منو
 صفحه های تصادفی
عمار یاسر
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
اخبار قرآنی 2
پراش الکترون
فضائل اخلاقی و کمالات امام سجاد علیه السلام
تعریف دین از نظر علمای ادیان
برخی انتقادهای امیرالمؤمنین از خلیفه دوم
بوتان
ضرورت عقلی وجود امام
عقیقه و ولیمه ولادت حضرت محمد - ص - توسط عبدالمطلب
 کاربر Online
418 کاربر online
تاریخچه ی: طیف سنجی فلوئورسانس

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-42Lines: 1-89
-__یفنجی فلوورانس (Fluorescence spectrophotometry)__


||بسیاری از سیستم‌های شیمیایی ، فوتولومینسانس هستند، یعنی این سیستم‌ها می‌توانند توسط ((تابش الکترومغناطیسی)) برانگیخته شوند و متعاقب آن ، تابشی یا با همان ((طول موج)) یا با طول موج دیگر ، مجددا نشر کنند. دو نوع از متداول‌ترین وجوه فوتولومینسانس «((فلوئورسانس))» و «((فسفرسانس))» هستند.

این دو تابش ، توسط فرایندهای مکانیکی متفاوتی تولید می‌شوند. این دو پدیده را می‌توان بطور تجربی با مشاهده طول عمر حالت برانگیخته ، از یکدیگر تمیز داد. در مورد فلوئورسانس ، فرآیند لومینسانس تقریبا بلافاصله پس از قطع تابش ، متوقف می‌شود، اما فسفرسانس معمولا برای مدت زمانی که به آسانی قابل آشکارسازی است، دوام می‌آورد.||
+{DYNAMICMENU()}
__وژه‌نامه__
*((واژگان ش
یمی تجزیه))
*((واژگان شیمی آلی))
*((واژگان شیمی معدنی))
*((واژگان شیمی
فیک))
*((واژگا
ن شیمی صنعتی))
__مقالات مرتبط__
*((شیمی ت
جزیه)) />*((شیمی تجزیه کمی))
*((مراحل تجزیه شیمیایی))
*((معر
ف PH))
*((معرف رنگی))
*((آشنایی با تباد
لگرهای یونی))
*((
لکترود شاهد))
*((الکت
رو شیشه‌ای))
*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای شیمی فیزیک))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|
انجمن شیمی]__
__
سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
*سایتهای خارجی
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Ana
lytical_chemistry|تعریفی از شیمی تجزیه]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography|کروماتوگرافی]
**[http://www.sh
u.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm|کروماتوگرافی گازی]
**[http://www.islandnet.com/~y
esmag/projects/paper_chroma.html|کروماتوگرافی کاغذی]
**[http://www.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html|راهنمای HPLC]
**[http://www.chm.davidso
n.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/AbsorbanceSpectrum.html|طیف جذبی در اسپکتروفتومتری]
**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/
spectrophotometry/BeersLaw.html|اسپکتروفتومتری-قانون بیر] /
>**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/UnknownSolution.html|آنالیز یک ماده ناشناخته-تعیین غلظت آنالیت] />**[http://www.wwnorton.com/college/chemistry/chemconnections/Rain/pages/titr.html|منحنی تیتراسیون اسید باز]
**[http://www.carlton.srsd119.ca/chemical/equilibrium/abindicators.htm|شناساگرهای اسید باز]
body=

|~|
{DYNAMICMENU}
!دید کلی
بسیاری از سیستم‌های شیمیایی ، ~~green:فوتولومینسانس~~ هستند، یعنی این سیستم‌ها می‌توانند توسط ((تابش الکترومغناطیسی)) برانگیخته شوند و متعاقب آن ، تابشی یا با همان طول موج یا با طول موج دیگر ، مجددا نشر کنند. دو نوع از متداول‌ترین وجوه فوتولومینسانس «__~~green:فلوئورسانس~~__» و «__~~green:فسفرسانس~~__» هستند.

این دو تابش ، توسط فرایندهای مکانیکی متفاوتی تولید می‌شوند. این دو پدیده را می‌توان بطور تجربی با مشاهده طول عمر حالت برانگیخته ، از یکدیگر تمیز داد. در مورد فلوئورسانس ، فرآیند لومینسانس تقریبا بلافاصله پس از قطع تابش ، متوقف می‌شود، اما فسفرسانس معمولا برای مدت زمانی که به آسانی قابل آشکارسازی است، دوام می‌آورد. با ~~green:__طیف‌سنجی فلوئورسانس__~~ (~~green:fluorescence spectrophotometry~~)آشنا می‌شویم.
 !استفاده تجربی از فلوئورسانس و فسفرسانس (Fluorescence & Phosphorescence) !استفاده تجربی از فلوئورسانس و فسفرسانس (Fluorescence & Phosphorescence)
-اندازه گیری شدت فلوئورسان ، تعیین کمی ‌مقدار بسیار کم تعداد زیادی از گونه‌های معدنی و آلی را امکان‌پذیر می‌سازد. تعداد زیادی روشهای ((فلوئورسانس سنجی)) مفید ، بخصوص برای سیستم‌های زیستی ، موجود است. یکی از جالبترین وجوه فلوئورسانس سنجی ، حساسیت ذاتی آن است. حد پایین اندازه گیری توسط این روش اغلب با ضریب 0،1 یا بهتر ، کمتر از حد پایین اندازه گیری توسط یک روش جذبی است و این حد در گستره بین چند هزارم تا شاید یک دهم یک قسمت در میلیون (0.1 از ppm) قرار می‌گیرد.

به علاوه گزینش‌پذیری این روش حداقل بخوبی و احتمالا بهتر از سایر روشها است. با وجود این ، فلوئورسانس سنجی کمتر از روشهای جذبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا تعداد نسبتا محدودی سیستم‌های شیمیایی وجود دارند که می‌توانند فلوئورسانس تولید کنند. فسفرسانس نیز تنها در حد بسیار محدودی در مسائل تجزیه‌ای بکار گرفته می‌شود.
+اندازه گیری شدت فلوئورسان ، تعیین کمی ‌مقدار بسیار کم تعداد زیادی از گونه‌های ((شیمی معدنی|معدنی)) و ((شیمی آلی|آلی)) را امکان‌پذیر می‌سازد. تعداد زیادی روشهای __فلوئورسانس سنجی__ مفید ، بخصوص برای سیستم‌های زیستی ، موجود است. یکی از جالبترین وجوه فلوئورسانس سنجی ، حساسیت ذاتی آن است. حد پایین اندازه گیری توسط این روش اغلب با ضریب 0,1 یا بهتر ، کمتر از حد پایین اندازه گیری توسط یک روش جذبی است و این حد در گستره بین چند هزارم تا شاید یک دهم یک قسمت در میلیون (0.1 از ppm) قرار می‌گیرد.

بعلاوه ، گزینش‌پذیری این روش حداقل بخوبی و احتمالا بهتر از سایر روشها است. با وجود این ، فلوئورسانس سنجی کمتر از روشهای جذبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا تعداد نسبتا محدودی سیستم‌های شیمیایی وجود دارند که می‌توانند فلوئورسانس تولید کنند. فسفرسانس نیز تنها در حد بسیار محدودی در مسائل ((شیمی تجزیه|تجزیه‌ای)) بکار گرفته می‌شود.


{img src=img/daneshnameh_up/9/97/lumi.jpg}لومینسانس ، نوعی از فلوئورسانس


 !نظریه فلوئورسانس !نظریه فلوئورسانس
-مثالهایی از رفتار فلوئورسانس را می‌توان در سیستم های ساده و همچنین در سیستم های پیچیده شیمیایی ، در ((حالات ماده|حالت گازی)) ، ((حالات ماده|مایع)) و ((حالات ماده|جامد)) مشاهده کرد. ساده‌ترین نوع فلوئورسانس ، توسط بخارات اتمی رقیق به نمایش گذارده می‌شود. به عنوان مثال ، الکترونهای 3s ((سدیم|اتمهای سدیم)) بخارشده ، می‌توانند با جذب تابش 5895 و 5790 آنگستروم به حالت 3p برانگیخته شوند. پس از سپری شدن بطور متوسط 8-10 ثانیه ، الکترونها به حالت عادی بر می‌گردند و در ضمن این عمل ، تابش با همان دو طول موج را در کلیه جهات منتشر می‌کنند.

این نوع فلوئورسانس که در آن تابش جذب شده بدون تغییر دوباره منتشر می‌شود ، به ''((تابش رزونانسی))'' یا ''فلوئورسانس رزونانسی'' مشهور است. در مورد مولکولها یا یونهای چند اتمی‌ نیز تابش رزونانسی به وقوع می‌پیوندد. به علاوه اینکه تابش مشخصه با طول موجهای طولانی‌تر نشر می‌شود. این پدیده به نام ''((جابجایی استوکس))'' معروف است. تقریبا تمام سیستم‌های فلوئورسانس که برای تجزیه مفیدند، ترکیبات پیچیده آلی هستند که حاوی یک یا چند ((گروه عاملی آروماتیک)) می‌باشند.
+مثالهایی از رفتار فلوئورسانس را می‌توان در سیستم های ساده و همچنین در سیستم های پیچیده شیمیایی ، در ((حالات ماده|حالت گازی)) ، ((حالات ماده|مایع)) و ((حالات ماده|جامد)) مشاهده کرد. ساده‌ترین نوع فلوئورسانس ، توسط بخارات اتمی رقیق به نمایش گذارده می‌شود. بعنوان مثال ، الکترونهای 3s ((سدیم|اتمهای سدیم)) بخارشده ، می‌توانند با جذب تابش 5895 و 5790 آنگستروم به حالت 3p برانگیخته شوند. پس از سپری شدن بطور متوسط 8-10 ثانیه ، الکترونها به حالت عادی بر می‌گردند و در ضمن این عمل ، تابش با همان دو طول موج را در کلیه جهات منتشر می‌کنند.

این نوع فلوئورسانس که در آن تابش جذب شده بدون تغییر دوباره منتشر می‌شود ، به ''__تابش رزونانسی__'' یا ''__فلوئورسانس رزونانسی__'' مشهور است. در مورد ((مولکول|مولکولها)) یا یونهای چند اتمی‌ نیز تابش رزونانسی به وقوع می‌پیوندد. بعلاوه اینکه تابش مشخصه با طول موجهای طولانی‌تر نشر می‌شود. این پدیده به نام ''__جابجایی استوکس__'' معروف است.

تقریبا تمام سیستم‌های فلوئورسانس که برای تجزیه مفیدند، ترکیبات پیچیده آلی هستند که حاوی یک یا چند __گروه عاملی آروماتیک__ می‌باشند.
 !اندازه گیری فلوئورسانس !اندازه گیری فلوئورسانس
-اجزا سازنده مختلف دستگاه‌های اندازه گیری فلوئورسانس ، مشابه ‌اجزا سازنده ((نورسنج|نورسنج‌ها)) می‌باشند. تابش یک منبع مناسب از درون یک ''تک‌فام ساز'' یا ''((صافی))'' می‌گذرد که وظیفه آن عبور بخشی از پرتو است که فلوئورسانس را بر می‌انگیزد و طول موجهایی را که متعاقبا توسط نمونه نور داده شده تولید می‌شوند، حذف می‌کند. تابش فلوئورسان ، توسط نمونه در تمام جهات نشر می‌شود، اما مناسب‌ترین زاویه مشاهده آن ، زاویه قائمه نسبت به تابش تحریک است. در بقیه زوایا ، افزایش پراکندگی توسط محلول و دیواره‌های سلول احتمالا منجر به خطاهای بزرگی در اندازه گیری شدت فلوئورسان می‌شود.

تابش منتشره پس از عبور از درون یک سیستم صافی یا تک‌فام‌ساز دوم که پیک فلوئورسان را مجزا می‌کند، به یک ((آشکارساز فتوالکتریک)) می‌رسد. خروجی ((آشکارساز)) تقویت می‌شود و بر روی یک «''ثبات''» یا یک «''نوسان نما''» نمایش داده می‌شود. فلوئورسان‌ سنج‌ها در این مورد با نورسنجها وجه ‌اشتراک دارند که در آنها نیز برای محدود کردن طول موجهای پرتو تحریک و نشر ، صافی بکار گرفته می‌شود.
+اجزاء سازنده مختلف دستگاه‌های اندازه گیری فلوئورسانس ، مشابه ‌اجزاء سازنده نورسنج‌ها می‌باشند. تابش یک منبع مناسب از درون یک ''تک‌فام ساز'' یا ''صافی'' می‌گذرد که وظیفه آن عبور بخشی از پرتو است که فلوئورسانس را بر می‌انگیزد و طول موجهایی را که متعاقبا توسط نمونه نور داده شده تولید می‌شوند، حذف می‌کند. تابش فلوئورسان ، توسط نمونه در تمام جهات نشر می‌شود، اما مناسب‌ترین زاویه مشاهده آن ، زاویه قائمه نسبت به تابش تحریک است. در بقیه زوایا ، افزایش پراکندگی توسط محلول و دیواره‌های سلول احتمالا منجر به خطاهای بزرگی در اندازه گیری شدت فلوئورسان می‌شود.

تابش منتشره پس از عبور از درون یک سیستم صافی یا تک‌فام‌ساز دوم که پیک فلوئورسان را مجزا می‌کند، به یک آشکارساز فتوالکتریک می‌رسد. خروجی ((آشکارساز)) تقویت می‌شود و بر روی یک «''ثبات''» یا یک «''نوسان نما''» نمایش داده می‌شود. فلوئورسان‌ سنج‌ها در این مورد با نورسنجها وجه ‌اشتراک دارند که در آنها نیز برای محدود کردن طول موجهای پرتو تحریک و نشر ، صافی بکار گرفته می‌شود.
 !طیف فلوئورسانس ‌سنج‌ها !طیف فلوئورسانس ‌سنج‌ها
-طیف فلوئورسانس سنج‌ها ، بر دو نوعند: نوع اول یک صافی مناسب را برای محدود کردن تابش تحریک و یک ((صافی|تک‌فام‌ساز شبکه‌ای)) یا منشوری را برای مجزا کردن یک پیک نشری فلوئورسان بکار می‌گیرد. چندین طیف نورسنج تجارتی را با دستگاههای رابطی که ‌امکان استفاده ‌از آنها را بدین منظور میسر می‌سازد، می‌توان خریداری کرد. طیف فلوئورسانس سنج‌های واقعی دستگاههایی اختصاصی هستند که مجهز به دو ((تک‌فام ساز)) می‌باشند. یکی از این تک‌فام سازها تابش تحریک را به یک نوار باریک محدود می‌سازد؛ تک‌فام ساز دیگر امکان مجزا کردن یک طول موج فلوئورسان بخصوص را فراهم می‌کند.

گزینش‌پذیری فراهم شده توسط این دستگاهها در تحقیقات مربوط به مشخصات الکترونی و ساختمانی مولکولها اهمیت زیادی دارد و در کارهای تجزیه‌ای نیز ارزشمند است. با این همه ، برای بیشتر مقاصد تجزیه‌ای ، اطلاعات حاصل از دستگاههای ساده‌تر ، کاملا رضایت‌بخش است. در حقیقت ، فلوئورسان سنج‌های به نسبت ‌ارزان قیمتی اختصاصا برای رفع مشکلات سنجشی خاص تجزیه‌های فلوئورسان طراحی شده‌اند که ‌اغلب همان ویژگی و گزینش‌پذیری طیف نورسنج‌های پیشرفته را دارند.
+__طیف فلوئورسانس سنج‌ها__ ، بر دو نوعند: نوع اول یک صافی مناسب را برای محدود کردن تابش تحریک و یک تک‌فام‌ساز شبکه‌ای یا منشوری را برای مجزا کردن یک پیک نشری فلوئورسان بکار می‌گیرد. چندین طیف نورسنج تجارتی را با دستگاههای رابطی که ‌امکان استفاده ‌از آنها بدین منظور میسر می‌سازد، می‌توان خریداری کرد. طیف فلوئورسانس سنج‌های واقعی دستگاههایی اختصاصی هستند که مجهز به دو __تک‌فام ساز__ می‌باشند. یکی از این تک‌فام سازها تابش تحریک را به یک نوار باریک محدود می‌سازد؛ تک‌فام ساز دیگر امکان مجزا کردن یک طول موج فلوئورسان بخصوص را فراهم می‌کند.

گزینش‌پذیری فراهم شده توسط این دستگاهها در تحقیقات مربوط به مشخصات ((الکترون|الکترونی)) و ساختمانی مولکولها اهمیت زیادی دارد و در کارهای تجزیه‌ای نیز ارزشمند است. با این همه ، برای بیشتر مقاصد تجزیه‌ای ، اطلاعات حاصل از دستگاههای ساده‌تر ، کاملا رضایت‌بخش است. در حقیقت ، فلوئورسان سنج‌های به نسبت ‌ارزان قیمتی اختصاصا برای رفع مشکلات سنجشی خاص تجزیه‌های فلوئورسان طراحی شده‌اند که ‌اغلب همان ویژگی و گزینش‌پذیری طیف نورسنج‌های پیشرفته را دارند.
 !اجزا سازنده فلوئورسانس سنجها و طیف فلوئورسانس سنج‌ها !اجزا سازنده فلوئورسانس سنجها و طیف فلوئورسانس سنج‌ها
 !!منابع !!منابع
-در بیشتر کاربردها به منبعی نیاز است که نسبت به ((لامپ تنگستن|لامپهای تنگستن)) یا هیدروژن که در اندازه گیری‌های جذبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای شدت بیشتری باشد. معمولا یک ((لامپ جیوه‌ای|لامپ کمان جیوه‌ای)) یا گزنونی بکار گرفته می‌شود. +در بیشتر کاربردها ، به منبعی نیاز است که نسبت به لامپهای ((تنگستن)) یا ((هیدروژن)) که در اندازهگیری‌های جذبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای شدت بیشتری باشد. معمولا یک لامپ کمان جیوه‌ای یا گزنونی بکار گرفته می‌شود.
 !!صافیها و تک‌فام سازها !!صافیها و تک‌فام سازها
-((صافی تداخلی|صافیهای تداخلی)) و ((صافی جذبی|جذبی)) هر دو ، در فلوئورسانس سنجها بکار برده شده‌اند. بیشتر طیف فلوئورسانس سنج‌ها به تک‌فام سازهای شبکه‌ای مجهزند.
((آشکارساز|آشکارسازها))
علامت فلوئورسان نوعی ، دارای شدت کمی ‌است و بنابراین برای اندازه گیری آن به ضرایب تقویتی بزرگی نیاز داریم. در دستگاههای فلوئورسانس حساس ، از ((فوتو تکثیر کننده|لوله‌های فوتو تکثیر کننده)) به عنوان آشکارساز در مقیاس وسیعی استفاده می‌شود.
+صافیهای تداخلی و جذبی هر دو ، در فلوئورسانس سنجها بکار برده شده‌اند. بیشتر طیف فلوئورسانس سنج‌ها به تک‌فام سازهای شبکه‌ای مجهزند.
!!آشکارسازها
علامت فلوئورسان نوعی ، دارای شدت کمی ‌است و بنابراین برای اندازه گیری آن به ضرایب تقویتی بزرگی نیاز داریم. در دستگاههای فلوئورسانس حساس ، از لوله‌های __فوتو تکثیر کننده__ بعنوان آشکارساز در مقیاس وسیعی استفاده می‌شود.
 !!سلولها و محفظه‌های سلولها !!سلولها و محفظه‌های سلولها
-سلولهای استوانه‌ای و مستطیلی ساخته شده ‌از ((شیشه)) و ((سیلیس)) هر دو در اندازه گیری‌های فلوئورسانس بکار گرفته می‌شوند. باید نهایت دقت در طرح محفظه سلول به عمل آید تا مقدار تابش پراکنده‌ای که به آشکارساز می‌رسد، کم شود. برای این منظور اغلب تیغه‌هایی در داخل محفظه گذاشته می‌شود. +سلولهای استوانه‌ای و مستطیلی ساخته شده ‌از ((شیشه)) و ((سیلیس)) هر دو در اندازه گیری‌های فلوئورسانس بکار گرفته می‌شوند. باید نهایت دقت در طرح محفظه سلول به عمل آید تا مقدار تابش پراکنده‌ای که به آشکارساز می‌رسد، کم شود. برای این منظور ، اغلب تیغه‌هایی در داخل محفظه گذاشته می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آشکارساز)) 
-*((آشکارساز فتوالکتریک)) 
 *((تابش الکترومغناطیسی))  *((تابش الکترومغناطیسی))
 *((تابش رزونانسی)) *((تابش رزونانسی))
 *((شیمی تجزیه کمی)) *((شیمی تجزیه کمی))
 *((شیمی ‌تجزیه)) *((شیمی ‌تجزیه))
-*((صافی تداخلی)) 
-*((صافی جذبی)) 
 *((طول موج))  *((طول موج))
 *((طیف‌سنجی جذب اتمی‌)) *((طیف‌سنجی جذب اتمی‌))
 *((طیف‌سنجی نشر اتمی)) *((طیف‌سنجی نشر اتمی))
 *((طیف نمایی)) *((طیف نمایی))
 *((طیف نمایی رامان)) *((طیف نمایی رامان))
 *((فسفرسانس)) *((فسفرسانس))
 *((فوتولومینسانس))  *((فوتولومینسانس))
-*((فولوئورسانس))
*((فلوئورسانس سنجی
))
+*((فولوئورسانس))
 *((کاربرد فلوئورسانس سنجی)) *((کاربرد فلوئورسانس سنجی))
-*((محفظه نمونه در طیف‌سنجی)) 
-*((منبع نورانی)) 
-*((نورسنج)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:10 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 30 مهر 1384 [10:30 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [05:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..