منو
 صفحه های تصادفی
روانشناسی فیزیولوژیک
تیره کنور
افق درعکاسی
تنوع تصویری درتلویزیون
دیابت قندی
نوار موبیوس
علی و عبادت
کالکوپیریت
مصالحه با عران بن شاهین
بازی با سر
 کاربر Online
643 کاربر online
تاریخچه ی: علل زندگی اجتماعی انسان

نگارش: 2

این مسأله از قدیم‏الایام مطرح است که زندگی اجتماعی انسان تحت تأثیر چه عواملی به وجود آمده است ؟

آیا انسان اجتماعی آفریده شده است ، یعنی‏ طبیعتا به صورت جزئی از کل آفریده شده است و در نهاد انسان گرایش‏ پیوستن به " کل " خود هست ، و یا اجتماعی آفریده نشده بلکه اضطرار و جبر بیرونی ، انسان را مجبور کرده است که زندگی اجتماعی بر او تحمیل شود ، یعنی انسان به حسب طبع اولی خود مایل است که آزاد باشد و هیچ قید و بند و تحمیلی را که لازمه زندگی جمعی است نپذیرد ، اما به حکم تجربه‏ دریافته است که به تنهایی قادر نیست به زندگی خود ادامه دهد ، بالاجبار به محدودیت زندگی اجتماعی تن داده است ، و یا انسان ، اجتماعی آفریده‏ نشده اماعاملی که او را به زندگی اجتماعی وادار کرده اضطرار نبوده است ، ولااقل اضطرار عامل منحصر نبوده است ، انسان به حکم عقل فطری و قدرت‏ حسابگری خود به این نتیجه رسیده که با مشارکت و همکاری و زندگی اجتماعی‏ ، بهتر از مواهب خلقت بهره می‏گیرد ، از این رو این شرکت را انتخاب کرده است .

پس مسأله به این سه صورت قابل طرح است که‏ زندگی اجتماعی انسان طبیعی است ؟ یا اضطراری ؟ یا انتخابی ؟

مطابق نظریه اول زندگی اجتماعی انسانها از قبیل زندگی خانوادگی زن و مرد است ، که هر یک از زوجین به صورت یک " جزء " از یک " کل " در متن خلقت آفریده شده و در نهاد هر کدام گرایش به پیوستن به " کل " خود وجود دارد .

مطابق نظریه دوم ، زندگی‏ اجتماعی از قبیل همکاری و همپیمانی دو کشور است که خود را به تنهایی در مقابل دشمنی مشترک زبون می‏بینند و ناچار نوعی همکاری و همگامی و ارتباط میان خود برقرار می‏نمایند .

مطابق نظریه سوم زندگی اجتماعی از قبیل‏ شرکت دو سرمایه‏دار ا ست که برای تحصیل سود بیشتر ، یک واحد تجاری یا کشاورزی یا صنعتی به وجود می‏آورند .
بنابر نظریه اول عامل اصلی ، طبیعت درونی انسان است ، و بنابر نظریه‏ دوم امری بیرونی و خارج از وجود انسان است ، و بنابر نظریه سوم عامل‏ اصلی ، نیروی عقلانی و فکری و حسابگرانه انسانی است . بنابر نظریه اول ، اجتماعی بودن یک غایت کلی و عمومی است که طبیعت انسان بالفطره به سوی‏ او روان است ، و بنابر نظریه دوم از قبیل امور اتفاقی و عرضی است و به‏ اصطلاح فلاسفه غایت ثانوی است نه غایت اولی ، و بنابر نظریه سوم از نوع‏ غایات فکری است نه غایات طبیعی .

کتاب جامعه و تاریخ
نویسنده شهید مطهری
صفحه20
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:22 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [15:40 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:28 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..