منو
 صفحه های تصادفی
آلن بارتلت شپرد
نهر «صورت فلکی»
رفتار مسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی
رشته نقاشی
سنجاب
لاک ناخن
آزمایش تصویر وارونه
دماسنج گازی
تشکیل کمیته انقلاب ملی در مشروطه
قائم مقام فراهانی
 کاربر Online
771 کاربر online
تاریخچه ی: عشق و علاقه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-34Lines: 1-80
-شق و لاقه +{DYNAMICMENU()}
__و
ژه‌نامه__
*((واژگان روان
شناسی رشد))
*((واژگان روانشناسی کودک))
*((واژگان روانشناسی سالمندی))
__م
قالات مرتبط__
*((احساس شادکامی
و وشبختی))
*((اهمیت خانواده از دیدگاه اس
لام))
*((خوشبینی و مثبت اندیشی))
*((شرایط رسیدن به موف
قیت))
*((نظریات رشد))
*((کمال گرایی))
*((چگون
ه ابراز وجود کنیم؟))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای روانشناسی رشد))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انجمن روانشناسی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.iranpa.org/|اانجمن روانشناسی ایران]
**[http://www.iranpa.org/|انجمن مشاوره ایران]
**[http://www.tehranpi.org/|انستیتو روانپزشکی تهران]
**[http://www.pcoiran.com/|سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران]
**[http://www.ircounseling.org/mainPage.aspx|انجمن مشاوره ایران]
**[http://www.iranianasp.org/|انجمن روانشناسی اجتماعی ایران]
**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهشکده کودکان استثنایی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.incops.de/|آشنایی با روانشناسی شناختی]
**[http://www.bbpp.de/inhaltrecht.htm|مرکزی برای اطلاعات گسترده در رابطه با روانشناسی]
**[http://userpage.fu-berlin.de/~health/world14.htm|اطلاعات پیرامون خودمدیریت]
**[http://www.psychotherapie.com/|سایتی بسیار جالب و پراطلاعات در زمینه‌های مختلف روانشناسی]
**[www.academyofct.org|آکادمی شناخت درمانی]
**[http://www.psychologyinfo.com/|اطلاعات روانشناسی]
**[http://psychcentral.com/|مرکز روانشناسی]
**[http://www.psychology.net/|شبکه روانشناسی]
**[http://www.spsp.org/|روانشناسی اجتماعی و شخصیت]
**[http://www.socialpsychology.org/|شبکه روانشناسی اجتماعی]
**[http://www.tregistry.com/|مشاوره آموزشی مدیریت]
**[http://www.unitar.org/|موسسه سازمان ملل برای تحقیقات و آموزش]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری علوم اجتماعی]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}

 ||انواع بسیاری از روابط ملاطفت آمیز وجود دارد: ((عشق والدین به فرزندان)) ، محبت و عطوفتی که دوستان خوب نیست به یکدیگر دارند و عشق رمانتیک. ((عشق رمانتیک)) توجه زیادی را از سوی جامعه به طور اعم ، و از سوی پژوهشگران بطور اخص به خود جلب کرده سات.|| ||انواع بسیاری از روابط ملاطفت آمیز وجود دارد: ((عشق والدین به فرزندان)) ، محبت و عطوفتی که دوستان خوب نیست به یکدیگر دارند و عشق رمانتیک. ((عشق رمانتیک)) توجه زیادی را از سوی جامعه به طور اعم ، و از سوی پژوهشگران بطور اخص به خود جلب کرده سات.||
 !تجربه‌های رایج و مشترک در عشق !تجربه‌های رایج و مشترک در عشق
 __ز.روبین__ یکی از نخستین روان شناسانی که به بررسی ((عشق)) پرداخته‌اند، از 200 دانشجو خواست با پاسخ دادن به جملات یک پرسشنامه گسترده تجربه خود را توصیف کنند. او دریات که تجربه عشق ظاهرا در بردارنده چهار ویژگی اصلی است.

 __ز.روبین__ یکی از نخستین روان شناسانی که به بررسی ((عشق)) پرداخته‌اند، از 200 دانشجو خواست با پاسخ دادن به جملات یک پرسشنامه گسترده تجربه خود را توصیف کنند. او دریات که تجربه عشق ظاهرا در بردارنده چهار ویژگی اصلی است.

 *افراد عاشق خود را نیازمند یکدیگر می‌دانند. در هنگام تنهایی ، نخستین فکری که به ذهن آنها خطور می‌کند یافتن طرف مقابل است. *افراد عاشق خود را نیازمند یکدیگر می‌دانند. در هنگام تنهایی ، نخستین فکری که به ذهن آنها خطور می‌کند یافتن طرف مقابل است.
 * آنها علاقه مندی و دغدغه خاطر را تجربه می‌کنند، یعنی میل به انجام کاری برای یکدیگر. * آنها علاقه مندی و دغدغه خاطر را تجربه می‌کنند، یعنی میل به انجام کاری برای یکدیگر.
 *آنها احساس اعتماد می‌کنند. آنها معتقدند که می‌توانند با امنیت مطالب خود را به یکدیگر بگویند. *آنها احساس اعتماد می‌کنند. آنها معتقدند که می‌توانند با امنیت مطالب خود را به یکدیگر بگویند.
 * این اعتماد ظاهرا بخوبی ایجاد شده است، چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل دارند.

 * این اعتماد ظاهرا بخوبی ایجاد شده است، چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل دارند.

 افراد عاشق این ویژگیها را در عمل نشان می‌دهند. روبین دریافت کسانی که خود را عاشق توصیف می‌کنند، نسبت به سایر زوجهای زمان بیشتری به چشمان یکدیگر نگاه می‌کنند. سوونسون گزارش کرد که افراد عاشق، عشق خود را این گونه نشان می‌دهند:

 افراد عاشق این ویژگیها را در عمل نشان می‌دهند. روبین دریافت کسانی که خود را عاشق توصیف می‌کنند، نسبت به سایر زوجهای زمان بیشتری به چشمان یکدیگر نگاه می‌کنند. سوونسون گزارش کرد که افراد عاشق، عشق خود را این گونه نشان می‌دهند:

 *ابراز محبت کلامی و جسمانی. *ابراز محبت کلامی و جسمانی.
 *تبادل پاداش و انجام کارهایی برای یکدیگر. *تبادل پاداش و انجام کارهایی برای یکدیگر.
 *حمایت عاطفی و اخلاقی از یکدیگر. *حمایت عاطفی و اخلاقی از یکدیگر.
 *صبور و شکیبا بودن نسبت به رفتارهای کمتر خوشایند طرف مقابل. *صبور و شکیبا بودن نسبت به رفتارهای کمتر خوشایند طرف مقابل.
 !موار متفاوت تجربه عشق !موار متفاوت تجربه عشق
 اشتباه است اگر چنین فکر کنیم که همه انسانها عشق را به یک شیوه می‌کنند. برخی عشق را به عنوان پدیده‌ای سریعا متغیر و پر راز و رمز و عده‌ای دیگر نیز آنرا به عنوان چیزی ظریف و عقلاین تجربه می‌کنند. افرادی که معتقدند اختیار سرنوشتشان در دست خودشان است، کمتر احتمال می‌رود که خودشان را به عنوان کسی در نظر بگیرید که "به دام" عشق افتاده است و یا آن که عشق را به مشابه چیزی متغییر و پر راز و رمز ببینند. در این میان ((تفاوتهای جنسیتی)) نیز وجود دارد.

محققین گزارش کردند که ((مردان)) ساده‌تر از ((زنان)) ، عاشق می‌شوند و زنها ساده‌تر از مردان فارغ. بر اساس این تحقیق مردان در مقایسه با زنان در مقیاسهای عشق احساساتی نمره بالایی می‌آورند و زنان در ((جفت گزینی)) خود بیشتر از مردان احتیاط به خرج می‌دهند. علاوه بر این ، تفاوتهای فرهنگی نیز در مورد مفهوم عشق وجود دارد. با اینکه آمریکاییها علاقه مندی و دغدغه خاطر را بخش بسیار با اهمیتی از عشق محسوب می‌کنند اما مردمان سایر کشورها اهمیت کمتری برای آن قایل‌اند.
 اشتباه است اگر چنین فکر کنیم که همه انسانها عشق را به یک شیوه می‌کنند. برخی عشق را به عنوان پدیده‌ای سریعا متغیر و پر راز و رمز و عده‌ای دیگر نیز آنرا به عنوان چیزی ظریف و عقلاین تجربه می‌کنند. افرادی که معتقدند اختیار سرنوشتشان در دست خودشان است، کمتر احتمال می‌رود که خودشان را به عنوان کسی در نظر بگیرید که "به دام" عشق افتاده است و یا آن که عشق را به مشابه چیزی متغییر و پر راز و رمز ببینند. در این میان ((تفاوتهای جنسیتی)) نیز وجود دارد.

محققین گزارش کردند که ((مردان)) ساده‌تر از ((زنان)) ، عاشق می‌شوند و زنها ساده‌تر از مردان فارغ. بر اساس این تحقیق مردان در مقایسه با زنان در مقیاسهای عشق احساساتی نمره بالایی می‌آورند و زنان در ((جفت گزینی)) خود بیشتر از مردان احتیاط به خرج می‌دهند. علاوه بر این ، تفاوتهای فرهنگی نیز در مورد مفهوم عشق وجود دارد. با اینکه آمریکاییها علاقه مندی و دغدغه خاطر را بخش بسیار با اهمیتی از عشق محسوب می‌کنند اما مردمان سایر کشورها اهمیت کمتری برای آن قایل‌اند.
 !انواع عشق !انواع عشق
 به نظر __جی. ا.لی__ یونانیها بین سنخهای مختلف عشق فرق قائل بوده‌اند، به نظر آنها چندین نوع عشق وجود دارد:

 به نظر __جی. ا.لی__ یونانیها بین سنخهای مختلف عشق فرق قائل بوده‌اند، به نظر آنها چندین نوع عشق وجود دارد:

 *__((عشق شهوانی)):__ بر اساس جاذبه جسمانی بوده و ویژگی آن اشتیاق شدید به خود فاش سازی سریع و صمیمیت جنسی است. *__((عشق شهوانی)):__ بر اساس جاذبه جسمانی بوده و ویژگی آن اشتیاق شدید به خود فاش سازی سریع و صمیمیت جنسی است.
 *__((عشق دوستانه)):__ به آهستگی و در اثر دوستیهای قلبی ایجاد می‌شود. *__((عشق دوستانه)):__ به آهستگی و در اثر دوستیهای قلبی ایجاد می‌شود.
 *__عشق بازیگر و دمدمی:__ ویژگی افرادی است که می‌توانند به سادگی از یک رابطه به سراغ رابطه‌ای دیگر بروند، یا همزمان و بیش از یک رابطه وارد شوند. *__عشق بازیگر و دمدمی:__ ویژگی افرادی است که می‌توانند به سادگی از یک رابطه به سراغ رابطه‌ای دیگر بروند، یا همزمان و بیش از یک رابطه وارد شوند.
 *__((خود باختگی)):__ نوعی عشق خود باخته ، ایثارگر ، عمقا دلسوزانه است.  *__((خود باختگی)):__ نوعی عشق خود باخته ، ایثارگر ، عمقا دلسوزانه است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ازدواج)) *((ازدواج))
 *((انواع عشق)) *((انواع عشق))
 *((خود باختگی)) *((خود باختگی))
 *((جفت گزینی)) *((جفت گزینی))
 *((عاشق)) *((عاشق))
 *((عشق)) *((عشق))
 *((عشق حقیقی)) *((عشق حقیقی))
 *((عشق خداوند به انسان)) *((عشق خداوند به انسان))
 *((عشق شهوانی)) *((عشق شهوانی))
 *((عشق والدین به فرزندان)) *((عشق والدین به فرزندان))
 *((معشوق)) *((معشوق))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [03:30 ]   3   نیر فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [11:50 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [11:36 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..