت ))(chardonnet silk) ، (رایون) بصورت تجاری تولید می شود. اولین الیاف مصنوعی، ((ابریشم چاردوننت ))(chardonnet silk) ، (رایون) بصورت تجاری تولید می شود.
 __1895__ __1895__
 ((لوئی لومبر ))فرانسوی و برادرش آگوست اولین فیلم متحرک را در معرض تماشای عموم قرار می دهند. ویلیام رونتگن، فیزیکدان آلمانی، ((اشعه ایکس ))را کشف می کند و بدین ترتیب، معاینه استخوانها و اندامهای داخلی بدن، بدون نیاز به عمل جراحی، امکانپذیر می شود. ((لوئی لومبر ))فرانسوی و برادرش آگوست اولین فیلم متحرک را در معرض تماشای عموم قرار می دهند. ویلیام رونتگن، فیزیکدان آلمانی، ((اشعه ایکس ))را کشف می کند و بدین ترتیب، معاینه استخوانها و اندامهای داخلی بدن، بدون نیاز به عمل جراحی، امکانپذیر می شود.
 __1902__ __1902__
 ((برادران رایت))، پیشگامان آمریکایی در زمینه هوانوردی، با موفقیت هواپیمایی سنگین تر از وزن هوا را به پرواز در می آوردند. ((برادران رایت))، پیشگامان آمریکایی در زمینه هوانوردی، با موفقیت هواپیمایی سنگین تر از وزن هوا را به پرواز در می آوردند.
 __1909__ __1909__
 لئو بیکلند، شیمیدان ((بلژیک))ی الاصل آمریکایی اولین پلاستیک، موسوم به «باکلیت» را اختراع می کند. لئو بیکلند، شیمیدان ((بلژیک))ی الاصل آمریکایی اولین پلاستیک، موسوم به «باکلیت» را اختراع می کند.
 ! انقلاب علمی  ! انقلاب علمی
 ((ماری کوری ))(1934- 1867م) تحقیقاتش را با همکاری شوهرش، پیر انجام می داد. آنها، در ضمن مطالعه در مورد ((رادیواکتیو))، موفق به جدا سازی (تفکیک) عنصر ((رادیم)) شدند. ماری کوری موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته شیمی و فیزیک شد. ((ماری کوری ))(1934- 1867م) تحقیقاتش را با همکاری شوهرش، پیر انجام می داد. آنها، در ضمن مطالعه در مورد ((رادیواکتیو))، موفق به جدا سازی (تفکیک) عنصر ((رادیم)) شدند. ماری کوری موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته شیمی و فیزیک شد.
 وی یکی از پیشگامان تحقیقات اتمی است. وی یکی از پیشگامان تحقیقات اتمی است.
-زیرنویس عکس
ماری کوری در آزمایشگاه
وی اولین استاد زن در سورین، بخشی از دانشگاه پاریس، فرانسه بود.
+ align=left>

{picture=teknology2.jpg}
ماری کوری در آزمایشگاه


وی اولین استاد زن در سورین،
بخشی از دانشگاه پاریس، فرانسه بود.-ماده سیاه و غلیظی که ما آن را ((نفت)) می نامیم، برای انسان اولیه نیز شناخته شده بود؛ از دیر باز در بعضی از نقاط، مقداری نفت بر سطح زمین جاری می شده است. اما در قرن نوزدهم بود که با تصفیه نفت، اهیمت و ارزش این ماده مشخص شد. در سال 1859م، اولین چاه تجاری نفت در ((پنسیلوانیا ))حفر شد. از ماده تصفیه شده برای تولید گرما ونور، استفاده کردند. +
ماده سیاه و غلیظی که ما آن را ((نفت)) می نامیم، برای انسان اولیه نیز شناخته شده بود؛ از دیر باز در بعضی از نقاط، مقداری نفت بر سطح زمین جاری می شده است. اما در قرن نوزدهم بود که با تصفیه نفت، اهیمت و ارزش این ماده مشخص شد. در سال 1859م، اولین چاه تجاری نفت در ((پنسیلوانیا ))حفر شد. از ماده تصفیه شده برای تولید گرما و نور، استفاده کردند.
 ! موتورهای درونسوز  ! موتورهای درونسوز
 در صورتی که موتور درونسوز توسط مهندس آلمانی، نیکلاس اتو (91 ـ 1832) اختراع نشده بود، امروزه نفت هم در ردیف دیگر سوختها بود. این موتور بسیار پر قدرت و در عین حال سبک وزن، از نوع خاصی از نفت تصویه شده بنام بنزین، استفاده می کرد. در دهه 1880م، دو مهندس آلمانی به نامهای کارل بنز (1929 ـ 1844) و گوتیلب دایلمر (1900- 1834) مستقلا برای ساخت وسیله نقلیه ای با نیروی محرکه موتور بنزین سوز، به کار و تحقیق پرداختند. اولین «گاریهای بی اسب» لق لقو، مایه سرگرمی بودند، اما در سال 1900، همین اتومبیل های ابتدایی به وسیله مناسبی برای حمل ونقل تبدیل شده بودند. در صورتی که موتور درونسوز توسط مهندس آلمانی، نیکلاس اتو (91 ـ 1832) اختراع نشده بود، امروزه نفت هم در ردیف دیگر سوختها بود. این موتور بسیار پر قدرت و در عین حال سبک وزن، از نوع خاصی از نفت تصویه شده بنام بنزین، استفاده می کرد. در دهه 1880م، دو مهندس آلمانی به نامهای کارل بنز (1929 ـ 1844) و گوتیلب دایلمر (1900- 1834) مستقلا برای ساخت وسیله نقلیه ای با نیروی محرکه موتور بنزین سوز، به کار و تحقیق پرداختند. اولین «گاریهای بی اسب» لق لقو، مایه سرگرمی بودند، اما در سال 1900، همین اتومبیل های ابتدایی به وسیله مناسبی برای حمل ونقل تبدیل شده بودند.
 ! تولید انبوه  ! تولید انبوه
 در ابتدا اتومبیل، چیز تجملاتی بود، اما در سال 1908، ((هنری فورد ))(1947 – 1863)، کارخانه ای برای تولید اتومبیل معروف مدل T، تاسیس کرد؛ این وسیله نقلیه ساده به تولید انبوه رسید و بیشتر مردم می توانستند آن را بخرند. در دهه 1920، این اتومبیل در تمام دنیا معروف شده بود و سیستم حمل ونقل دنیا را تسخیر نمود. در ابتدا اتومبیل، چیز تجملاتی بود، اما در سال 1908، ((هنری فورد ))(1947 – 1863)، کارخانه ای برای تولید اتومبیل معروف مدل T، تاسیس کرد؛ این وسیله نقلیه ساده به تولید انبوه رسید و بیشتر مردم می توانستند آن را بخرند. در دهه 1920، این اتومبیل در تمام دنیا معروف شده بود و سیستم حمل ونقل دنیا را تسخیر نمود.
 ! اهمیت نفت  ! اهمیت نفت
-ساخت میلیونها دستگاه موتور درونسوز (برای ((هواپیما))، ((کامیون)) و ((اتومبیل))) در سال، از دهه 1920 به بعد، موی افزایش تقاضا برای نفت بود. کشورهایی مثل ((عربستان سعودی))، منابع نفتی عظیمی داشتند، ناگهان به ثروت عظیمی دست یافتند، در حالکیه کشورهای صنعتی اروپا، که مستقیما دسترسی اندکی به نفت داشتند، مجبور شدند برای خرید آن، به کشورهای خارجی (ماورای بحار) متوسل شوند. +ساخت میلیونها دستگاه موتور درونسوز (برای ((هواپیما))، ((کامیون)) و ((اتومبیل))) در سال، از دهه 1920 به بعد، موب افزایش تقاضا برای نفت بود. کشورهایی مثل ((عربستان سعودی))، منابع نفتی عظیمی داشتند، ناگهان به ثروت عظیمی دست یافتند، در حالکیه کشورهای صنعتی اروپا، که مستقیما دسترسی اندکی به نفت داشتند، مجبور شدند برای خرید آن، به کشورهای خارجی (ماورای بحار) متوسل شوند.
 ! موتور فارادی  ! موتور فارادی
 +
 +
 +
 +{picture=teknology1.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +اولین موتور الکتریکی

 +فارادی ثابت کرد که انرژی الکتریکی
می تواند حرکت را موجب شود.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +در سال 1821م مایکل فارادی (1867 ـ 1791) امکان ایجاد حرکت دورانی با استفاده از خاصیت ((آهن ربا))یی را ثابت نمود. او با عبور دادن جریان الکتریسیته از یک سیم، باعث گردش آن به دور یک آهن ربا گردید. اگرچه این کشف در آن زمان مورد استفاده نداشت، اما در حقیقت فارادی اولین موتور الکتریکی را اختراع کرده بود.
-در سال 1821م مایکل فارادی (1867 ـ 1791) امکان ایجاد حرکت دورانی با استفاده از خاصیت ((آهن)) ربایی را ثابت نمود. او با عبور دادن جریان الکتریسیته از یک سیم، باعث گردش آن به دور یک آهن ربا گردید. اگرچه این کشف در آن زمان مورد استفاده نداشت، اما در حقیقت فارادی اولین موتور الکتریکی را اختراع کرده بود. 
-زیرنویس عکس 
-اولین موتور الکتریکی 
-فارادی ثابت کرد که انرژی الکتریکی می تواند حرکت را موجب شود. 
 ! منشاء درگیری  ! منشاء درگیری
 نفت به یک ماده مهم ((استراتژیک))ی، در دوران جنگ، تبدیل شده است. دولتها برای دستیابی به این ماده گرانبها که به «طلای سیاه» معروف شده است، به هر کاری دست می زنند. یکی از دلایل شکست نهایی ((آلمان)) در جنگ جهانی اول، کمبود سوخت برای هواپیماها و تانکها بود. نفت به یک ماده مهم ((استراتژیک))ی، در دوران جنگ، تبدیل شده است. دولتها برای دستیابی به این ماده گرانبها که به «طلای سیاه» معروف شده است، به هر کاری دست می زنند. یکی از دلایل شکست نهایی ((آلمان)) در جنگ جهانی اول، کمبود سوخت برای هواپیماها و تانکها بود.
-{picture file=img/daneshnameh_up//teknology.jpg} +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 دی 1384 [07:22 ]   12   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:19 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:16 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:14 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:04 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:02 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:01 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [04:59 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [04:44 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [10:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [09:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [09:34 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..