منو
 کاربر Online
528 کاربر online
تاریخچه ی: ضربه کرنر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-32Lines: 1-30
 V{maketoc} V{maketoc}
 !~~green:ضربه کرنر~~ !~~green:ضربه کرنر~~
 ~~maroon:انجام ضربه کرنر بر دو نوع است: ((کرنر مستقیم)) و ((کرنر دو ضرب)) ~~maroon:انجام ضربه کرنر بر دو نوع است: ((کرنر مستقیم)) و ((کرنر دو ضرب))
   
 زمانی یک ضربه کرنر بسیار خطر ناک می شود که جهت باد موافق تیم حمله کننده باشد و ((دروازه بان)) نسبت به خروج از دروازه برای دفع هوائی توپ مردد باشد . وقتی ((کرنر)) می زنید توپ را به سمت دروازه بان شلیک نکنید . شما باید توپ را دور از دسترس او و به سمت بازیکنان خودی بفرستید. زمانی یک ضربه کرنر بسیار خطر ناک می شود که جهت باد موافق تیم حمله کننده باشد و ((دروازه بان)) نسبت به خروج از دروازه برای دفع هوائی توپ مردد باشد . وقتی ((کرنر)) می زنید توپ را به سمت دروازه بان شلیک نکنید . شما باید توپ را دور از دسترس او و به سمت بازیکنان خودی بفرستید.
 در یک مسابقه تعداد ضربات کرنر اکثرا نشانه ی برتری و تسلط یک تیم بر تیم دیگر است.~~ در یک مسابقه تعداد ضربات کرنر اکثرا نشانه ی برتری و تسلط یک تیم بر تیم دیگر است.~~
 !!~~navy:روش استفاده از ضربه کرنر:~~ !!~~navy:روش استفاده از ضربه کرنر:~~
 ~~maroon:بازیکنان سر زن باید آماده ی دریافت توپ کرنر باشند . دیگر بازیکنان نقش جانشین برای آنها دارند . ضربه کرنر مبارزه ای هوائی میان مدافعین و مهاجمین است . در ضربه کرنر مسلما برتری با مدافعین است ، زیرا درمسیر توپ بهتر جا گیری می کنند. انجام ضربه کرنر در بازی عبارت است از : دور کردن هر چه بیشتر توپ از حریف و رساندن آن به یار خودی.~~ ~~maroon:بازیکنان سر زن باید آماده ی دریافت توپ کرنر باشند . دیگر بازیکنان نقش جانشین برای آنها دارند . ضربه کرنر مبارزه ای هوائی میان مدافعین و مهاجمین است . در ضربه کرنر مسلما برتری با مدافعین است ، زیرا درمسیر توپ بهتر جا گیری می کنند. انجام ضربه کرنر در بازی عبارت است از : دور کردن هر چه بیشتر توپ از حریف و رساندن آن به یار خودی.~~
 !!~~navy:روش مقابله با ضربه کرنر :~~ !!~~navy:روش مقابله با ضربه کرنر :~~
 ~~maroon:یک مدافع باید در کنار تیر دروازه جا بگیرد تا از ورود توپ از سمت کنار به درون دروازه جلوگیری کند . بعد از شلیک توپ ، و زمانی که دروازه بان از دروازه اش خارج می شود ، مدافعین باید مراقب هر حادثه ای بوده و او را پوشش بدهند. ~~maroon:یک مدافع باید در کنار تیر دروازه جا بگیرد تا از ورود توپ از سمت کنار به درون دروازه جلوگیری کند . بعد از شلیک توپ ، و زمانی که دروازه بان از دروازه اش خارج می شود ، مدافعین باید مراقب هر حادثه ای بوده و او را پوشش بدهند.
 دفع توپ همواره به طرفین انجام می گیرد . دروازه بان در گرفتن توپ باید با قدرت و مصمم عمل کند . کمترین درنگ از سوی دروازه بان یا مدافعین ، یا رسیدن توپ به پای حریف می تواند موجب گل شود . دفع توپ همواره به طرفین انجام می گیرد . دروازه بان در گرفتن توپ باید با قدرت و مصمم عمل کند . کمترین درنگ از سوی دروازه بان یا مدافعین ، یا رسیدن توپ به پای حریف می تواند موجب گل شود .
 در هر کدام از این موارد هوشیار باشید ، جا گیری و یار گیری شما (یا آزاد بودن حریف ) کرنر را کما بیش خطر ناک می کند . هرگز معطل نمانید تا توپ به سمت شما بیاید.~~ در هر کدام از این موارد هوشیار باشید ، جا گیری و یار گیری شما (یا آزاد بودن حریف ) کرنر را کما بیش خطر ناک می کند . هرگز معطل نمانید تا توپ به سمت شما بیاید.~~
 !!~~navy:انواع ضربات کرنر:~~ !!~~navy:انواع ضربات کرنر:~~
 ~~maroon: ~~maroon:
 *__نوع اول__:مهاجم چپ ضربه را به طور مستقیم می زند ، او توپ را به نقطه ای که از قبل مشخص شده است می فرستد . یکی از بازیکنان به سمت توپ رفته و به دروازه شلیک مستقیم انجام می دهد ، یا توپ را به سمت یار دیگری منحرف می کند . *__نوع اول__:مهاجم چپ ضربه را به طور مستقیم می زند ، او توپ را به نقطه ای که از قبل مشخص شده است می فرستد . یکی از بازیکنان به سمت توپ رفته و به دروازه شلیک مستقیم انجام می دهد ، یا توپ را به سمت یار دیگری منحرف می کند .
 *__نوع دوم__: مهاجم راست توپ را برای بازیکن سرزن می فرستد. *__نوع دوم__: مهاجم راست توپ را برای بازیکن سرزن می فرستد.
 *__نوع سوم__: مهاجم چپ توپ را میان نقطه پنالتی و دور ترین زاویه ی دروازه  *__نوع سوم__: مهاجم چپ توپ را میان نقطه پنالتی و دور ترین زاویه ی دروازه
 می فرستد.~~ می فرستد.~~
 !!~~navy:تذکرات:~~ !!~~navy:تذکرات:~~
 ~~maroon: ~~maroon:
 *انجام ضربه ی کرنر انواع مختلفی دارد که بسیاری از تیم ها در جلسات خود آنها را تمرین می کنند . *انجام ضربه ی کرنر انواع مختلفی دارد که بسیاری از تیم ها در جلسات خود آنها را تمرین می کنند .
-تاکتیک انجام ضربات کرنر بر اساس تیر اول یا تیر دوم دروازه است . +*تاکتیک انجام ضربات کرنر بر اساس تیر اول یا تیر دوم دروازه است .
 *شلیک کننده یا توپ را به تیر دوم می فرستد با این آگاهی که یکی از یارانش در آن جا منتظر است ، یا یار خود را که در تیر اول جا گرفته است هدف گرفته تا این یکی ، ضربه ی کرنر را به یار دیگر برساند. *شلیک کننده یا توپ را به تیر دوم می فرستد با این آگاهی که یکی از یارانش در آن جا منتظر است ، یا یار خود را که در تیر اول جا گرفته است هدف گرفته تا این یکی ، ضربه ی کرنر را به یار دیگر برساند.
 *هنگام ضربه کرنر مدافعین برای انجام دفاع می توانند به صورت دفاع فردی یا دفاع منطقه ای عمل کنند . امتیاز دفاع منطقه ای این است که به ما امکان پیش دستی بر حریف را می دهد . دفاع فردی نیز به شرطی موثر است که مدافعین برای مقابله با موقعیت مهاجمین حریف ، از لحاظ تعداد به اندازه ی کافی بازیکن سرزن داشته باشند .~~ *هنگام ضربه کرنر مدافعین برای انجام دفاع می توانند به صورت دفاع فردی یا دفاع منطقه ای عمل کنند . امتیاز دفاع منطقه ای این است که به ما امکان پیش دستی بر حریف را می دهد . دفاع فردی نیز به شرطی موثر است که مدافعین برای مقابله با موقعیت مهاجمین حریف ، از لحاظ تعداد به اندازه ی کافی بازیکن سرزن داشته باشند .~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [08:04 ]   2   مهدی رضی      جاری 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [08:02 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..