منو
 صفحه های تصادفی
زنگ اخبار
علم جامعه شناسی
انو شیروان
فعالیت مالی
بهداشت در سفر
ابوبصیر
بمب الکترومغناطیسی
دستور زبان فارسی
پاسخ دندان شکن امام سجاد علیه السلام به ابراهیم بن طلحه
میرزای شیرازی
 کاربر Online
384 کاربر online
تاریخچه ی: ضمیر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-54Lines: 1-54
 V{maketoc} V{maketoc}
 !ضمیر !ضمیر
 __~~violet:ضمیر کلمه اى است که به جاى ((اسم ))مى نشیند و نقشهای مختلف آنرا می پذیرد. مرجع ضمیر همان اسمى است که ضمیر جانشینِ آن شده است. البتّه گاه ضمیر مرجع ندارد، یعنى خود به حالت اسم بروز مى کند . مرجع معمولا قبل از ضمیر، و گاه پس از آن مى آید.~~__ __~~violet:ضمیر کلمه اى است که به جاى ((اسم ))مى نشیند و نقشهای مختلف آنرا می پذیرد. مرجع ضمیر همان اسمى است که ضمیر جانشینِ آن شده است. البتّه گاه ضمیر مرجع ندارد، یعنى خود به حالت اسم بروز مى کند . مرجع معمولا قبل از ضمیر، و گاه پس از آن مى آید.~~__
 ~~green:ضمیر داراى هشت گونه است: شخصى، مشترک، اشاره، پرسشى، مبهم، تعجّبى ،شمارشی،ملکی(اختصاصی)~~ ~~green:ضمیر داراى هشت گونه است: شخصى، مشترک، اشاره، پرسشى، مبهم، تعجّبى ،شمارشی،ملکی(اختصاصی)~~
   
 !!ضمیر شخصى !!ضمیر شخصى
 ضمیرى که جانشین شخص مى شود، خواه گوینده، خواه شنونده، و خواه دیگرى.  ضمیرى که جانشین شخص مى شود، خواه گوینده، خواه شنونده، و خواه دیگرى.
 این ضمیر، خود، دو گونه دارد: گسسته (منفصل) و پیوسته (متّصل). این ضمیر، خود، دو گونه دارد: گسسته (منفصل) و پیوسته (متّصل).
 !!!ضمیر شخصى منفصل !!!ضمیر شخصى منفصل
-~~green:ضمیری است که تنها به کار مى رود و معنی مستقل دارد: من، تو، او، ما، شما، ایشان. ~~ +ضمیری است که تنها به کار مى رود و معنی مستقل دارد: من، تو، او، ما، شما، ایشان.
 !!!ضمیر شخصى متّصل  !!!ضمیر شخصى متّصل
-~~green:ضمیری است که به کلمه دیگر مى پیوندد و معنی مستقل ندارد: م، ت، ش، مان، تان، شان. این ضمیر معمولا به اسم و گاه به فعل و حرف مى پیوندد .~~ +ضمیری است که به کلمه دیگر مى پیوندد و معنی مستقل ندارد: م، ت، ش، مان، تان، شان. این ضمیر معمولا به اسم و گاه به فعل و حرف مى پیوندد .
 !!ضمیر مشترک !!ضمیر مشترک
  ضمیرى که همواره یک صورت دارد و میان شش ساخت مشترک است: خود، خویش، خویشتن.  ضمیرى که همواره یک صورت دارد و میان شش ساخت مشترک است: خود، خویش، خویشتن.
 جز در زبان محاوره، این ضمیر جمع بسته نمى شود.  جز در زبان محاوره، این ضمیر جمع بسته نمى شود.
  همان صفت هایى که در این چهار دسته جاى دادیم، اگر داراى موصوف نباشند، ضمیر محسوب مى شوند.  همان صفت هایى که در این چهار دسته جاى دادیم، اگر داراى موصوف نباشند، ضمیر محسوب مى شوند.
 !!ضمیر اشاره  !!ضمیر اشاره
 ضمیریست که مرجع آن به اشاره معلوم شود:آن/ این و ترکیباتش مثل اینان/ آنها ضمیریست که مرجع آن به اشاره معلوم شود:آن/ این و ترکیباتش مثل اینان/ آنها
  - (کتاب را بگیر و آنرا بخوان.)  - (کتاب را بگیر و آنرا بخوان.)
 !!ضمیر پرسشى !!ضمیر پرسشى
 واژه های پرسشی اگر به تنهایی در جمله بیایند .(بدون همراهی اسم): که/ چه/کدام/کی/ کجا/چگونه/چند/چقدر واژه های پرسشی اگر به تنهایی در جمله بیایند .(بدون همراهی اسم): که/ چه/کدام/کی/ کجا/چگونه/چند/چقدر
  - (تا یار که خواهد و میلش به که باشد.)  - (تا یار که خواهد و میلش به که باشد.)
 !!ضمیر مبهم !!ضمیر مبهم
 واژه هایی که بر شخص یا مقدار مبهمی دلالت می کنند.چند/همه/هیچ/یکی/هرکه/کمی/دیگری واژه هایی که بر شخص یا مقدار مبهمی دلالت می کنند.چند/همه/هیچ/یکی/هرکه/کمی/دیگری
 - ( چند مى گردى به دور خویشتن؟) - ( چند مى گردى به دور خویشتن؟)
 !!ضمیر تعجّبى  !!ضمیر تعجّبى
 واژه هایی که مفهوم تعجب و شگفتی را برساند :به/ چقدر/ وه... واژه هایی که مفهوم تعجب و شگفتی را برساند :به/ چقدر/ وه...
  - (وه که چگونه مى رزمند شیرمردان مبارز!)  - (وه که چگونه مى رزمند شیرمردان مبارز!)
   
 !!ضمیرشمارشی !!ضمیرشمارشی
 صفت شمارشی که بدون همراهی اسم بیاید. صفت شمارشی که بدون همراهی اسم بیاید.
 - (حمید به کلاس چهارم میرود.) - (حمید به کلاس چهارم میرود.)
 !!ضمیر ملکی !!ضمیر ملکی
 واژه مرکب "ازآن" است که معنی "مال"/"متعلق به" را میدهد. واژه مرکب "ازآن" است که معنی "مال"/"متعلق به" را میدهد.
 - (من زان خودم هرآنچه هستم، هستم. ) - (من زان خودم هرآنچه هستم، هستم. )
 نکته: ضمیر نیز همانند اسم در ((جمله ))داراى نقش است.  نکته: ضمیر نیز همانند اسم در ((جمله ))داراى نقش است.
-برخى از ضمیرها همه نقش هاى اسم و برخى دیگر بعضى از نقش هاى اسم را مى پذیرند. +برخى از ضمیرها همه نقش هاى ((اسم ))و برخى دیگر بعضى از نقش هاى اسم را مى پذیرند.
 ََ ََ

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:19 ]   4   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 چهارشنبه 24 آبان 1385 [20:56 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [10:13 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 تیر 1385 [12:53 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..