منو
 صفحه های تصادفی
اعتراف عمر به برتری ایمان علی علیه السلام
تضادهای طبقاتی و مالکیت
اصول و مبانی پلورالیسم دینی
مخیلات
معیار زندگی مسالمت آمیز
برانریت
آپو کارپی
مراسم تغسیل و تدفین فاطمه علیهاسلام
ماجرای مرگ ابراهیم فرزند پیامبر اکرم
حبابه والبیه و شفای درد او
 کاربر Online
594 کاربر online
تاریخچه ی: طبقه بندی ویروسها

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-78Lines: 1-127
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان ویروس شناسی))
 +*((واژگان میکروبیولوژی))
 +*((واژگان باکتری شناسی))
 +*((واژگان سم شناسی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 +*((روشهای انتقال و انتشار ویروسها))
 +*((ریخت شناسی ویروسها))
 +*((ساختمان شیمیایی ویروسها))
 +*((ویروسهای جانوری))
 +*((ویروسهای گیاهی))
 +*((مورفولوژی ویروس))
 +*((کشت ویروسها))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای ویروس شناسی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموزش میکروبیولوژی و ویروس شناسی]
 +**[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|خانه میکروبیولوژی]
 +**[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کتابخانه انستیتو پاستور ایران]
 +**[http://www.ipt.ir/index.php|دارو فناوری ایران]
 +**[http://delikhoun.blogfa.com/|حکیم باشی]
 +**[http://iransalamat.com/index.php|پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.virology.net|چگونه ویروسها را طبقه بندی کنیم.]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Virology|ویکی پدیا]
 +**[http://www.virology.org/|ویروس شناسی]
 +**[http://www.lgcpromochem-atcc.com/common/catalog/animalVirology/animalVirologyIndex.cfm|طبقه بندی ویروسهای جانوری]
 +**[http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virtut1.html|اطلاعات جامع در مورد ویروس شناسی]
 +**[http://www.virology.net/|ویروس شناسی]
 +**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/linda.html|فراساختار ویروسها]
 +**[http://www.microbeworld.org/htm/aboutmicro/microbes/types/virus.htm|اطلاعات جامع در مورد ویروسها]
 +**[http://nsm1.utdallas.edu/bio/gonzalez/lecture/micro/virology.htm|ویروس شناسی]
 +**[http://www.microbe.org/microbes/virus_or_bacterium.asp|تفاوت ویروس و باکتری]
 +**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|طبقه بندی ویروسها]
 +**[http://jvi.asm.org/|ژورنالهای ویروس شناسی]
 +**[http://virology.wisc.edu/IMV/|ویروس شناسی مولکولی]
 +**[http://www.thailabonline.com/virus.htm|ویروس شناسی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
 برای سهولت مطالعه ((ویروس|ویروسها)) آنها را به روشهای مختلفی طبقه بندی می‌کنند. یکی از روشها این است که آنها را بر حسب نوع میزبان به ((ویروسهای جانوری)) ، ((ویروسهای گیاهی)) و ((باکتریوفاژها)) تقسیم بندی می‌کنند. این نوع رده بندی گرچه مطالعه ویروسها را آسانتر می‌کند ولی مبنای علمی ندارد. قدیمی‌ترین روش رده بندی ویروسهای جانوری بر مبنای اندام آلوده شده و بیماری تولید شده استوار بود و آن را علایم بیماری می‌نامند. چون یک نوع ویروس ممکن است بر حسب اندامی که مورد حمله قرار می‌دهد بیش از یک نوع بیماری پدید آورد لذا این نوع رده بندی از نظر ((میکروبیولوژی)) رضایت بخش نیست.

در چند دهه اخیر صدها نوع ویروس از ((گیاهان)) ، جانوران و انسانها جدا کرده‌اند. با افزایش تعداد ویروسهای شناخته شده مساله رده بندی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. سیستم رده بندی امروزی بر پایه عواملی نظیر صفات شکلی ، نوع ((اسید نوکلئیک)) ، اندازه ((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی|کپسید)) و تعداد ((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی|کپسومرها)) استوار است. در بعضی رده بندیها صفاتی نظیر حساسیت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی ، خواص ایمونولوژیک ، محل تکثیر و ((راههای انتقال و انتشار ویروسها|راههای طبیعی انتقال)) مورد توجه قرار می‌گیرد.
 برای سهولت مطالعه ((ویروس|ویروسها)) آنها را به روشهای مختلفی طبقه بندی می‌کنند. یکی از روشها این است که آنها را بر حسب نوع میزبان به ((ویروسهای جانوری)) ، ((ویروسهای گیاهی)) و ((باکتریوفاژها)) تقسیم بندی می‌کنند. این نوع رده بندی گرچه مطالعه ویروسها را آسانتر می‌کند ولی مبنای علمی ندارد. قدیمی‌ترین روش رده بندی ویروسهای جانوری بر مبنای اندام آلوده شده و بیماری تولید شده استوار بود و آن را علایم بیماری می‌نامند. چون یک نوع ویروس ممکن است بر حسب اندامی که مورد حمله قرار می‌دهد بیش از یک نوع بیماری پدید آورد لذا این نوع رده بندی از نظر ((میکروبیولوژی)) رضایت بخش نیست.

در چند دهه اخیر صدها نوع ویروس از ((گیاهان)) ، جانوران و انسانها جدا کرده‌اند. با افزایش تعداد ویروسهای شناخته شده مساله رده بندی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. سیستم رده بندی امروزی بر پایه عواملی نظیر صفات شکلی ، نوع ((اسید نوکلئیک)) ، اندازه ((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی|کپسید)) و تعداد ((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی|کپسومرها)) استوار است. در بعضی رده بندیها صفاتی نظیر حساسیت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی ، خواص ایمونولوژیک ، محل تکثیر و ((راههای انتقال و انتشار ویروسها|راههای طبیعی انتقال)) مورد توجه قرار می‌گیرد.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/4/4e/virus.2.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/4/4e/virus.2.jpg}
  
 
 
 
 
 !طبقه بندی بر اساس اندام آلوده کننده !طبقه بندی بر اساس اندام آلوده کننده
 این طبقه بندی برای پزشکان سهولت ایجاد می‌کند. ولی برای بیولوژیستها قابل قبول نیست. چون یک ((ویروس)) به ارگانهای مختلف بدن می‌تواند حمله کند. پس یک ویروس در گروههای مختلف می‌تواند قرار گیرد. در این طبقه‌بندی دو دسته بیماری خواهیم داشت.

 این طبقه بندی برای پزشکان سهولت ایجاد می‌کند. ولی برای بیولوژیستها قابل قبول نیست. چون یک ((ویروس)) به ارگانهای مختلف بدن می‌تواند حمله کند. پس یک ویروس در گروههای مختلف می‌تواند قرار گیرد. در این طبقه‌بندی دو دسته بیماری خواهیم داشت.

 !!بیماریهای منتشر یا (General) !!بیماریهای منتشر یا (General)
 بیماریهای ویروسی هستند که ویروس توسط ((بافت خون|خون)) به تمام ارگانهای بدن پخش می‌شود چندین ارگان را آلوده می‌کند. ممکن است بثورات جلدی ایجاد شود. مثل ((آبله)) ، ((سرخک)) ، ((آبله گاوی)) ، ((تب زرد)) و ... . بیماریهای ویروسی هستند که ویروس توسط ((بافت خون|خون)) به تمام ارگانهای بدن پخش می‌شود چندین ارگان را آلوده می‌کند. ممکن است بثورات جلدی ایجاد شود. مثل ((آبله)) ، ((سرخک)) ، ((آبله گاوی)) ، ((تب زرد)) و ... .
 !!بیماریهای لوکالیزه !!بیماریهای لوکالیزه
 بیماریهایی هستند که بطور اولیه یک ارگان بخصوص را آلوده می‌کند یا بیماری محدود به ارگان ((ویروس)) پس از ورود به بدن از راه خون یا ((سیستم اعصاب محیطی|اعصاب محیطی)) یا راههای دیگر خودش را به ارگان مورد نظر می‌رساند. در اینجا 8 دسته بیماری خواهیم داشت.  بیماریهایی هستند که بطور اولیه یک ارگان بخصوص را آلوده می‌کند یا بیماری محدود به ارگان ((ویروس)) پس از ورود به بدن از راه خون یا ((سیستم اعصاب محیطی|اعصاب محیطی)) یا راههای دیگر خودش را به ارگان مورد نظر می‌رساند. در اینجا 8 دسته بیماری خواهیم داشت.
 *__~~green:بیماریهای سیستم عصبی مرکزی:~~__ ویروس بعد از ورود به بدن منحصرا ((سیستم عصبی مرکزی)) را مورد حمله قرار می‌دهد. مثل هاری ، ((بیماری فلج اطفال|فلج اطفال))

 *__~~green:بیماریهای سیستم عصبی مرکزی:~~__ ویروس بعد از ورود به بدن منحصرا ((سیستم عصبی مرکزی)) را مورد حمله قرار می‌دهد. مثل هاری ، ((بیماری فلج اطفال|فلج اطفال))

 *__~~green:بیماریهای راههای تنفسی:~~__ مثل ((بیماری آنفلوآنزا|آنفلوآنزا)) و RSV که ایجاد پنومونی و برونشیت می‌کند.

 *__~~green:بیماریهای راههای تنفسی:~~__ مثل ((بیماری آنفلوآنزا|آنفلوآنزا)) و RSV که ایجاد پنومونی و برونشیت می‌کند.

 *__~~green:بیماریهای محدود پوست و مخاط:~~__ ویروسهای مثل __HSV1__ که دهانی است و __HSV2__ که در ((دستگاه تناسلی)) است.

 *__~~green:بیماریهای محدود پوست و مخاط:~~__ ویروسهای مثل __HSV1__ که دهانی است و __HSV2__ که در ((دستگاه تناسلی)) است.

 *__~~green:بیماریهای چشمی:~~__ به صورت التهاب ملتحمه مثل آدنو ویروسها دیده می‌شود.

 *__~~green:بیماریهای چشمی:~~__ به صورت التهاب ملتحمه مثل آدنو ویروسها دیده می‌شود.

 *__~~green:بیماریهای کبدی:~~__ مثل ((هپاتیت A|ویروس هپاتیت A)) (عفونی) ((هپاتیت B)) (سرمی) ویروسهای دیگری نیز ایجاد حالت هپاتیت می‌کنند مثل ویروس تب زرد و سرخجه.

 *__~~green:بیماریهای کبدی:~~__ مثل ((هپاتیت A|ویروس هپاتیت A)) (عفونی) ((هپاتیت B)) (سرمی) ویروسهای دیگری نیز ایجاد حالت هپاتیت می‌کنند مثل ویروس تب زرد و سرخجه.

 *__~~green:بیماریهای غدد بزاقی:~~__ مثل ویروس Mumps (((اوریون)))

 *__~~green:بیماریهای غدد بزاقی:~~__ مثل ویروس Mumps (((اوریون)))

 *__~~green:بیماریهای دستگاه گوارش:~~__ مثل ویروس روتا (Ota Virus و نووانک Nor walk Virus)

 *__~~green:بیماریهای دستگاه گوارش:~~__ مثل ویروس روتا (Ota Virus و نووانک Nor walk Virus)

 *__~~green:بیماریهای دستگاه تناسلی:~~__ این بیماریها با آمیزش جنسی منتقل می‌شود. مثل ((هپاتیت B)) ، ((ویروسهای جانوری|هرپس ویروسها)) ، رترو ویروسها مانند ((ویروس ایدز)).  *__~~green:بیماریهای دستگاه تناسلی:~~__ این بیماریها با آمیزش جنسی منتقل می‌شود. مثل ((هپاتیت B)) ، ((ویروسهای جانوری|هرپس ویروسها)) ، رترو ویروسها مانند ((ویروس ایدز)).
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/3/3c/virus.1.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/3/3c/virus.1.jpg}
  
 
 
 
 
 !طبقه بندی جدید ویروسها !طبقه بندی جدید ویروسها
 در این طبقه بندی ویروسها در 2 خانواده بزرگ یا فامیلی ویروسهای DNA دار و RNA دار تقسیم شده‌اند. خصوصیاتی که بر اساس آن طبقه بندی جدید ویروسها را پایه ریزی کرده‌اند عبارتند از :

 در این طبقه بندی ویروسها در 2 خانواده بزرگ یا فامیلی ویروسهای DNA دار و RNA دار تقسیم شده‌اند. خصوصیاتی که بر اساس آن طبقه بندی جدید ویروسها را پایه ریزی کرده‌اند عبارتند از :

 *نوع ((اسید نوکلئیک)) برحسب اینکه DNA باشد یا RNA ، تک رشته‌ای یا دو رشته‌ای و نوع عملکرد این اسید نوکلئیک در زمان ((تکثیر ویروسها|تکثیر ویروس)).

 *نوع ((اسید نوکلئیک)) برحسب اینکه DNA باشد یا RNA ، تک رشته‌ای یا دو رشته‌ای و نوع عملکرد این اسید نوکلئیک در زمان ((تکثیر ویروسها|تکثیر ویروس)).

 *اندازه و مورفولوژی و وجود یا عدم وجود ممبران Naked یا Enveloped

 *اندازه و مورفولوژی و وجود یا عدم وجود ممبران Naked یا Enveloped

 *وجود آنزیمهای اختصاصی DNA پلیمراز یا RNA پلیمراز.

 *وجود آنزیمهای اختصاصی DNA پلیمراز یا RNA پلیمراز.

 *حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی.

 *حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی.

 *خواص ایمونولوژیکی ویروس. (یعنی ویروس پس از ورود به بدن به چه صورت با ((دستگاه ایمنی بدن|سیستم ایمنی بدن انسان)) مقاومت می‌کند. یا با چه مکانیسمی از نظارت و مقامت سیستم ایمنی فرار می‌کند.)

 *خواص ایمونولوژیکی ویروس. (یعنی ویروس پس از ورود به بدن به چه صورت با ((دستگاه ایمنی بدن|سیستم ایمنی بدن انسان)) مقاومت می‌کند. یا با چه مکانیسمی از نظارت و مقامت سیستم ایمنی فرار می‌کند.)

 *((راههای انتقال و انتقال ویروسها|راههای انتقال یا سرایت ویروس)).

 *((راههای انتقال و انتقال ویروسها|راههای انتقال یا سرایت ویروس)).

 *تروپسیم یا گرایش ویروس به سلول ، بافت یا میزبان.

 *تروپسیم یا گرایش ویروس به سلول ، بافت یا میزبان.

 *پاتولوژی یا تشکیل ((مجموعه پروتئینها و فرآورده‌های ویروسی که در داخل سلول میزبان تشکیل می‌شود~اجسام انکلوزیون)) ویروس پس از ورود به بدن چه تغییراتی در بافت ایجاد می‌کند. *پاتولوژی یا تشکیل ((مجموعه پروتئینها و فرآورده‌های ویروسی که در داخل سلول میزبان تشکیل می‌شود~اجسام انکلوزیون)) ویروس پس از ورود به بدن چه تغییراتی در بافت ایجاد می‌کند.
 !گروه ویروسهای DNA دار !گروه ویروسهای DNA دار
 *__~~green:پوکس ویروسها:~~__ دارای DNA دو رشته‌ای هستند و از بزرگترین ویروسها هستند مثل ویروس آبله.

 *__~~green:پوکس ویروسها:~~__ دارای DNA دو رشته‌ای هستند و از بزرگترین ویروسها هستند مثل ویروس آبله.

 *__~~green:هرپس ویروسها:~~__ ویروسهایی با DNA دو رشته‌ای هستند. این ویروسها بیماریهایی مانند زونا ، تبخال و آبله مرغان را ایجاد می‌کنند.

 *__~~green:هرپس ویروسها:~~__ ویروسهایی با DNA دو رشته‌ای هستند. این ویروسها بیماریهایی مانند زونا ، تبخال و آبله مرغان را ایجاد می‌کنند.

 *__~~green:پاپو ویروسها:~~__ ویروسهایی با DNA دو رشته‌ای هستند. ویروسهایی این گروه اکثرا ((ویروسها و سرطان|سرطانزا)) هستند.

 *__~~green:پاپو ویروسها:~~__ ویروسهایی با DNA دو رشته‌ای هستند. ویروسهایی این گروه اکثرا ((ویروسها و سرطان|سرطانزا)) هستند.

 *__~~green:پارو ویروسها:~~__ ویروسهایی هستند با DNA تک رشته‌ای. ویروسهای این گروه کوچکترین ویروسها هستند.

 *__~~green:پارو ویروسها:~~__ ویروسهایی هستند با DNA تک رشته‌ای. ویروسهای این گروه کوچکترین ویروسها هستند.

 *__~~green:هپادنا ویروسها:~~__ ویروسهایی هستند با DNA حلقوی. مهمترین عضو خانواده این ویروس ((هپاتیت B)) می‌باشد.

 *__~~green:هپادنا ویروسها:~~__ ویروسهایی هستند با DNA حلقوی. مهمترین عضو خانواده این ویروس ((هپاتیت B)) می‌باشد.

 *__~~green:آدنو ویروسها:~~__ ویروسهایی هستند با DNA و دو رشته‌ای. این دسته از ویروسها در چشم و راههای تنفسی و راههای گوارشی ایجاد عفونت می‌کنند. *__~~green:آدنو ویروسها:~~__ ویروسهایی هستند با DNA و دو رشته‌ای. این دسته از ویروسها در چشم و راههای تنفسی و راههای گوارشی ایجاد عفونت می‌کنند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/c/cb/aids-virus.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/c/cb/aids-virus.jpg}
  
 
 
 
 
 !گروه ویروسهای RNA‌دار !گروه ویروسهای RNA‌دار
 *__~~green:رئو ویروسها:~~__ ویروسهای دارای RNA دو رشته‌ای هستند. مهمترین عضو ((پاتوژن)) این گروه ویروسهای روتا هستند که ایجاد ((اسهال)) شدید در گروه سنی زیر دو سال می‌کند.

 *__~~green:رئو ویروسها:~~__ ویروسهای دارای RNA دو رشته‌ای هستند. مهمترین عضو ((پاتوژن)) این گروه ویروسهای روتا هستند که ایجاد ((اسهال)) شدید در گروه سنی زیر دو سال می‌کند.

 *__~~green:پارامیکسو ویروسها:~~__ ویروسهای RNA‌دار تک رشته‌ای هستند ویروس ((سرخک)) و ((اوریون)) در این گروه قرار دارند.

 *__~~green:پارامیکسو ویروسها:~~__ ویروسهای RNA‌دار تک رشته‌ای هستند ویروس ((سرخک)) و ((اوریون)) در این گروه قرار دارند.

 *__~~green:رابدو ویروسها:~~__ این ویروسها به شکل گلوله تفنگ دیده می‌شود. این ویروسها داری RNA تک رشته‌ای‌اند. عامل هاری در این گروه قرار دارند.

 *__~~green:رابدو ویروسها:~~__ این ویروسها به شکل گلوله تفنگ دیده می‌شود. این ویروسها داری RNA تک رشته‌ای‌اند. عامل هاری در این گروه قرار دارند.

 *__~~green:کورنا ویروسها:~~__ دارای RNA تک رشته‌ای هستند و عامل بسیاری از عفونتهای دستگاه تنفسی می‌باشند.

 *__~~green:کورنا ویروسها:~~__ دارای RNA تک رشته‌ای هستند و عامل بسیاری از عفونتهای دستگاه تنفسی می‌باشند.

 *__~~green:پیکورنا ویروسها~~__ ویروسهایی با RNA تک رشته‌ای هستند. از جمله ویروسهای این گروه فلج اطفال و هپاتیت A در این گروه قرار دارند.

 *__~~green:پیکورنا ویروسها~~__ ویروسهایی با RNA تک رشته‌ای هستند. از جمله ویروسهای این گروه فلج اطفال و هپاتیت A در این گروه قرار دارند.

 *__~~green:رترو ویروسها:~~__ دارای RNA تک رشته‌ای هستند و ویروسهای عامل بعضی از سرطانها در این گروه قرار دارد.

 *__~~green:رترو ویروسها:~~__ دارای RNA تک رشته‌ای هستند و ویروسهای عامل بعضی از سرطانها در این گروه قرار دارد.

 *__~~green:توگا ویروسها:~~__ این ویروسها دارای RNA تک رشته ای هستندو بوسیله بند پایان منتقل میشوند و عامل تب زرد در این گروه قرار دارد. *__~~green:توگا ویروسها:~~__ این ویروسها دارای RNA تک رشته ای هستندو بوسیله بند پایان منتقل میشوند و عامل تب زرد در این گروه قرار دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی)) *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 *((تکثیر ویروسها)) *((تکثیر ویروسها))
 *((راههای انتقال و انتشار ویروسها)) *((راههای انتقال و انتشار ویروسها))
 *((رده بندی ویروسها)) *((رده بندی ویروسها))
 *((صفات عمومی ویروسها)) *((صفات عمومی ویروسها))
 *((عفونتهای HIV در انسان)) *((عفونتهای HIV در انسان))
 *((میکروبیولوژی)) *((میکروبیولوژی))
 *((ویروس))  *((ویروس))
 *((ویروس ایدز)) *((ویروس ایدز))
 *((ویروس شناسی))  *((ویروس شناسی))
 *((ویروسهای جانوری))  *((ویروسهای جانوری))
 *((ویروسهای گیاهی)) *((ویروسهای گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [08:50 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [02:55 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [03:25 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 دی 1383 [05:37 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..