منو
 کاربر Online
690 کاربر online
تاریخچه ی: صابون

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-20Lines: 1-24
 !مقدمه !مقدمه
 صنعت صابون‌سازی ، ریشه در بیش از 2000 سال گذشته دارد. در حفاری‌های بمبئی یک کارخانه صابون‌سازی پیدا شده است. با این‌حال ، در میان بسیاری از ((صنایع شیمیایی)) ، هیچکدام همانند صنایع صابون‌سازی چنین تغییرات بنیادی در ((مواد شیمیایی|مواد اولیه شیمیایی)) خود تجربه نکرده‌اند. معمولا پذیرفته شده است که مصرف سرانه صابون نشان‌دهنده سطح زندگی افراد هر کشوری است. صنعت صابون‌سازی ، ریشه در بیش از 2000 سال گذشته دارد. در حفاری‌های بمبئی یک کارخانه صابون‌سازی پیدا شده است. با این‌حال ، در میان بسیاری از ((صنایع شیمیایی)) ، هیچکدام همانند صنایع صابون‌سازی چنین تغییرات بنیادی در ((مواد شیمیایی|مواد اولیه شیمیایی)) خود تجربه نکرده‌اند. معمولا پذیرفته شده است که مصرف سرانه صابون نشان‌دهنده سطح زندگی افراد هر کشوری است.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/d/d2/gift_box_l.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/d/d2/gift_box_l.jpg}
 
 
 !تاریخچه  !تاریخچه
 صابون در واقع ، هیچ‌گاه کشف نشده، بلکه بتدریج از مواد خام قلیایی و ((چربی|چربی‌ها)) تحول یافته است. __پلینی__ پدر ، ساخت صابون‌های نرم وسخت را در قرن اول شرح داده است، ولی تا قرن سیزدهم هیچ‌گاه صابون بمقدار کافی بطوری که بتوان به آن صنعت گفت، تولید نشد. تا اوایل دهه __1800__ باور بر این بود که صابون مخلوطی مکانیکی از ((چربی)) و قلیاست.

سپس __شورول__ ، شیمیدان فرانسوی ، نشان داد که تشکیل صابون در واقع یک ((واکنش شیمیایی)) است. __دومنیه__ ، کارهای وی را در زمینه بازیابی ((گلسیرین)) از مخلوطهای صابونی‌شده کامل کرد. تا پیش از کشف مهم __لوبلان__ در زمینه تولید ارزان قیمت __کربنات سدیم__ از __کلرید سدیم__ ، نیاز به قلیا از طریق خیساندن خاکستر چوب‌ها یا ((تبخیر)) آبهایی مانند رودخانه نیل که بطور طبیعی قلیایی‌اند تامین می‌شد.
 صابون در واقع ، هیچ‌گاه کشف نشده، بلکه بتدریج از مواد خام قلیایی و ((چربی|چربی‌ها)) تحول یافته است. __پلینی__ پدر ، ساخت صابون‌های نرم وسخت را در قرن اول شرح داده است، ولی تا قرن سیزدهم هیچ‌گاه صابون بمقدار کافی بطوری که بتوان به آن صنعت گفت، تولید نشد. تا اوایل دهه __1800__ باور بر این بود که صابون مخلوطی مکانیکی از ((چربی)) و قلیاست.

سپس __شورول__ ، شیمیدان فرانسوی ، نشان داد که تشکیل صابون در واقع یک ((واکنش شیمیایی)) است. __دومنیه__ ، کارهای وی را در زمینه بازیابی ((گلسیرین)) از مخلوطهای صابونی‌شده کامل کرد. تا پیش از کشف مهم __لوبلان__ در زمینه تولید ارزان قیمت __کربنات سدیم__ از __کلرید سدیم__ ، نیاز به قلیا از طریق خیساندن خاکستر چوب‌ها یا ((تبخیر)) آبهایی مانند رودخانه نیل که بطور طبیعی قلیایی‌اند تامین می‌شد.
 !صابون چیست؟ !صابون چیست؟
 صابون از نمکهای ((سدیم)) یا ((پتاسیم)) اسیدهای چرب گوناگون تشکیل شده است. طی هزاران سال مصرف صابون روبه فزونی گذاشت تا ساخت آن برای راحتی و بهداشت بشر متمدن ضرورتی صنعتی یافت. صابون از نمکهای ((سدیم)) یا ((پتاسیم)) اسیدهای چرب گوناگون تشکیل شده است. طی هزاران سال مصرف صابون روبه فزونی گذاشت تا ساخت آن برای راحتی و بهداشت بشر متمدن ضرورتی صنعتی یافت.
 !مواد اولیه صابون !مواد اولیه صابون
-پیه ، ماده چرب اصلی در صابون‌سازی است. مقدار پیه مصرفی ، حدود سه‌چهارم کل ((روغن|روغن‌ها)) و چربی‌های مصرفی صنایع صابون‌سازی است و مخلوطی است از ((گلیسرین|گلیسریدهایی)) که از آب کردن چربی جامد گاوی با بخار بدست می‌آید. این چربی جامد با بخار ، گوارش می‌شود و پیه روی ((آب)) تشکیل می‌گردد، بطوری که به راحتی می‌توان آنرا از روی آب جمع آوری کرد.

بمنظور افزایش ((قابلیت انحلال مواد|انحلال‌پذیری)) صابون پیه را معمولا در داخل ظرف صابون‌سازی یا ظرف آبکافت با روغن نارگیل مخلوط می‌کنند. روغن دنبه (حدود 20 درصد) دومین ماده اولیه مهم در صابون‌سازی است. این روغن که منبع مهمی از گلیسریدهای چرب است، از حیوانات کوچک اهلی بدست می‌آید. تصفیه روغن از طریق آب کردن با بخار یا استخراج با ((حلال)) انجام می‌گیرد و اغلب بدون اختلاط با سایر چربی‌ها مخلوط می‌شود.
+پیه ، ماده چرب اصلی در صابون‌سازی است. مقدار پیه مصرفی ، حدود سه‌چهارم کل ((روغن|روغن‌ها)) و چربی‌های مصرفی صنایع صابون‌سازی است و مخلوطی است از ((گلسیرین|گلیسریدهایی)) که از آب کردن چربی جامد گاوی با بخار بدست می‌آید. این چربی جامد با بخار ، گوارش می‌شود و پیه روی ((آب)) تشکیل می‌گردد، بطوری که به راحتی می‌توان آنرا از روی آب جمع آوری کرد.

بمنظور افزایش ((قابلیت انحلال مواد|انحلال‌پذیری)) صابون پیه را معمولا در داخل ظرف صابون‌سازی یا ظرف آبکافت با روغن نارگیل مخلوط می‌کنند. روغن دنبه (حدود 20 درصد) دومین ماده اولیه مهم در صابون‌سازی است. این روغن که منبع مهمی از گلیسریدهای چرب است، از حیوانات کوچک اهلی بدست می‌آید. تصفیه روغن از طریق آب کردن با بخار یا استخراج با ((حلال)) انجام می‌گیرد و اغلب بدون اختلاط با سایر چربی‌ها مخلوط می‌شود.


{img src=img/daneshnameh_up/5/5c/sweet.jpg}
 !صابون مرغوب !صابون مرغوب
 در برخی موارد به جای این روغن‌ها ، طی عملیاتی ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) آنها را استخراج و در صابون استفاده می کنند. روغن نارگیل از مدتها پیش حایز اهمیت بوده است. صابون روغن نارگیل سخت است و بخوبی کف می‌کند. این روغن حاوی نسبتهای زیادی از گلیسریدهای بسیار مطلوب __اسید لاریک__ و __اسید میرسیتیک__ است. در برخی موارد به جای این روغن‌ها ، طی عملیاتی ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) آنها را استخراج و در صابون استفاده می کنند. روغن نارگیل از مدتها پیش حایز اهمیت بوده است. صابون روغن نارگیل سخت است و بخوبی کف می‌کند. این روغن حاوی نسبتهای زیادی از گلیسریدهای بسیار مطلوب __اسید لاریک__ و __اسید میرسیتیک__ است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اسید چرب)) *((اسید چرب))
 *((اسیدهای کربوکسیلیک)) *((اسیدهای کربوکسیلیک))
 *((چربی)) *((چربی))
 *((روغن)) *((روغن))
-*((گلیسرین)) +*((گلسیرین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:59 ]   9   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:59 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:59 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [07:39 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [07:34 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [13:41 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 مهر 1384 [06:04 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [07:48 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [09:10 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..