منو
 کاربر Online
687 کاربر online
تاریخچه ی: صنعت دباغی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-40Lines: 1-49
-__صنعت دباغی ( Tanning industry )__ 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-پوست از نظر شیمیایی پلیمری است از اسیدهای آمینه که آنها را اصطلاحا پروتئین می‌نامند. اسیدهای آمینه از طریق پیوندهای پپتیدی براحتی می‌توانند تحت تاثیر میکرو ارگانیسم و عوامل بیرونی دیگر قرار گیرند. در این صورت زنجیر پروتئین گسسته شده و پوست کیفیت طبیعی خود را از دست خواهد داد. از اینرو برای جلوگیری از هجوم و نفوذ میکرو ارگانیسمها و عوامل موثر بیرونی در پوست باید تغییراتی که تغییر اساسی در ماهیت پوست وارد نکند بر روی آن بوجود آورد این عملیات را دباغی پوست گویند. +((پوست)) از نظر شیمیایی ((دنیای پلیمر|پلیمری)) است از ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) که آنها را اصطلاحا ((پروتئین)) می‌نامند. اسیدهای آمینه از طریق __پیوندهای پپتید__ براحتی می‌توانند تحت تاثیر __میکرو ارگانیسم__ و عوامل بیرونی دیگر قرار گیرند. در این صورت زنجیر پروتئین گسسته شده و پوست ، کیفیت طبیعی خود را از دست خواهد داد.

از اینرو برای جلوگیری از هجوم و نفوذ میکرو ارگانیسمها و عوامل موثر بیرونی در پوست ، باید تغییراتی که تغییر اساسی در ماهیت پوست وارد نکند، بر روی آن بوجود آورد. این عملیات را __~~green:دباغی پوست~~__ گویند و صنعت مرتبط با آن ، ~~green:__صنعت دباغی__~~ (__Tanning Industry__) می‌باشد.


{img src=img/daneshnameh_up/b/bc/1029.jpg}
 !دباغی با مواد گیاهی !دباغی با مواد گیاهی
-از قسمتهای مختلف گیاه یعنی پوست ، تنه ، برگ ، شاخه ، میوه و ریشه گیاهان می‌توان مواد دباغی تهیه کرد. از آن جمله می‌توان پوست درخت صنوبر ، کاج ، بلوط ، فندق ، کائوچو ، سماق و … را نام برد. />برای تهیه عصاره یا جهر دباغی ، مواد مذکور را با روشهای ویژه‌ در آب می‌خیسانند. در این عمل مواد جامد و مواد محلول برای دباغی بدست می‌آید. به مواد جامد مقداری بی‌سولفیت سدیم اضافه می‌کنند تا این مواد را حل کند. +از قسمتهای مختلف گیاه یعنی پوست ، تنه ، برگ ، شاخه ، میوه و ریشه گیاهان ، می‌توان مواد دباغی تهیه کرد. از آن جمله می‌توان پوست درخت صنوبر ، کاج ، بلوط ، فندق ، ((کائوچو)) ، سماق و … را نام برد. برای تهیه عصاره یا جوهر دباغی ، مواد مذکور را با روشهای ویژه‌ در ((آب)) می‌خیسانند. در این عمل مواد ((جامد)) و مواد ((محلول)) برای دباغی بدست می‌آید. به مواد جامد مقداری ((جوش شیرین| بی‌سولفیت سدیم)) اضافه می‌کنند تا این مواد را ((قابلیت انحلال مواد|حل)) کند.
 !دباغی با مواد شیمیایی !دباغی با مواد شیمیایی
-*دباغی با کروم:
بر عکس مواد دباغی گیاهی که منشا گیاهی دارند ، دباغی با نمکهای کروم منشا معدنی داشته و برای پوستها سبک کارایی دارد. برای تهیه مواد دباغی با کروم از سنگ معدن کرومیت { متشکل از %68 اکسید کروم ( III ) و %32 اکسید آهن ( II ) استفاده می‌شود. />دوام پوست دباغی شده با نمک کروم حدود سه برابر دوام پوست دباغی شده با مواد گیاهی است.
*دباغی با زاج سفید:
این نوع دباغی از روشهای بسیار قدیمی است. برتری دباغی خز با زاج سفید در این است که به علت بیرنگ بودن آن ، اثری بر روی موی خز باقی نمی‌ماند. در صورتی که در دباغی بوسیله مواد گیاهی و کروم ، موهای پوست بیرنگ می‌شود.
*دباغی با نمکهای آهن:
در این روش از نمکهای مختلف آهن استفاده می‌شود که از آن جمله می‌توان سولفات آهن ( III )، کلرید و سولفات آهن ( III ) فتالاتهای آهن ( III ) و … را نام برد.
*دباغی با سولفات زیر کُنیم:
پوستهای اسیدی شده را با محلول سولفات زیرکنیم نیم دباغی می‌کنند. برای دباغی با این روش، زمانی نمک دباغی به پوست نیم دباغی شده اضافه می‌شود که پوست همراه با ده درصد وزن خود با اکسید زیرکنیم همراه باشد. پس از عملیات دباغی ، پوست را با بی‌کربنات سدیم ، قلیایی می‌کنند.
*دباغی با مواد روغنی:
روغن ماهی و برخی از روغنهای گیاهی مانند روغن دانه آفتاب گردان خاصیت دباغی داشته و برای دباغی پوست شوکا و بزکوهی که معمولا در تهیه لباس و دستکش کاربرد دارند مصرف می‌شوند.
*دباغی با مواد سنتزی ( سینتان )
این مواد دباغی که امروزه جایگزین مواد دباغی طبیعی شده‌اند، خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
**سینتان آلیفاتیک: که از سولفو کلرید پاراضینها و دی‌ایز و سیاناتها تهیه می‌شود.
**سینتان متروسیکلیکی: که از ملامین ساخته می‌شود
**سینتان آروماتیک: که از سینتان با گروه فنلی و بردن گروه فنلی تهیه می‌شود.
**سینتان کایتونیک: که از ترکیبات فنلی چند عاملی با آلدهیدها و آمینها تهیه می‌شود.
*دباغی با فرمالدئید:
در این روش محلول دباغی که شامل آب ، فرمالدئید و قلیا است ولی می‌تون به جای سود، از بی‌کربنات سدیم ، کربنات کلسیم یا کربنات منیزیم نیز استفاده کرد.
*دباغی نیم کرومی:
این نوع دباغی با نمکهای کروم و مواد گیاهی انجام می‌گیرد که ممکن است در آن از سه روش استفاده شود.
**دباغی اولیه با محلول کروم و دباغی مجدد با محلول دباغی گیاهی
**دباغی اولیه با مواد گیاهی و دباغی مجدد در محلول کروم
**دباغی بوسیله مواد گیاهی و محلول کروم بطور همزمان.
این روش دباغی برای چرم رویه بویژه برای تهیه چرمهای بسیار خوب ، ضد آب ، چرمهای ضخیم ، دباغی چرم زیره و لباس مورد استفاده قرار می‌گیرد. عیب این روش آن است که چرم به سهولت چروک برمی‌دارد.
*دباغی نیم زاجی:
به سه روش انجام می‌گیرد:
**دباغی اولیه در محلول زاج سفید و دباغی مجدد در محلول عصاره گیاهی
**دباغی اولیه در محلول عصاره گیاهی و دباغی مجدد در محلول زاج سفید
**دباغی با محلول عصاره گیاهی و زاج سفید بطور هم زمان
پوست دباغی شده که در پایان بصورت چرم بدست می‌آید، دارای مقدار زیادی آب است بنابراین قبل از هر عمل دیگر بر روی چرم حاصل ، باید آب از آن گرفته شود این عمل بوسیله ماشین آبگیری یا پرس کردن و … انجام می‌گی
رد.
+!!دباغی با کروم
بر عکس مواد دباغی گیاهی که منشاء گیاهی دارند ، دباغی با ((کروم|نمکهای کروم)) منشاء ((شیمی معدنی|معدنی)) داشته و برای پوستهای سبک کارایی دارد. برای تهیه مواد دباغی با کروم ، از سنگ معدن __کرومیت__ (متشکل از %68 اکسید کروم ( III ) و %32 اکسید آهن ( II ) ) استفاده می‌شود. دوام پوست دباغی شده با نمک کروم ، حدود سه برابر دوام پوست دباغی شده با مواد گیاهی است.
!!دباغی با زاج سفید
این نوع دباغی از روشهای بسیار قدیمی است. برتری دباغی __خز__ با __زاج سفید__ در این است که بعلت بیرنگ بودن آن ، اثری بر روی موی خز باقی نمی‌ماند. در صورتی که در دباغی بوسیله مواد گیاهی و کروم ، موهای پوست بیرنگ می‌شود.
!!دباغی با نمکهای آهن
در این روش ، از نمکهای مختلف ((آهن)) استفاده می‌شود که از آن جمله ، می‌توان __سولفات آهن III__ ، __کلرید__ و __سولفات آهن III__ (فتالاتهای آهن III ) و … را نام برد.
!!دباغی با سولفات زیرکُنیم
پوستهای اسیدی شده را با محلول __سولفات زیرکنیم__ نیم دباغی می‌کنند. برای دباغی با این روش ، زمانی نمک دباغی به پوست نیم دباغی شده اضافه می‌شود که پوست همراه با ده درصد وزن خود با __اکسید زیرکنیم__ همراه باشد. پس از عملیات دباغی ، پوست را با __بی‌کربنات سدیم__ ، قلیایی می‌کنند.
!!دباغی با مواد روغنی
روغن ماهی و برخی از روغنهای گیاهی مانند __روغن دانه آفتاب گردان__ ، خاصیت دباغی داشته و برای دباغی پوست __شوکا__ و __بز کوهی__ که معمولا در تهیه لباس و دستکش کاربرد دارند، مصرف می‌شوند.
!!دباغی با مواد سنتزی ( سینتان )
این ((مواد دباغی)) که امروزه جایگزین مواد دباغی طبیعی شده‌اند، خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند:


*__سینتان آلیفاتیک:__ که از __سولفو کلرید پارافینها__ و __دی‌ایزو سیاناتها__ تهیه می‌شود.


*__سینتان متروسیکلیکی:__ که از ((ملامین)) ساخته می‌شود.


*__سینتان آروماتیک:__ که از __سینتان__ با گروه فنلی و بردن گروه فنلی تهیه می‌شود.


*__سینتان کایتونیک:__ که از ترکیبات فنلی چند عاملی با آلدئیدها و ((آمین|آمینها)) تهیه می‌شود.
!!دباغی با فرمالدئید
در این روش ، محلول دباغی که شامل ((آب)) ، فرمالدئید و قلیا است، ولی می‌توان به جای سود ، از بی‌کربنات سدیم ، ((کربنات کلسیم)) یا کربنات منیزیم نیز استفاده کرد.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/2/20/leth.jpg}
 +
 +!!دباغی نیم کرومی
 +این نوع دباغی با نمکهای کروم و مواد گیاهی انجام می‌گیرد که ممکن است در آن از سه روش استفاده شود.

 +*دباغی اولیه با محلول کروم و دباغی مجدد با محلول دباغی گیاهی

 +*دباغی اولیه با مواد گیاهی و دباغی مجدد در محلول کروم

 +*دباغی بوسیله مواد گیاهی و محلول کروم بطور همزمان.

 +این روش دباغی برای چرم رویه بویژه برای تهیه چرمهای بسیار خوب ، ضد آب ، چرمهای ضخیم ، دباغی چرم زیره و لباس مورد استفاده قرار می‌گیرد. عیب این روش آن است که چرم بسهولت چروک برمی‌دارد.
 +!!دباغی نیم زاجی
 +به سه روش انجام می‌گیرد:

 +*دباغی اولیه در محلول ((زاج سفید)) و دباغی مجدد در محلول عصاره گیاهی

 +*دباغی اولیه در محلول عصاره گیاهی و دباغی مجدد در محلول زاج سفید

 +*دباغی با محلول عصاره گیاهی و زاج سفید بطور هم زمان

 +پوست دباغی شده که در پایان بصورت ((چرم)) بدست می‌آید، دارای مقدار زیادی آب است. بنابراین قبل از هر عمل دیگر بر روی چرم حاصل ، باید آب از آن گرفته شود این عمل بوسیله ماشین آبگیری یا پرس کردن و … انجام می‌گیرد.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((چرم))
 +*((پوست))
 +*((صنعت چرم سازی))
 +*((انواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی))
 +*((مواد دباغی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 مهر 1384 [10:08 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 30 مهر 1384 [10:04 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [10:00 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [11:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..