/> /> />
/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
مراسم ولادت حسنین علیهم السلام
سری باون
تعریف انقلاب
محبت امام علی علیه السلام واجب است
آزمایشات جالب
کافور طبیعی
ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان
باقرقره
انجیل
حرکت پا در ورزش تنیس
 کاربر Online
787 کاربر online
تاریخچه ی: علم شیمی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-30Lines: 1-56
-__علم شیمی (Chemistry Science)__
!پیدایش دانش ((شیمی))
انسان از بدو خلقت بناچار پیوسته با اشیای محیط زیست خود سرو کار پیدا کرد با شناخت تدریجی نیازهای زندگی خویش و کسب اطلاعات بیشتری درباره خواص آنها ، آموخت که برای ادامه حیات خود به ناچار باید از آنها استفاده کند. با گذشت زمان دریافت که برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر از این مواد باید در وضعیت و کیفیت آنها تغییراتی وارد کند. این کار با استفاده از ((گرما)) و به ویژه ((کشف آتش)) بصورت عملی در آمده بود. آغاز دانش بشری را در واقع می‌توان همان آغاز استفاده از ((آتش)) دانست. زیرا گرم کردن و پختن مواد و … تغییراتی شیمیایی می‌باشد و این خود نشان دهنده این واقعیت است که شیمی علمی است که در ارتباط با اولین و حیاتی‌ترین نیازهای جامعه بشری بوجود آمده و برای برآورده کردن هر چه بیشتر این نیازها که روز به روز تنوع حاصل می‌کرد، توسعه و تکام یافته است.
+


{img src=img/daneshnameh_up/e/ec/ChemLab.jpg}

||شاخه‌ای از
علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی دیگر ، راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها به روشی که به صرفه مقرون باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌د‌هند. این علم با ترکیب و ساختار و نیروهایی که این ساختارها را برپا نگه داشته است، سروکار دارد.r>
شرح
تفصیلی درباره چگونگی ((واکنش شیمیایی|واکنش‌ها)) و سرعت پیشرفت آنها ، شرایط لازم برای فراهم آوردن تغییرات مطلوب و جلوگیری از تغییرات نامطلوب ، تغییرات انرژی که با واکنش‌های شیمیایی همراه است، سنتز موادی که در طبیعت صورت می‌گیرد و آنهایی که مشابه طبیعی ندارند و بالاخره روابط کمی جرمی بین مواد در تغییرات شیمیایی در علم شیمی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.||
!پیدایش دانش شیمی (Chemistry science)
انسان از بدو خلقت که بناچار پیوسته با اشیای ((محیط زیست)) خود سرو کار پیدا کرد، با شناخت تدریجی نیازهای زندگی خویش و کسب اطلاعات بیشتری درباره خواص آنها ، آموخت که برای ادامه حیات خود به ناچار باید از آنها استفاده کند. با گذشت زمان دریافت که برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر از این مواد ، باید در وضعیت و کیفیت آنها تغییراتی وارد کند. این کار با استفاده از گرما و بویژه کشف آتش بصورت عملی در آمده بود.

آغاز دانش بشری را در واقع می‌توان همان آغاز استفاده از ((آتش)) دانست. زیرا گرم کردن و پختن مواد و … ، تغییراتی شیمیایی می‌باشد و این خود نشان دهنده این واقعیت است که شیم علمی است که در ارتباط با اولین و حیاتی‌ترین نیازهای جامعه بشری بوجود آمده و برای برآورده کردن هر چه بیشتر این نیازها که روز به روز تنوع حاصل می‌کرد، توسعه و تکام یافته است.

از آنجایی که شیمی ، علم تجربی است و بشر اولیه قبل از هر نوع تفکر و نظریه پردازی ساختار و چگونگی پیدایش مواد موجود در محیط زیست خود ، در اندیشه حفظ خود از سرما و آزمایش‌های مربوط به گرما ، رفع گرسنگی و احتمالا دفاع از هستی خویش بوده و در راه دسترسی به چگونگی تغییر و تبدیل آنها به منظور استفاده هر چه بهتر و بیشتر از آنها قدم برمی‌داشت، بر همین اساس بود که بخش ((شیمی نظری)) خیلی دیرتر از __بخش کاربردی__ آن آغاز شد و پیشرفت کرد
.
-از آنجایی که شیمی ((علوم تجربی|علم تجربی)) است و بشر اولیه قبل از هر نوع تفکر ونظریه پردازی ساختار و چگونگی پیدایش مواد موجود در محیط زیست خود ، در اندیشه حفظ خود از ((سرما)) و گرما ، رفع گرسنگی و احتمالا ((دفاع)) از هستی خویش بوده و در راه دسترسی به چگونگی تغییر و تبدیل آنها به منظور استفاده هر چه بهتر و بیشتر از آنها قدم بر می‌داشت. بر همین اساس بود که بخش ((شیمی نظری)) خیلی دیرتر از بخش ((شیمی کاربردی|کاربردی)) آن آغاز شد و پیشرفت کرد. + dir align=left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/d/d9/ch2.jpg} />
 !سیر تکامی و رشد !سیر تکامی و رشد
-اولین نظریه درباره ساختار مواد ، حدود 400 سال قبل از میلاد توسط فلاسفه یونان بیان شد در صورتی که شاخه کاربردی شیمی چندین هزار سال قبل از میلاد رواج داشت و کمال قابل توجیه پیدا کرده بود. به چند مورد اشاره می‌کنیم.
*((طلا)) اولین ((فلز|فلزی)) بود که توسط بشر کشف شد و ((نقره)) پس از طلا کشف شد و در زندگی بشر کاربرد پیدا کرد.

((مس)) سومین فلزی بود که کشف شد ((سرب)) ، قلع و ((جیوه)) بعد از مس و قبل از ((آهن)) کشف شدند.

آهن به علت دشواریهایی که در استخراج آن وجود داشت دیرتر از ((فلزات)) فوق کشف و مورد استفاده قرار گرفت.


*ساختن ((شیشه رنگی)) (سبز و آبی) و شیشیه بی‌رنگ در ((مصر)) و ((بین‌النهرین)) و در کشورهای مجاور ((دریای اژه)) و ((دریای سیاه)) و تهیه بطریهای شیشه‌ای در بین‌النهرین متداول شد.


*((کوزه‌گری)) ، ((سفالگر)) و استفاده از لوحه‌های سفالی و تهیه ((لعاب)) و لعاب دادن ظروف سفالی در مصر و بین‌النهرین متداول شد.


*تهیه ((پارچه نخی|پارچه‌های نخی)) ، ((پارچه ابریشمی|ابریشمی)) و ((پارچه پشمی|پشمی)) و ((صنعت رنگرزی|رنگرزی)) آنها با رنگهای نیلی ارغوانی و قرمز و … رواج یافت رنگ قرمز از حشره‌ای بنام ((قرمزدانه)) ، رنگ نیلی از گیاهی بنام ((ایندیگو)) و رنگ بنفش از ((جانوران دریایی|جانور دریایی)) بدست آمد.


*((دباغی پوست)) با استفاده از زاجها ، ((تهیه الکل)) ، ((سرکه)) ، روغن ، مومیا و ))استخراج نمک)) از ((آب دریا)) انجام گرفت.
!تعریف علم شیمی
شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی دیگر ، راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا ((سنتز)) آنها به روشی که به صرفه مقرون باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌د‌هند.
+اولین نظریه درباره __~~green:ساختار مواد~~__ ، حدود 400 سال قبل از میلاد توسط فلاسفه یونان بیان شد، در صورتی که شاخه کاربردی شیمی چندین هزار سال قبل از میلاد رواج داشت و قابلیت توجیه پیدا کرده بود. به چند مورد اشاره می‌کنیم.


*((طلا)) ، اولین ((فلز|فلزی)) بود که توسط بشر کشف شد و ((نقره)) پس از طلا کشف شد و در زندگی بشر کاربرد پیدا کرد.

((مس)) سومین فلزی بود که کشف شد. ((سرب)) ، قلع و ((جیوه)) بعد از مس و قبل از ((آهن)) کشف شدند.

آهن به علت دشواریهایی که در استخراج آن وجود داشت، دیرتر از ((فلزات)) فوق کشف و مورد استفاده قرار گرفت.


*ساختن شیشه رنگی (سبز و آبی) و شیشه بی‌رنگ در مصر و بین‌النهرین و در کشورهای مجاور دریای اژه و دریای سیاه و تهیه ((بطر|بطریهای شیشه‌ای)) در بین‌النهرین متداول شد.


*کوزه‌گری ، سفالگری و استفاده از لوحه‌های سفالی و تهیه لعاب و لعاب دادن ظروف سفالی در مصر و بین‌النهرین متداول شد.


*تهیه پارچه‌های نخی ، ابریشمی و پشمی و رنگرزی آنها با رنگهای نیلی ارغوانی و قرمز و … رواج یافت. رنگ قرمز از حشره‌ای به نام قرمزدانه ، رنگ نیلی از گیاهی بنام ایندیگو و رنگ بنفش از جانور دریایی بدست آمد.


*دباغی پوست با استفاده از زاجها ، تهیه ا((لکل)) ، ((سرکه)) ، ((روغن)) ، مومیا و استخراج نمک از آب دریا انجام گرفت.

dir align=left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg} />
 !طبقه‌بندی علم شیمی !طبقه‌بندی علم شیمی -*__شاخه شیمی محض یا ((شیمی نظری)):__
درباره شناخت خواص و ساختار و ارتباط خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند.


*__شاخه شیمی عملی یا ((شیمی کاربردی)) :__
راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

+!!شیمی محض یا شیمی نظری />درباره شناخت خواص و ساختار و ارتباط خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند.
!!شیمی عملی یا شیمی کاربردی />راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.  !دامنه علم شیمی !دامنه علم شیمی -بدین ترتیب دامنه علم شیمی در زمینه‌های نظری و عملی فوق‌العاده گسترش حاصل کرد و نقشهای حساس را در زندگی انسان به عهده گرفت. بطوریکه امروزه میزان برخورداری هر جامعه از تکنولوژی شیمیایی معیار قدرت و ثروت و رفاه آن جامعه محسوب شده و بصورت جزئی از ((فلسفه زندگی)) در آمده است. +بدین ترتیب دامنه علم شیمی در زمینه‌های نظری و عملی فوق‌العاده گسترش حاصل کرد و نقشهای حساس را در زندگی انسان به عهده گرفت. بطوری که امروزه میزان برخورداری هر جامعه از __~~green:تکنولوژی شیمیای~~__ معیار قدرت و ثروت و رفاه آن جامعه محسوب شده و بصورت جزئی از فلسفه زندگی در آمده است.  !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان -*((استخرا مواد))
*((رتباط صنعت شیمی))
*((کل))
*((بدی واد))
*((گ))
*((تار مد)) +*((ترکیبا شیمیایی))
*((ان شیمی))
*((یی))
*((یی آی))
*((یی تجزیه))
*((یمی نتی)) />*((شیمی ییک))  *((شیمی کاربردی)) *((شیمی کاربردی)) -*((شیمی م))
*((ا)) +*((شیمی منی))
*((شیی نری))
*((و
اکن شیمیایی))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [12:16 ]   6   admin      جاری 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [16:36 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [20:40 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:28 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..