منو
 کاربر Online
826 کاربر online
تاریخچه ی: صنعت چسب سازی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-42Lines: 1-41
-||چسب‌ها از دسته ((مواد پلیمر)) و ماکرو مولکولی‌ند که می‌توانند اشیا را به یکدیگر متصل کنند.|| +


{img src=img/daneshnameh_up/b/b5/GLUE-B1.JPG}

||چسب‌ها از دسته ((شیمی پلیمر|مواد پلیمر)) و ((ماکرومولکولها|ماکرومولکولی‌)) هتند که می‌توانند اشیا را به یکدیگر متصل کنند.||
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-هر چند از ((چسب)) در صنعت ، مخصوص ((آبنوس کاران)) و ((صحافان)) و بیشتر برای چسباندن قطعات چوبی و یا اشیای کاغذی بود. اما به تدریج دامنه کاربرد آن گسترش یافت. به طوری که امروزه به جای استفاده از میخ ، پیچ ، بست ، لولا و... برای اتصال قطعات فلزی ، چوبی ، کائوچویی ، ... از بخاری گرفته تا تهیه اسباب بازی , صنایع مونتاژ و حتی برخی از قسمتهای ((هواپیمای مافوق صوت|هواپیماهای مافوق صوت)) , از چسب‌های گوناگون و ویژهای که به روش سنتزی تهیه می‌شوند , استفاده می‌شود.
تاریخچه
سابقه استفاده از چسب توسط انسان را می‌توان در واقع از ((عصر سنگ)) و ((دوران غارنشینی)) در تهیه ((تیر و کمان)) و یا نقاشی حیوانات غول پیکر بر روی تخته سنگها با استفاده از رنگدانه‌ها دانست. بدون شک ، خون نخستین ماده‌ای بود که بشر از آن به عنوان ((چسب)) استفاده می‌کرد که البته کیفیت خوبی نداشت و متداول نشد. به تدریج بشر به وجود مواد چسب دار طبیعی پی برد و استفاده از آنها را آموخت.در واقع اولین واده چسب دار که بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود، ((مواد نشاسته‌ای)) ، قندی ، صمغ‌ها ، و شیره‌های برخی از ((گیاهان)) بود.

مثلا رومیان از ((سقز)) (ماده چسبدار و صمغی که از ((درختان برگ سوزنی)) نظیر ((سرو)) و ((کاج)) و یا ((درخت صنوبر)) ترشح می‌شود) در ((صنعت کشتی سازی)) استفاده می‌کردند. به تدریج مواد دیگری مانند ((موم)) ، ((عسل)) و یا مواد ژله مانندی از ماهی ، ((شاخ حیوانات)) یا شیر و ((تخم مرغ)) بکار گرفته شد بعدها ، با پیشرفت صنایع و استخراج و ((پالایش نفت)) ، از ((قیر)) و ((قطران چوب)) و ... به عنوان چسب استفاده به عمل آمد. اگر چه ((کائوچوی طبیعی)) (شیوه لاتکس) از مدتها قبل شناخته شده بود، اما چون حلال مناسبی برای آن موجود نبود، کاربردی به عنوان ماده چسبی پیدا نکرد تا اینکه با دستیابی به ((فراورده نفتی|روغن‌های نفتی)) که کائوچو را در خود حل کرده و ماع چسبناکی را به وود می ورند، کاربرد آن به عنوان ماده چسبی متداول شد.
+هر چند ((شیمی چسب|چسب)) در صنعت ، مخصوص آبنوس کاران و صحافان و بیشتر برای چسباندن قطعات چوبی و یا اشیای کاغذی بود، اما بهتدریج دامنه کاربرد آن گسترش یافت، به طوریکه امروزه به جای استفاده از میخ ، پیچ ، بست ، لولا و... ، برای اتصال قطعات فلزی ، چوبی ، ((کائوچو|کائوچویی)) ، ... از بخاری گرفته تا تهیه اسباب بازی , صنایع مونتاژ و حتی برخی از قسمتهای هواپیماهای مافوق صوت ، از چسب‌های گوناگون و ویژه ای که به روش سنتزی تهیه می‌شوند، استفاده می‌شود.
!تاریخچه
سابقه استفاده از چسب توسط انسان را می‌توان در واقع از عصر سنگ و دوران غارنشینی ، در تهیه تیر و کمان و یا نقاشی حیوانات غول پیکر بر روی تخته سنگها با استفاده از ((رنگدانه و انواع آن|رنگدانه‌ها)) دانست. بدون شک ، ((خون)) نخستین ماده‌ای بود که بشر از آن بهعنوان چسب استفاده می‌کرد که البته کیفیت خوبی نداشت و متداول نشد. بهتدریج بشر به وجود مواد چسب دار طبیعی پی برد و استفاده از آنها را آموخت.در واقع اولین واده چسب دار که بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود، ((نشاسته|مواد نشاسته‌ای)) ، ((مواد قندی طبیعی|قندی)) ، صمغ‌ها ، و شیره‌های برخی از گیاهان بود.

مثلا رومیان از __سقز__ (ماده چسبدار و صمغی که از درختان برگ سوزنی ، نظیر ((سرو)) و ((کاج)) و یا درخت صنوبر ترشح می‌شود) در صنعت کشتی سازی استفاده می‌کردند. بهتدریج مواد دیگری مانند موم ، عسل و یا مواد ژله مانندی از ماهی ، شاخ حیوانات یا شیر و تخم مرغ بکار گرفته شدد. بعدها ، با پیشرفت صنایع و استخراج و ((پالایشگاه|پالایش نفت)) ، از ((قیر)) و قطران چوب و ... بهعنوان چسب استفاده به عمل آمد.

اگر چه ((کائوچو|کائوچوی طبیعی)) (شیوه لاتکس) از مدتها قبل شناخته شده بود، اما چون حلال مناسبی برای آن موجود نبود، کاربردی بهعنوان ماده چسبی پیدا نکرد تا اینکه با دستیابی به ((تصفیه فراورده‌های نفتی|روغن‌های نفتی)) که کائوچو را در خود حل کرده ، مایع چسبناکی را بوجود می‌آورند، کاربرد آن بهعنوان ماده چسبی متداول شد.
!طبقه
بندی چسب‌ها
!!چسب گیاهی
*چسب نشاسته ، د
کسترین ، سرشی ، دکسترین و نشاسته که از چسبهای محلول ر آب‌اند و از آنها در چسبانیدن تمبر ، پاکت ، ((شیمی کغذ|کاغذ)) ، مقوا ، ((شیمی چوب|چوب)) و ... استفاده می‌شود.


*صمغ ع
ربی که از درختی به نم __صمغ سنل__ بدست می‌آید، سفید رنگ و محلول در آب است و عمدتا شامل ((کربوهیدراتها|هیدرات‌های کربن)) است.
!!چسب حیوانی
*ژلاتین که از اعضای بدن حیوانات از جمله استخوان تهیه می‌شود و قد
رت چسبانندگی آن از چسبهای گیاهی بیشتر است و بیشتر در تهیه ((شیمی عکاسی|فیلم عکاسی)) و پوشش کپسول موارد دارویی مصرف دارد.


*سرشیم حیوا
نی که مانند ژلاتین است، ولی درصد خلوص گلوبین آن کم است و از استخوان ، ((پوست)) و یا شیر حیوانات تهیه می‌شود و در نجاری ، کارتن سازی ، کبریت سازی ، تهیه کاغذ سمباده و غیره مصرف دارد.


*((لا
)) که در جاری برای جلای سطح اشیای چوبی مصرف دارد و از نوعی حشره به نام __ترمزدانه__ که در کشور هند فراوان است، بدست می‌آید.
!!چسب کانی
مانند فسفات‌ها و سی
لیکات‌های قلیایی که در اتصال اشیای سرامیکی ، کوارتزی و شیشه‌ای کاربرد دارند و بر خلاف چسب‌های گیاهی و حیوانی ، در مقابل گرما و آب مقاومند. از این رو ، از آنها در ساختن اجاقهای برقی و گازی و آجرهای نسوز استفاده می‌شود.
-!طبقه بندی چسب‌هاr />!!((چسب گیاهی))r />*((چسب نشاسته)) ، ((دکسترین)) ، ((سرشیم)) ، دکسترین و نشاسته که از چسب‌های محلول در آب‌اند و از آنها در چسبانیدن ((تمبر)) ، ((پاکت)) ، ((کاغذ)) ، ((مقوا)) ، ((چوب)) ، ... استفاده می‌شود.
>
*صمغ عربی که از درختی به نام ((صمغ سنگالی)) بدست می‌آید، سفید رنگ و محلول در آب است و عمدتا شامل هیدرات‌های کربن است.r />!!((چسب حیوانی))
/>*((ژلاتین)) که از اعضای بدن حیوانات از جمله ((استخوان)) تهیه می‌شود و قدرت چسبانندگی آن از چسب‌های گیاهی بیشتر است و بیشتر در تهیه ((فیلم عکاسی)) و پوشش ((کپسول موارد دارویی)) مصرف دارد.


/>*((سرشیم حیوانی)) که مانند ژلاتین است ولی درصد خلوص گلوبین آن کم است و از استخوان ، ((پوست)) و یا ((شیر حیوانی|شیر حیوانات)) تهیه می‌شود. و در نجاری ، ((کارتن سازی)) ، ((کبریت سازی)) ، تهیه ((کاغذ سمباده)) و غیره مصرف دارد.


*((لاک)) که در نجاری برای جلای سطح اشیای چوبی مصرف دارد و از نوعی حشره به نام ((ترمزدانه)) که در کشور هند فراوان است، به دست می‌آید.<br />!!((چسب کانی))<br />مانند فسفات‌ها و سیلیکات‌های قلیایی که در اتصال اشیای سرامیکی ، کوارتزی و شیشه‌ای کاربرد دارند. و بر خلاف چسب های گیاهی و حیوانی در مقابل گرما و آب مقاوم‌اند. از این رو از آنها در ساختن ((اجاق برقی|اجاقهای برقی)) و گازی و ((آجر نسوز|آجرهای نسوز)) استفاده می‌شود.
!!((چسب سنتزی))
*__الاستومرها :__ که شامل ((چسب کائوچویی|چسب‌های کائوچویی مصنوعی)) است و در ((صنعت کشتی سازی)) و ((صنایع هواپیما سازی)) کاربرد دارند. مانند ((چسب لاستیک)) که محلول کائوچو در بنزین است و یا چسب «اوهو» و مشابه آن که از مشتقات وینیلی در حلال‌هایی نظیر ((استون)) و ((اسید استواستیک)) حاصل می شود، این نوع چسب‌ها قدرت چسبانندگی همه چیز (غیر از لاستیک) را دارند. از این رو ، کاربردهای گوناگون و مهمی در صنعت ، تجارت و منازل پیدا کرده اند.


*__((ترموپلاست|ترموپلاست‌ها)) :__ که شامل ((پلی اکریل)) و سیانواکریلات‌هااند که به «((چسب فوری))» معروف‌اند و اتصال محکم بین قطعات مختلف ایجاد می‌کند. (در حد ((چسب اپوکسی|چسب‌های اپوکسی))). برخی معتقدند که سیانواکریلات یک ((منومر)) فعال است که در مجاورت مختصر رطوبت موجود در هوا بصورت ((پلیمر)) در می‌آید. از این رو ، برای محیط‌های خشک مناسب نیست.


*__((چسب اپوکسی)) :__ که از تراکم دی فنیلو پروپان و اپیکلرهیدرین حاصل می‌شود. نوعی از آن در تجارت به نام ((چسب دوقلو)) متداول است که شامل دو قسمت است، یک قسمت ماده چسب‌دار ، و قسمت دیگر یک ماده ((کاتالیزور)) است که موجب تغییر در ماده چسب‌دار و عمل چسبانندگی آن می‌شود. قدرت چسبانندگی چسب اپوکسی فوق‌العاده زیاد است و در هواپیما سازی ، ساختن ((اطاق خودرو|اطاق خودروها)) ، و ((پل سازی)) و ... کاربرد دارد.


*__((نوار چسب|نوار چسب‌ها)) :__ جنس این نوع نوارها ممکن است از ((پارچه)) ، ((کاغذ)) ، ((طلق)) ، و یا ((پلاستیک پلی کلرید وینیل)) (p.v.c) باشد که به چسب‌هایی مانند چسب‌های کائوچویی و سرشیم آغشته شده‌اند.
!!((چسب بتونه‌ای))
((بتونه|بتونه‌ها)) ، خمیرهای نرم و چسبناکی‌اند که به کندی در هوا خشک می‌شوند و برای پرکردن شکاف‌ها و منافذ ، بویژه در بخاری مصرف می‌شود. مهمترین انواع بتونه‌ها عبارت است از :


*__((بتونه شیشه)) :__ که از مخلوط پودر ((کربنات کلسیم)) و روغن کتان تهیه می‌شود و در هوا نسبتا به سرعت خشک و سخت می‌شود. اما پس از سخت شدن ، دوباره در ((روغن کتان)) به صورت خمیر نرم و قابل استفاده در می‌آید.


*__((بتونه آبی)) :__ که در تهیه ((آکواریم)) مصرف دارد و از مخلوط کردن پودر ((اکسید سرب)) (Pbo) با روغن کتان بدست می‌آیند.
*__((بتونه گلسیرین)) و اکسید سرب :__ از اختلاط اکسید سرب و گلسیرین تهیه می‌شود و در مقابل ((آب)) ، ((اسید)) و ((قلیا)) مقاوم است و پس از 45 دقیقه سفت می‌شود و برای بتونه کردن ((چوب)) ، ((شیشه)) ، ((چینی)) ، ((سرامیک)) و اشیای سنگی مصرف دارد.


*__((گرد بتونه)) :__ که به صورت آرد سفید رنگی شامل چهار قسمت ((گچ)) پخته و یک قسمت صمغ عربی است و در موقع استفاده ، آن را در آب و یا محلول ((اسید بوریک)) به صورت خمیر در می‌آورند و با آن اشیای ظریف ساخته شده از سنگ سفید ، چین و شاخ سفید را بتونه می‌کنند.
+<table dir align=left>
{img src=img/daneshnameh_up/6/65/CE1215831.jpg}
table>
!!چسب سنتزی
*__الاستومرها :__ که شامل چسب‌های کائوچویی مصنوعی است و در صنعت کشتی سازی و صنایع هواپیما سازی کاربرد دارند. مانند چسب لاستیک که محلول ((کائوچو)) در ((بنزین)) است و یا چسب «اوهو» و مشابه آن که از مشتقات وینیلی در حلال‌هایی نظیر ((استون)) و اسید استواستیک حاصل می شود، این نوع چسب‌ها قدرت چسبانندگی همه چیز را (غیر از لاستیک) دارند. از این رو ، کاربردهای گوناگون و مهمی در صنعت ، تجارت و منازل پیدا کرده اند.


*__ترموپلاست‌ها :__ که شامل پلی اکریل و سیانواکریلات‌هااند که به «چسب فوری» معروف‌اند و اتصال محکم بین قطعات مختلف ایجاد می‌کند. (در حد چسب‌های اپوکسی). برخی معتقدند که سیانواکریلات یک منومر فعال است که در مجاورت مختصر رطوبت موجود در هوا بصورت ((شیمی پلیمر|پلیمر)) در می‌آید. از این رو ، برای محیط‌های خشک مناسب نیست.


*__چسب اپوکسی :__ که از تراکم دی فنیلو پروپان و اپیکلرهیدرین حاصل می‌شود. نوعی از آن در تجارت به نام چسب دوقلو متداول است که شامل دو قسمت است، یک قسمت ماده چسب‌دار و قسمت دیگر یک ماده ((کاتالیزور)) است که موجب تغییر در ماده چسب‌دار و عمل چسبانندگی آن می‌شود. قدرت چسبانندگی چسب اپوکسی فوق‌العاده زیاد است و در هواپیما سازی ، ساختن اطاق خودروها ، و پل سازی و ... کاربرد دارد.


*__نوار چسب‌ها :__ جنس این نوع نوارها ممکن است از پارچه ، کاغذ ، طلق و یا پلاستیک پلیکلرید وینیل (p.v.c) باشد که به چسب‌هایی مانند چسب‌های کائوچویی و سرشیم آغشته شده‌اند.
!!چسب بتونه‌ای
بتونه‌ها ، خمیرهای نرم و چسبناکی‌اند که بهکندی در هوا خشک می‌شوند و برای پرکردن شکاف‌ها و منافذ ، بویژه در بخاری مصرف می‌شود. مهمترین انواع بتونه‌ها عبارت است از :


*__بتونه شیشه :__ که از مخلوط پودر ((کربنات کلسیم)) و روغن کتان تهیه می‌شود و در هوا نسبتا بهسرعت خشک و سخت می‌شود. اما پس از سخت شدن ، دوباره در روغن کتان ، بهصورت خمیر نرم و قابل استفاده در می‌آید.


*__بتونه آبی :__ که در تهیه آکواریم مصرف دارد و از مخلوط کردن پودر اکسید سرب (Pbo) با روغن کتان بدست می‌آید.


*__بتونه گلسیرین و اکسید سرب :__ از اختلاط اکسید سرب و گلسیرین تهیه می‌شود و در مقابل ((آب)) ، ((اسید)) و ((باز|قلیا)) مقاوم است و پس از 45 دقیقه سفت می‌شود و برای بتونه کردن ((شیمی چوب|چوب)) ، ((شیشه و انواع آن|شیشه)) ، ((چینی)) ، ((سرامیک)) و اشیای سنگی مصرف دارد.


*__گرد بتونه :__ که بهصورت آرد سفید رنگی شامل چهار قسمت گچ پخته و یک قسمت صمغ عربی است و در موقع استفاده ، آن را در آب و یا محلول اسید بوریک ، بهصورت خمیر در می‌آورند و با آن ، اشیای ظریف ساخته شده از سنگ سفید ، چینی و شاخ سفید را بتونه می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((انواع چسب))
*((چب اوکسی)) />*((چسب بتونه‌ای))
*((چسب دوقلو))
*((چ
س فوری)) />*((چس‌ گیهی))
*((چسب شاسته))
*((چ
ب حیونی))
*((ب‌ کانی)) />*((چسب سنگ))
*((چسب‌ سنتز
ی)) />*((چسب کائوچویی))
+*((کائو))
*((یی چسب))
*((لاسیک سنی))
*((استیک بیی))
*((ما چسبندگی چسب))
 *((نوار چسب)) *((نوار چسب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [13:07 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [08:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [08:20 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:39 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [06:35 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..