منو
 کاربر Online
629 کاربر online
تاریخچه ی: طبقه اجتماعی معاویه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-19Lines: 1-19
-!ویژگی های اجتماعی 
-!بقه اجتماعی معاویه +فزون بر دسته بندی های قبیله ای که در ((جزیره العرب)) رواج داشت، با پیدایش اسلام، دسته بندی اجتماعی جدیدی پدید آمد. پیشینه اسلام و حضور در رویدادهای سرنوشت سازی مانند: جنگ های، بیعت ها و هجرت از ((مکه)) به ((مدینه))، معیار بخشی از گروه بندی های جدید بود.
- ن ر دته ندی های قبیله ی ک د زیره رب را داشت، ا یایش الام ته بد اای یدی دید مد. ییه لام و ور در رویداده رنوت ازی انند: نگ های، بی ا هر ا م ه ینه میار بی ا گر بند های جدی بود. +قبیله ((ی یه)) پیشینه رخشانی ندشت و ((معاویه)) فزند این قبیله د فزندی که بق ارزشند الامی نداشت و اغ ن طلقا یاگا و ((فتح مکه)) بد بر چهره او و فدان نینی ی کرد. ر روز فتح مکه، ((حضرت محمد صطفی لی اله لیه و له|پیامبر)) از خون مکان گذشت و آن ها را رها کرد. در پی این رویداد، نون لقا ا شدگن) برای ن گروه به یگار اد. خلیفه وم، ((عمر ن خطامر)) ه است: خفت تنه زاوار ((جنگ ب|اهل بدر)) ات و اگر آا نباشند برای ((جنگ احد|اهل احد)) است، ولی ه هر حال، به طلقا و فرزندان آنان نمی رسد.
-قبیله بنی امیه پیشینه درخشانی نداشت و معاویه فرزند این قبیله بود؛ فرزندی که سوابق ارزشمند اسلامی نداشت و اغ نن طلقا یادگار روز فتح مکه بد، بر هره او و فرزندانش سنگینی می کرد. در روز فتح مکه، پیامبر از خون مشرکان درگذشا و آن ها را رها کرد. در پی این رویداد، عنوان طلقا (رها شدگان) برای این گروه به یادگار ماند. خلیفه دوم، عمر گفته است: خلافت تنها سزاوار اهل بدر است و اگرآنان نباشند، برای اهل احد است، ولی به هر حال، به طلقا و فرزندان آنان نمی رسد.

روزی اسود بن یزید
به عایشه گفت: آیا تعجب نمی کنی که مردی از طلقا با یاران پیامبر بر سر خلافت جنگ می کند؟ عایشه گفت: چرا باید تعجب کرد؟ او حکومت دار است. خدا حکومت را هم به نیکان می دهد و هم به بدان. مگر نمی دانی فرعون چهارصد سال بر مردم مصر فرمان راند.
+روزی ((اسود بن یزید)) به ((عایشه)) گفت: آیا تعجب نمی کنی که مردی از طلقا با یاران پیامبر بر سر خلافت جنگ می کند؟ عایشه گفت: چرا باید تعجب کرد؟ او حکومت دار است. خدا حکومت را هم به نیکان می دهد و هم به بدان. مگر نمی دانی ((فرعون)) چهارصد سال بر مردم ((مصر)) فرمان راند.
 معاویه و حدیث سازان دربارش کوشیدند با جعل حدیث این کاستی را جبران کنند. حدیث های ساختگی آنان دو دسته است: معاویه و حدیث سازان دربارش کوشیدند با جعل حدیث این کاستی را جبران کنند. حدیث های ساختگی آنان دو دسته است:
-1.روایت هایی که ثابت می کند معاویه پیش از فتح مکه اسلام آورده است.
2.روایت هایی که جایگاه امیر ممنان علی (ع)، امام حسن (ع) و انصار (اهل بدر و احد) را سست می کند. نماز نگزاردن علی بن ابی طالب (ع) و قصد ازدواج آن حضرت با دختر ابوجهل و خشمگین شدن پیامبر از این موضوع و افراط امام حسن (ع) در ازدواج و طلاق، بخشی از مسایلی است که به یاری روایت های جعلی، میان مردم رواج یافت.
+1. روایت هایی که ثابت می کند معاویه پیش از فتح مکه اسلام آورده است.
2. روایت هایی که جایگاه ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلامیرمؤمنان علی علیه السلام) ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن علیه السلام)) و ((انصار)) (اهل بدر و احد) را سست می کند. نماز نگزاردن علی بن ابی طالب (ع) و قصد ازدواج آن حضرت با دختر ((ابوجهل)) و خشمگین شدن پیامبر از این موضوع و افراط امام حسن (ع) در ازدواج و طلاق، بخشی از مسایلی است که به یاری روایت های جعلی، میان مردم رواج یافت.
-معاویه در جنگ صفین، ادعای برابری با بنی هاشم را پیش کشید و گفت: بنی امیه و بنی هاشم، هر دو فرزندان عبد مناف هستند و با یکدیگر برابریم، به جان خود سوگند که ما فرزندان پدری یکسان هستیم، ولی امیه هیچ گاه مانند هاشم، حرب مانند عبدالمطلب و ابوسفیان مانند ابوطالب نبوده است و هیچ گاه مهاجر مانند آزاد شده نیست. +معاویه در ((جنگ صفین))، ادعای برابری با ((بنی هاشم)) را پیش کشید و گفت: بنی امیه و بنی هاشم، هر دو فرزندان ((عبد مناف)) هستند و با یکدیگر برابریم، به جان خود سوگند که ما فرزندان پدری یکسان هستیم، ولی امیه هیچ گاه مانند هاشم، حرب مانند ((حضرت عبدالمطلب علیه السلام|عبدالمطلب)) و ((ابوسفیان)) مانند ((ابوطالب)) نبوده است و هیچ گاه مهاجر مانند آزاد شده نیست.
 +!منابع:
 +*طبقات الکبری، ج 3، ص 342.
 +*الغدیر، ج 10، ص 188.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [07:25 ]   3   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [10:54 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [10:38 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..