منو
 کاربر Online
841 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی آزمایشی

{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=10856}

::{picture=UnderConstructionSmall.gif}::
{FANCYTABLE(border=0, cvalign=top, tbgc=#00DDFF, twidth=600, talign=center)}
~W:410 ~H:0% ~|~ ~W:15 ~H:0% ~|~ ~W:175 ~H:0%
<table border=1 width=400> <tr> <td colspan=2> __::@#16:~~green:صفحات جدید~~#@::__ <br> </td> </tr> <tr><td width=239> :: ((مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت)) <br> ((آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR)) <br> ((کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر)) <br> ((مدارهشدار دهنده آب)) :: </td><td> {picture=TechnoNewPage.jpg} </td> </tr> </table> <br> ~|~ ~|~ ~rs:2 <table border=1 align=center width=161 height=315> <tr> <td colspan=2 height=20>__::@#16:~~green:اخبار~~#@::__ <br> </td> </tr><tr> <td height=100>:: {picture=KFTechNews2.gif}:: </td> </tr> <tr><td height=152> :: [mavara-view_forum_thread.php?forumId=52&comments_parentId=91686|*جلوگیری از ضبط غیر مجاز فیلم های روز در سینماهای خارجی با یک ابتکار] <br> [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91401&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*باطری ایرانی معروف به پیل بغداد ] :: :: [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90985&topics_threshold=0&topics_offset=9&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*دندان سخنگو] <br>:: [mavara-view_forum_thread.php?mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89536&topics_threshold=0&topics_offset=13&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*تولید سخت ترین ماده جهان]
</td> </tr> </table>
<table border=1 width=400> <tr> <td colspan=2> __::@#16:~~green:سرگرمی~~#@::__ <br> <tr> <td width=239> :: <br> :: </td> <td> {picture=KFTechIntertain.gif} </td> </tr> </table> <br> ~|~
<table border=1 width=400> <tr> <td colspan=2> __::@#16:~~green:صفحات جذاب~~#@::__ <br> <tr> <td width=239> :: <br> :: </td> <td> {picture=TechInerestingPage.jpg} </td> </tr> </table> <br> ~|~ ~|~ ~rs:2 <table border=1 align=center width=161 height=315> <tr> <td colspan=2 height=20> __::@#16:~~green:تصاویر جالب~~#@::__ <br> <tr> <td height=100> {picture=KFInterestingTechnoPics.gif} </td> </tr> <tr> <td height=152> ::<br>:: </td> </tr> </table>
<table border=1 width=400> <tr> <td colspan=2> __::@#16:~~green:خلاقیت~~#@::__ <br> <tr> <td width=239> :: <br> :: </td> <td> {picture=KFCreativity21.gif} </td> </tr> </table> <br> ~|~
~cs:3 <table border=1 width=600> <tr> <td colspan=2> __:: @#16:~~green:انجمن خلاقیت و فن آوری~~#@ :: __ <br> <tr> <td width=439> :: *((آخرین ارسالهای انجمن خلاقیت و فن آوری)) <br> [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php|*انجمن خلاقیت و فن‌آوری] <br> [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=88539&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*روباتیک و فن آوری] <br> [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90735&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*الکترونیک بیاموزیم ] <br> [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91656&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*یک مبتدی در علم رباتیک لازم است چه چیزهایی را فرا بگیرد ] <br> :: </td> <td> {FLASH(movie=img/daneshnameh_up/1/14/KFCreatTechnoAnjoman.swf, width=161, height=161, quality=high)}{FLASH} </td> </tr> </table>
{FANCYTABLE}

((صفحه اصلی آزمایشی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [04:42 ]   41   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:31 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:27 ]   39   admin      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:24 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:57 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [05:47 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [16:15 ]   35   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [16:05 ]   34   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [15:49 ]   33   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [05:04 ]   32   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [04:06 ]   31   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:30 ]   30   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [11:35 ]   29   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [10:45 ]   28   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [05:48 ]   27   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [05:21 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [05:04 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:48 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:44 ]   23   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:00 ]   22   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:00 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:59 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:55 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:38 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:06 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [03:55 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [13:04 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [06:05 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [05:09 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [04:55 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [12:03 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [11:42 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [11:04 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [10:07 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [10:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:53 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:49 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [05:42 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [04:51 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [10:24 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..