منو
 کاربر Online
345 کاربر online
تاریخچه ی: صائب

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-65Lines: 1-135
-:: {picture=saeb.jpg}::

میرزا محمد علی فرزند میرزا عبدالرحیم بازرگان تبریزی متخلص به صائب و معروف به میرزا صائبا بین سالهای 1000-1007 هجری در تبریز به دنیا آمد.
+V{maketoc} />{picture=saeb.jpg}

!زندگینامه

میرزا محمد علی فرزند میرزا عبدالرحیم بازرگان تبریزی متخلص به صائب و معروف به میرزا صائب بین سالهای 1000-1007 هجری در تبریز به دنیا آمد.
 ::~~green:صائب از خاک پاک تبریز است ----- هست سعدی گر از گل شیراز ~~:: ::~~green:صائب از خاک پاک تبریز است ----- هست سعدی گر از گل شیراز ~~::
-در 1012 هجری که شاه عباس کبیر قلعه تبریز را ود، پدرش همراه عده ای از بازرگانان ثروتمند از تبریز به اصفهان آمد تا سیاست جدید شاه عباس را که می خواست پایتخت تازه بنیان صفوی را با ثروت و فعالیت بازرگانان رونق و بسطت دهد تحقق بخشد. محمد علی در این شهر پرورش یافت و بزرگ شد، در آغاز جوانی حرا سفر حج ر یان ت و پس از زیارت خانه خدا به آستان بوسی حضرت رضا (ع) که ا ای قب یک ار دیر عتبه آن را بوسیده بود مشرف گشت. +در 1012 هجری که ((شاه عباس)) قلعه تبریز را فتح د،پدرش همراه عده ای از بازرگانان ثروتمند از تبریز به اصفهان آمد تا سیاست جدید شاه عباس را که می خواست پایتخت تازه بنیان صفوی را با ثروت و فعالیت بازرگانان رونق />دهد، تحقق یابد. محمد علی در این شهر پرورش یافت و بزرگ شد، در آغاز جوانی سفر حج مر و پس از زیارت خانه خدا به آستان بوسی حضرت رضا (ع)یق یا رد.
 ::~~green:شکرالله که بعد از سفر حج صائب ----- عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم ~~:: ::~~green:شکرالله که بعد از سفر حج صائب ----- عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم ~~::
-چو به اصفهان برگشت و چدی در آنجا اقامت کرد دایی سفر هند د. بر خلاف میل پدر و خانواده پایتخت ایران را ترک کند و راهی هند شود. +وتی به اصفهان برگشت و دتی در آنجا اقامت کردصد سفر هند کد. بر خلاف میل پدر و خانواده پایتخت ایران را ترک و راهی هند شد.
-در سال 1034 از اصفهان بیرون رفت. آنچه با خود از وطن می برد دفتر شعری بود که چو به کابل رسید و خدمت ظفر خان والی آنجا گرد سفر از چهره زدود و در سایه دوستی اعزاز و اکرام او آرامشی یافت به مرتب کردن آن پرداخت و اولین دیوان اشعار خود را سامان داد. +در سال 1034 از اصفهان بیرون رفت. آنچه با خود از وطن می برد دفتر شعری بود که وتی به کابل رسید ه خدمت ظفر خان والی آنجا رسید و در سایه دوستی و اکرام او آرامش یافت ،به مرتب کردن آن پرداخت و اولین دیوان اشعار خود را سامان داد.
 ~~green:چو زلف سنبل اوراق من پریشان بود  ~~green:چو زلف سنبل اوراق من پریشان بود
 نداشت طره شیرازه روی دیوانم  نداشت طره شیرازه روی دیوانم
 تو غنچه ساختی اوراق باد برده من  تو غنچه ساختی اوراق باد برده من
 و گرنه خار نمی ماند از گلستانم ~~ و گرنه خار نمی ماند از گلستانم ~~
-در سال 1042 که ظفرخان به امر شاهجهان به نیابت پدرش حکومت کشمیر یف هنوز صائب و پدر و در هند بودند و ظفرخان را در کشمیر همراهی می کردند، آنان پس از مدتی اقامت در کشمیر عازم ایران شدند. مجموع سال های اقامت او در هند حدود نه سال ود. +در سال 1042 که ظفرخان به امر شاهجهان به نیابت پدرش حاکم کشمیر ، هنوز صائب و پدر در هند بودند و ظفرخان را در کشمیر همراهی می کردند، آنان پس از مدتی اقامت در کشمیر عازم ایران شدند. اقامت او در هند حدود نه سال ول کشید.
-صائب شهرهای مشهد، قم، کاشان، اردبیل، تبریز را سیاحت کرد، سفری هم در رکاب شاه عباس ثانی به مازندران رفت و صفای این ه بخصوص شهر اشرف (بهشهر) را ستود. در قم به دیدن مولی عبدالرزاق لاهیجی متخلص به فیاض رفت و این دیدار به دوستی انجامید و در سفر کاشان با مولی محسن فیض ملاقات و مشاعره کرد. +صائب شهرهای مشهد، قم، کاشان، اردبیل، تبریز را سیاحت کرد، سفری هم در رکاب شاه عباس ثانی به مازندران رفت و صفای این نیه بخصوص شهر اشرف (بهشهر) را ستود. در قم به دیدن مولی ((عبدالرزاق لاهیجی)) متخلص به فیاض رفت و این دیدار به دوستی انجامید و در سفر کاشان با ((ملا محسن فیض کاشانی)) ملاقات و مشاعره کرد.
-سال های عمر او به و این بیت هشتاد یا متجاوز از هشتاد سال بود. +سال های عمر او به است این بیت هشتاد یا متجاوز از هشتاد سال بود.
 ~~green:دو اربعین بسر آمد ز زندگانی من  ~~green:دو اربعین بسر آمد ز زندگانی من
 هنوز در خم گردون شراب نیم رسم ~~ هنوز در خم گردون شراب نیم رسم ~~
-سال وفاتش به ریح محمد بدیع ملیحای سمرقندی که سه سال پس از وفات او به اصفهان آمده و قبرش را زیارت کرده است 1087 هجری قمری می باشد. قبر صائب در باغچه ای در اصفهان در خیابانی که به نام او نامگذاری شده است قرار دارد. +سال وفاتش به نقل محمد بدیع سمرقندی که سه سال پس از وفات او به اصفهان آمده و قبرش را زیارت کرده است 1087 هجری قمری می باشد. قبر صائب در باغچه ای در اصفهان -در خیابانی که به نام او نامگذاری شده است -قرار دارد.
-صائب مردی دیندار و معتقد و مواظب فرایض و سنن اسلامی بوده است. مذهب او شیعه دوازده امامی است. و نیست که به جهت علاقه و ارادت شدید به مولانا جلال الدین بلخی که در حدود صد غزل به استقبال وی رفته است و در مقاطع ای غزل ها ا شور و حالی آشکار و به ای نمودار از او به «ساغر روحانی»، «آدم عشق»، «مرشد روح»، «شمس حقیقت» و امثال اینها تعبیر کرده است. مثل این بیت: +!ویژگیهای فردی
صائب مردی دیندار و معتقد به فرایض و سنن اسلامی بوده است. مذهب او شیعه دوازده امامی است. یدنیست که به جهت علاقه و ارادت شدید به ((مولانا ))جلال الدین بلخی که در حدود صد غزل به استقبال وی رفته است داشور و حالی آشکاره و از مولانا به «ساغر روحانی»، «آدم عشق»، «مرشد روح»، «شمس حقیقت» و امثال اینها تعبیر کرده است. مثل این بیت:
 ~~green: ~~green:
 از گفته مولانا مدهوش شدم صائب  از گفته مولانا مدهوش شدم صائب
 این ساغر روحانی صهبای دگر دارد ~~ این ساغر روحانی صهبای دگر دارد ~~
-در اینکه صائب با آن همه ابیات بلند عارفانه مرد روشن بینی است شکی نیست ولی آیا او صوفی بوده و طریقه ای هم داشته است، نمی توان نظری ابراز کرد زیرا سندی در دست نیست. ر جاب ای سؤال می گوییم که عرفان صائب، عرفان الهی است و همان حکمتی است که از زبان رسول اکرم (ص) در حدیث شریف ان من الشعرا حکمه گذشته است. +در اینکه صائب با آن همه ابیات بلند عارفانه مرد روشن بینی است شکی نیست ولی آیا او صوفی بوده و طریقه ای هم داشته است، نمی توان نظری ابراز کرد زیرا سندی در دست نیست. ا می گوییم که عرفان صائب، عرفان الهی است.
 شماره ابیات او را به اختلاف از هشتاد تا سیصد هزار نوشته اند به علاوه که بیست هزار بیت ترکی هم به او منسوب می دانند.  شماره ابیات او را به اختلاف از هشتاد تا سیصد هزار نوشته اند به علاوه که بیست هزار بیت ترکی هم به او منسوب می دانند.
-صائب به شهادت اشعار خود و قول معاصرانش مردی فرشته خو، کم آزار و متواضع بود تمام تذکره نویسان از محامد او سخن گفته اند حتی دشمنش آذر در آتشکده می نویسد «در اصفهان کسب کمالات صوری و معنوی کرد» خوش طینتی او بقدری است که همه شعرای معاصر را در اشعار خود به نحوی مورد ستایش و تشویق قرار داده است و در دیوان وی شاید به بیش از نام پنجاه شاعر برسیم که شعرشان را استقبال کرده و از آنان با تجلیل و محبت نام برده است. +صائب به شهادت اشعار خود و قول معاصرانش مردی فرشته خو، کم آزار و متواضع بوده، تمام تذکره نویسان از محامد او سخن گفته اند. خوش طینتی او بقدری است که همه شعرای معاصر را در اشعار خود به نحوی مورد ستایش و تشویق قرار داده است و در دیوان وی شاید به بیش از نام پنجاه شاعر برسیم که شعرشان را استقبال کرده و از آنان با تجلیل و محبت نام برده است.
-صائب از معدود شاعرانی است که در زمان حیات، یت سخنش قاف تا قاف قلمرو زبان دری (ایران، هندوستان، عثمانی) را ر کرد و ب قول اب سفینه خشو «وندر وم پاداهان راف دخست نخه یی از دیوان او ر ا یات ی کدند ه ایرن به و هده می رستاد و من ی نهاد». +صائب از معدود شاعرانی است که در زمان حیات، وازه ی سخنش قلمرو زبان دری (ایران، هندوستان، عثمانی) را کردو تاقن سخش از و و نزدی و ری ای پیاده ه اصفهان می اف تا ه دیدار او ر. ویندگا کره های نصربی، صص ای، سرو آزاد کلمات اشعرا همه استادی او ا ستده اند.
-مشتاقان سخنش از دور و نزدی و برخی پای پیاه به اصفهان می شتافتند تا به دیدار او مشرف شوند. نویسندگان تذکره های نصرآبادی، قصص خاقانی، سرو آزاد، کلمات الشعرا همه استادی و جلالت قدر وی را ستوده اند. +!ویی سخن
-صائب تنها شاعری است که پس از حافظ طریقه ای مستقل و ممتاز دارد وی نماینده کامل سبک زمان و زبان مردم خویش است، محال است بتوان جای خالی او را در این طرز سن که دویست سال زبان ادبی ایران و هند و عثمانی بود و بر ذوق و حال مردم بسیاری از این سرزمین ها حکومت می کرد به سنی دیگر پر کرد، به عبارت دیگر تمام محسنات سخن شعرایی چون نظیری، طالب آملی و کلیم که هر کدام از جهتی مورد توجه اند در صائب یکجا وجود دارد، پس و نیست اگر او را فرد اعلای سبک هندی یا اصفهانی و مقتدای شعرای این ز بوانیم. از این سبک که قبل از او همه جا به طرز تازه برده می شد پس از او به طرز صائب نام برده شد و تذکره نویسان همه شعرای این شیوه را پیروان طرز صائب بشمار آوردند.
به نظر او در شعر اصالت با معنی است شاعر باید حرفی برای گفتن داشته باشد و این سخن باید همچون کشف تازه ای اعجاب انگیز باشد. آسان نگری و آسان گذری سخن را بی قدر می سازد. برای یافتن مضمون در جهانی که همه چیز کهنه و مکرر است راهی نیست جز اینکه روش نگریستن و برداشتن نو شود، آن وقت است که از هر حقیقت خارجی و هر دریافت وجدانی یک مضمون بلکه مضامین متعدد بدست خواهد آمد.
+صائب تنها شاعری است که پس از حافظ طریقه ای مستقل و ممتاز داردو نماینده کامل سبک زمان و زبان مردم خویش است، محال است بتوان جای او را در این سک- که دویست سال زبان ادبی ایران و هند و عثمانی بود و بر ذوق و حال مردم بسیاری از این سرزمین ها حکومت می کرد- با سکی دیگر پر کرد، به عبارت دیگر تمام محسنات سخن شعرایی چون نظیری، ((طالب آملی)) و کلیم که هر کدام از جهتی مورد توجه اند در صائب یکجا وجود دارد، پس می ونیم اگر او را فرد اعلای ((سبک هندی)) یا اصفهانی و مقتدای شعرای این کبانیم.
از این سبک که قبل از او همه جا به طرز تازه برده می شد پس از او به طرز صائب نام برده شد و تذکره نویسان همه شعرای این شیوه را پیروان طرز صائب بشمار آوردند.
در دوره ((صفویه)) شاید هیچ شاعری به اندازه صائب تبریزی نتوانسته است در شعر، مضمون آفرینی کند و شیوه ای نو چه از جهت محتوا و چه از لحاظ ترکیب کلمات و شکل ظاهری شعر و تعبیرات و تشبیهات بیافریند. از این رو صائب را می توان نماینده واقعی شعر دوره صفویه و سبک هندی دانست. او در قالبهای گوناگون، شعر می سراید اما ((غزل ))را بیش از انواع دیگر می پسندد.
به نظر او در شعر اصالت با معنی است شاعر باید حرفی برای گفتن داشته باشد و این سخن باید همچون کشف تازه ای اعجاب انگیز باشد. آسان نگری و آسان گذری سخن را بی قدر می سازد. برای یافتن مضمون در جهانی که همه چیز کهنه و مکرر است راهی نیست جز اینکه روش نگریستن و برداشتن نو شود، آن وقت است که از هر حقیقت خارجی و هر دریافت وجدانی مضامین متعدد بدست خواهد آمد.
 ~~green:یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت  ~~green:یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت
 در بند آن مباش که مضمون نمانده است ~~ در بند آن مباش که مضمون نمانده است ~~
-منابع مضمون های صائب انسان است و جهان، خلقیات آدمی است که خلقت دوگانه دارد، نیمی فرشته و نیمی اهرمن، و جهان که مجموعه ایست از تضادها، جمع نور است و ظلمت و حیات است و ممات، دوگانگیی که حاصلش نظام احسن دستگاه خلقت است. ذهن او مدام می کوشد که نسبتی و رابطه ای بین انسان و طبیعت و طبیعت و انسان برقرار کند. تجربه او در میدان زندگی شخصی و انفرادی نیست تجربه ایست کل تجربه انسان است نه شخص صائب. مثلاً با اینکه آن سیاح تذکره نویس سمرقندی در وصف عمارت و باغ او در عباس آباد اصفهان نوشته است: «رفیع ترین عمارات و وسیع ترین این سراها دولتخانه میرزا صائب است که زبان گفتار از عهده بیان کرد آن بر نمی آید مگر کار شنودن را به دیدن رسد.» سروده است: +منابع مضمون های صائب انسان است و جهان، خلقیات آدم که خلقت دوگانه دارد، نیمی فرشته و نیمی اهریمن، و جهان که مجموعه ایست از تضادها، جمع نور است و ظلمت و حیات است و ممات، ذهن او مدام می کوشد که نسبتی و رابطه ای بین انسان و طبیعت و طبیعت و انسان برقرار کند. تجربه او در میدان زندگی شخصی و انفرادی نیست تجربه ای کلی است. مثلاً با اینکه آن سیاح تذکره نویس سمرقندی در وصف عمارت و باغ او در عباس آباد اصفهان نوشته است: «رفیع ترین عمارات و وسیع ترین این سراها دولتخانه میرزا صائب است که زبان گفتار از عهده بیان کرد آن بر نمی آید مگر کار شنودن را به دیدن رسد.» سروده است:
 ~~green:دل دشمن به تهی دستی من می سوزد  ~~green:دل دشمن به تهی دستی من می سوزد
 برق ازین مزرعه با دیده تر می گذرد برق ازین مزرعه با دیده تر می گذرد
 چون داغ لاله سوخته نانیست روزیم  چون داغ لاله سوخته نانیست روزیم
 آنهم فلک که به خون جگر می دهد مرا ~~ آنهم فلک که به خون جگر می دهد مرا ~~
-تضادی که در گفته های صائب می بینیم زن رهگذر است حاکی از کوشش اوست برای یافتن مضامین نو تفنن به موضوعا مختلف در غزل و عدم وحدت موضوع در این نوع سخن که نمونه کاملش غزل سبک هندی است به سالهای بسیار قبل از صائب حتی به زمانی قبل از خواجه و در حقیقت بعد از سعدی بر می گردد و در عصر صفوی حسن غزل در اختصاص داشتن هر بیت آن یک معنی و اندیشه خاص است. +تضادی که در گفته های صائب می بینیم ،حاکی از کوشش او برای یافتن مضامین نو ات. این نوع سخن که نمونه کاملش غزل سبک هندی است به سالهای بسیار قبل از صائب حتی به زمانی قبل از خواجه و در حقیقت بعد از سعدی بر می گردد و__ در عصر صفوی حسن غزل در اختصاص داشتن هر بیت آن یک معنی و اندیشه خاص است. __
-بیهوده است اگر در دیوان صائب جستجوی عشق و شیدایی کنیم، شور عاشقی ((دی ))و شیدایی مولانا بداً زل های او نیست چرا باید او را با سعدی و ((مولانا ))و ((حافظ ))مقایسه کرد، اصاً موضوع این مقسه ی وجه است زیرا که اب دیده ایس نوظهور. او نماینده یک نوع خاص از ((غزل ))است ک پ از حافظ برای فار از ابتذالی که ملدان حافظ به آن دچار شده بودن ب وجود مده است. صائب غزلسرایی است که در زمان ما هنوز هواخواه بسیار دارد زیرا که پیروی از طری او ون پایه اش مبتنی بر معنی یابی است داغ تقلید بر جین شعر کسی نمی زند.

از موضوعات رایج غزل صائب حسب حال است، شاید در لابلای این غزلها بتوان شخصیت و روحیه وخلقیات او را تجسم کرد، حساسیت شدید و بیقراری و شیدایی، مردم گریزی، حیا و نرم خویی، فرار از تقلید و تعریف از خود.
+بیهوده است اگر عشق و شیدایی را دیوان ا ستو کیم، ور ای ((سدی )) یایی ملانا ابد د غزل های او نیست.
از موضوعات رایج غزل صائب حسب حال است، حساسیت شدید و بیقراری و شیدایی، مردم گریزی، حیا و نرم خویی، فرار از تقلید و تعریف از خود ،از مشخصه های روحیه صائب است.
 :: {picture=aramgah-saeb2.jpg}:: :: {picture=aramgah-saeb2.jpg}::
-~~orang:::آرامگاه صائب تبریزی ::~~ +~~orange:::آرامگاه صائب تبریزی ::~~

عنصر خیال در شعر صائب و شاعران سبک هندی از مهمترین عناصر سبکی است و حضوری گسترده و متنوع در شعر این شاعران دارد.
صورتهای گوناگون بیانی تخیل، همچون ((تشبیه))، ((استعاره))، کنایه و ((تمثیل)) به وفور در آثار صائب و ... به چشم می‏خورد.

ارسال المثل از صنایع مورد توجه صائب و شاعران سبک هندی بود. اما نکته جالب این است که بسیاری از مصرعهای برجسته این گروه از شاعران و به ویژه صائب به خاطر دلنشینی و مقبولیت خاصش در بین مردم در زمان شاعر و پس از او به صورت ضرب المثلهای رایج زبانزد مردم می‏شد.
.
تمثیل که از ویژگیهای عمده این سبک به شمار می‏رود، این است که شاعر در یک مصرع، مطلب و مضمونی اخلاقی یا عرفانی است، بیان می‏کند و در مصرع دوم با ذکر مثالی از طبیعت، اشیا و یا آوردن تصویری محسوس، دلیلی برای اثبات آن می‏آورد.

. تمثیلات شعر صائب کلیم و بیدل از معروفترین تمثیلات شعر فارسی است:
~~maroon:من از بی‏قدری خار سر دیوار دانستم
که ناکس کس نمی‏گردد از این بالانشینیها
***
ظالم به ظلم خویش گرفتار می‏شود
از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را
***
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
***
جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست
پیش این سیلاب کی دیوار می‏ماند به جا ~~


تعداد بالای ردیفهای اسمی در شعر صائب، از دیگر ممیزات شعر او به سبک هندی است. ردیفهای اسمی از علل عمده توسعه خیال در شعر است؛ چرا که شاعر ناچار می‏شود در هر بیت تصویری بسازد که به نوعی با ردیف ارتباط دارد، ردیفهایی نظیر: رقص، خط، شمع، حرف، گل، صبح، رنگ و آفتاب مکرر مورد استفاده صائب است .


مطالعه آثار متقدمین گاه به نوعی داد و ستد ادبی (و یا گفتگو) منجر می‏شود. جواب دادن به شعر یکدیگر داد و ستدی ازاین نوع بود .

نظری گذرا به دیوان صائب نشان می‏دهد که این شاعر بزرگ چه مقدار تتبع و تأمل در آثار شاعران متقدم و معاصر خود داشته است:
~~violet:فتاد تا به ره طرز مولوی، صائب
سپند شعله فکرش شده‏ست کوکبها
***
این جواب آن غزل صائب، که می‏گوید کلیم
هر چه جانکاه است در این راه، دلخواه من است
***
ز بلبلان خوش الحان این چمن صائب
مرید زمزمه حافظ خوش الحان باش
***
صائب از درد سر هر دو جهان باز رهی
سر اگر در ره عطار نشابور کنی
***
این غزل را از حکیم غزنوی بشنو تمام
تا بدانی نطق صائب پیش نطقش الکن است ~~


~~green:صائب به تماشا و تفریح جهان آمده است و در این تماشا، دیدنیهای طبیعت را با برخی از مفاهیم و مضامین موجود در زندگی انسانی بیان می کند.
شعر وی با عموم مخاطبان ارتباط برقرار می‏کند و این ارتباط به قدری صمیمی است که مخاطب احساس می‏کند به مضمون اندیشه شاعر قبلا ‏اندیشیده ؛ اما توان بیان آن را در خود نمی‏یافته است. ~~

!نمونه اثر
~~green:از بس مکدرست در این روزگار صبح
از دل نمی‏کشد نفس بی‏غبار صبح
رخسار نو خط تو خوش آمد به دیده‏اش
از شب کشیده سرمه دنباله‏دار صبح
گلدسته بهشت برین، روی تازه است
برگ شکوفه‏ای است از این شاخسار صبح
تر می‏کند به خون شفق نان آفتاب
از راستی، چه می‏کشد از روزگار صبح ~~تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:32 ]   14   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [09:15 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [07:56 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [10:36 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [10:36 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:56 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:32 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [10:55 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [11:44 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:43 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:42 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:40 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:32 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:30 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..