منو
 کاربر Online
790 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی پلیمر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-56Lines: 1-75
 a
 a
 ||((دنیای پلیمر|پلیمرها)) (بسپارها) یا ((ماکرومولکولها)) (درشت مولکولها) ، مولکولهای غول‌پیکری هستند که دست‌کم ، 100 برابر سنگین‌تر از ((مولکول|مولکولهای)) کوچکی مانند ((آب)) یا ((الکل|متانول)) هستند.|| ||((دنیای پلیمر|پلیمرها)) (بسپارها) یا ((ماکرومولکولها)) (درشت مولکولها) ، مولکولهای غول‌پیکری هستند که دست‌کم ، 100 برابر سنگین‌تر از ((مولکول|مولکولهای)) کوچکی مانند ((آب)) یا ((الکل|متانول)) هستند.||
 
 
 +
 +
 {img src=img/daneshnameh_up/f/f9/polyyyy.gif} {img src=img/daneshnameh_up/f/f9/polyyyy.gif}
 +
 +
 
 
 !ریشه لغوی  !ریشه لغوی
 واژه پلیمر از دو واژه یونانی __Poly__ و __Meros__ مشتق شده است و به معنی بسپار است. واژه پلیمر از دو واژه یونانی __Poly__ و __Meros__ مشتق شده است و به معنی بسپار است.
 !مقدمه  !مقدمه
 بشر نخستین ، آموخته بود چگونه الیاف پروتئینی پشم و ابریشم و الیاف سلولزی ((پنبه)) و ((شیمی نساجی|کتان)) را عمل آورد، رنگرزی کند و ببافد. بومیان جنوبی از ((لاستیک طبیعی)) ، برای ساختن اشیاء کشسان و پارچه‌های ضد آب استفاده می‌کردند. __~~green:پلی کلروپرن~~__ ، نخستین ((لاستیک سنتزی)) است که در آمریکا تهیه شد و گسترش یافت. __پل~~green:ی بوتادین~~__ ، نخستین ((کائوچو|کائوچوی)) سنتزی است که آلمانی‌ها به نام __~~green:بونا- اس~~__ به مقدار کافی تهیه کردند. __~~green:بوتیل کائوچو~~__ ، یکی از چهار لاستیک سنتزی است که اکنون به مقدار بیشتری تهیه و مصرف می‌شود. بشر نخستین ، آموخته بود چگونه الیاف پروتئینی پشم و ابریشم و الیاف سلولزی ((پنبه)) و ((شیمی نساجی|کتان)) را عمل آورد، رنگرزی کند و ببافد. بومیان جنوبی از ((لاستیک طبیعی)) ، برای ساختن اشیاء کشسان و پارچه‌های ضد آب استفاده می‌کردند. __~~green:پلی کلروپرن~~__ ، نخستین ((لاستیک سنتزی)) است که در آمریکا تهیه شد و گسترش یافت. __پل~~green:ی بوتادین~~__ ، نخستین ((کائوچو|کائوچوی)) سنتزی است که آلمانی‌ها به نام __~~green:بونا- اس~~__ به مقدار کافی تهیه کردند. __~~green:بوتیل کائوچو~~__ ، یکی از چهار لاستیک سنتزی است که اکنون به مقدار بیشتری تهیه و مصرف می‌شود.
 !تاریخچه !تاریخچه
 نخستین لاستیک مصنوعی ، __~~green:سلولوئید~~__ است که از __نیترو سلولز__ و ((کافور)) توسط "__پارکر__" در سال 1865 تهیه شد. ولی در سال 1930، ((فرایند پلیمریزاسیون|عمل پلیمریزاسیون)) و __الکلاسیون__ کشف شد و در صنعت بکار گرفته شد. در این دوران ، ((آمونیاک)) برای تولید ((شیمی مواد منفجره|مواد منفجره)) ، ((تولوئن)) برای __TNT__ و __بوتادین__ و __استیرن__ برای تولید لاستیک مصنوعی به مقدار زیادی از ((شیمی نفت|نفت)) تولید شد. نخستین لاستیک مصنوعی ، __~~green:سلولوئید~~__ است که از __نیترو سلولز__ و ((کافور)) توسط "__پارکر__" در سال 1865 تهیه شد. ولی در سال 1930، ((فرایند پلیمریزاسیون|عمل پلیمریزاسیون)) و __الکلاسیون__ کشف شد و در صنعت بکار گرفته شد. در این دوران ، ((آمونیاک)) برای تولید ((شیمی مواد منفجره|مواد منفجره)) ، ((تولوئن)) برای __TNT__ و __بوتادین__ و __استیرن__ برای تولید لاستیک مصنوعی به مقدار زیادی از ((شیمی نفت|نفت)) تولید شد.
 !سیر تحولی  !سیر تحولی
 __~~green:استات سلولز~~__ در سال 1894 توسط "__بران دکرس__" سنتز شد و در سال __1905__ توسط "__میلس__" کامل شد. در سال 1900، "__رم__" ، پلیمریزاسیون __~~green:ترکیبات آکریلیک~~__ را آغاز کرد و در سال 1901، "__اسمیت__" نخستین __~~green:فتالات گلسیرین~~__ (یا __فتالات گلسیریل__) را تهیه کرد. در اواسط قرن بیستم در آلمان ، "__اشتودینگر__" ، قانون مهم ساختار مولکولهای بزرگ را وضع کرد. در سال 1934، کارخانه (__ICI__) موفق به تهیه مولکولهای بزرگ ((پلی اتیلن)) شد.

"__دوپن__" بطور منظم در زمینه تراکم مواد بررسیهایی انجام دارد که در نتیجه ، به تهیه __~~green:پلی آمیدها~~__ یعنی الیاف ((نایلون)) نایل شد و الیاف __پلی آمید__ را از __کاپرولاکتام__ تهیه کرد که به الیاف __~~green:پرلون~~__ شهرت یافت.
 __~~green:استات سلولز~~__ در سال 1894 توسط "__بران دکرس__" سنتز شد و در سال __1905__ توسط "__میلس__" کامل شد. در سال 1900، "__رم__" ، پلیمریزاسیون __~~green:ترکیبات آکریلیک~~__ را آغاز کرد و در سال 1901، "__اسمیت__" نخستین __~~green:فتالات گلسیرین~~__ (یا __فتالات گلسیریل__) را تهیه کرد. در اواسط قرن بیستم در آلمان ، "__اشتودینگر__" ، قانون مهم ساختار مولکولهای بزرگ را وضع کرد. در سال 1934، کارخانه (__ICI__) موفق به تهیه مولکولهای بزرگ ((پلی اتیلن)) شد.

"__دوپن__" بطور منظم در زمینه تراکم مواد بررسیهایی انجام دارد که در نتیجه ، به تهیه __~~green:پلی آمیدها~~__ یعنی الیاف ((نایلون)) نایل شد و الیاف __پلی آمید__ را از __کاپرولاکتام__ تهیه کرد که به الیاف __~~green:پرلون~~__ شهرت یافت.
 !نقش و تاثیر پلیمرها در زندگی  !نقش و تاثیر پلیمرها در زندگی
 کاغذ ، چوب ، نایلون ، الیاف پلی استر ، ظروف ملامین ، الیاف پلی اتیلن ، اندود تفلون ظروف آشپزی ، نشاسته ، گوشت ، مو ، پشم ، ابریشم ، لاستیک اتومبیل و... ، ماکرومولکولهایی هستند که روزانه با آنها برخورد می‌کنیم. کاغذ ، چوب ، نایلون ، الیاف پلی استر ، ظروف ملامین ، الیاف پلی اتیلن ، اندود تفلون ظروف آشپزی ، نشاسته ، گوشت ، مو ، پشم ، ابریشم ، لاستیک اتومبیل و... ، ماکرومولکولهایی هستند که روزانه با آنها برخورد می‌کنیم.
 
 
 +
 +
 {img src=img/daneshnameh_up/a/a5/polymer.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/a/a5/polymer.jpg}
 +
 +
 
 
 !مفاهیم مرتبط با شیمی پلیمر !مفاهیم مرتبط با شیمی پلیمر
 در مورد پلیمرها با مفاهیمی همچون __خواص فیزیکی و مکانیکی__ ، __مکانیسم پلیمر شدن__ ، __فرآورش پلیمرها__ روبرو هستیم. در مورد پلیمرها با مفاهیمی همچون __خواص فیزیکی و مکانیکی__ ، __مکانیسم پلیمر شدن__ ، __فرآورش پلیمرها__ روبرو هستیم.
 !!خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها  !!خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
 در بر گیرنده مفاهیم زیر است:

مورفولوژی ، رئولوژی ، ((قابلیت انحلال مواد|انحلال پذیری)) ، وزن مولکولی ، روشهای آزمودن ، روشهای شناسایی.
 در بر گیرنده مفاهیم زیر است:

مورفولوژی ، رئولوژی ، ((قابلیت انحلال مواد|انحلال پذیری)) ، وزن مولکولی ، روشهای آزمودن ، روشهای شناسایی.
 !!مکانیسم پلیمری شدن  !!مکانیسم پلیمری شدن
 از سه طریق زیر است:

((پلیمریزاسیون تراکی|پلیمرشدن تراکمی)) ، ((پلیمریزاسیون افزایشی|پلیمرشدن افزایشی)) ، ((کوپلیمریزاسیون|کوپلیمرشدن)).
 از سه طریق زیر است:

((پلیمریزاسیون تراکی|پلیمرشدن تراکمی)) ، ((پلیمریزاسیون افزایشی|پلیمرشدن افزایشی)) ، ((کوپلیمریزاسیون|کوپلیمرشدن)).
 !!فرآورش پلیمرها  !!فرآورش پلیمرها
 در برگیرنده مباحث زیر است:

پر کننده‌ها ، توان دهنده‌ها ، نرم سازها ، پایدار کننده‌ها، عمل آورنده‌ها ، رنگ‌ها و غیره.
 در برگیرنده مباحث زیر است:

پر کننده‌ها ، توان دهنده‌ها ، نرم سازها ، پایدار کننده‌ها، عمل آورنده‌ها ، رنگ‌ها و غیره.
 !شاخه‌های شیمی مرتبط با شیمی پلیمر  !شاخه‌های شیمی مرتبط با شیمی پلیمر
 شیمی پلیمر با مباحث زیر در ارتباط است:

 شیمی پلیمر با مباحث زیر در ارتباط است:

 *((شیمی آلی))  *((شیمی آلی))
 *((شیمی آلی فلزی))  *((شیمی آلی فلزی))
 *((شیمی دارویی))  *((شیمی دارویی))
 *((صنایع پتروشیمی|پتروشیمی))  *((صنایع پتروشیمی|پتروشیمی))
 *صنایع نفت *صنایع نفت
 !چند کاربرد مهم پلیمرها !چند کاربرد مهم پلیمرها
 !!پلی آمید (نایلون)  !!پلی آمید (نایلون)
 برای تهیه الیاف ، طناب ، تسمه ، البسه ، پلاستیک صنعتی ، جایگزین ((فلز)) در ساخت غلتک یا تاقان ، بادامک ، دنده ، وسایل الکتریکی بکار می‌رود. برای تهیه الیاف ، طناب ، تسمه ، البسه ، پلاستیک صنعتی ، جایگزین ((فلز)) در ساخت غلتک یا تاقان ، بادامک ، دنده ، وسایل الکتریکی بکار می‌رود.
 !!پلی استر  !!پلی استر
 بصورت الیاف ، جهت تهیه انواع لباسها ، نخ لاستیک ، بصورت لایه برای تهیه نوار ضبط صوت و فیلم بکار می‌رود. بصورت الیاف ، جهت تهیه انواع لباسها ، نخ لاستیک ، بصورت لایه برای تهیه نوار ضبط صوت و فیلم بکار می‌رود.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/5/52/scrergs.jpg}
 +
 +
 +
 !!پلی اتیلن (کم‌چگالی ، شاخه‌دار) !!پلی اتیلن (کم‌چگالی ، شاخه‌دار)
 بصورت لایه ورقه در صنایع بسته بندی ، کیسه پلاستیکی ، الیاف پارچه بافتنی ، بسته‌بندی غذای منجمد ، پرده ، پوشش پلاستیکی ، عایق ، سیم و کابل ، بطری بکار می‌رود. بصورت لایه ورقه در صنایع بسته بندی ، کیسه پلاستیکی ، الیاف پارچه بافتنی ، بسته‌بندی غذای منجمد ، پرده ، پوشش پلاستیکی ، عایق ، سیم و کابل ، بطری بکار می‌رود.
 !!پلی استیرل  !!پلی استیرل
 برای تهیه ((رزینهای مبادله کننده یون|رزینهای تبادل یونی)) ، انواع کوپلیمرها ، رزینهای ABC ، مواد اسفنجی ، وسایل نوری ، وسایل خانگی ، اسباب بازی ، مبلمان بکار می‌رود. برای تهیه ((رزینهای مبادله کننده یون|رزینهای تبادل یونی)) ، انواع کوپلیمرها ، رزینهای ABC ، مواد اسفنجی ، وسایل نوری ، وسایل خانگی ، اسباب بازی ، مبلمان بکار می‌رود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((پلاستیک)) *((پلاستیک))
 *((پلی اتیلن)) *((پلی اتیلن))
 *((پلیمریزاسیون افزایشی)) *((پلیمریزاسیون افزایشی))
 *((پلیمریزاسیون تراکمی)) *((پلیمریزاسیون تراکمی))
 *((فرایند پلیمریزاسیون)) *((فرایند پلیمریزاسیون))
 *((دنیای پلیمر)) *((دنیای پلیمر))
 *((کائوچو)) *((کائوچو))
 *((کوپلیمریزاسیون)) *((کوپلیمریزاسیون))
 *((لاستیک سنتزی)) *((لاستیک سنتزی))
 *((لاستیک طبیعی)) *((لاستیک طبیعی))
 *((نایلون)) *((نایلون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:22 ]   4   admin      جاری 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:30 ]   3   admin      v  c  d  s 
 جمعه 29 مهر 1384 [13:12 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 29 مهر 1384 [13:10 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..