منو
 کاربر Online
991 کاربر online
Lines: 1-35Lines: 1-35
 V{maketoc} V{maketoc}
 !تعریف ضرب یا اقتران !تعریف ضرب یا اقتران
-هر یک از ((اشکال چهارگانه قیاس اقترانی)) دو ((قیاس|مقدمه)) دارند که ((قیاس اقترانی|صغری)) و ((قیاس اقترانی|کبری)) نامیده می شوند. +هر یک از ((اشکال چهار گانه قیاس اقترانی)) دو ((قیاس|مقدمه)) دارند که ((قیاس اقترانی|صغری)) و ((قیاس اقترانی|کبری)) نامیده می شوند.
 هر یک از این دو مقدمه می تواند به چهار نحو، یعنی یکی از قضایای محصوره چهارگانه باشد. هر یک از این دو مقدمه می تواند به چهار نحو، یعنی یکی از قضایای محصوره چهارگانه باشد.
 به عبارت دیگر، صغری یا کبری، هر یک می تواند یکی از این چهار نوع قضیه باشد: به عبارت دیگر، صغری یا کبری، هر یک می تواند یکی از این چهار نوع قضیه باشد:
 *((قضیه موجبه کلیه))  *((قضیه موجبه کلیه))
 *((قضیه موجبه جزئیه)) *((قضیه موجبه جزئیه))
 *((قضیه سالبه کلیه)) *((قضیه سالبه کلیه))
 *((قضیه سالبه جزئیه)) *((قضیه سالبه جزئیه))
 حال، وقتی صورت های چهارگانه صغری را در کنار صورتهای چهارگانه کبری قرار دهیم، از ضرب آن ها شانزده حالت و صورت برای هر قیاس اقترانی بدست می آید. (از ضرب 4× 4 ) که این مطلب در مورد همه شکل های چهارگانه قیاس صادق است. حال، وقتی صورت های چهارگانه صغری را در کنار صورتهای چهارگانه کبری قرار دهیم، از ضرب آن ها شانزده حالت و صورت برای هر قیاس اقترانی بدست می آید. (از ضرب 4× 4 ) که این مطلب در مورد همه شکل های چهارگانه قیاس صادق است.
 هر یک از این حالت ها یا صورت ها __ضرب__ یا __اقتران__ یا __قرینه__ نامیده می شود.  هر یک از این حالت ها یا صورت ها __ضرب__ یا __اقتران__ یا __قرینه__ نامیده می شود.
 به سخن دیگر، __ضرب یعنی صورتی که از تالیف دو مقدمه به وجود می آید.__ به سخن دیگر، __ضرب یعنی صورتی که از تالیف دو مقدمه به وجود می آید.__
 بنابراین، هر یک از اشکال چهارگانه قیاس دارای شانزده (صورت) است. بنابراین، هر یک از اشکال چهارگانه قیاس دارای شانزده (صورت) است.
 !ضروب منتج (نتیجه دهنده) و ضروب عقیم (بی نتیجه) !ضروب منتج (نتیجه دهنده) و ضروب عقیم (بی نتیجه)
 هر یک از اشکال چهارگانه قیاس دارای شانزده ضرب است؛ اما از این شانزده ضرب فقط بعضی حالت ها هستند که همیشه نتیجه می دهند(منتج هستند) و بقیه ضروب، عقیم می باشند. هر یک از اشکال چهارگانه قیاس دارای شانزده ضرب است؛ اما از این شانزده ضرب فقط بعضی حالت ها هستند که همیشه نتیجه می دهند(منتج هستند) و بقیه ضروب، عقیم می باشند.
 برای نتیجه دادن هر شکل از اشکال چهارگانه، شرایطی وجود دارد که هر ضربی (از 16 ضرب آن شکل) واجد آن شرایط باشد، در آن صورت منتج است و هر ضربی که فاقد حتی یکی از آن شرایط باشد، عقیم است. برای نتیجه دادن هر شکل از اشکال چهارگانه، شرایطی وجود دارد که هر ضربی (از 16 ضرب آن شکل) واجد آن شرایط باشد، در آن صورت منتج است و هر ضربی که فاقد حتی یکی از آن شرایط باشد، عقیم است.
 البته دو شرط عمومی نیز وجود دارد که در همه حالات منتج اشکال چهار گانه، صادق است. البته دو شرط عمومی نیز وجود دارد که در همه حالات منتج اشکال چهار گانه، صادق است.
 این دو شرط عبارتند از: این دو شرط عبارتند از:
 1- هر دو مقدمه (صغری و کبری) با هم ((جزئیه)) نباشند. 1- هر دو مقدمه (صغری و کبری) با هم ((جزئیه)) نباشند.
 2- هر دو مقدمه (صغری و کبری) با هم ((سالبه)) نباشند. 2- هر دو مقدمه (صغری و کبری) با هم ((سالبه)) نباشند.
 برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بنگرید به: برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بنگرید به:
 *((قواعد عمومی در قیاس اقترانی))  *((قواعد عمومی در قیاس اقترانی))
 در قیاس ها یا اشکال منتج، روابط ((قیاس اقترانی|حدود قیاس)) (((قیاس اقترانی|اکبر))، ((قیاس اقترانی|اصغر))، ((قیاس اقترانی|اوسط)) ) با یکدیگر و طرز تالیف و تنظیم مقدمات به نحوی است که ضرورتا نتیجه معینی می دهند. یعنی با در دست داشتن مقدمات و با توجه به طرز تالیف آن ها تمام انسان ها به یک نتیجه معین می رسند. در قیاس ها یا اشکال منتج، روابط ((قیاس اقترانی|حدود قیاس)) (((قیاس اقترانی|اکبر))، ((قیاس اقترانی|اصغر))، ((قیاس اقترانی|اوسط)) ) با یکدیگر و طرز تالیف و تنظیم مقدمات به نحوی است که ضرورتا نتیجه معینی می دهند. یعنی با در دست داشتن مقدمات و با توجه به طرز تالیف آن ها تمام انسان ها به یک نتیجه معین می رسند.
 به همین دلیل توجه عمده ((فهرست منطق دانان|منطق دانان)) به همین اشکال منتج است؛ یعنی می خواهند بدانند از کدام ضروب و حالت ها همواره نتیجه های ضروری بر می آید. به همین دلیل توجه عمده ((فهرست منطق دانان|منطق دانان)) به همین اشکال منتج است؛ یعنی می خواهند بدانند از کدام ضروب و حالت ها همواره نتیجه های ضروری بر می آید.
 در ادامه همین مطلب و آگاهی از شروط منتج هر شکل از اشکال چهار گانه قیاس، مراجعه کنید به: در ادامه همین مطلب و آگاهی از شروط منتج هر شکل از اشکال چهار گانه قیاس، مراجعه کنید به:
 *((شکل اول قیاس اقترانی)) *((شکل اول قیاس اقترانی))
 *((شکل دوم قیاس اقترانی)) *((شکل دوم قیاس اقترانی))
 *((شکل سوم قیاس اقترانی)) *((شکل سوم قیاس اقترانی))
 *((شکل چهارم قیاس اقترانی)) *((شکل چهارم قیاس اقترانی))
 !منابع !منابع
 *مجموعه آثار(شهید مطهری)، صفحه 94 و 95 *مجموعه آثار(شهید مطهری)، صفحه 94 و 95
 *منطق مظفر، جلد 2، صفحه 30، 31، 33 *منطق مظفر، جلد 2، صفحه 30، 31، 33
 *کلیات منطق صوری، صفحه 317 و 318  *کلیات منطق صوری، صفحه 317 و 318

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 اسفند 1383 [10:38 ]   3   محمدحسین حقیقت      جاری 
 شنبه 08 اسفند 1383 [10:37 ]   2   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [10:07 ]   1   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..