منو
 صفحه های تصادفی
آبیاری سطحی
سر مقدس امام حسین علیه السلام در مجلس ابن زیاد
ویتامین D
اصول تاکتیک تهاجمی
شیمی و لیزر
برنامه نویسی پیمانه ای
کوتوله‌های مریخی
زیره سبز «داروئی»
شدت زمین لرزه
رشته تاریخ
 کاربر Online
1386 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی آزمایشی

تفاوت با نگارش: 39

Lines: 1-13Lines: 1-11
 
 
 {FANCYTABLE(border=0, cvalign=top, twidth=100%, talign=center, tbgc=#EEFFFA)} {FANCYTABLE(border=0, cvalign=top, twidth=100%, talign=center, tbgc=#EEFFFA)}
 ~W:56.5% ~H:0% ~|~ ~W:1% ~H:0% ~|~ ~W:42.5% ~H:0%  ~W:56.5% ~H:0% ~|~ ~W:1% ~H:0% ~|~ ~W:42.5% ~H:0%
-
__::@#16:~~green:دانشنامه اسلامی~~#@::__
:: معارف اسلامی و تاریخ زندگی ((خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::
::((دانشنامه اسلامی|{picture=IslamicRoshd12.jpg}))::
~|~ ~|~ ~rs:4
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی)
آدرس میل [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
((دانشنامه:راهنما|راهنمای دانشنامه))
:: {picture=ContactRoshd07.jpg}::
((مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه رشد|مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه)) @@{picture=CollaborationRoshd14.jpg}@@
::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-forums.php|انجمنهای رشد ]__::
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=40|باشگاه دانش آموزی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=25|عمومی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|پرسش و پاسخ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=63|هنر] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=64|اقتصاد] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=61|فرهنگ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39|ادبی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=36|تاریخ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=27|دین و زندگی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=53|فیلم وسینما] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|پزشکی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=32|کامپیوتر] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=52|خلاقیت و فن‌آوری] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|فیزیک] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|نجوم] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|زمین شناسی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|زیست شناسی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|شیمی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ریاضی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|روان شناسی]
:: {picture=AnjomanRoshd14.jpg}::
+
__::@#16:~~green:دانشنامه اسلامی~~#@::__
:: معارف اسلامی و تاریخ زندگی ((خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::
::((دانشنامه اسلامی|{picture=IslamicRoshd12.jpg}))::
~|~ ~|~ ~rs:4
[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|انجمن پرسش وپاسخ]
[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی)
آدرس میل [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir]
((دانشنامه:راهنما|راهنمای دانشنامه))
:: {picture=ContactRoshd07.jpg}::
((مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه رشد|مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه)) @@{picture=CollaborationRoshd14.jpg}@@
::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-forums.php|انجمنهای رشد ]__::
[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=40|باشگاه دانش آموزی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=25|عمومی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|پرسش و پاسخ] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=63|هنر] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=64|اقتصاد] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=61|فرهنگ] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39|ادبی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=36|تاریخ] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=27|دین و زندگی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=53|فیلم وسینما] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|پزشکی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=32|کامپیوتر] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=52|خلاقیت و فن‌آوری] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|فیزیک] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|نجوم] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|زمین شناسی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|زیست شناسی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|شیمی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ریاضی] [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|روان شناسی]
:: {picture=AnjomanRoshd14.jpg}::
 
__::@#16:~~green:دانشنامه علوم انسانی~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((زندگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خانواده شما!::
::((دانشنامه علوم انسانی|{picture=HumanitiesRoshd12.jpg}))::
~|~
 
__::@#16:~~green:دانشنامه علوم انسانی~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((زندگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خانواده شما!::
::((دانشنامه علوم انسانی|{picture=HumanitiesRoshd12.jpg}))::
~|~
-
__::@#16:~~green:((دانشنامه علوم پایه))~~#@::__ ::
:: ::این بخش با تهیه مقالات، آزمایشات و ... متنوع در موضوعات علمی، با مشارکت شما دانش آموزان و معلمین محترم در زمینه‌های زیر به سرعت در حال توسعه هست.
((خانه فیزیک|فیزیک))، ((خانه شیمی|شیمی))، ((خانه زیست شناسی|زیست شناسی))، ((خانه پزشکی|پزشکی))، ((نجوم))، ((خانه ریاضیات|ریاضیات))، ((خانه زمین شناسی|زمین شناسی))، ((خانه روانشناسی|روانشناسی))::
::((دانشنامه علوم پایه|{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/a/a4/MainPageScience01.swf, width=, height=, quality=high)}{FLASH}))::
~|~
+
__::@#16:~~green:((دانشنامه علوم پایه))~~#@::__ ::
:: ::این بخش با تهیه مقالات، آزمایشات و ... متنوع در موضوعات علمی، با مشارکت شما دانش آموزان و معلمین محترم در زمینه‌های زیر به سرعت در حال توسعه هست.
((خانه فیزیک|فیزیک))، ((خانه شیمی|شیمی))، ((خانه زیست شناسی|زیست شناسی))، ((خانه علوم پزشکی|پزشکی))، ((نجوم))، ((خانه ریاضیات|ریاضیات))، ((خانه زمین شناسی|زمین شناسی))، ((خانه روانشناسی|روانشناسی))::
::((دانشنامه علوم پایه|{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/8/82/danesholoom1.swf, width=150, height=112, quality=high)}{FLASH}))::
~|~
 
__::@#16:~~green:سایر موضوعات~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات عمومی در زمینه ((هنر))، ((صنایع دستی))، ((رادیو)) و ((تلویزیون))، ((سنت)) ها، ((گردشگری))، ((سرگرمی)):: ::آزمایشات علمی، ((بازی)) ها و ...::
::((سایر طبقه بندی ها|{picture=KFCreativity21.gif}))::
~|~
 
__::@#16:~~green:سایر موضوعات~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات عمومی در زمینه ((هنر))، ((صنایع دستی))، ((رادیو)) و ((تلویزیون))، ((سنت)) ها، ((گردشگری))، ((سرگرمی)):: ::آزمایشات علمی، ((بازی)) ها و ...::
::((سایر طبقه بندی ها|{picture=KFCreativity21.gif}))::
~|~
 ~cs:3
__:: @#16:~~green:دانشنامه رشد~~#@ :: __
یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیران__، __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان اطلاعات ~~__و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آموزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های فوق در حال گسترش می باشد.
{picture=trees.gif}
 ~cs:3
__:: @#16:~~green:دانشنامه رشد~~#@ :: __
یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیران__، __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان اطلاعات ~~__و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آموزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های فوق در حال گسترش می باشد.
{picture=trees.gif}
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 
 
-{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/a/a4/MainPageScience01.swf, width=161, height=161, quality=high)}{FLASH} 
-{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/1/14/KFCreatTechnoAnjoman.swf, width=161, height=161, quality=high)}{FLASH} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [05:42 ]   41   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 10 تیر 1385 [11:31 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [11:27 ]   39   admin      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [11:24 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:57 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 خرداد 1385 [06:47 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [17:15 ]   35   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [17:05 ]   34   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [16:49 ]   33   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [06:04 ]   32   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [05:06 ]   31   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [12:30 ]   30   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [12:35 ]   29   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [11:45 ]   28   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [06:48 ]   27   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [06:21 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [06:04 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [06:48 ]   24   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [06:44 ]   23   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [06:00 ]   22   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [06:00 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:59 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:55 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:38 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:06 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 خرداد 1385 [04:55 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [14:04 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [07:05 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [06:09 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 خرداد 1385 [05:55 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [13:03 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [12:42 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [12:04 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [11:07 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [11:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [10:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [10:53 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [10:49 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [06:42 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [05:51 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [11:24 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..