منو
 کاربر Online
469 کاربر online
تاریخچه ی: صلح حدیبیه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-17Lines: 1-31
 +پس از آنکه یاران ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر)) در ((حدیبیه)) با پیامبر ((بیعت|بیعت)) کردند ( که به ((بیعت رضوان)) معروف است )، تکلیف مسلمانان روشن شد زیرا ((قریش|قریش)) یا با زیارت آنها از خانه خدا موافقت می‌کرد یا مخالفت؛ که در صورت دوم درگیری میان دو گروه حتمی بود.
 +((عثمان بن عفان)) که آخرین نماینده اعزامی پیامبر به مکه بود برگشت و پیام قریش را رساند و اظهار داشت:
 +'' ===مشکل ((قریش)) سوگندی است که یاد کرده‌اند که نگذارند شما و یارانتان با زور وارد مکّه شوید.===''
-س از که یارن پیامبر ا حضرت ر ((ییه )) ((بی|بیت ))کردند که نام ای یعت بیت روان است تکلیف مسلانان روشن شد زیرا یا ((قریش|قریش ))با زیارت آنها ازخانه خدا وات می کند و یا مالفت می کند و درگیری میان دوگروه حمی است. +در مین هنگام ((سهیل بن عمرو)) نیز از ی قریش برای مذاکره به حضور پیامبر سید. پیامبر پ از کمی گفتگو، ((حضرت میرالمؤمنین لی لیه لسلام|علی علیه السلام)) را فرا خواند و دستور داد
که ''===پیمان صلح ===''را این گونه
بنوسی:
~~green:«
سم الله الرحمن الرحیم.»
سهیل در همان ا
بتدای نمه مخالفت کرد؛ و قرار بر این شد که بنویسند''===:« باسمک اللهم»=== ''و نیز قتی لی علیه السلام به دستو پیامبر نوشت:
ا
ین پیمنی است که ''===محمّد رول الله ===''با سهیل، نماینده قریش، بست.
سهیل گفت: م
ا اگر ''===رسالت ===''تو را قبول داشتیم که با تو جنگ نمی‌کردیم.
پیامبر به ع
لی علیه السلام فرمود: کلمه ''===رسول اله ===''را پاک کن.
علی علیه
السلام عرض کرد: من قدرت چنین جسارتی را ندارم.
پیامبر از علی خ
واست که انگشت او را روی همان نقطه بگذارد تا شخصاً آن را پاک کند.~~ />__تعهدات صلح حدیبیه__
به ===مدت ده سال دست ا
ز جنگ بردارند تا امنیت در نقاط عربستان مستقر شود و اگر هر فردی از قریش از مکه گریخت و به مسلمانان پیوست باید او را به سوی قریش بازگردانند، ولی اگر یکی از مسلمانان به سوی قریش گریخت، قریش موظف به بازگرداندن او نیست.===
===مسلمانان و قریش
آزادند که با هر قبیله‌ای که خواستند پیمان ببندند===
===محمد و یارانش امسال به ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه)) ب
از می‌گردند ولی در سال‌های آینده می‌توانند به زیارت خانه خدا بیاید ===به شرط این که:
~~brown:سه ر
وز بیشتر در مکه نماد
سلاحی جز شمشیر همراه نداش
ته باشند
مسلمانان مقیم مکه می‌توانند ((شعائر مذهبی)) خود را آزادانه به جا بیاورند و قریش حق ماحمت ندارد.
امو
ال دو طرف برای همدیگر محترم است و مال و جان مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می‌شوند در امنیت خواهد بود. ~~
این پیمان در دو نسخه تنظیم شد و
گروهی از شخصیت‌های قریش و اسلام به آن گواهی دادند. یک نسخه از آن به ===پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ===تقدیم شد و نسخه دیگر را به ===سهیل بن عمرو ===دادند.
رسول خدا صلی الل
ه علیه و آله پس از این صلح در همان جا ((قربانی)) کرد و سر تراشید و مسلمانان نیز چنین کردند و از ((احرام)) خارج شدند و راه مدینه را در پیش گرفتند.
-در همین هنگام ((عثمان بن عفان ))که خرین نمینده اعزامی پیامبر به مکه بود برگشت و پیام قریش را رساند و اظهار داشت: مشکل قریش سوگندی است که یاد کرده اند که نگذارند شم و ارانتان ا زور وارد مکّه شوید، ر همین رایط نیز ((سهیل بن عمرو ))از سوی قی برا مکره به حضور پامبر سید و پس از مقداری گفتگو و مذاکره پیامبر، +!منابع: />*یه ابن هشام، 3، 331 />*مازی واقی، 2، 610
-علی علیه السلام را فرا خواند و دستور داد که پیمان صلح را اینگونه بنوسید: « بسم الله الرحمن الرحیم- سهیل مخالفت کرد و قرار شد نوشته شود باسمک اللهم و نیز وقتی علی علیه السلام به دستور پیامبر نوشت: هذا ما صالح علیه محمد رسول الله { این پیمانی است که محمّد رسول خدا با سهیل نماینده قریش بست}

سهیل گفت: ما اگر رسالت ترا قبول داشتیم با تو جنگی نداشتیم پیامبر به علی علیه السلام فرمود: لفظ رسول الله را پاک کن حضرت عرض کرد: مرا یارای چنین جسارتی نیست، در این هنگام پیامبر از علی خواست که انگشت او را روی همان نقطه بگذارد تا شخصاً آن را پاک کند و این کار صورت گرفت.

در این پیمان قریش و مسلمانان متعهد شدند که مدت ده سال دست از جنگ بردارند تا امنیت درنقاط عربستان مستقر شود و هر فردی از قریش اگر از مکه گریخت و به مسلمانان پیوست باید او را بسوی قریش بازگردانند ولی اگر فراری از مسلمانان به سوی قریش گریخت قریش موظف به بازگرداندن او نیست و مسلمانان و قریش آزادند که با هرقبیله ای خواستند پیمان برقرار کنند و محمد و یارانش از همین نقطه امسال به ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه ))باز می گردند ولی درسالهای آینده می توانند به زیارت خانه خدا بیایند شروط به این که سه روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر (شمشیر) همراه نداشته باشند و مسلمانان مقیم مکه آزادانه می توانند ((شعائر مذهبی ))خود را انجام دهند و قریش حق مزاحمت ندارد و اموال دو طرف پیمان برای همدیگر محترم است و مال و جان مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند محترم است.

این پیمان در دو نسخه تنظیم شد و گروهی از شخصیت های قریش و اسلام آنرا گواهی کرد و یک نسخه به سهیل بن عمرو نماینده قریش و نسخه ای نیز به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله تقدیم شد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از قرارداد در همان جا ((قربانی ))کرد و سر تراشید و مسلمانان نیز چنین کردند و از ((احرام)) خارج شدند و راه مدینه را پیش گرفتند.

مراجعه شود به:

((غزوه حدیبیه))
+!مراجعه شود به:
*((غزوه حدیبیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 23 تیر 1385 [07:02 ]   6   رضا معرب      جاری 
 جمعه 23 تیر 1385 [06:54 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [05:15 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [15:32 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:26 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 مهر 1383 [04:09 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..