منو
 صفحه های تصادفی
شباهت اکتشاف فلزات با اکتشاف نفت و گاز
علاقه نرجس به امام حسن عسگری علیه السلام
مسعود بن حجاج و شهادت در کربلا
ارز بازی
فیزیولوژی یادگیری و حافظه
فرهنگ
طبیعت ذرات کانیها
کاردان بازرسی و حفاظت کار
خانه کامپیوتر
حسنین و پاداش احسان
 کاربر Online
681 کاربر online
Lines: 1-18Lines: 1-19
 آیا قبل از ((حضرت نوح علیه السلام|نوح)) پیغمبر دیگری نبود؟  آیا قبل از ((حضرت نوح علیه السلام|نوح)) پیغمبر دیگری نبود؟
 قبل از نوح پیغمبر بود ولی کتاب و قانون نبود. قبل از نوح پیغمبر بود ولی کتاب و قانون نبود.
-پیغمبران که وظیفه‌شان منحصر به این نیست که قانون اجتماعی برای مردم بیاورند. اولین وظیفه‌ی پیغمبران این است که مردم را به خدا دعوت کنند. پیغمبرانی بودند که مردم را به خدا دعوت می‌کردند، در همان زندگانی بسیط به عبادت و پرستش خدا دعوت می‌کردند و تکالیف از نوع عبادات بود. پیغمبرانی که مردم را به مبدأ و ((معاد)) دعوت می‌کردند و یک سلسله دستورهای فردی و ((اخلاقی)) و عبادی به مردم می‌دادند.

کان الناس امه واحده: مردم در یک دوره‌ای واحد و یکنواخت بودند، بدون اختلاف و بدون اینکه احتیاج به قانونی داشته باشند که در روابط اجتماعی آنها رفع اختلافات بکند. بعد اختلاف و تفاوت میان آ‌نها پیدا شد و خداوند پیغمبران صاحب کتاب را که از نوح شروع می‌شوند فرستاد.

آیه‌ای از ((فرهنگنامه قرآن|قرآن)) هست که می‌فرماید:
+پیغمبران که وظیفه‌شان منحصر به این نیست که قانون اجتماعی برای مردم بیاورند.
===
اولین وظیفه‌ی پیغمبران این است که مردم را به خدا دعوت کنند. پیغمبرانی بودند که مردم را به خدا دعوت می‌کردند، در همان زندگانی بسیط به عبادت و پرستش خدا دعوت می‌کردند و تکالیف از نوع عبادات بود. پیغمبرانی که مردم را به مبدأ و ((معاد)) دعوت می‌کردند و یک سلسله دستورهای فردی و ((اخلاقی)) و عبادی به مردم می‌دادند.===
-پیغمبران را ستاد و با ‌آها کتاب و قانون فستاد تا آ کتاب و قانون در میان مردم حاکم باشد. ز این جا به بعد، رآ ک اختلاف ثانوی را یان می‌کند و مگوید بعد از آنکه قانون اتماعی ر ین مم مد تا ح کنندة اختلافات اجتاعی آنها باشد و عدات را در میان مردم بر پا کد، جلوی ((ظلم)) ظالم بگی، به لوم کمک کند و حسن واط اجتاعی یجا بکند، آری بعد که قونین سمانی مد خود این‌ه مووع یک اتاف یگر ر میان اراد بشر د، اختلافات مذهبی. این اختلاف دوم را قرآن کریم چنین بین می‌کند: اختلاف دوم که اختا ر خد دین است از نحیهی صاحبان اغراض و هوا و هوس پیدا شد، از روی هل و نادانی و قصور نبود این ر نبو که چون نمی‌دانند ختلاف می‌کنن بلکه می‌انن و ختلاف می‌کن می‌دانند و حقیقت را کتن می‌کند، ی‌نن یک چیزی اضافه می‌کنند. +__کان انس اه واد:__ /> مردم د یک درای واد و یکنوات ن دن اختلاف بدو اینک ای به نونی ات اند که وا اتای نا رف اختلافات بکند. بد اختلاف و تا یان ‌نها پیدا شد و داوند پیبان ا کا ا ک نوح شر می‌شند اد.
-س پیغمبران ابان شرایع دو کار می‌کردند: +__ آی‌ای از ((فرهنگنامه قرآن|قرآن)) هست که می‌فرماید:__ />پیغمبران ا فستاد و با ‌آنها کتاب و قانون فرستاد تا آن کتاب و قانون در میان مردم حاکم باشد. از این جا به بعد، قرآن یک اختلاف ثانوی را بیان می‌کند و می‌گوید بعد از آنکه قانون اجتماعی در میان مردم آمد تا حل کنندة اختلافات اجتماعی آنها باشد و عدالت را در میان مردم بر پا کند، جلوی ((ظلم)) ظالم را بگیرد، به مظلوم کمک کند و حسن روابط اجتماعی ایجاد بکند، آری بعد که قوانین آسمانی آمد خود اینها موضوع ک اختلاف دیگر در میان افراد بشر شد، اختلافات مذهبی.
این اختلاف دوم را قرآن کریم چنین بیان می‌ک
ند:
=== اختلاف دوم که اختلاف در خود دین است از ناحیه‌ی صاحبان اغراض و هوا و هوس پیدا شد، از روی جهل و نادانی و قصور نبود این جور نبود که چون نمی‌دانند اختلاف می‌کنند، بلکه می‌دانند و اختلاف می‌کنند، می‌دانند و حقیقت را کتمان می‌کنند، می‌دانند یک چیزی اضافه می‌کنند.===
 +__پس پیغمبران صاحبان شرایع دو کار می‌کردند:__
 *یکی اینکه قانونی برای مردم می‌‌آوردند که این قانون حل کننده اختلافات مردم باشد و حقوق و حدود آنها را معین بکند. *یکی اینکه قانونی برای مردم می‌‌آوردند که این قانون حل کننده اختلافات مردم باشد و حقوق و حدود آنها را معین بکند.
 *یک کار دیگرشان این بود که مبارزه می‌کردند با بدعتهایی که قبلاً پیدا شده بود یعنی مرجع حل اختلافات مذهبی بودند. *یک کار دیگرشان این بود که مبارزه می‌کردند با بدعتهایی که قبلاً پیدا شده بود یعنی مرجع حل اختلافات مذهبی بودند.
-امام فقط کارش در این قسمت دوم است. امام جانشین پیغمبر است در این قسمت آخر فقط، یعنی امام حجت خداست در میان مردم و وظیفه دارد که اختلافاتی را که اهل اغراض به وجود می‌آورند رفع کند، او صلاحیت کافی و کامل دارد برای حل این اختلافات. +===امام فقط کارش در این قسمت دوم است. امام جانشین پیغمبر است در این قسمت آخر فقط، یعنی امام حجت خداست در میان مردم و وظیفه دارد که اختلافاتی را که اهل اغراض به وجود می‌آورند رفع کند،برای حل این اختلافات او صلاحیت کافی و کامل دارد .===

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 تیر 1385 [11:11 ]   3   محمد ورهرام      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [15:27 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [12:09 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..