منو
 کاربر Online
787 کاربر online
تاریخچه ی: عصر تاریکی جهان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-33Lines: 1-49
-((صر تاریکی جهان))
دانشمندان ((ابر سیاهچاله)) ای یافته اند که بیش از 10 میلیارد برابر ((خورشید)) ((منظومه شمسی)) جرم دارد.
... و جهان زاده شد: ((نور)) و ((گرما)). اگر چه آغاز و پیدایش کیهانی که امروز آن را بدین سان سرشار از الماس هایی درخشان می بینیم، پر از نور و درخششی کور کننده بود، اما عمر این نورافشانی آسمانی دیری نپایید و به زودی جهان در خاموشی فرو رفت...

!عصر تاریکی جهان فرا می رسد!!
هنوز زمان زیادی از تولد این جهان نو زاییده شده، نگذشته بود که تاریکترین عصر همه تاریخ بر عالم حکم فرما شد. یک میلیون سال بعد از انفجار بزرگ، تمام موادی که هم اکنون در جهان وجود دارند، چیزی بیشتر از ابرهای سترگ و تیره ((هیدروژن)) خنثی نبودند. جهانی که به سرعت از هم گشوده و منبسط می شد، کم کم سردتر شد و نور اولیه آن، در نخستین شوربای کیهانی، در تاریکی فرو رفت: "عصر تاریکی" شروع شده بود.
+!مقمه
دانشمندان ابر سیاهچالهای یافتهاند که بیش از 10 میلیارد برابر ((خورشید|خورشید منظومه شمسی)) جرم دارد. ... و جهان زاده شد: نور و گرما. اگر چه آغاز و پیدایش کیهانی که امروز آن را بدین سان سرشار از الماسهایی درخشان میبینیم، پر از نور و درخششی کور کننده بود، اما عمر این نور افشانی آسمانی دیری نپایید و به زودی جهان در خاموشی فرو رفت ... .
>


>
!عصر تاریکی جهان فرا میرسد!!
هنوز زمان زیادی از تولد این جهان نو زاییده شده ، نگذشته بود که تاریکترین عصر همه تاریخ بر عالم حکم فرما شد. یک میلیون سال بعد از انفجار بزرگ ، تمام موادی که هم اکنون در جهان وجود دارند، چیزی بیشتر از ابرهای سترگ و تیره هیدروژن خنثی نبودند. جهانی که به سرعت از هم گشوده و منبسط میشد، کم کم سردتر شد و نور اولیه آن ، در نخستین شوربای کیهانی ، در تاریکی فرو رفت: "عصر تاریکی" شروع شده بود.

{img src=img/daneshnameh_up/0/0b/bokglob_aat.gif}
 !سعی در یافتن اسرار جهان !سعی در یافتن اسرار جهان
-هر چند سخن گفتن درباره جهان اولیه بسیار دشوار می نماید و نیز اختلاف نظرها و نظریه ها در مورد آن فراوان است، اما دانشمندان بسیاری با بررسی دقیق نشانه های هر چند کوچک از آن دوران سعی در یافتن رازهای سر به مهر "جهان نوزاد" دارند. در این میان یکی از مبهم ترین مقاطع تاریخ عالم، زمانی ست که به "عصر تاریکی" معروف شده است. دوره ای در حدود یک میلیارد سال که هیچ جرمی که بتواند از خود نور تولید کند، هنوز به وجود نیامده بود: زمانی که ((اتم)) ها در حال شکل گیری بودند. و چون نوری از آن دوران در اختیار نداریم، بررسی و قضاوت در موردش بسیار سخت و همراه با گمانه زنی های فراوان خواهد بود. در واقع سلطه تاریکی بر عالم تا هنگام تشکیل نخستین ((ستاره)) ها در ((کهکشان)) های اولیه ادامه داشت. بعد از این بود که ((پرتو فرابنفش|امواج فرابنفش)) ستارگان تازه متولد شده، باعث یونیزه شدن گازهای خنثای میان کهکشان ها شد و آنها را به درخشش و روشنایی واداشت. +هر چند سخن گفتن درباره جهان اولیه بسیار دشوار مینماید و نیز اختلاف نظرها و نظریهها در مورد آن فراوان است، اما دانشمندان بسیاری با بررسی دقیق نشانههای هر چند کوچک از آن دوران سعی در یافتن رازهای سر به مهر "جهان نوزاد" دارند. در این میان یکی از مبهمترین مقاطع تاریخ عالم ، زمانی است که به "عصر تاریکی" معروف شده است. دورهای در حدود یک میلیارد سال که هیچ جرمی که بتواند از خود نور تولید کند، هنوز بوجود نیامده بود: زمانی که اتمها در حال شکل گیری بودند. و چون نوری از آن دوران در اختیار نداریم، بررسی و قضاوت در موردش بسیار سخت و همراه با گمانه زنیهای فراوان خواهد بود.

در واقع سلطه تاریکی بر عالم تا هنگام تشکیل نخستین ((ستاره|ستاره‌ها)) در کهکشانهای اولیه ادامه داشت. بعد از این بود که ((پرتو فرابنفش|امواج فرابنفش)) ستارگان تازه متولد شده ، باعث یونیزه شدن گازهای خنثای میان کهکشانها شد و آنها را به درخشش و روشنایی وا داشت.
 !عصر تاریکی در تاریخ کیهانشناسی !عصر تاریکی در تاریخ کیهانشناسی
-با این حال هنوز این " دوران گذار" در تاریخ کیهانشناسی نکات مبهم بسیاری دارد: آغاز این دوره چه هنگام بود و عمرش کی به پایان رسید، این تغییرات چطور رخ دادند، ستارگان اولیه در کجا و به چه هنگام شکل گرفتند و چه بر سرشان آمده است؟…
این چنین است که اگر جرمی در لبه این "گودال تاریک" زندگانی عالم یافته شود، آینه ای تمام نما خواهد بود از دوران پیش از خود، و نشانه ای از ابتدای ماده، چیزی که امروز به آن این گونه می نگریم.
!یافتن شاهدان دوران "عصر تاریکی"
چنین جرمی یافت شد: کهکشان LALA J142442.24+353400.2 در صورت فلکی عوا. این کهکشان با استفاده از وسیله ای که به اختصار به آن Large Ara Lyman Alpha "لالا" می گویند، و توسط ((اخترفیزیک))دانان دانشگاه استنفورد کشف شد.
گروهی از دانشمندان این دانشگاه موفق شدند جرم بسیار بزرگی را در مرز این دوران تاریخی کشف کنند. آنها اَبَرسیاهچاله ای را در مرکز این کهکشان ابتدایی یافته اند که بیش از 10 میلیارد برابر خورشید منظومه شمسی جرم دارد. نور این کهکشان جوان و البته بسیار دور، از زمانی به ما رسیده است که جهان تنها 6 درصد عمر کنونی خویش را داشت. هنگامی که جهان برای نخستین بار، نور ستاره ها و کهکشان ها را به خود می دید. /> کهکشان یاد شده در طرحی که آسمان را برای یافتن اجرامی که ((طیف نشری|خطوط نشری)) قوی ای در طیف خود دارند، بررسی می کرد، یافت شد. نور ستارگان کهکشان هایی که طیفی تقریبا یکدست و صاف دارند (مثل طیفی که از نور لامپهای سفید بدست می آید) نشان دهنده آن است که آن کهکشان ها، محل زایش ستارگان جدیدی هستند که می توانند درصد قابل توجهی از نور خود را در چند طول موج مشخص ساتع کنند. این طول موجها به صورت خطوط پررنگی در طیفشان مشخص می شود. چنین خطوط نشری ای هنگامی در یک طیف بوجود می آیند که هیدروژن ( یا چند عنصر دیگر) میان ستاره ای، بر اثر تابش اشعه فرابنفش ستارگان تازه متولد شده در پشت خود، برانگیخته شوند و انرژی مازاد را در طول موجهای خاصی دوباره بتابانند. (لامپ های ((نئون)) نیز رنگهای زیبای خود را از طریق فرآیندی مشابه تولید می کنند).
!تهیه تصاویر از آسمان شب به کمک کهکشان "لالا"
کار نقشه بردار "لالا" تهیه تصاویری ست از آسمان شب که تنها در رنگ های خاصی قرار دارند. رنگ هایی که با استفاده از فیلترهایی مخصوص، که به محدوده کوچکی از رنگ ها اجازه عبور می دهد، به دست می آیند.
کهکشان هایی که محل شکل گیری ستارگان جوان است، در تصاویری که بدین صورت تهیه می شوند بسیار درخشانتر از عکس هایی هستند که به صورت معمولی تهیه می شوند. />چون سیر نور در جهانی که در حال گسترش است باعث تغییر در رنگ اصلی اش می شود، انتخاب رنگ فیلتر، نشان دهنده میزان فاصله جرم با ما هم خواهد بود. علاوه بر این، این رنگ های ویژه را می توان در "پنجره" های خاصی نیز دید؛ جاهایی از آسمان شب که به طور خاصی تاریک هستند. این تاریکی باعث می شود که کهکشان های کم نور دوردست خیلی راحت تر دیده شوند و نتیجه جستجو بهتر و موثرتر باشد.
طیفی که با استفاده از تلسکوپ جمینی (دوپیکر) از این جرم تهیه شد خطوط نشری قوی ای از هیدروژن در خود آشکار کرد که با کمک آن فاصله کهکشان در حدود 12.8 میلیارد ((سال نوری)) به دست آمد.
+با این حال هنوز این " دوران گذار" در ((تاریخ کائنات|تاریخ کیهانشناسی)) نکات مبهم بسیاری دارد: آغاز این دوره چه هنگام بود و عمرش کی به پایان رسید، این تغییرات چطور رخ دادند، ستارگان اولیه در کجا و به چه هنگام شکل گرفتند و چه بر سرشان آمده است؟ … این چنین است که اگر جرمی در لبه این "گودال تاریک" زندگانی عالم یافته شود، آینهای تمام نما خواهد بود از دوران پیش از خود و نشانهای از ابتدای ماده ، چیزی که امروز به آن اینگونه مینگریم.
{picture file=img/daneshnameh_up/d/db//Meghyasejahan.jpg}

!یافتن شاهدان دوران "عصر تاریکی"
چنین جرمی یافت شد: کهکشان LALA J142442.24+353400.2 در ((صورت فلکی عوا)). این کهکشان با استفاده از وسیلهای که به اختصار به آن Large Ara Lyman Alpha "لالا" میگویند و توسط اخترفیزیکدانان دانشگاه استنفورد کشف شد. گروهی از دانشمندان این دانشگاه موفق شدند جرم بسیار بزرگی را در مرز این دوران تاریخی کشف کنند. آنها ابرسیاهچالهای را در مرکز این کهکشان ابتدایی یافتهاند که بیش از 10 میلیارد برابر خورشید منظومه شمسی جرم دارد. نور این کهکشان جوان و البته بسیار دور ، از زمانی به ما رسیده است که جهان تنها 6 درصد عمر کنونی خویش را داشت. هنگامی که جهان برای نخستین بار ، نور ستارهها و کهکشانها را به خود میدید.

کهکشان یاد شده در طرحی که آسمان را برای یافتن اجرامی که طیف نشری قوی در طیف خود دارند، بررسی میکرد، یافت شد. نور ستارگان کهکشانهایی که طیفی تقریبا یک دست و صاف دارند (مثل طیفی که از نور لامپهای سفید بدست میآید) نشان دهنده آن است که آن کهکشانها ، محل ((تولد ستاره|زایش ستارگان)) جدیدی هستند که میتوانند درصد قابل توجهی از نور خود را در چند طول موج مشخص ساتع کنند. این طول موجها به صورت خطوط پر رنگی در طیفشان مشخص میشود.

چنین خطوط نشری هنگامی در یک طیف بوجود میآیند که هیدروژن (یا چند عنصر دیگر) میان ستارهای ، بر اثر تابش ((اشعه فرابنفش)) ستارگان تازه متولد شده در پشت خود ، برانگیخته شوند و انرژی مازاد را در طول موجهای خاصی دوباره بتابانند. (((لامپ نئون|لامپهای نئون)) نیز رنگهای زیبای خود را از طریق فرآیندی مشابه تولید میکنند).
!تهیه تصاویر از آسمان شب به کمک کهکشان "لالا"
کار نقشه بردار "لالا" تهیه تصاویری است از آسمان شب که تنها در رنگهای خاصی قرار دارند. رنگهایی که با استفاده از فیلترهایی مخصوص ، که به محدوده کوچکی از رنگها اجازه عبور میدهد، بدست میآیند. کهکشانهایی که محل شکل گیری ستارگان جوان است، در تصاویری که بدین صورت تهیه میشوند بسیار درخشانتر از عکسهایی هستند که به صورت معمولی تهیه میشوند.>>چون سیر نور در جهانی که در حال گسترش است باعث تغییر در رنگ اصلیاش میشود، انتخاب رنگ فیلتر ، نشان دهنده میزان فاصله جرم با ما هم خواهد بود. علاوه بر این ، این رنگهای ویژه را میتوان در پنجرههای خاصی نیز دید؛ جاهایی از آسمان شب که بطور خاصی تاریک هستند. این تاریکی باعث میشود که کهکشانهای کم نور دور دست خیلی راحتتر دیده شوند و نتیجه جستجو بهتر و مؤثرتر باشد. طیفی که با استفاده از تلسکوپ جمینی (دوپیکر) از این جرم تهیه شد خطوط نشری قوی از هیدروژن در خود آشکار کرد که با کمک آن فاصله کهکشان در حدود 12.8 میلیارد ((سال نوری)) بدست آمد.
{img src=img/daneshnameh_up/3/3f/galaxy_zoom.jpg}
 !انتقال به سرخ  !انتقال به سرخ
-انتقال به سرخ چیزی حدود 850 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ! دورانی که کهکشان LALA در آن قرار دارد، همزمان است با پایان عصری که به تاریکی مشهور است. در همین زمان ها بود که اشعه فرابنفش ستارگان تازه متولد شده، هیدروژنی را که فضای میان کهکشانی را پر کرده بود، یونیزه می کرد و در این مرحله به تدریج دمای گازی که تنها 20 درجه بالاتر از ((صفر مطلق)) بود ( 253 – درجه سلسیوس) به بیشتر از 10 هزار درجه سلسیوس رسید. فرآیندی که به "بازیونیده شدن" معروف است. />خطوط نشری ای که در کهکشان لالا دیده شده است جزو خطوط آلفا- لیمان است و بوسیله هیدروژن خنثی تولید می شود. پیش از بازیونیده شدن، هیدروژن خنثی ای که در میان کهکشانها وجود داشت همانند "مه" ای تیره عمل می کرد و باعث پراکندگی در خطوط ((آلفا))(لیمان)) طیف می شد. این مه تاریک در طول موجی که لالا بر روی آن کار کرد می بایست تثیر زیادی می گذاشت و تصاویر آن را تار و مبهم می کرد. با این وجود تصویری که از کهکشان فوق تهیه شده است تصویر بسیار واضحی ست و این نشان می دهد در دوره ای که ما به این کهکشان نگاه می کنیم، باز یونیده شدن بطور کامل اتفاق افتاده است.
!یو مربو:
+((انتقال به سرخ)) چیزی حدود 850 میلیون سال بعد از ((نظریه انفجار بزرگ|انفجار بزرگ))! دورانی که کهکشان LALA در آن قرار دارد، همزمان است با پایان عصری که به تاریکی مشهور است. در همین زمان ها بود که اشعه فرابنفش ستارگان تازه متولد شده، هیدروژنی را که فضای میان کهکشانی را پر کرده بود، یونیزه می کرد و در این مرحله به تدریج دمای گازی که تنها 20 درجه بالاتر از ((صفر مطلق)) بود (253 – درجه سلسیوس) به بیشتر از 10 هزار درجه سلسیوس رسید. فرآیندی که به "باز یونیده شدن" معروف است.>>خطوط نشری که در کهکشان لالا دیده شده است، جزو خطوط آلفا - لیمان است و بوسیله هیدروژن خنثی تولید میشود. پیش از باز یونیده شدن ، هیدروژن خنثی که در میان کهکشانها وجود داشت همانند "مه" تیره عمل میکرد و باعث پراکندگی در خطوط آلفا – لیمان طیف میشد. این مه تاریک در طول موجی که لالا بر روی آن کار کرد میبایست تثیر زیادی میگذاشت و تصاویر آن را تار و مبهم میکرد. با این وجود تصویری که از کهکشان فوق تهیه شده است تصویر بسیار واضحی است و این نشان میدهد در دورهای که ما به این کهکشان نگاه میکنیم، باز یونیده شدن بطور کامل اتفاق افتاده است.
!حث مرتبط با عنو
 *((ابر سیاهچاله)) *((ابر سیاهچاله))
 +*((انتقال به آبی))
 +*((انتقال به سرخ))
 +*((باز یونیده شدن))
 +*((تاریخ کائنات))
 +*((جهان اولیه))
 *((سیاهچاله)) *((سیاهچاله))
-*((بلازار)) 
-*((انفجار بزرگ)) 
 *((کهکشان)) *((کهکشان))
-*((انقل به سرخ))
*((
انتال ه آبی))
*((با
زیونیده شدن))
+*((نیه انجا بز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [07:03 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [23:00 ]   3   احمد شکیب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [13:17 ]   2   احمد شکیب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [13:09 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..