منو
 کاربر Online
254 کاربر online
تاریخچه ی: عصمت فاطمه علیهاسلام

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-18Lines: 1-21
 همه مسلمانها می‏دانند ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه علیهاسلام)) معصوم بود و هیچگاه در مدت عمر خود گناهی را مرتکب نشد و در روایات هم شواهد بسیاری آمده است.  همه مسلمانها می‏دانند ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه علیهاسلام)) معصوم بود و هیچگاه در مدت عمر خود گناهی را مرتکب نشد و در روایات هم شواهد بسیاری آمده است.
-مثلا ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا ))فرمود: «فاطمه، بزرگ زنهای بهشت است»؛ یا فرمود: «فاطمه روح من است.»؛ یا فرمود: «فاطمه پاره تن من است.»؛ و یا فرمود: «خداوند جماعتی از ملائکه را موکل کرده است تا فاطمه علیهاسلام را از چهارطرف محافظت کنند.»
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه روز قبل از رحلتشان به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمومنین ))فرمودند: «. . . زود است که هر دو رکن تو ویران گردد.»
+مثلا ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) فرمود: « فاطمه، بزرگ زنهای بهشت است »؛ یا فرمود: « فاطمه روح من است.»؛ یا فرمود: « فاطمه پاره تن من است.»؛ و یا فرمود: « خداوند جماعتی از ملائکه را موکل کرده است تا فاطمه علیهاسلام را از چهارطرف محافظت کنند.»
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه روز قبل از رحلتشان به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین)) فرمودند: «. . . زود است که هر دو رکن تو ویران گردد.»
-وقتی رسول خدا رحلت کردند، امیرالمومنین فرمود: «این یک رکن من بود.» و روزی که فاطمه علیهاسلام وفات یافتند فرمود: «اینهم دومین رکن من بود.»؛ از این روایت بخوبی روشن میشود که فاطمه علیهاسلام چه مقامی داشته که امیرالمؤمنین با آنهمه عظمت و اهمیتش به او تکیه می‏زده و فاطمه رکن و پایه و ستون آن حضرت بوده است. +::{picture=fatemeh4.jpg height=200 width=140}::
-یا شخص غیرمصو و گنهکر می‏تواند بری شخصیتی موم مانند امیرالمومنین کی باشد فاطمه علیهاسلام در یکی دت ب میامومنین عرض داند: «ای ر م و ه خاطر اهی داشت که رگ من رو گفه ام و ی یات کرده ش و یا ز ا ندگی تابه حا می تو نموده بام. » +وقی رو ا رلت کند، امیرالمومنین فمود: «ای ی ک من بود.» و وزی که فاطمه علیهاسلام ف یند مو: «ایهم دومین رک من بود.»؛ ا ین روایت بخی رون مو که فاطمه عیهسام چه مقامی داشته که ایرلمؤمنین نهمه مت و اهمیش ه ا تکیه می‏ و فا کن و پایه ن رت بوده ات.
-امیرالمومین رموند: «پناه بر خ م جان! ت ا‏تری ز ای سخ و نیکارتر پهیزکا گرامی رسانی از خدوند.» ام این روایات و رای دلالت دارد ر عصم مدره؛ ماف بر اینکه ((ی طهی|یه تطهیر ))نقل در عصت ((اهل بیت)) ات؛ زیرا می‏فرماید: خدای تعای راده فرمود که هرونه و پلیدی را از شما ال بیت بزداید و «یهکم طهیا» شما ا اک کند اک‏کدی. +آیا شخص غیرمعصوم گناکار می‏توند برای شخیی وم اند ایانین تکیا ا اطمه علیهام ر نیکی شهاد امیرالموین ه داشتند: « ای پر عم ه ار نهی شت که هرگز من دروغ گته بام و یا خیا کره م و یا از ال زندگی ه ا مخالفتی ا ت نمود با. »
-از این قسمت هم به خوبی روشن می‏شود که وقتی ((ابوبکر|ابوبکر ))برای ادعای حضرت فاطمه، گواه و شاهد می‏خواهد، این به معنای آن است که به عصمت آن حضرت و صدق گفتارش ایمان ندارد؛ لذا امیرالمؤمنین فرمود: ای ابوبکر! اگر کسی شهادت دهد بر اینکه عمل زشتی از فاطمه علیهاسلام سرزده چه می‏کنی؟ ابوبکر گفت: بر او حد جاری می‏کنم. حضرت فرمود: در این صورت کافر خواهی بود؛ زیرا خداوند در قرآن شهادت داده است به عصمت آن حضرت. +امیرالمومنین فرمودند: «پناه بر خدا ! تو آگاه‏تر و نیکوکارتر و پرهیزکارتر و گرامیتر و ترسانتر از خداوندهستی که به مخالفت با من بر خاسته باشی».
تمام این روایات و فرمایشات دلالت دارد بر مقام عصمت آن حضرت؛ مضافا بر اینکه ((آیه تطهیر و اهل بیت علیهم السلام|آیه تطهیر)) نقل در عصمت ((اهل بیت)) است؛ زیرا می‏فرماید: خدای تعالی اراده فرمود که هرگونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و « یطهرکم تطهیرا » و شما را پاک کند .
از این قسمت هم به خوبی روشن می‏شود که وقتی ((ابوبکر|ابوبکر)) برای ادعای حضرت فاطمه، گواه و شاهد می‏خواهد، این به معنای آن است که به عصمت آن حضرت و صدق گفتارش ایمان ندارد؛ لذا امیرالمؤمنین فرمود: ای ابوبکر! اگر کسی شهادت دهد بر اینکه عمل زشتی از فاطمه علیهاسلام سرزده چه می‏کنی؟ ابوبکر گفت: بر او حد جاری می‏کنم. حضرت فرمود: در این صورت کافر خواهی بود؛ زیرا خداوند در قرآن شهادت داده است به عصمت آن حضرت.
-منابع: بحار الانوار، ج 43، ص 173 و 191. +!منابع:
*
بحارالانوار، ج 43، ص 173 و 191.
-مراجعه شود به:
((حضرت زهرا و فدک))
+!مراجعه شود به:
*((حضرت زهرا و فدک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [17:54 ]   6   محمد ورهرام      جاری 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [17:53 ]   5   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [10:15 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [05:00 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [07:25 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [06:46 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..