منو
 صفحه های تصادفی
طراحی فایل
طرفداران اعطای حق رای به زنان
آیات قرآنی مربوط به حضرت فاطمه علیهاسلام
استماتها
دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان
دین و پیش‏فرض‏هاى علوم انسانى
گونای گراف
انعکاس
صنعت چسب سازی
یکتا پرستی آمنه
 کاربر Online
458 کاربر online
تاریخچه ی: طراحی مدارات منطقی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-111Lines: 1-47
-در طراحی و ساخت مدارات منطقی باید از ساده ترین المانهای ممکن استفاده کرد. به عبارت دیگر، در طراحی مدارات منطقی باید ابتدا آنها را به صور مختلف خلاصه کرده و مدارات منطقی بهینه ای را ارائه دهیم. +^
@#16:
!طراحی مدارات منطقی
{picture=f/f1/Figure11.jpg height=300 width=400}

{*
در طراحی و ساخت مدارات منطقی باید از ساده ترین المانهای ممکن استفاده کرد. به عبارت دیگر، در طراحی مدارات منطقی باید ابتدا آنها را به صور مختلف خلاصه کرده و مدارات منطقی بهینه ای را ارائه دهیم.
 مدارات منطقی به دو دسته ((مدارات ترکیبی)) و ((مدارات ترتیبی)) تقسیم می شوند. مدارات منطقی به دو دسته ((مدارات ترکیبی)) و ((مدارات ترتیبی)) تقسیم می شوند.
 مدارات ترکیبی مداراتی هستند که خروجی در هر لحظه در مدار به ورودی های مشخصی در همان زمان بستگی دارند. به عبارت دیگر اگر ورودی هایی را به شبکه اعمال کنیم به اندازه کافی این ورودی ها را نگه داریم تاثیر این ورودیها بر اساس ((مدار)) به خروجی ها برسند، آنگاه مقادیر خروجی تنها با آخرین مجموعه مقادیر ورودیها مشخص می گردد. به این نوع حالات مدارات ترکیبی ((رفتار مدار)) می گویند. مدارات ترکیبی مداراتی هستند که خروجی در هر لحظه در مدار به ورودی های مشخصی در همان زمان بستگی دارند. به عبارت دیگر اگر ورودی هایی را به شبکه اعمال کنیم به اندازه کافی این ورودی ها را نگه داریم تاثیر این ورودیها بر اساس ((مدار)) به خروجی ها برسند، آنگاه مقادیر خروجی تنها با آخرین مجموعه مقادیر ورودیها مشخص می گردد. به این نوع حالات مدارات ترکیبی ((رفتار مدار)) می گویند.
 مدارات ترکیبی را مداراتی بدون ((پسخورد))(فیدبک) و یا مدارات بدون عنصر حافظه می خوانند. مدارات ترکیبی را مداراتی بدون ((پسخورد))(فیدبک) و یا مدارات بدون عنصر حافظه می خوانند.
 مدارات ترتیبی مداراتی هستند که بر اساس گذشته مدار نیز خروجی را فراهم می کنند. به عبارت دیگر برای تایین مقادیر خروجی های مدار فقط ورودی های مدار در این لحظه کافی نیست بلکه علاوه بر ورودی های فعلی به ورودی های قبلی مدار نیز بستگی دارد. مدارات ترتیبی مداراتی هستند که بر اساس گذشته مدار نیز خروجی را فراهم می کنند. به عبارت دیگر برای تایین مقادیر خروجی های مدار فقط ورودی های مدار در این لحظه کافی نیست بلکه علاوه بر ورودی های فعلی به ورودی های قبلی مدار نیز بستگی دارد.
 +مدارات منطقی به دو دسته زیر تقسم بندی می شوند:*}
 +*((مدارات ترکیبی))
 +*((مدارات ترتیبی))
 +---
 !المانهای منطقی !المانهای منطقی
-برای بررسی مدارات منطقی لازم است المانهای سازنده یک ((مدار)) را بررسی کنیم. در ساخت مدارات منطقی از ساده ترین المانهای منطقی استفاده می کنیم که این المانها را ((گیتهای منطقی)) می نامیم.
انواع گیتهای منطقی عبارتند از:
+{*برای بررسی مدارات منطقی لازم است المانهای سازنده یک ((مدار)) را بررسی کنیم. در ساخت مدارات منطقی از ساده ترین المانهای منطقی استفاده می کنیم که این المانها را ((گیتهای منطقی)) می نامیم.
انواع گیتهای منطقی عبارتند از:*}
 +*گیت AND
 +*گیت OR
 +*گیت NOT
 +*گیت NAND
 +*گیت NOR
 +*گیت Exclusive-OR)XOR)
 +*گیت Exclusive-NOR)XNOR)
-


{picture file=img/daneshnameh_up/AND2.jpg}
/>وودیخروی
ABA AND B
000
100
010
111

!گیت AND

گیت AND یک مد
ار منطی ساه ات که حداقل دو ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی AND معادل یک اتصال سری در جبر کلیدی است و به صورت ضرب در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1.x2)
این گیت
می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد.
در گیت AND فقط در صورتی خروجی ما 1 می شود ک
ه دو ورودی ما 1 باشد.


{picture file=img/daneshnameh_up/or2.jpg}ورودیخروجی
ABA OR B
000
101
011
111

!گیت OR

گیت OR یک مدار منطقی ساده است که دو یا چند ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی OR معادل یک ا
تصال موازی در بر کلیدی است و به صورت جمع در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1+x2)
این گیت می تواند
بیش از دو ورودی داشته باشد.
در گیت OR
فقط در صورتی خروجی ما 1 می شود که حداقل یک ورودی ما 1 باشد.


!گیت NOT

گیت NOT یک مدار م
نطقی ساده است که فقط یک ورودی و یک خروجی دارد . این مدار را مدار معکوس کننده یا متمم کننده نیز می نامند.
به طو
ر قراردادی مقدار معکوس یک متغیر همانن x را به صورت {TEX()} {x'} {TEX} یا {TEX()} { \overline {x}} {TEX} نمایش می دهد. به این ترتیب تابع منطقی گیت N0T به ای صورت است.(y={TEX()} { \overline {g h i}} {TEX}

مدارات منطقی به دو دسته زیر تقسم بندی می شوند:

*((مدارات ترکیبی))
*((مدارات ترتیبی))

!همچنین ببین
ید:
+ری اطا ا عملکرد گیتها و مشاهده تصاویر ن به لینک زیر مراعه رمایید:
 +*((گیتهای منطقی))
 +---
 +!همچنین ببینید
 *((ثباتها در مدارات ترتیبی)) *((ثباتها در مدارات ترتیبی))
 *((شمارنده در ثبات)) *((شمارنده در ثبات))
 *((جبر بول)) *((جبر بول))
 *((کد گذاری در کامپیوتر)) *((کد گذاری در کامپیوتر))
-+---
!پیوندهای خارجی
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate ]
*[http://www.c-sharpcorner.com/Code/2003/Feb/GAAdderDesign.asp ]

^
#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 آبان 1385 [11:12 ]   17   زینب معزی      جاری 
 شنبه 13 آبان 1385 [07:35 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [11:56 ]   15   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [11:03 ]   14   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [07:51 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [05:51 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [05:46 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [10:33 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [10:22 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [10:05 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [10:02 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [09:54 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [09:52 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [08:39 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [08:23 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [08:15 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..