منو
 صفحه های تصادفی
پرازاوپال
نفرین های مستجاب
قانون های تابندگی
تاویل آیه 105 سوره انبیا به امام مهدی علیه السلام و یارانش
کشور
گرافهای کامل
شکارچی – خوشه چینان در آمریکای باستان
بیماری کم خونی
برخی از اقدامات حضرت مهدی علیه السلام در حکومت
توپقاپی سرای استانبول
 کاربر Online
795 کاربر online
تاریخچه ی: صنایع هوایی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-65Lines: 1-53
-(در دست تهیه)
!1
-صنایع هواپیمایی
*__نظامی
: __
**((
صنایع هواپیمایی نظامی شرق))
**((صنایع هواپیمایی نظامی غرب))
*__غیر نظام
ی:__
**((صنایع هواپیمایی غیر نظامی شرق))
**((صنایع هواپیمایی غیر نظامی غرب))
+~~violet:-=::صنایع هوایی::=-~~
-!2-صنایع بالگرد
*__نظامی
: __ r />**((صنایع بالگرد نظامی شرق ))
**(( صنایع بالگرد نظامی غرب))
*__غیر نظامی
: __
**((صنایع بالگرد غیر نظامی شرق))
**(( صنایع بالگرد غیر نظامی غرب))
+::{picture=ok.jpg}::
-!3-صنایع پیشرانه 
-*((صنایع پیشرانه شرق)) 
-*((صنایع پیشرانه غرب)) 
-!4-نای موشی جهان
*((صنایع
موکی رق))
*((
صنایع موشکی غرب))
+~~brown:__اریه مصر:__~~
-!5-صنایع مشترک هوایی جهانسریا) />*((صنی مترک هوای آسیا)) />*((ای مرک هوایی آریا)) />*((نایع رک هوایی اا)) />*((ایع ترک هوایی آمریک))
*((نای شترک وایی یاویه))
*((نای مترک هوایی فی مابین))
+صنعت ((__هوانری__)) ب عان ((صن)) ((راحی)) ((ساخت)) و ستاه ((هوایا))ها و نواع(( یل پروازی))- ((هوا))یی شنات ی د. این صت در کل به دو شاخه اصلی تقسیم می ود:
ا ال گونه گین تر ازو ( ((heavier- than- air )) )
اه دوم بک تر از هوا ( (( lighter- than- Air)) ).
-!6-گوناگون +__نوع اول__ یا سنگین تر از هوا بر ساخت ((گلایدر))ها، ((هلیکوپتر))ها، ((هواپیما))ها و... متمرکز است و __نوع دوم__ یا سبک تر از هوا ((وسایل هوایی)) چون ((بالن)) ها و ((کشتی های فضایی)) را شامل می شود.
اولین ((وسیله پرنده)) تاریخ یک ((کایت))( ((kite)) ) یا چیزی شبیه ((بادبادک)) بوده که قدمتش به قرن پنجم میلادی باز می گردد. سپس در قرن ۱۳ میلادی یک راهب انگلیسی به نام راجربیکن ( ((Roger Bacon )) ) در زمینه ساخت ((مدل های پرنده)) آغاز به کار کرد و به این نتیجه رسید که همان گونه که ((آب)) می تواند ((قایق)) را به ((حرکت)) درآورد و آن را در خود به صورت ((معلق)) نگه دارد، ((هوا)) نیز می تواند وسیله ای را در خود به همان گونه حفظ کند.

{picture=1437667772.jpg}

در قرن ۱۶ میلادی نابغه ای به نام ((لئوناردو داوین
ی)) پا به عرصه مطالعه ر زمینه ((پرواز پرندگان)) گذاشت بعد از مدتی مطالعه وسیه ای ساخت که یزی شبیه یک ((فرفره)) بزرگ در وسط آن بودو با نیروی انسانی شروع به ((چرخش)) می کرد و این فرفره را می توان سرآغاز ایده ساخت هلیکوپترها دانست. داوینچی طرحی از یک ((چتر نجات)) را ارایه کرد که در آینده صنعت هوانوردی بسیار سودمند بود. در اصل او در قرن شانزدهم سه گونه متفاوت از شاخه سنگین تر از هوا (heavier than air )را پیش بینی کرده بود که عبارتند از: هلیکوپتر، ((گلایدر)) و ((اورنیتاپتر))( ((ornithopter)) ).
طراحی های لئوناردو داوینچی سرنوشت صنعت هوانوردی را رقم می زد ولی تمامی آنها دارای یک مشکل اساسی بودند و آن هم استفاده از ((نیروی انسانی)) (ماهیچه ای) بود زیرا در آن زمان ((ماشین)) های ((مکانیکی)) قوی ساخته نشده بود و از طرف دیگر نیروی ماهیچه ای برای غلبه بر نیروی ((جاذبه)) کافی نبود اما در هر صورت می توان او را پایه گذار ((صنعت)) هوانوردی شناخت.
-!7-رای دای و ارجی /> />!8-گاری ک /> />!9-تاز ه />
!10-
یونهی تبط
/>!11-ابع

~~violet:-=::ص
نیع هایی::=-~~
+__ اعات بیشتر در راط با اریخچه صنعت هواوردی می تواید ر عوان__ ((''ه صت انودی''))__مطالعه مائید__.
-::~~brown:کشورهای دارنده ~~((صنایع هوایی)):: +-=~~brown:::کشورهای دارنده صنایع هوایی::~~=-
::||::__^شرق^__:: |::__^غرب^__:: |::__^دیگر کشورها^__
 + ((صنایع هوایی روسیه))|((صنایع هوایی آمریکا))|((صنایع هوایی آفریقای جنوبی))
 +((صنایع هوایی چین))|((صنایع هوایی انگلستان))|((صنایع هوایی استرالیا))
 +((صنایع هوایی هند))|((صنایع هوایی فرانسه))|
 +((صنایع هوایی پاکستان))|((صنایع هوایی آلمان))|
 + ((صنایع هوایی ژاپن))|((صنایع هوایی ایتالیا))|
 +((صنایع هوایی کره جنوبی))|((صنایع هوایی اسپانیا))|
 +((صنایع هوایی اکراین))|((صنایع هوایی سوئد))|
 +((صنایع هوایی ایران))|((صنایع هوایی لهستان))|
 +((صنایع هوایی ترکیه))|((صنایع هوایی کانادا))|
 +((صنایع هوایی تایوان))|((صنایع هوایی برزیل))| ||
-::||::__^رق^__:: |::__^رب^__:: |::__^دیگر^__ +~~green:__ر ادامه دیگر مقاله هی مرتبط با صنایع هوایی را نیز مطالعه نمائید__.~~
((
زران وپیشکسوتان صنایع هوایی))
((فهرست الفبای صنایع هوایی))
((مقاله های
گوناگون صنایع هوایی))
((ض
رب المثلها،طنز،داستانهای صنایع هوایی))
((تازه ها در صنایع هوایی))
((اخبار و سوانح در صنایع هوایی))
((سایتها،مجلات،کتب و... صنایع هوایی))
((گالری عکس صنایع هوایی))
((فرهنگ لغات صنایع هوایی))
- ((ص ه روسیه))|((ص ه آمریکا))|((ص ه آفریقای جنوبی))  
-((ص ه چین))|((ص ه انگلستان))|((ص ه استرالیا))  
-((ص ه هند))|((ص ه فرانسه))| 
-((ص ه پاکستان))|((ص ه آلمان))| 
- ((ص ه ژاپن))|((ص ه ایتالیا))| 
-((ص ه کره جنوبی))|((ص ه اسپانیا))| 
-((ص ه اکراین))|((ص ه سوئد))| 
-((ص ه ایران))|((ص ه لهستان))| 
-((ص ه ترکیه))|((ص ه کانادا))| 
-((ص ه تایوان))|((ص ه برزیل))| ||  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [14:11 ]   18   مصطفی راعی      جاری 
 پنج شنبه 10 آذر 1384 [07:16 ]   17   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 آذر 1384 [07:11 ]   16   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [13:12 ]   15   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [21:51 ]   14   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [21:44 ]   13   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [21:42 ]   12   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [19:58 ]   11   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [10:35 ]   10   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [23:14 ]   9   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 اسفند 1383 [18:50 ]   8   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 دی 1383 [19:16 ]   7   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [20:21 ]   6   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [17:40 ]   5   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [18:38 ]   4   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [18:38 ]   3   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [19:51 ]   2   مصطفی راعی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [19:20 ]   1   مصطفی راعی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..