منو
 کاربر Online
599 کاربر online
تاریخچه ی: صله رحم

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
یکی از دستورات موکد دین مبین اسلام و یکی از مهم ترین آداب اجتماعی «صله رحِم» است که با عمل صحیح به آن، ریشه بسیاری از کمبودها و نیازها از بین می‌رود.
صله به معنای وصل است، و در اصطلاح به احسان و اظهار عطوفت و رعایت حال دیگران گفته می‌شود.
رحِم به معنی جایگاه اولاد است و در اصطلاح به مادر گفته می‌شود. و صله رحم یعنی رسیدگی و احسان به افرادی که با انسان، مادرِ مشترک داشته باشند؛ مانند عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنها.
صله رحم از دستورات عام و پرمنفعت اسلام است و کنیه های خانوادگی را از بین می‌برد:
امام صادق علیه السلام فرمود:«صله رحم کن، حتی اگر با دادن یک لیوان آب به نزدیکانت باشد. بهترین صله رحم بازداشتن خویش است از آزار آنها.»

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:«صله رحم کنید حتی اگر به سلام‌کردن باشد.»
امام حسین علیه السلام فرمود:«هر کس می‌خواهد اجلش به تأخیر بیفتد و روزی‌اش زیاد شود، صله رحم کند.»

رسول خدا صلی الله علیه وآله سلم فرمود:«مردی فقط از عمرش سه سال مانده ولی صله رحم می‌کند و خداوند سی سال به عمرش اضافه می‌کند؛ و مردی از عمرش سی سال مانده اما قطع رحم می‌کند و خداوند سه سال او را زنده نگه می دارد. بحمدالله مایشاء و یثبت وعنده ام الکتاب (سوره رعد آیه 39) (خداوند هر چه را که بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد، ثابت می‌گرداند؛ و در نزد اوست حقیقت کتاب.)»

و نیز فرمود:«نیکی به پدر و مادر و صله رحم حساب روز قیامت را آسان می‌گرداند.»

و نیز فرمود:«ای میسّر! گمان می‌کنم تو زیاد به اقوامت رسیدگی می‌کنی.»
میسّر گفت:«بله. من وقتی در بازار کار می‌کردم و دو درهم مزد می‌گرفتم، یک درهم آن را به عمّه‌ام می‌دادم و یک درهمش را به خاله‌ام.»
امام فرمود:«به خدا قسم اجل تو دو بار فرا رسید ولی هر بار تأخیر افتاد.»

قطع رحم:
قطع رحم به معنای رسیدگی نکردن و محبت نداشتن نسبت به نزدیکان است و امر بسیار ناپسندی به شمار می‌رود، به طوری که در روایات چنین آمده است:«اگر نزدیکان شما ارتباط خود را با شما قطع کردند، شما وصل کنید؛ زیرا گناه قاطع رحم بسیار عظیم است.»

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:«صله کنید با ارحام خود، گرچه آنها با شما قطع کرده باشند.»

رسول خدا فرمود:«جبرئیل علیه السلام به من خبر داد که بوی بهشت، از فاصله هزار سال راه شنیده می‌شود ولی عاق والدین و قاطع رحم و مرد سالخورده زناکار آن را نخواهند شنید- (یعنی به این اندازه از بهشت دورند).»

9- کنیز امام صادق علیه السلام می گوید:«امام در بستر بیماری و شهادت افتاده بود و گاهی از هوش می‌رفت. یک بار که به هوش آمد، فرمود به حسین بن علی بن علی - که پسر عموی پدر امام بود- هفتار دینار بدهید و به فلانی، فلان مقدار و به فلانی، فلان مقدار بدهید.
به امام عرض کردم:«آیا به مردی بخشش می‌کنید که می‌خواست شما را به قتل برساند؟»
امام فرمود:«آیا می‌خواهی من از آنها نباشم که خداوند توصیف کرده است:« و کسانی که بنا به امر خدا صله می کند و از پروردگارشان میترسند و از بدی حساب بیمناکند.» بله خداوند بهشت را آفرید و آن را خوشبو ساخت و بوی بهشت تا هزار سال راه می‌رود ولی عاق والدین و قاطع رحم آن بو را نمی‌شنوند.»

در روایت است که «اگر برای نیکی به پدر و مادرت مجبور باشی راهی به درازای دو سال را بپیمایی، برو و این نیکی را انجام ده، و برای صله رحم هم تا یک سال راه را طی کن!»

شخصی به رسول خدا عرض کرد:«من اقوامی دارم که به آنها احسان می‌کنم ولی آنها مرا اذیّت می‌کنند. می خواهم دیگر کاری به آنها نداشته باشم.»
امام فرمود:«در این صورت خداوند همه شما را رها می کند.»
عرض کرد:«پس چه کنم؟»
امام فرمود:«به آن کس که تو را محروم ساخته بخشش کن و با آن کس که از تو قطع کرده بپیوند و آن را که به تو ظلم کرده، ببخش. و اگر چنین کنی خداوند پشتیبان تو خواهد بود.»

رسول خدا فرمود:«آیا می‌خواهید بگویم بهترین اخلاق دنیا و آخرت چیست؟»
گفتند:«بله یا رسول الله!»
فرمود:«اخلاق کسی است که با آن کس که از او بریده آشتی کند، و به آن کس که او را محروم کرده ببخشد، و آن را که بر او ستم کرده ببخشاید. و هر کس بخواهد مرگش به عقب بیفتد و روزی اش فراوان شود، باید تقوای الهی را پیشه سازد و صله رحم کند.»

به رسول خدا عرض کردند:« بهترین صدقه کدام است؟»
فرمود:«صدقه به خویشاوندی که دشمنی شما را در دل داشته باشد. پس صله رحم به خویشان، عام است و حتی بدخواهان را نیز شامل می‌شود.»


البته مواردی هم وجود دارد که قطع رحم اجازه داده شده است:
مواردی که ارتباط فامیلی با انسان کافر و مشرک یا منافق موجب تأثیرپذیری انسان و افتادن به وادی خطرناک کفر و شرک و انحراف می گردد.
مواردی که رفت و آمد با فامیل آلوده و گنهکار موجب تایید اعمال وی در دید دیگران و جذب سایرین به وادی گناه می‌شود.

با این حال، قطع رحم غلط است و در این موارد به حداقل رابطه باید کفایت کرد، نه قطع کلی؛ مثلاً یک احوالپرسی تلفنی سالیانه ضرری ندارد.

منابع:
معراج السعاده حاج محمد احمد نراقی.
بحارالانوار، ج 74، باب 3، از صفحه 87 تا 139.

یکی از دستورات موکد دین مبین اسلام ، «صله رحِم» است که یکی از مهم ترین آداب اجتماعی است که با شکل گیری صحیح آن، ریشه بسیاری از کمبودها و نیازها خشکیده می شود.
صله به معنای وصل است، کنایه از احسان و اظهار عطوفت و رفق و رعایت حال.

رحِم به معنی جایگاه اولاد و کنایه از مادر است، بنابراین صله رحم یعنی رسیدگی و احسان به افرادی که با انسان، یک مادرِ مشترک داشته باشند؛ مانند عمو،عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنها.
البته مادر مشترک به معنای مادری است که زود به ذهن برسد و در عُرف آنها را فرزندان آن مادر بدانند والّا مادر مشترک بسیار دور، چه بسا قبیله ای را شامل گردد.
صله رحم از دستورات عام و پرمنفعت اسلام است و کینه های خانوادگی را از بین میبرد و در روایات اسلامی به آن تأکید فراوان شده است.

1- امام صادق علیه السلام فرمود: « صله رحم کن ولو به شربتی از آب و بهترین صله رحم بازداشتن خویش است از اذیّت آنها.»

2- امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: « ارحام خود را صله کنید ولو به سلام.»

3- امام حسین علیه السلام فرمود: « هر کس میخواهد اجلش تأخیر بیفتد و روزیش زیاد گردد، پس صله رحم کند.»

4- رسول خدا صلی الله علیه وآله سلم فرمود: « مردی صله رحم میکند و فقط از عمرش سه سال مانده، خداوند آنرا سی سال میکند و مردی قطع رحم میکند و از عمرش سی سال مانده خداوند آن را سه سال میکند، بحمدالله مایشاء و یثبت وعنده ام الکتاب (سوره رعد آیه 39) (خداوند هر چه را که بخواهد محو میکند و هر چه را بخواهد، ثابت میگرداند و در نزد اوست حقیقت کتاب. )

5- رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: « نیکی به پدر و مادر و صله رحم حساب را آسان میگرداند.» سپس این آیه را خواندند: « و آنانکه صله میکنند آنچه را که خداوند امر به صله آنها کرده و از پروردگارشان میترسند و از بدی حساب بیمناکند.» (رعد-21).

6- حضرت فرمودند: « ای میسّر! من گمان میکنم تو زیاد به اقوامت رسیدگی میکنی.»
میسّر گفت: « بله فدایت شوم! من وقتی نوجوان بودم در بازار کار میکردم و دو درهم مزد میگرفتم، یک درهم آنرا به عمّه ام میدادم و یک درهمش را به خاله ام. »
حضرت فرمود: « به خدا قسم اجل تو دو بار فرا رسید ولی هر بار تأخیر افتاد.»

قطع رحم:
قطع رحم به معنای رسیدگی نکردن و محبت نداشتن نسبت به اقربای نزدیک است و بسیار مذموم می باشد، بطوریکه فرموده اند: « اگر رحم شما با شما قطع کرد، شما وصل کنید؛ زیرا گناه قاطع رحم بسیار عظیم است.»

7- امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: « صله کنید با ارحام خود، گرچه آنها با شما قطع کرده باشند.»

8- رسول خدا صلی الله و علیه وآله و سلم فرمود: « جبرئیل علیه السلام به من خبر داد که بوی بهشت ، از فاصله هزار سال راه شنیده میشود ولی عاق والدین و قاطع رحم و مرد سالخورده زناکار آن را نخواهند شنید- یعنی به این اندازه از بهشت دورند.

9- کنیز امام صادق علیه السلام میگوید: « زمانی که حضرت در بستر بیماری و شهادت افتاده بودند و گاهی مدهوش میشدند، یکبار که به هوش آمدند، فرمودند: « به حسین بن علی بن علی - که پسر عموی پدر حضرت بود- هفتار دینار بدهید و به فلانی، فلان مقدار و به فلانی، فلان مقدار بدهید.»
به حضرت عرض کردم: « آیا به مردی عطا و بخشش میکنید که اراده داشت شما را به قتل برساند؟»
حضرت فرمود: « آیا میخواهی من از آنها نباشم که خداوند فرمود: « و کسانی که صله میکند آنچه را که خداوند امر به صله آنها کرده و از پروردگارشان میترسند و از بدی حساب بیمناکند.» بله خداوند بهشت را آفرید و آنرا خوشبو ساخت و بوی بهشت تا هزار سال راه میرود ولی عاق و قاطع رحم آن بو را نمیشنوند.»

10- در روایت است که« برای نیکی به پدر و مادر تا دو سال راه را طی کن! (یعنی اگر برای آن نیکی مجبور باشی راهی به درازای دو سال را بپیمایی، برو و این نیکی را انجام ده) و برای صله رحم تا یک سال راه را طی کن!»

11- شخصی خدمت رسول خدا صلی الله و اله و سلم رسید و عرض کرد: « من اقوامی دارم که به آنها احسان و صله میکنم ولی آنها مرا اذیّت میکنند، میخواهم دیگر کاری به آنها نداشته باشم.»
حضرت فرمود: « در این صورت خداوند هم همه شمارا رها میکند و دور میاندازد.
عرض کرد پس چه کنم؟
حضرت فرمود: به آنکس که ترا محروم ساخته عطا کن و با آنکس که از تو قطع کرده بپیوند و آنرا که به تو ظلم کرده، عفو کن و چون چنین کردی خداوند پشتیبان تو خواهد بود.»

12 - رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: « آیا دلالت نکنم شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت ؟»
گفتند: « چرا یا رسول الله!»
حضرت فرمود: « او کسی است که صله کند با آن کس که قطع کرده و عطا کند به آن کس که محروم کرده و ببخشاید آنرا که بر او ستم کرده و هر کس شادمان باشد از اینکه مرگش به عقب بیفتد و روزی اش واسع گردد، پس باید تقوای الهی را پیشه سازد و صله رحم نماید.»

13- به رسول خدا عرض کردند: « بهترین صدقه کدام است؟»
حضرت فرمود: « صدقه به خویشاوندی که در دل، دشمنی شما را داشته باشد، پس صله رحم به خویشان، عام است و حتی شامل میشود دشمنان انسان را. »

14- امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «. . . هرکس دست خود را از صله به اقوام ببندد، پس دست همه اقوام را از نیکی به خودش بسته است.»

منابع:
معراج السعاده حاج محمد احمد نراقی.
بحارالانوار، ج 74، باب 3، از صفحه 87 تا 139.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:45 ]   7   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [07:36 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [11:25 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:41 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:38 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:36 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 خرداد 1383 [08:59 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..