منو
 صفحه های تصادفی
کوتینی شدن
عبدالله بن جبیر انصاری
نشانه های ظهور - شعراء : 4
داروهای اورژانسی
لشکرکشی شاه عباس به ارمنستان
مراحل ابتدائی
مجمع عمومی عادی
تصویر دیسک اسرار آمیز
کودهای پتاسیم
دعوت به خود آگاهی
 کاربر Online
491 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی و پوشاک

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-34Lines: 1-33
 !دید کلی !دید کلی
-پوشاک از ابتدای تمدن بشر ، همراه انسان بوده است و به تبع آن ، تهیه و تولید مواد اولیه پوشش انسان ، از پایه های اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری به شمار رفته است. در تاریخ همواره ((پارچه)) و صنعت پارچه بافی به عنوان صنعتی پایه و مادر به شمار می‌رفت و کاروانهای حمل پارچه ، مسافتهای طولانی می پیمودند تا در بازارهای سرزمینهای دیگر ، کالای خود را در معرض فروش قرار دهند. ((جاده ابریشم)) باستانی ، بخاطر حمل ابریشم که در قدیم کالایی بسیار گرانقیمت و با ارزش بود، به این نام خوانده شده است. پوشش شاهزادگان و اشراف ، از این الیاف طبیعی تهیه می‌شد. اکنون با پیشرفت علم و انفجار جمعیت در کره زمین ، ابریشم و الیاف طبیعی ، دیگر پاسخگوی نیازهای جوامع بشری نیست، اینجاست که به نقش اساسی ((شیمی)) در تمام زوایای زندگی بشر حتی مهمترین نیاز انسان متمدن یعنی پوشاک پی می بریم. +پوشاک از ابتدای تمدن بشر ، همراه انسان بوده است و به تبع آن ، تهیه و تولید مواد اولیه پوشش انسان ، از پایه های اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری بشمار رفته است. در تاریخ همواره ((پارچه)) و صنعت پارچه بافی به عنوان صنعتی پایه و مادر به شمار می‌رفت و کاروانهای حمل پارچه ، مسافتهای طولانی می پیمودند تا در بازارهای سرزمینهای دیگر ، کالای خود را در معرض فروش قرار دهند.((جاده ابریشم)) باستانی ، بخاطر حمل ابریشم که در قدیم کالایی بسیار گرانقیمت و با ارزش بود، به این نام خوانده شده است.

پوشش شاهزادگان و اشراف ، از این الیاف طبیعی تهیه می‌شد. اکنون با پیشرفت علم و انفجار جمعیت در کره زمین ، ابریشم و الیاف طبیعی ، دیگر پاسخگوی نیازهای جوامع بشری نیست، اینجاست که به نقش اساسی ((شیمی)) در تمام زوایای زندگی بشر حتی مهمترین نیاز انسان متمدن یعنی پوشاک پی میبریم.

{picture=n017564-n.jpg}
 !عناصر اصلی پوشاک !عناصر اصلی پوشاک
 !!((پنبه)) !!((پنبه))
-بزرک یا ((کتان)) که از آن برای پارچه های کتانی استفاده می شود، یکی از قدیمی ترین گیاهان کشف شده و الیاف گیاهی اصلی پیش از قرون وسطی بود که ((سلولز|نسوج سلولزی)) است. در طی قرون اخیر ، عمدتا بوسیله پنبه جایگزین شده است. پنبه که هم اکنون در جهان ، مهمترین الیاف گیاهی محسوب می‌شود، بوسیله تمدنهای قدیمی در چین ، مصر ، هند و مکزیک تهیه و مصرف شده است، اما اکنون دیگر پنبه سلطان الیاف نیست. سهم پنبه در بازار الیاف آمریکا از 50 درصد در سال 1966 به کمتر از 25 درصد در سال 1985 تنزل />یافته است و این تنزل همچنان ادامه دارد. +بزرک یا ((کتان)) که از آن برای پارچه های کتانی استفاده می شود، یکی از قدیمی ترین گیاهان کشف شده و الیاف گیاهی اصلی پیش از قرون وسطی بود که ((سلولز|نسوج سلولزی)) است. در طی قرون اخیر ، عمدتا بوسیله پنبه جایگزین شده است.

پنبه که هم اکنون در جهان ، مهمترین الیاف گیاهی محسوب می‌شود، بوسیله تمدنهای قدیمی در چین ، مصر ، هند و مکزیک تهیه و مصرف شده است، اما اکنون دیگر پنبه سلطان الیاف نیست. سهم پنبه در بازار الیاف آمریکا از 50 درصد در سال 1966 به کمتر از 25 درصد در سال 1985 تنزل یافته است و این تنزل همچنان ادامه دارد.
 !!((ابریشم)) !!((ابریشم))
 ابریشم که الیاف آن ، ((پروتئین|پروتئینی)) (پلی آمید) است، در زمانهای پیشین در هزاره سوم پیش از میلاد ، در چین تولید شد. تا پیش از 550 میلادی ، ((پرورش کرم ابریشم)) ، تقریبا یک راز محرمانه و حفاظت شده بود و از لباسهای ابریشمی ، تقریبا فقط اشراف و اعیان استفاده می کردند. ابریشم که الیاف آن ، ((پروتئین|پروتئینی)) (پلی آمید) است، در زمانهای پیشین در هزاره سوم پیش از میلاد ، در چین تولید شد. تا پیش از 550 میلادی ، ((پرورش کرم ابریشم)) ، تقریبا یک راز محرمانه و حفاظت شده بود و از لباسهای ابریشمی ، تقریبا فقط اشراف و اعیان استفاده می کردند.
 !!((نایلون)) !!((نایلون))
-نایلون که نخستین الیاف سنتزی واقعی است، در دهه 1930 تولید گردید. نایلون از گرما دادن نمکی که در نتیجه تراکم ((هگزا متیلن دی آمین)) {TEX()} {(H_2N(CH_2)_6NH_2)} {TEX} و ((اسید آدیپیک)) {TEX()} {(COOH(CH_2)_4COOH)} {TEX} تشکیل می شود، حاصل شده است. این الیاف را «@''نایلون 6و6''» می‌نامند که تعداد اتمهای ((کربن)) موجود در هر یک از واکنش دهنده ها را نشان می‌دهد. این ((پلیمر)) ، شامل بیش از 100 واحد تکراری است. این ((پلی اسید)) را ذوب کرده و با فشار از سوراخهای رشته ساز عبور می دهند تا رشته های نایلونی بدست آید. />در حدود 55 درصد از تولید امروزی «نایلون 6و6» برای فرش و قالی و 20 درصد آن برای پوشاک و لوازم خانگی بکار می رود. منجید لاستیک خودروها ، 25 درصد کل تولید نایلون را به خود اختصاص می‌دهد. بیش از یک ملیون تن نایلون در سال فقط در آمریکا تولید می‌شود +نایلون که نخستین الیاف سنتزی واقعی است، در دهه 1930 تولید گردید. نایلون از گرما دادن نمکی که در نتیجه تراکم ((هگزا متیلن دی آمین)) {TEX()} {(H_2N(CH_2)_6NH_2)} {TEX} و ((اسید آدیپیک)) {TEX()} {(COOH(CH_2)_4COOH)} {TEX} تشکیل می شود، حاصل شده است. این الیاف را «@''نایلون 6و6''» می‌نامند که تعداد اتمهای ((کربن)) موجود در هر یک از واکنش دهنده ها را نشان می‌دهد.

این ((پلیمر)) ، شامل بیش از 100 واحد تکراری است. این ((پلی اسید)) را ذوب کرده و با فشار از سوراخهای رشته ساز عبور می دهند تا رشته های نایلونی بدست آید.>>در حدود 55 درصد از تولید امروزی «نایلون 6و6» برای فرش و قالی و 20 درصد آن برای پوشاک و لوازم خانگی بکار می رود. منجید ((لاستیک)) خودروها ، 25 درصد کل تولید نایلون را به خود اختصاص می‌دهد. بیش از یک ملیون تن نایلون در سال فقط در آمریکا تولید می‌شود
 !!الیاف ((پلی استر آروماتیک)) !!الیاف ((پلی استر آروماتیک))
 این الیاف از واکنش ((اتیلن گلیکول)) {TEX()} {(HO(CH_2)_2OH)} {TEX} و ((اسید ترفنالیک)) {TEX()} {(HO_2C-C_6H_4-CO_2H)} {TEX} بدست می‌آید. این الیاف که از ماده مذاب ریسیده می‌شود، به هنگام اتو کردن نرم نمی‌شود و آب را دفع می‌کند. در حدود 50 درصد از تولید الیاف پلی استر برای پوشاک ، 30 درصد برای کاربردهای صنعتی و 20 درصد برای مبلمان به مصرف می‌رسد. این الیاف از واکنش ((اتیلن گلیکول)) {TEX()} {(HO(CH_2)_2OH)} {TEX} و ((اسید ترفنالیک)) {TEX()} {(HO_2C-C_6H_4-CO_2H)} {TEX} بدست می‌آید. این الیاف که از ماده مذاب ریسیده می‌شود، به هنگام اتو کردن نرم نمی‌شود و آب را دفع می‌کند. در حدود 50 درصد از تولید الیاف پلی استر برای پوشاک ، 30 درصد برای کاربردهای صنعتی و 20 درصد برای مبلمان به مصرف می‌رسد.
 !!((الیاف آکریلیک)) !!((الیاف آکریلیک))
-این الیاف ، با عبور دادن تحت فشار محلول ((پلی آکریلو نیتریل)) _n(-CH_2CHCN-) در ((دی متیل فرمامید)) {TEX()} {HCON(CH_3)_2} {TEX} از سوراخهای رشته ساز و رسوب دادن رشته ها در ناحلال تولید می‌شود. ((آکریلان)) کوپلیمری است که از تکرار واحدهای اکریلو نیتریل {TEX()} {(H_2C=CHCN)} {TEX} و ((وینیل پریدین)) {TEX()} {H_2C=CH(NC_5H_4)} {TEX} ساخته می‌شود. تقریبا 65 درصد الیاف اکریلیک برای پوشاک و 30 درصد آن برای لوازم و اثاث منزل بکار می‌رود. برخی الیاف را از ((پلی پروپیلن)) {TEX()} {_n(-CHCH_3CH_2-)} {TEX} ، بوسیله فرایند الیاف سازی که در آن نوار را می‌کشند و از روی میله های سنجاقی نزدیک هم عبور می‌دهند، نیز تولید می‌شود. در این الیاف ، در معرض نور خورشید ، تخریب مولکولی روی می دهد، ولی می توان با افزودن مواد ضد اکسنده آن را برای فرشهایی که در جلوی در ساختمانها می اندازند ، بکار برد. +این الیاف ، با عبور دادن تحت فشار محلول ((پلی آکریلو نیتریل)) _n(-CH_2CHCN-) در ((دی متیل فرمامید)) {TEX()} {HCON(CH_3)_2} {TEX} از سوراخهای رشته ساز و رسوب دادن رشته ها در ناحلال تولید می‌شود. ((آکریلان)) کوپلیمری است که از تکرار واحدهای اکریلو نیتریل {TEX()} {(H_2C=CHCN)} {TEX} و ((وینیل پریدین)) {TEX()} {H_2C=CH(NC_5H_4)} {TEX} ساخته می‌شود.

تقریبا 65 درصد الیاف اکریلیک برای پوشاک و 30 درصد آن برای لوازم و اثاث منزل بکار می‌رود. برخی الیاف را از ((پلی پروپیلن)) {TEX()} {_n(-CHCH_3CH_2-)} {TEX} ، بوسیله فرایند الیاف سازی که در آن نوار را می‌کشند و از روی میله های سنجاقی نزدیک هم عبور می‌دهند، نیز تولید می‌شود. در این الیاف ، در معرض نور خورشید ، تخریب مولکولی روی می دهد، ولی میتوان با افزودن مواد ضد اکسنده آن را برای فرشهایی که در جلوی در ساختمانها میاندازند ، بکار برد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آکریلو نیتریل)) *((آکریلو نیتریل))
 *((ابریشم)) *((ابریشم))
 *((الیاف آکریلیک))  *((الیاف آکریلیک))
-*((بنزن و ترکیبات آروماتیک)) 
 *((پارچه)) *((پارچه))
-*((پروتئین)) 
 *((پلی استر آروماتیک)) *((پلی استر آروماتیک))
 *((پلی اسید)) *((پلی اسید))
 *((پلیمر)) *((پلیمر))
 *((پنبه)) *((پنبه))
 *((دنیای پلیمر)) *((دنیای پلیمر))
 *((سلولز)) *((سلولز))
 *((فرایند پلیمریزاسیون)) *((فرایند پلیمریزاسیون))
-*((فرمالدئید)) 
 *((کتان))  *((کتان))
 *((کربوهیدراتها)) *((کربوهیدراتها))
 +*((ماکرومولکولها))
 *((نایلون)) *((نایلون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 11 شهریور 1384 [09:43 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 11 شهریور 1384 [06:02 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [05:12 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [12:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [12:10 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..